Diviziunea Biblioteci Naţionale a ABR

20 februarie 2007 la 10:21 am | Publicat în diviziuni | Lasă un comentariu

Astăzi, 20 februarie, a avut loc şedinţa de constituire a diviziunii Biblioteci naţionale a viitoarei Asociaţii a Bibliotecarilor din România.
Dintre bibliotecarii din bibliotecile naţionale, au aderat la ABR până în prezent 132 persoane (92 din Biblioteca Academiei Române şi 40 din Biblioteca Naţională a României).
În conformitate cu art.22 din proiectul de statut al ABR, bibliotecarii prezenţi la şedinţă şi-au ales reprezentanţii în Biroul de coordonare al diviziunii, după cum urmează:

 • preşedinte: Gabriela Dumitrescu (Biblioteca Academiei)
 • secretar: Doina Stănescu (Biblioteca Naţională)
 • membri: Tabita Chiriţă (Biblioteca Naţională), Mihaela Dragu (Biblioteca Academiei), Dragoş Cojocaru (Biblioteca Academiei)
 • Reclame

Constituirea diviziunii Biblioteci naţionale a ABR

15 februarie 2007 la 1:47 pm | Publicat în diviziuni | Lasă un comentariu

Marţi, 20 februarie, cu începere de la ora 10.00, la sediul Bibliotecii Academiei Române, se va desfăşura şedinţa de constituire a diviziunii Biblioteci naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Etapele constituirii ABR

15 februarie 2007 la 1:36 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu
 • Primirea cererilor de înscriere în ABR
 • Constituirea diviziunilor asociaţiei, pe tipuri de biblioteci (diviziunea biblioteci naţionale, diviziunea biblioteci publice, diviziunea biblioteci specializate, diviziunea biblioteci universitare şi diviziunea biblioteci şcolare) şi alegerea organelor de conducere ale acestora
 • Organizarea Adunării Generale de constituire a ABR; alegerea organelor de conducere ale asociaţiei
 • Înregistrarea asociaţiei
 • Înfiinţarea filialelor teritoriale ale ABR şi alegerea conducerii acestora

Structurile de conducere ale ABR

15 februarie 2007 la 1:20 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

În conformitate cu proiectul Statutului ABR, organele de conducere ale ABR sunt:

 • Adunarea Generala, din care fac parte: membrii Consiliului de Conducere; membrii de onoare ai asociatiei; presedintii, vicepresedintii si secretarii filialelor teritoriale; presedintii si secretarii sectiunilor profesionale; membrii Comisiei de cenzori; reprezentanti ai diviziunilor asociatiei, intr-o normă de reprezentare de 1/10 din membrii lor.
 • Consiliul de Conducere format din: un presedinte ales de Ad. Generala; cinci vicepresedinti, fiecare reprezentand cate una dintre diviziunile ABR; un secretar general, ales de Ad. Generala; un trezorier, ales de Ad. Generala; cinci dintre presedintii sectiunilor profesionale, alesi de Ad. Generala; opt membri, alesi proportional cu numărul membrilor inscrisi in asociatie, dar cel putin un membru pe diviziune, indiferent de numărul membrilor diviziunii.
 • Biroul Executiv (presedintele, vicepresedintii, secretarul si trezorierul)

O prezentare grafică a modului de organizare al ABR găsiţi aici.

Demersuri în direcţia constituirii ABR întreprinse în cadrul ABIR

15 februarie 2007 la 12:47 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu
 • În anul 2003, membrii ABIR au fost consultaţi, prin intermediul unor adrese trimise preşedinţilor de filiale, cu privire la propunerea de unificare a asociaţiilor de bibliotecari din România; voturile exprimate au fost în marea lor majoritate în favoarea unificării.
 • Atât la Conferinţa Naţională de la Petroşani (2005), cât şi la Conferinţa Naţională de la Timişoara (2006), Adunarea Generală a Asociaţiei şi-a manifestat acordul faţă ideea unificării, mandatându-l pe preşedintele ABIR să întreprindă demersurile necesare în această direcţie.
 • Printr-un mesaj electronic transmis preşedinţilor de filiale în data de 30 noiembrie 2006 şi reluat în mai multe rânduri, li s-a comunicat acestora proiectul de statut al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, în vederea formulării de observaţii, şi li s-a solicitat să facă propuneri pentru conducerea diviziunilor biblioteci şcolare şi biblioteci universitare, structuri prevăzute în proiectul de statut. Preşedinţilor de filiale li s-a solicitat să formuleze câte două propuneri pentru funcţiile de preşedinte şi secretar al diviziunilor biblioteci universitare şi biblioteci şcolare şi ale caselor corpului didactic, persoanele propuse trebuind să fie selectate dintre actualii membri ai Consiliului de conducere al ABIR. S-a solicitat ca persoanele propuse să fie din interiorul Consiliului deoarece acestea sunt cunoscute la nivelul întregii asociaţii şi au primit un mandat de reprezentare din partea membrilor ABIR până în anul 2007, prin rezultatul alegerilor desfăşurate la Conferinţa Naţională de la Cluj (2003). Potrivit voturilor exprimate de către 26 dintre filialele ABIR, Consiliul a confirmat următoarea conducere a celor două diviziuni: diviziunea biblioteci universitareAngela Repanovici, preşedinte, Adriana Szekely – secretar; diviziunea biblioteci şcolare şi ale caselor corpului didactic Valentina Lupu, preşedinte, Maria Colătău, secretar.

Puţină istorie

15 februarie 2007 la 12:33 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu
 • În anul 2000, a fost înfiinţată Federaţia Asociaţiilor de Bibliotecari din România (FABR), văzută ca o etapă intermediară în procesul de unificare a asociaţiilor de bibliotecari din România, având ca asociaţii membre: Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ – România (ABIR), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României (ABBNR) şi Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Oraşul Bucureşti (ABIDOB). Ulterior, acestora li s-a adăugat Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari.
 • Conform convenţiei iniţiale, FABR trebuia să se autodizolve după 4 ani, urmând a se constitui o asociaţie care să reunească profesionişti din toate tipurile de biblioteci din România. La solicitarea ANBPR şi ABIDOB, invocându-se necesitatea încheierii unor proiecte ale proprii aflate în derulare, perioada de „tranziţie” s-a prelungit cu încă doi ani.
 • În luna noiembrie 2006, preşedintele FABR, prof.dr. Mircea Regneală, a transmis o scrisoare conducătorilor asociaţiilor membre ale federaţiei, propunându-le contopirea acestora într-una singură: Asociaţia Bibliotecarilor din România. Scrisoarea a fost însoţită de proiectul Statutului ABR, elaborat de ABIR.
 • ABIDOR a respins ideea unificării, propunând continuarea activităţii FABR, ANBPR a exprimat, sub o altă formulare, aceeaşi poziţie, iar Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României şi Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Academiei Române şi-au exprimat acordul. În acelaşi timp, bibliotecari din unele biblioteci publice şi biblioteci specializate au transmis cereri de înscriere în ABR.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.