La mulţi ani!

26 decembrie 2007 la 1:05 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Cu ocazia sfintei sărbători de Crăciun şi a noului an care vine, Asociaţia Bibliotecarilor din România urează membrilor şi colaboratorilor săi, întregii comunităţi a bibliotecarilor şi specialiştilor în informare din România, un an 2008 plin de împliniri profesionale. La mulţi ani!

Consiliul de conducere al ABR

Reclame

Activităţi desfăşurate în cadrul filialei ABR Giurgiu

22 decembrie 2007 la 11:00 pm | Publicat în biblioteci şcolare, filiale | Lasă un comentariu
 • Vineri, 16 noiembrie 2007, bibliotecarii şcolari din judeţ s-au întâlnit la Grupul Şcolar „Miron Nicolescu” din Giurgiu, la prima activitate de perfecţionare pe semestrul 1 al anului şcolar 2007-2008, cu tema „Internetul – substitutul cărţii?”. A fost o dezbatere interesantă, cu păreri pro şi contra, însă concluzia a fost că ambele sunt la fel de importante şi, mai mult, se pot completa reciproc.
  De asemenea, bibliotecarii prezenţi au fost informaţi despre Concursul pentru Granturi Mici cu participarea comunitară, lansat de IREX şi care se adresează bibliotecarilor şi utilizatorilor de biblioteci.
 • Cu ocazia împlinirii a 138 de ani de la înfiinţarea celui mai cunoscut liceu din Giurgiu, „Ion Maiorescu”, a fost organizată o expoziţie de carte atât în bibliotecă, cât şi în incinta liceului de către doamna Ionica Gogoaşă, bibliotecara acestei instituţii. Au fost expuse: documente privind înfiinţarea liceului, cărţi referitoare la biografia lui Ion Maiorescu, patronul spiritual al liceului, şi portrete ale acestuia, reviste, fotografii, albume jubiliare, actul prin care liceul a devenit Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”(1996), desene realizate de elevi.
 • Zilei de 1 decembrie 1918, precum şi sărbătorilor de iarnă, le-au fost dedicate o serie de manifestări: simpozionul „Încheierea procesului de făurire a statului naţional unitar român”, organizat de biblioteca şcolii Nr. 6 „Savin Popescu”, concursuri, dezbateri( „Marea Unire de la Alba Iulia”,”Istoria unui obicei – Pluguşorul”, „Diplomaţii Unirii” ), montaje literar-artistice(„Leru-i ler”, „Uite, vine Moş Crăciun”), recitaluri de poezie.

Mariana Mola
Preşedinte ABR – filiala Giurgiu

Concursul de Participare Comunitară, Global Libraries – România (revenire)

19 decembrie 2007 la 12:05 pm | Publicat în granturi, Proiectul Global Libraries | Lasă un comentariu

Echipa proiectului Global Libraries – România retransmite anunţul privind Concursul de Participare Comunitară, invitând bibliotecile interesate să aplice pentru obţinerea unor granturi.

Noul pachet de legi ale educaţiei

17 decembrie 2007 la 11:19 am | Publicat în legislaţie | Lasă un comentariu

Comunicat de presă: http://www.edu.ro/index.php/articles/9224

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR

13 decembrie 2007 la 6:17 pm | Publicat în consiliul de conducere | Lasă un comentariu

În ziua de 13 decembrie 2007, a avut loc la sediul ABR şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al Asociaţiei, cu următoarea ordine de zi:

1. Cheltuieli efectuate la Conferinţa Naţională – informare prezentată de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
2. Situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2007 – informare prezentată de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
3. Situaţia înscrierilor în ABR – informare prezentată de dl. Robert Coravu, secretar general
4. Informare privind Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării – dl. Robert Coravu, secretar general
5. Stabilirea calendarului întrunirilor diviziunilor ABR pentru anul 2008
6. Aprobarea Codului deontologic al bibliotecarilor din România
7. Diverse

La şedinţă au participat 16 din cei 17 membri ai Consiliului de conducere şi, în calitate de invitat, dl. prof. Ion Stoica, directorul de onoare al ABR. A absentat nemotivat d-na Florentina Jagâte (Biblioteca Judeţeană Vrancea).

1.
D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia cheltuielilor efectuate de ABR cu ocazia Conferinţei Naţionale de la Braşov. Datorită gratuităţilor de cazare obţinute de organizatori – Universitatea „Transilvania” din Braşov – şi a sponsorizărilor oferite de firmele ROMDIDAC şi INFORMA MANAGEMENT, din totalul de 19931, 47 lei cheltuiţi pentru organizarea conferinţei, contribuţia din bugetul ABR a fost doar de aproximativ 5000 lei.

2.
D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia achitării cotizaţiilor. S-a făcut apel la membrii Consiliului care răspund de coordonarea judeţelor în care se înregistrează restanţe să ia legătura cu preşedinţii de filiale, pentru reglementarea situaţiei.

3.
Dl. Robert Coravu a prezentat situaţia înscrierilor în ABR la data de 13 decembrie 2007:
– total membri: 2210, din care

 • diviziunea Biblioteci şcolare: 915
 • diviziunea Biblioteci universitare: 799
 • diviziunea Biblioteci publice: 290
 • diviziunea Biblioteci naţionale: 159
 • diviziunea Biblioteci specializate: 47

4.
– Abonamentul pe anul 2008 la Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării va costa 50 de lei.
– În anul 2007, revista a fost subvenţionată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică cu suma de 2300 lei.
– Consiliul de conducere a aprobat propunerea de alocare, începând din anul 2008, a unui buget mărit pentru editarea revistei, care să includă cheltuielile de tehnoredactare şi de traducere a articolelor, în vederea publicării unei ediţii paralele în limba engleză.
– Tematica numerelor pentru anul 2008 va fi stabilită în luna ianuarie, la proxima şedinţă a Colegiului de redacţie al revistei. D-na Corina Apostoleanu a propus ca primul număr să fie dedicat bibliotecilor publice, iar d-na Gabriela Dumitrescu a propus ca numărul 4 să abordeze evenimentul împlinirii a 500 de ani de tipar românesc.

5.
Preşedintele ABR, dl. Mircea Regneală, a subliniat necesitatea organizării unor întruniri ale diviziunilor asociaţiei, în care să fie identificate şi abordate principalele probleme specifice care trebuie să stea în atenţia ABR în anul 2008. Preşedinţii diviziunilor urmează să comunice secretariatului ABR, în cursul săptămânii viitoare, tematica şi datele de desfăşurare ale acestor reuniuni.

6.
Membrii Consiliului au luat în discuţie trei variante ale Codului deontologic al bibliotecarului din România: cea iniţială, elaborată de d-na Mihaela Zecheru, varianta prezentată la Conferinţa Naţională şi ultima variantă, elaborată de un colectiv alcătuit din Mihaela Zecheru, Mihaela Dragu şi Robert Coravu. Membrii Consiliului au optat pentru ultima variantă, urmând ca în cursul săptămânii viitoare să transmită secretariatului ABR eventuale propuneri de modificare. La începutul lunii ianuarie, forma finală a Codului deontologic va fi adusă la cunoştinţa comunităţii bibliotecare din România prin toate formele de comunicare avute la dispoziţie, Codul urmând a fi tradus şi în limbile franceză şi engleză.

7.
– Dl. Robert Coravu a adus la cunoştinţa participanţilor faptul că d-na Florentina Jagâte (Biblioteca Judeţeană Vrancea) s-a retras din Consiliul de conducere al ABR. Luând în considerare prevederile art. 27, alin. 2, lit. e) din Statutul ABR şi numărul actual al membrilor din fiecare diviziune a asociaţiei, dl. R. Coravu a propus ca locul rămas vacant să fie ocupat de un reprezentant al diviziunii Biblioteci şcolare. La propunerea d-nei Valentina Lupu, Consiliul a aprobat în unanimitate numirea în Consiliul de conducere a d-nei Maria Colătău (Biblioteca Liceului Sportiv Buzău), urmând ca această numire să fie supusă validării Adunării Generale a ABR, la Conferinţa Naţională de anul viitor.
– A fost discutată problema formării profesionale continue şi s-a reiterat ideea ca ABR să facă demersurile necesare pentru a putea organiza sub egida sa cursuri de perfecţionare.
– Au fost luate în discuţie propunerile de îmbunătăţire a activităţii ABR formulate de unii membri ai ABR (Adriana Szekely, Oana Jianu, Maria Drăghici) în urma Conferinţei Naţionale de la Braşov şi s-au luat următoarele decizii:

 • d-na Adriana Szekely va elabora în cursul primului trimestru al anului 2008 un material care va conţine reglementări privind modalitatea de alegere a membrilor conducerilor şi comitetelor permanente ale secţiunilor profesionale, atribuţiile acestora, precum şi modalitatea de desfăşurare a întrunirilor secţiunilor;
 • înfiinţarea unei noi secţiuni: Tehnici de muncă intelectuală. Studiul lecturii, dedicată chestiunilor specifice muncii bibliotecarilor şcolari şi publici ai căror utilizatori sunt copiii, de la vârsta mică la adolescenţă, secţiune care să aibă în vedere psihopedagogia lecturii, primatul aspectului pedagogic în lucrul cu utilizatorul etc. Înfiinţarea acestei secţiuni va fi coordonată de d-na Maria Drăghici;
 • repartizarea responsabilităţilor de coordonare a activităţii secţiunilor pe diviziuni. În acest sens, pentru evitarea confuziilor care au apărut, s-a precizat că atribuţia de coordonare care va reveni diviziunilor nu implică excluderea din activităţile secţiunilor a bibliotecarilor din celelalte tipuri de biblioteci (de ex., dacă activitatea secţiunii Comunicarea documentelor va fi coordonată de diviziunea Biblioteci universitare, aceasta nu va presupune participarea la activităţile secţiunii doar a bibliotecarilor din bibliotecile universitare).

– Dl. Robert Coravu a prezentat o scurtă informare cu privire la participarea sa la întrunirea profesională cu tema “Noi tendinţe în bibliotecile şcolare-informatizare, proiecte educaţionale, parteneriate, activităţi culturale“, care a reunit la Târgu-Jiu, în zilele de 1 şi 2 noiembrie, bibliotecari din casele corpului didactic şi din Biblioteca Pedagogică Naţională.
– D-na Angela Repanovici a propus reluarea discuţiilor cu conducerea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice, în vederea constituirii unei asociaţii unice. Consiliul de conducere şi-a manifestat disponibilitatea de a relua aceste discuţii, în condiţiile şi limitele prevederilor actualului statut al ABR.

„Lucaciştii” au marcat Ziua Drepturilor Omului

11 decembrie 2007 la 12:27 pm | Publicat în biblioteci şcolare | Lasă un comentariu

Luni, 10.12.2007, când pe întreg mapamondul s-a sărbătorit o zi foarte importantă pentru omenire, ZIUA DREPTURILOR OMULUI, elevi din clasele a IX-a F şi a X-a F de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” au aflat multe lucruri despre drepturile omului şi ale copilului, în special.

Acestea au fost posibile datorită parteneriatului pe care l-a stabilit biblioteca liceului cu Catedra UNESCO de la Universitatea de Nord din Baia Mare. Cărţile şi revistele donate bibliotecii au fost un suport de bază pentru lucrările elevelor Călăuză Lucia şi Rotaru Ligia din clasa a X-a F. Prezentarea lor a fost făcută în Power Point cu ilustraţii deosebit de atractive, unui public mai restrâns, respectiv două clase, dar elevele Raţiu Ioana şi Ardelean Patricia din clasa a IX-a F, coordonate de domnul profesor Lucian Miclăuş, au făcut o campanie de informare în rândul elevilor din tot liceul cu fluturaşi conţinând Drepturile copilului.

Importanţa activităţii a primit multă greutate prin prezenţa în mijlocul nostru a ilustrului scriitor, prof. univ. dr. Victor Iancu, şeful Catedrei UNESCO de la universitatea mai sus menţionată. Dumnealui a vorbit elevilor despre importanţa Cartei Drepturilor Omului şi le-a împărtăşit multe impresii din călătoriile făcute în perioada când a fost secretar al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

pic_0005.jpg

Pe lângă acumularea mai multor informaţii, elevii au avut prilejul de a-şi exersa şi competenţe cum ar fi: munca în echipă, relaţionare, comunicarea în limba maternă sau competenţele digitale.

Activitatea a fost reflectată în cotidianul Informaţia Zilei din 11.12.2007.

Diana Ionescu
bibliotecar, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare

pic_0010.jpg

ECOLICEENI ÎN ECO-CENT

10 decembrie 2007 la 1:53 pm | Publicat în biblioteci şcolare | Lasă un comentariu

“Zilele scolii” prilejuiesc an de an manifestari care debuteaza in ziua de Sf.Nicolae, patronul spiritual al liceului. Editia anului 2007 a debutant in sala festiva a Colegiului Economic “Nicole Titulescu” din Baia Mare unde s-a desfasurat actiunea “Ecoliceeni in Eco-CENT”, in scopul analizei flagelului poluare din orasul Baia Mare si o mai buna informare si documentare privind problemele ecologice cu care se confrunta mediul in care traim, dar si masurile care ne stau la indemana in vederea diminuarii efectelor asupra sanatatii noastre.

In aceasta activitate s-au implicat elevii claselor a 9-a si a 10-a, indrumati de d-na prof. Camelia Poran, coordonatoare si a “Clubului Verde” din scoala, iar ca invitat special l-am avut pe d-l prof. Ioan Nadisan, autor a mai multor volume cu profil ecologie si protectia mediului, carti de capatai pentru membri clubului, care a prezentat un material in care s-a evidentiat importanta conduitei ecologice in liceu, insotit de o prezentare in PowerPoint cu titlul “Conservarea biodiversitatii maramuresene”. Un semnal de alarma, care s-a vrut si o sensibilizare pentru un mediu mai curat a fost tras de elevii clasei a 10 A prin prezentarea temei “Poluarea in Baia Mare”, insostita de imagini relevante, care au avut impact asupra auditoriului.

Punctul culminant al actiunii, asteptat cu un mare interes l-a constituit parade costumelor din materiale reciclabile realizate de elevi, pe parcursul zilelor premergatoare activitatii, in incinta bibliotecii scolii, pe ateliere de lucru. Aici si-a spus cuvantul ingeniozitatea, umorul si creativitatea elevilor din scoala, care si-au luat in serios misiunea si au realizat, intr-o competitie acerba, obiecte de vestimentatie inedite, spre deliciul asistentei, fiecare participant(a) fiind sustinut de clasa pe care o reprezenta. Juriul, format ad-hoc, a avut o misiune dificila dar pana la urma cele mai reusite modele au fost premiate cu diplome.

Fiind in preajma sarbatorilor de iarna actiunea s-a incheiat printr-un miniconcert de colinde sustinut de un grup de eleve din scoala, acompaniate de doamnele profesoare de religie.

In reusita acestei actiuni, biblioteca liceului a constituit locul unde s-au adunat materiale de documentare si informare, atat pentru prezentarea referatului cat si a prezentarii in PowerPoint, punct de lucru si atelier de creatie a costumelor,realizate in urma consultarii unor materiale de specialitate cum ar fi : “Conduita ecologia”, autor I. Nadisan, “Conduita ecologica aplicata”, autor I.Nadisan, “Flagelul poluare la Baia Mare”, autor I. Nadisan, D. Chereches, G. Ieremia.

Ludmila Klocza
Bibliotecar
Colegiul Economic “N.Titulescu” Baia Mare

Sesiune de referate dedicată Zilei Naţionale a României

3 decembrie 2007 la 12:06 pm | Publicat în biblioteci şcolare | Lasă un comentariu

In ziua de 28.XII.2007, la Biblioteca Colegiului National „Ion Minulescu” din Slatina a avut loc Sesiunea de referate dedicata Zilei Nationale a Romaniei. La sesiune au participat profesori, elevi, directorii colegiului, iar din partea Muzeului Judetean Olt – directorul acestuia, prof. drd. Laurentiu Gutica-Florescu.Temele referatelor au fost:

 • „Lupta nationala a romanilor din Transilvania in sec.XVIII-XIX”- prof.Augustina Sandu
 • „Activitatea romanilor din Transilvania din vechea Romanie peste hotare” – prof.Combei Maria
 • „Contributii la o bibliografie despre anul 1918: titluri din Biblioteca Colegiului National „Ion Minulescu” Slatina – bibliotecar: Morarescu Viorica, Marincea Monica
 • „Unirea Bucovinei cu Romania” – prof.Ciorteanu Aurica
 • „Tiron Albani despre Unirea din 1918” – prof.drd. Neagu Doru

Toate materialele au fost stranse intr-o brosura cu tema: „MAREA UNIRE – Implinirea unui destin 1918 – 2007”, sub ingrijirea prof.drd Laurentiu Gutica-Florescu, prof.drd. Doru Neagu.
In holul bibliotecii colegiului a fost organizata o expozitie documentara intitulata „1918 FAURIREA ROMANIEI MARI”.

Viorica Morărescu

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.