Întrunirea Diviziunii Biblioteci şcolare a ABR

20 martie 2008 la 10:37 am | Publicat în biblioteci şcolare, evenimente profesionale | Lasă un comentariu

În data de 12.03.2008, la sediul ABR s-a întrunit conducerea Diviziunii Biblioteci şcolare cu membri A.B.R. de la biblioteci şcolare şi C.C.D.- uri. Tema întrunirii a vizat întocmirea de proiecte realizate prin şi pentru biblioteci.

Au fost discutate probleme legate de constituirea şi desfăşurarea de proiecte educaţionale în şi prin bibliotecă şi încheierea de parteneriate pentru educaţie – finalizarea acţiunii de centralizare a materialelor existente pentru publicarea lor sub formă de broşură trebuie făcută până la finele lunii aprilie. Facem apel către cei interesaţi să trimită aceste proiecte până pe 20 aprilie 2008 la adresa: valentina_lupu@yahoo.co.uk sau cicivas@yahoo.com.

Deoarece unele persoane şi-au exprimat dorinţa de a înfiinţa două secţiuni: una a bibliotecilor C.C.D. şi una a bibliotecilor şcolare, d-na Maria Colătău susţine existenţa unei singure secţiuni. Se supune la vot propunerea şi se votează în unanimitate înfiinţarea unei singure secţiuni.

Partea a doua a activităţii s-a desfăşurat la Biblioteca Naţională Pedagogică “I.C. Petrescu Bucureşti”. S-a discutat planul Conferinţei Naţionale a bibliotecarilor şcolari, care se va desfăşura în zilele de 29-30 mai 2008, la Bucureşti, în organizarea Bibliotecii Naţionale Pedagogice şi a Diviziunii noastre. Participanţii propun participarea la această conferinţă a bibliotecarului C.C.D. şi a câte unui bibliotecar şcolar din fiecare judeţ. Tema conferinţei şi detaliile organizatorice vor fi comunicate ulterior.

Valentina Lupu
Preşedintele Diviziunii Biblioteci Şcolare

Reclame

Comunicat

12 martie 2008 la 1:36 pm | Publicat în comunicate, consiliul de conducere | 8 comentarii

Cu privire la campania mediatică din ziua de 7 martie 2008, care a avut-o în centru pe doamna prof. univ. dr. Angela Repanovici, directorul Bibliotecii Universităţii „Transilvania” din Braşov şi preşedintele Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, Consiliul de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România a formulat următorul punct de vedere:

Ne exprimăm regretul pentru incidentul în care a fost implicată doamna Angela Repanovici. În calitate de colegi, considerăm că dumneaei nu merita „popularizarea” pe care i-au asigurat-o „binevoitorii” ascunşi la adăpostul anonimatului şi presa avidă de cancanuri. Este păcat că totul a căpătat o asemenea interpretare josnică. Oare nu fiecare dintre noi este pândit de un asemenea pericol al defăimării? Ne întrebăm care dintre evenimentele ştiinţifice şi culturale care s-au produs în lumea bibliotecilor româneşti după decembrie 1989 au beneficiat de o asemenea atenţie din partea presei autohtone? Nici unul!

Se ştie că în întreaga lume intelectuală, calităţile profesionale sunt cele care primează; ori, în cazul de faţă, ele sunt ignorate cu bună ştiinţă. S-a întrebat cineva dintre clevetitori cum aceasta femeie a ajuns profesor universitar la nici 40 de ani? Câte cărţi are publicate în ţară şi străinătate? Câte specializări are? Că are în curs de finalizare un al doilea doctorat? Că toată energia şi-o pune în sprijinul profesiei de bibliotecar?

În ceea ce ne priveşte, cunoaştem calităţile profesionale deosebite ale doamnei director, care a făcut din Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov una dintre cele mai moderne biblioteci universitare din România. Ca participanţi la numeroase reuniuni profesionale organizate la Braşov, la care au fost prezente conducerea universităţii şi cadre didactice ale acesteia, ne-am putut da seama că doamna Angela Repanovici se bucură de o apreciere deosebită din partea celor pe care îi slujeşte. Enumerăm aici doar câteva dintre realizările dumneaei:

– Mutarea colecţiilor bibliotecii în spaţii noi, moderne, proiect pentru realizarea căruia a militat cu consecvenţă, şi transformarea Bibliotecii Universităţii “Transilvania” într-o structură infodocumentară adecvată la cerinţele Societăţii Informaţiei

– Implicarea bibliotecii pe care o conduce în proiecte de cercetare realizate în colaborare cu parteneri din ţară şi străinătate

– Eficientizarea activităţii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, care a început să fie mult mai vizibilă de când în fruntea ei se află doamna Repanovici

– Organizarea anuală ireproşabilă, din anul 2002, a Conferinţei Naţionale de Biblioteconomie “BIBLIO-BRAŞOV”, una dintre cele mai prestigioase manifestări profesionale din România, care beneficiază de fiecare dată de prezenţa şi contribuţiile unor importanţi specialişti din ţară şi din străinătate.

Câţi dintre managerii de bibliotecă din România se pot lăuda cu asemenea realizări?

Pe această cale, Consiliul de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România îşi reafirmă sprijinul pentru doamna Angela Repanovici şi încrederea în calităţile sale profesionale şi manageriale şi este încredinţat că dânsa va trece peste acest moment dificil, pentru a se dedica în continuare muncii de bibliotecă.

Comunicatul este semnat de următorii membri ai Consiliului de conducere:

Mircea Regneală
Robert Coravu
Lăcrămioara Blascioc
Mihaela Dragu
Liliana Lazia
Corina Apostoleanu
Maria Colătău
Valentina Lupu
Valerica Grigore
Margareta Pop

Concursul de Participare Comunitară – ediţia ianuarie

12 martie 2008 la 11:13 am | Publicat în Proiectul Global Libraries | Lasă un comentariu

În data de 19 februarie, juriul Concursului de Participare Comunitară a declarat câştigator al competiţiei pentru luna ianuarie proiectul “Drept la poveste!”, propus de Biblioteca Casei Corpului Didactic Neamţ. Întrunirea juriului s-a desfăşurat online pe forumul http://www.biblioteca.ro.

Proiectul “Drept la poveste!” se adresează unei probleme locale specifice a judeţului Neamţ, unde aproximativ 12,000 de copii au cel puţin un părinte plecat în străinătate. În aceste circumstanţe creşte pericolul exploatării copiilor prin muncă sau al manifestărilor agresive în şcoală şi familie, ca urmare a supravegherii insuficiente a copiilor de către părinţi.
Proiectul îşi propune să faciliteze cunoaşterea şi înţelegerea principalelor drepturi ale copiilor, folosindu-se poveşti ce conţin exemple relevante pentru respectarea sau încălcarea drepturilor. Vor fi implicaţi 250 de elevi din 4 şcoli nemţene, organizaţi în echipe pentru a rescrie şi ilustra 10 poveşti selectate. Acesta va fi un exerciţiu pentru munca în echipă şi gândire creativă şi va creşte nivelul de cunoaştere a copiilor cu privire la drepturile lor fundamentale. Conţinutul creat va fi disponibil online pe pagina http://www.ccdneamt.ro şi va putea fi folosit ca resursă pentru informare sau predarea drepturilor copilului în toată ţara.

Mai multe detalii sunt disponibile la http://www.biblioteca.ro/index.php?&id=grants&lang=en

„Biblioteca în societatea informaţională” – Baia Mare, 3-6 martie 2008

7 martie 2008 la 1:30 pm | Publicat în biblioteci publice, biblioteci şcolare, CDI, perfecţionare profesională | Lasă un comentariu

În perioada 3-6 martie 2008, bibliotecarii şcolari din Baia Mare au fost invitaţi de conducerea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, să participe la cursul „Biblioteca în societatea informaţională”, susţinut de doamna Hermina G.B. Anghelescu, conferenţiar la Facultatea de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, Wayne State University, Detroit, Michigan, Statele Unite ale Americii. Cursul a cuprins temele:

  • Misiunea bibliotecii în societatea informaţională
  • Strategia de dezvoltare a bibliotecilor
  • Servicii de bibliotecă pentru utilizatorul modern
  • Programe şi proiecte în biblioteci

A fost o atmosferă de comunicare foarte destinsă, s-au pus multe întrebări legate şi de alte teme, toate primind răspunsurile pe loc.

Despre o eventuală eligibilitate a bibliotecilor şcolare în programul IREX urmează să se discute la sugestia şi rugămintea noastră.

Doamna conferenţiar şi-a exprimat dorinţa să viziteze biblioteca/CDI-ul de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, lucru care ne-a onorat şi s-a întâmplat în după-amiaza zilei de joi, 6 martie.

În numele colegelor participante, mulţumesc domnului director Teodor Ardelean şi doamnei director adjunct Laura Temian pentru oportunitatea oferită şi pentru buna colaborare.

Diana Ionescu
Preşedinte ABR-Filiala Maramureş

Tematicile apariţiilor din 2008 ale Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării

4 martie 2008 la 9:57 am | Publicat în Revista Română de Biblioteconomie | 4 comentarii

Colegiul de redacţie al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informăriia stabilit tematicile şi responsabilităţile de coordonare pentru cele patru numere care vor apărea în anul 2008:
Nr. 1: Probleme actuale ale bibliotecilor publice – coordonator: drd. Corina Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană Constanţa), e-mail c.apostoleanu@biblioteca.ct.ro
Nr. 2: Starea bibliotecilor universitare din România – coordonator: prof.univ.dr. Vasile D. Ţâra (BCU Timişoara), e-mail tara@bcut.ro
Nr. 3: Implicarea bibliotecilor româneşti în proiecte de cercetare ştiinţifică – coordonator: conf.univ.dr. Elena Tîrziman (Biblioteca Naţională a României), e-mail elena.tirziman@bibnat.ro
Nr. 4: 500 de ani de tipar românesc – coordonator: Gabriela Dumitrescu (Biblioteca Academiei Române), e-mail gabi@biblacad.ro.

Cei interesaţi să publice o contribuţie care se încadrează într-una din temele menţionate mai sus sunt rugaţi să ia legătura cu coordonatorii de număr.

O nouă filială ABR: Neamţ

3 martie 2008 la 9:46 am | Publicat în filiale | Lasă un comentariu

În luna februarie, s-a constituit filiala Neamţ a ABR, alcătuită din 42 de bibliotecari. Conducerea filialei are următoarea componenţă:
Preşedinte: Maria Elena Bocancea, Biblioteca Şcolii cu cl. I-VIII nr. 10, Piatra Neamţ, Str. Ecoului nr. 1 bis, tel. 0233/218177, e-mail monabocancea@yahoo.com
Vicepreşedinte: Ana Macovei, CCD Piatra-Neamţ, tel. 0233/223885, e-mail ana13macovei@yahoo.com
Secretar: Cornelia Jora, Biblioteca Colegiului Naţional „Roman Vodă”, Piatra Neamţ, Str. M. Eminescu nr. 4, tel. 0233/740290, e-mail cnrvroman2005@yahoo.com

În prezent, singurele judeţe în care nu s-a constituit filială ABR au rămas Brăila şi Harghita.

Comisia Naţională a Bibliotecilor are un nou site…

3 martie 2008 la 8:54 am | Publicat în Comisia Naţională a Bibliotecilor | Lasă un comentariu

… incomparabil mai „arătos” decât precedentul. Va invităm să-l vizitaţi la adresa http://www.comisia-bibliotecilor.ro/Index.aspx

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.