Master: Gestionarea informaţiei în societatea contemporană

30 iunie 2008 la 1:06 pm | Publicat în învăţământ biblioteconomic | Lasă un comentariu

Perioada de înscriere: 8 – 14 IX 2008
Data colocviului: 17 – 19.09.2008
Nr. de locuri: Absolvenţi 4 ani de facultate: 10 buget; 15 taxa; Absolvenţi
sistem Bologna: 12 buget ;15 taxa.
Dosarul va cuprinde: Cererea de înscriere; Diploma de bacalaureat în original; Diploma de licentã în original (sau echivalentul acesteia); Certificatul de nastere în copie legalizatã; 3 fotografii tip buletin de identitate; Chitanta de platã a taxei de înscriere (150 lei).
Admiterea va consta dintr-o probã scrisa si una oralã.

Bibliografie
REGNEALA, M. Studii de biblioteconomie. Constanta: Ex Ponto, 2001, 389 p.
STOICA, I. Criza în structurile infodocumentare: sensuri si semnificaţii contemporane. Constanta: Ex Ponto, 2001, 222 p.
ENACHE, I. Managementul informaţiei şi bibliotecilor. Bucuresti: Credis, 2001, 194 p.

Coordonator Masterat: Prof. dr. Mircea Regnealã

Pentru mai multe informaţii: Lector univ. dr Cristina Popescucristinapopescu07@yahoo.fr

Reclame

Publicaţie de specialitate disponibilă online: „Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării”

26 iunie 2008 la 1:57 pm | Publicat în resurse electronice, reviste de specialitate | Lasă un comentariu

La adresa www.lisr.ro puteţi consulta textul integral al revistei Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research, editată de Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti. Revista are periodicitate anuală şi, începând cu nr. 9-10 (2005/2006), este bilingvă (articolele sunt publicate în română şi engleză). Pentru moment, sunt disponibile în text integral doar patru numere, celelalte urmând a fi adăugate în scurt timp.

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-24.06.2008

25 iunie 2008 la 2:00 pm | Publicat în Conferinţa Naţională, consiliul de conducere, consorţii, cursuri profesionale, perfecţionare profesională, premii şi diplome | Lasă un comentariu

Marţi, 24 iunie 2008, la sediul ABR a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere, cu următoarea ordine de zi:

 1. Stadiul constituirii Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice din România
 2. Organizarea celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR – informare prezentată de dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş
 3. Premii şi distincţii ABR pentru a XIX-a Conferinţă ABR
 4. Lista invitaţilor la Conferinţa Naţională
 5. Raport privind desfăşurarea reuniunilor secţiunilor ABR
 6. Demersuri privind formarea profesională continuă
 7. Propuneri de modificare a structurii secţiunilor ABR
 8. Diverse

Au fost prezenţi 14 din cei 17 membri ai Consiliului: Mircea Regneală – preşedinte, Robert Coravu – secretar general, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Corina Apostoleanu, Valentina Lupu, Adriana Szekely, Gabriela Dumitrescu, Mihaela Zecheru – vicepreşedinţi, Delia Pârşan, Ovidiu Călugărescu, Mihaela Dragu, Maria Colătău, Maria Drăghici, Ivona Olariu – membri. De asemenea, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş.

1. Dl. Mircea Regneală i-a informat pe membrii Consiliului cu privire la şedinţa de constituire a Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice (CARER), desfăşurată în data de 23 iunie. Membrii fondatori ai CARER sunt: BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I” DIN BUCUREŞTI, BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” DIN IAŞI, BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „EUGEN TODORAN” DIN TIMIŞOARA, BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE, INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE „ŞTEFAN S. NICOLAU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL ACADEMIEI ROMÂNE, INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR AL ACADEMIEI ROMÂNE. Reprezentanţii acestora au formulat propuneri de modificare a proiectului de statut şi au semnat actul constitutiv al CARER, următorul pas fiind depunerea dosarului la tribunal, pentru dobândirea personalităţii juridice.

2. Dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş, a prezentat o informare detaliată cu privire la stadiul organizării celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR, care se va desfăşura în perioada 17-19 septembrie, la Piteşti. Consiliul a stabilit ca data limită a înscrierilor participanţilor să fie 1 august. Această dată va fi respectată strict de organizatori, pentru a evita situaţiile neplăcute care au apărut la conferinţele anterioare. Invitaţiile de participare vor fi transmise în teritoriu la începutul săptămânii viitoare.

3. Termenul limită pentru transmiterea dosarelor pentru obţinerea Premiului „Ioan Bianu” (a se vedea Regulamentul) este 1 septembrie 2008. După această dată, nu va mai fi admis niciun dosar. Consiliul de conducere a stabilit componenţa comisiilor de acordare a acestor premii, după cum urmează:
Diviziunea Biblioteci naţionale: Gabriela Dumitrescu – preşedinte, Tabita Chiriţă, Mihaela Dragu – membri
Diviziunea Biblioteci publice: Corina Apostoleanu – preşedinte, Victor Petrescu, Letiţia Buruiană – membri
Diviziunea Biblioteci universitare: Adriana Szekely – preşedinte, Luminiţa Danciu, Delia Pârşan – membri
Diviziunea Biblioteci şcolare: Viorica Onişoru – preşedinte, Stela Sebe, Viorica Morărescu – membri
Diviziunea Biblioteci specializate: Mihaela Zecheru – preşedinte, Maria Bostan, Valerica Grigore – membri.
Valoarea premiului (pentru fiecare diviziune) este de 250 lei. Ca in fiecare an, premiile sunt susţinute financiar de firma ROMDIDAC S.A.
De asemenea, membrii Consiliului au făcut propuneri nominale pentru acordarea unei Diplome de excelenţă şi a unor Diplome de fidelitate.

4. S-a discutat pe marginea listei invitaţilor speciali la Conferinţa Naţională (reprezentanţi ai autorităţilor locale din Piteşti, reprezentanţi ai asociaţiilor de bibliotecari din străinătate etc.), aceasta urmând a fi definitivată în zilele următoare.

5. Dl. Robert Coravu a prezentat o succintă informare cu privire la desfăşurarea întrunirilor anuale ale secţiunilor asociaţiei, remarcând, în general, o creştere a nivelului dezbaterilor şi revigorarea activităţii unor secţiuni, cum este cea de Colecţii speciale, conservare şi restaurare. Un fapt îmbucurător este acela că, faţă de anii precedenţi, cu o singură excepţie – Secţiunea Biblioteci medicale – toate secţiunile au organizat asemenea întruniri. Membrii Consiliului au ţinut să mulţumească Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi, care a fost gazda majorităţii acestor reuniuni profesionale. (Rapoartele preşedinţilor de secţiuni sunt disponibile pe site-ul ABR, la adresa http://www.abr.org.ro/sectiuni.html, precum şi pe acest blog).

6. Dl. Mircea Regneală a informat Consiliul cu privire la demersurile pe care ABR le va face pentru organizarea unor cursuri de formare profesională pentru bibliotecarii cu studii superioare, în urma dobândirii de către asociaţia noastră a calităţii de formator. Primul modul al acestui curs va avea ca temă Dezvoltarea colecţiilor şi va fi organizat în toamnă. Detaliile (loc de desfăşurare, lectori, costuri etc.) vor fi comunicate prin toate mijloacele de informare profesională.

7. D-na Valentina Lupu a prezentat o scurtă informare cu privire la constituirea unei noi secţiuni ABR: „Tehnici pedagogice în bibliotecă” (detalii). Înfiinţarea acestei secţiuni şi componenţa biroului său de conducere au fost avizate favorabil de către Consiliu, urmând a fi supuse aprobării Adunării Generale.
De asemenea, au fost formulate propuneri pentru schimbarea denumirii unor secţiuni, care vor fi discutate în cadrul Conferinţei Naţionale.

8.
– Au fost confecţionate ştampile pentru fiecare filială ABR. Ele vor fi înmânate preşedinţilor de filiale în cadrul Conferinţei Naţionale. Tot în cadrul Conferinţei Naţionale, preşedinţii de filiale sunt rugaţi să restituie Secretariatului asociaţiei ştampilele vechi, din perioada ABIR.
– Se doreşte ca până la Conferinţa Naţională să se confecţioneze legitimaţiile de membru ABR. Preşedinţii de filiale sunt rugaţi să verifice lista membrilor ABR şi să comunice Secretariatului ABR (infoabr@gmail.com) eventualele greşeli în transcrierea numelor membrilor.
– Dl. Robert Coravu a prezentat stadiul în care se află elaborarea lucrării Ghidul bibliotecilor din România. Vol. I – Biblioteci universitare, subliniind că un număr destul de mare de biblioteci nu au răspuns apelului ABR de a completa formularul care este disponibil la adresa http://www.abr.org.ro/ghidBU.doc.

Întrunirea Secţiunii Informatizare

23 iunie 2008 la 5:42 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea informatizare | Lasă un comentariu

Lucrările Secţiunii Informatizare a A.B.R. au avut loc, la Timişoara, în perioada 5 – 6 iunie 2008.

Dintre membrii secţiunii au participat:
Doina Ostafe, preşedinte, B. C. U. „Eugen Todoran”, Timişoara
Gabriela Mailat, secretar, B.U. „Transilvania”, Braşov
membrii comitetului permanent:
Olimpia Curta, B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca,
Delia Pârşan, B.C.U. „Eugen Todoran”, Timişoara
Angela Abrudan B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj,
Luminiţa Gruia, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti
Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti
Sergiu Obreja, B.U. „Dunărea de Jos”, Galaţi,
Carmen Predescu, B.U. „Politehnica”, Bucureşti

Au mai participat:

Carmen Bitir Istrate, Consilier superior, M.E.C.T.
prof.univ.dr. Vasile Ţâra, Director general B.C.U. „Eugen Todoran”, Timişoara
Alina Frantiuc, B. C. U. „Carol I”, Bucureşti
Ileana Şerbănescu, Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Georgeta Pădureanu, Mihaela Gavrilescu, B.U. Craiova
Ioan Irinel Visa, B.U. „Lucian Blaga”, Sibiu
Zenovia Percek, B.U. „Transilvania”, Braşov
Erica Oteşteanu, director, Marcela Vişan, Doina Silvestru şi alţi colegi din B.U. Politehnica, Timişoara
Zaira Cărpinişan, director, Biblioteca Filialei din Timişoara a Academiei Române
Mihaela Cristea, Valentina Ardelean, Henrieta Muntyan, Livia Simionca şi alţi colegi din B. C. U. „Eugen Todoran”, Timişoara.

În total au fost peste 60 de participanţi.

Pentru 2008 au fost propuse următoarele activităţi ale secţiunii:

1. Întocmirea unui caiet de sarcini privind achiziţia de echipamente informatice şi software-uri de bibliotecă având în vedere faptul că licitaţiile trebuie să se desfăşoare conform cerinţelor internaţionale.
2. O informare asupra avantajelor şi dezavantajelor utilizării sistemului de securizare Radio Frequency Identification – RFID.
3. Proiect de digitizare în scopul integrării într-un program naţional de digitizare.
4. Chestionar privind situaţia informatizării bibliotecilor.
5. Continuarea parametrizării ROLINEST.

Lucrările au fost deschise de dl. director al B.C.U. „Eugen Todoran” din Timişoara, prof.univ.dr. Vasile D. Ţâra.

Joi 5 iunie

Prima lucrare, prezentată de către Olimpia Curta, dir. gen adj. B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, Digitizarea documentelor la B.C.U. „Lucian Blaga” Cluj Napoca, a abordat experienţa de digitizare din cadrul acestei biblioteci şi problemele întâlnite în acest demers precum: formatul fişierelor, rezoluţia, denumirea fişierelor, stocarea documentelor digitizate, inventarierea DVD-urilor pe care se salvează, accesul la aceste documente electronice.

Doamna Carmen Predescu, de la Universitatea Politehnica Bucureşti a susţinut o comunicare cu tema: ROMDOC – platformă centrală de publicaţii pentru literatura gri din universităţile româneşti. Au fost menţionate problemele cu privire la obţinerea acceptului autorului privind accesul la textele electronice. Acceptul presupune completarea unui formular în care autorul semnează dacă este sau nu de acord cu publicarea electronică a tezei. S-a făcut un pas înainte deoarece, în prezent, când doctorandul îşi predă teza trebuie să o predea şi în format electronic. S-a pus problema ca pe formularul de angajament să se stabilească un număr de ani după care autorul ar fi de acord cu accesul. Astfel, peste un anumit număr de ani, nu va mai fi necesară căutarea autorului în vederea obţinerii acceptului. Prin proiect s-au digitizat 400 de teze de doctorat.

Pentru că una din activităţile Secţiunii era „Proiect de digitizare în scopul integrării într-un program naţional de digitizare”, s-a luat în discuţie informaţia cu privire la „Comisia de Coordonare a Modulului Patrimoniu Cultural Scris din cadrul Politicii publice privind digitizarea resurselor culturale naţionale”. Pentru că nu se ştia aproape nimic despre această Comisie, d-na Măriuca Stanciu, membră a comisiei, a făcut o prezentare a acesteia şi a problemelor luate în discuţie. S-a remarcat modul netransparent prin care au fost numiţi membrii comisiei, neţinându-se seama de experienţele în problemele digitizării pe care le au unele dintre biblioteci, ca de exemplu BCU Cluj sau Biblioteca Metropolitană.

Ca urmare a existenţei acestei Comisii şi a preocupărilor BN cu privire la digitizarea la nivel naţional, s-a decis ca activitatea cu privire la proiectul de digitizare să nu mai intre în preocupările secţiunii decât dacă va fi solicitată de către Comisia mai sus menţionată.

În următoarea lucrare, „Sistemul RFID în BCUT”, Doina Ostafe a prezentat facilităţile oferite de acest sistem, problemele pe care le-a întâmpinat biblioteca şi specificaţiile tehnice ce au fost avute în vedere la realizarea caietului de sarcini.

Lucrările au continuat cu demonstraţii practice ale utilizării echipamentelor RFID 3M şi integrarea acestor echipamente cu sistemul de bibliotecă aleph500. Demonstraţiile au fost efectuate de către d-na Carla Suhaida, BCUT şi au constat în utilizarea staţiilor de lucru pentru bibliotecari la conversia etichetelor barcod în etichete RFID, împrumutul şi activarea etichetelor, restituirea şi dezactivarea etichetelor. Apoi s-a trecut la utilizarea self-check-ului prezentând împrumutul, respectiv restituirea documentelor de către cititor şi primirea chitanţelor aferente, fără ajutorul bibliotecarului. S-a făcut un test cu Digital Library Assistant – cititorul mobil de etichete, util în inventarierea, căutarea şi regăsirea documentelor la raft. S-au testat porţile RFID.

S-a discutat problema menţinerii etichetelor barcod în paralel cu cele RFID, pentru cazul filialelor care nu sunt dotate cu RFID.

În încheierea prezentărilor de dimineaţă, domnul Ioan Vişa de la Biblioteca Universităţii din Sibiu a prezentat lucrarea „Evoluţia informatizării bibliotecii universitare sibiene”, de la automatizarea bibliotecii la integrarea în ROLiNeST şi la achiziţionarea echipamentelor RFID care se implementează în prezent.

În sesiunea de după-amiază, domnul Agoston Nemeth, de la firma Ex-Lh Ltd a prezentat un soft dedicat bibliotecilor digitale – DigiTool care este o soluţie instituţională pentru managementul şi arhivarea colecţiilor digitale în biblioteci şi medii academice. Au fost prezentate modalităţi de regăsire a documentelor, de descriere, de încărcare a acestora în magazie, de gestionare a drepturilor de acces.

Vineri 6 iunie

Doamna Adriana Popa, BCUT a prezentat lucrarea „Caiet de sarcini privind achiziţia de echipamente, prezentare generală”, realizată împreună cu doamna Delia Pârşan, BCUT. Au fost prezentate câteva din etapele esenţiale în derularea procedurilor de achiziţie şi problemele întâlnite. Concluzia acestei prezentări a fost că stabilirea caietului de sarcini în vederea achiziţiei de echipamente este un proces extrem de complicat. Domnul prof.univ.dr. Ţâra a precizat că, autoarele acestui articol au fost la un curs de specializare în acest domeniu şi dacă o altă bibliotecă din ţară are nevoie, Biblioteca Universităţii din Timişoara oferă consultanţă.

A urmat prezentarea unui nou şi modern produs PRIMO, al firmei Ex Libris, de către d-nul Agoston Nemeth. Primo este o soluţie – one-stop solution – unitară pentru descoperirea şi furnizarea informaţiei din resurse locale sau din reţea – de la distanţă, din cărţi articole de reviste şi obiecte digitale şi care vine în întâmpinarea nevoilor cititorilor, a aşteptărilor lor în regăsirea informaţiei, făcând o punte între interfeţele sistemelor de bibliotecă, care sunt considerate destul de greoaie, complicate şi modul de căutare în Internet. Primo permite bibliotecilor să-şi expună colecţiile bogate atrăgând cititorii cu tehnicile noi, adaptate la cerinţele de ultimă oră, în descoperirea şi livrarea informaţiilor.

O altă problemă abordată a fost luarea în discuţie a situaţiei informatizării bibliotecilor, a chestionarelor realizate de către CNB şi a eventualelor răspunsuri primite despre care, din păcate, nu se prea ştie nimic.

Ultima parte a întâlnirii s-a axat pe problemele cu privire la situaţia actuală a ROLINEST şi propunerile privind dezvoltarea portalului. S-a precizat că trebuie rezolvată de urgenţă plata întreţinerii Metalib şi a serverului găzduit de Universitatea Politehnica Bucureşti. S-a propus ca să se găsească o modalitate de plată a serviciilor către aceasta. D-na consilier Bitir Istrate a precizat că fără un cadru legal nu se pot plăti per total, aceste taxe de către MECT, dar BCU-urile ar putea fi sprijinite în acest sens.

Pentru a stabili un cuantum pentru fiecare bibliotecă ar trebui convocată o întâlnire cu factorii de decizie ai bibliotecilor participante:
1. B.C.U. Bucureşti
2. B.C.U. Cluj
3. B.C.U. Iaşi
4. B.C.U. Timişoara
5. Bib. Univ. Politehnica Bucureşti
6. Bib. Institut. Naţional de Informare şi Documentare
7. Biblioteca Judeţeană Mureş
8. Bib. Institut. Naţional de Fizică Nucleară Horia Hulubei
9. Bib. Academiei Române Bucureşti
10. Bib.Univ. Tehnica Cluj-Napoca
11. Bib. Univ. Politehnica Timişoara
12. Bib. Univ. Lucian Blaga Sibiu
13. U. Tehnică. Gh. Asachi Iaşi

Concluzii:

În cadrul secţiunii s-au hotărât ca până la sf. lunii august:

1. Să se întocmească modele de caiete de sarcini pentru achiziţia de echipamente RFID şi soft de bibliotecă – participă B. C. U. „Eugen Todoran”, Bib. Univ. Lucian Blaga Sibiu, B.U. Craiova, Biblioteca Metropolitană Bucureşti pentru RFID şi B. C. U. „Eugen Todoran”, Biblioteca Metropolitană Bucureşti pentru RFID, pentru soft de bibliotecă – este binevenit sprijinul oricărei alte biblioteci.
2. Să se realizeze o informare asupra avantajelor şi dezavantajelor utilizării sistemului de securizare Radio Frequency Identification – RFID – participă B. C. U. „Eugen Todoran”, Bib. Univ. Lucian Blaga Sibiu, B.U. Craiova, Biblioteca Metropolitană Bucureşti
3. Cu privire la Proiectul de digitizare secţiunea nu va mai avea preocupări în acest sens, pentru a nu lucra în paralel cu Comisia de digitizare.
4. În funcţie de lămurirea situaţiei Chestionarului privind situaţia informatizării bibliotecilor transmis de către C.N.B. se va lua în discuţie oportunitatea realizării şi transmiterii de noi chestionare.
5. În ceea ce priveşte Continuarea parametrizării ROLINEST se vor face demersuri oficiale şi propuneri către C.N.B. şi U. Politehnica Bucureşti, pentru a provoca o întâlnire cu reprezentanţii decizionali ai bibliotecilor participante, în vederea luării de decizii şi măsuri pentru întreţinerea şi dezvoltarea acestui portal cu funcţie şi de catalog virtual partajat, singurul funcţional la nivel naţional.

Programul şi lucrările secţiunii sunt accesibile pe site-ul de la adresa: http://www.bcut.ro/abrinfo/abrinfo.htm

Doina Ostafe
Preşedintele Secţiunii Informatizare

Întrunirea Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare

23 iunie 2008 la 5:28 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea colecţii speciale | Lasă un comentariu

În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare a ABR, în zilele de 12 şi 13 iunie 2008 s-au desfăşurat la Iaşi, în sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, lucrările întâlnirii anuale a secţiunii.

Au participat colegi de la Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj, Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara, Biblioteca Naţională a României (Departamentul Colecţii speciale şi Laboratorul de patologie şi restaurare a publicaţiilor), Biblioteca Academiei Române – Filiala Iaşi, Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi şi de la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iaşi. Secţiunea a reunit colegi bibliotecari, conservatori şi informaticieni.

În deschiderea comună a celor trei secţiuni găzduite de BCU Iaşi, Domnul director general al bibliotecii, prof. univ. dr. Al. Călinescu, a adresat oaspeţilor cuvântul de salut. În continuare, Doamna Nicoleta Popescu, director general adjunct al BCU Iaşi, a subliniat importanţa activităţilor pe secţiuni, rolul organizaţiei ABR, care, în forma lărgită, este o asociaţie puternică, faptul că Iaşul a fost anul acesta gazda mai multor întruniri ale secţiunilor şi a lansat invitaţia ca o viitoare conferinţă naţională ABR să aibă loc la BCU Iaşi.

Programul secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare a cuprins dezbateri pe marginea celor două teme anunţate:

 • Descrierea bibliografică informatizată a colecţiilor speciale (Softuri de bibliotecă folosite. Tipuri de documente descrise. Modele de descriere bibliografică informatizată)
 • Conservarea documentelor. Probleme şi soluţii

Întrucât participanţii au fost interesaţi de toate aspectele puse în discuţie şi deoarece au fost instituţii reprezentate de o singură persoană, nu s-au făcut dezbateri pe subsecţiuni: prelucrare colecţii speciale şi conservare.

S-a făcut o prezentare a activităţii secţiunii din anul precedent şi s-au menţionat activităţile propuse la întrunirea secţiunii cu prilejul Conferinţei Naţionale ABR, Braşov, 2007:
1. Identificarea bibliotecilor care deţin colecţii speciale, a tipurilor de documente din aceste colecţii şi a modalităţilor de valorificare
2. Reactualizarea standardelor de conservare

Conservare şi restaurare. Întrucât problema actualizării standardelor este pe agenda de lucru a Comisiei Naţionale a Bibliotecilor (http://www.comisia-bibliotecilor.ro/DocumenteHtml.aspx?ID=1755), s-a discutat doar problema chestionarului prin care să se identifice persoanele care prelucrează cartea veche, conservatorii şi restauratorii din biblioteci. În urma discuţiilor şi propunerilor participanţilor s-a conturat chestionarul ce va fi difuzat în toate filialele ABR şi s-a convenit ca acest chestionar să cuprindă atât probleme legate de structura fondurilor colecţiilor speciale, softului de bibliotecă folosit în descrierea bibliografică a colecţiilor, tipurile de colecţii speciale descrise în sistem informatizat cât şi probleme legate de conservare-restaurare (specialişti care lucrează în domeniu, dacă există laborator de specialitate, dotarea acestuia, aparatură necesară pentru monitorizarea factorilor microclimatici în spaţiile de depozitare). Într-o primă fază, chestionarul se va opri doar la aceste aspecte, fără a pune problema digitizării, aceasta regăsindu-se în chestionarul trimis de Biblioteca Naţională sau problema bibliotecarilor care prelucrază carte veche şi lucrează în departamente de Colecţii speciale (aceasta a fost o propunere mai veche a FABR, nefinalizată).

S-au discutat aspecte legate de menţinerea microclimatului în spaţiile de depozitare, de reglementările care vizează nu numai pe specialişti (conservatori, restauratori), ci şi întreg personalul din biblioteci şi utilizatorii acestora. Problemele fiind de interes pentru toţi cei care lucrează cu carte veche, arhive, colecţii, s-a propus ca, eventual pe pagina web a asociaţiei la Secţiunea Colecţii speciale, conservare şi restaurare, să se posteze materiale utile, norme, începând de la mânuire, depozitare, fotocopiere, microclimat până la plan în caz de dezastru. Materialele pe probleme de conservare semnalate de colegi, alte materiale utile vor fi selectate de Dl. Aurelian Popescu (BCU Bucureşti).

La nivel naţional trebuie demarată o campanie de conservare şi salvare a fondurilor. O situaţie exactă a fondurilor şi a stării de conservare va fi posibilă în urma activităţii de clasare care se derulează. S-a propus redactarea unui protest împotriva editorilor şi producătorilor de hârtie în vederea respectării ISO 9706 (tipărirea pe hârtie neacidă), care la nivel mondial s-a adoptat acum 10 ani.

S-au prezentat apoi:
• regulamentul intern de la Colecţii speciale, modul cum se consultă documentele la sala de lectură, cum se expun documentele – numai în còpii, cu sigla bibliotecii deţinătoare (Biblioteca Naţională),
• instruirea utilizatorilor, dar şi a personalului de bibliotecă privind consultarea, manipularea şi fotocopierea documentelor (BCU Bucureşti),
• norme de consultare afişate în sala de lectură şi pe pagina web a bibliotecii (BCU Iaşi),
• structura departamentului Colecţii speciale (BCU Cluj, BCU Timişoara),
• desfăşurarea activităţii la Departamentul Colecţii speciale şi modernizarea supravegherii sălii de lectură cu camere de luat vederi (BJ „V.A. Urechia” Galaţi),
• necesitatea înfiinţării unui departament Colecţii speciale şi a şcolarizării/specializării personalului în urma îmbogăţirii fondurilor, prin donaţii, cu carte veche şi/sau bibliofilă (Biblioteca UMF Iaşi).

Fiecare bibliotecă participantă a prezentat Departamentul Colecţii speciale (tipuri de documente cuprinse aici, personalul care lucrează, bogăţia fondurilor, vechimea şi raritatea lor, îmbogăţirea fondurilor în 2008, fie prin donaţii – fondul Profesor Demetriade (Biblioteca UMF Iaşi), fie prin achiziţii – scrisori Vasile Alecsandri, cărţi poştale reprezentând Galaţiul vechi, carte veche (Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi), organizarea depozitelor (prezentare în PowerPoint a depozitului Colecţii speciale şi activitatea de conservare preventivă, BCU Iaşi), proiecte în derulare, activitatea de scanare şi digitizare. S-au amintit proiectele în care este implicată Biblioteca Naţională, Proiectul Apograf (http://www.cimec.ro/a_carte.htm) şi Proiectul Manuscriptorium
(http://www.manuscriptorium.com/Site/ENG/default_eng.asp), proiectul în derulare de la BCU Cluj (documentele scanate nu se pot consulta decât în bibliotecă), proiectul prin care s-a scanat fondul de carte veche românească al BCU Bucureşti, scanările care se efectuează pentru expoziţii, pentru utilizatori – la cerere, pentru ataşare de imagini la descrierea cărţii vechi în sistem informatizat (BCU Iaşi), scanări efectuate pentru expoziţii la Centrele Culturale de la Paris şi Viena (BJ „V.A. Urechia” Galaţi). Participanţii au menţionat cine efectuează scanările: firme specializate, un departament specializat al bibliotecii sau personalul Departamentului Colecţii speciale. S-a subliniat faptul că pe fiecare copie trebuie să existe o ştampilă de proprietate (sigla bibliotecii deţinătoare), inserată în imaginea obţinută prin scanare. La fel ar trebui să fie şi pe imaginile afişate pe pagina web a bibliotecii.

În a doua zi a întâlnirii, Doamna Gilda Drăgănescu, director al Bibliotecii USAMV Iaşi a prezentat un proiect în derulare la Biblioteca USAMV Iaşi: Contaminarea şi deteriorarea documentelor grafice comune şi de patrimoniu. Studiu de caz. În proiect sunt implicate Bibliotecile USAMV Iaşi, Cluj, Chişinău şi au fost cooptaţi specialişti pentru analize chimice, biologice.

Prelucrare colecţii speciale. S-au enumerat softurile de bibliotecă folosite (Aleph, TINLIB, VUBIS), formatul utilizat, s-a specificat dacă şi colecţiile speciale sunt descrise în sistem informatizat şi ce tipuri. Menţionăm ca există biblioteci care nu au trecut încă la descrierea bibliografică informatizată a colecţiilor speciale.

Pentru uniformizarea descrierii bibliografice, s-a făcut referire la întâlnirea catalogatorilor din 2005 pentru Catalogul ROLiNeST, au fost reamintite câmpurile UNIMARC specifice ISBD(A) – 316, 317, 318, precum şi completarea subcâmpului 5 aferent acestor câmpuri. S-a discutat şi despre completarea subcâmpului specific desemnării generale a materialului (câmpul 200 subcâmpul b). Sunt biblioteci care folosesc acest lucru numai pentru anumite categorii, de exemplu „resursă electronică”. Tot pentru uniformizarea descrierii, s-a convenit să se întocmească o listă cu termeni folosiţi pentru desemnarea generală a materialului.

Au fost prezentate tipuri de descriere bibliografică, cu evidenţierea câmpurilor folosite, pentru: incunabule (BCU Iaşi), carte veche (BCU Cluj), manuscrise (Biblioteca Naţională), monede şi medalii (BCU Timişoara). S-a discutat despre ataşarea de imagini în cazul descrierii cărţii vechi în Aleph şi în VUBIS. S-au comparat posibilităţile de descriere bibliografică în TINLIB (câmpuri predefinite şi fixe), VUBIS şi Aleph, precum şi afişarea în catalogul online.

Discuţii interesante au fost şi pe marginea descrierii în sistem informatizat a colligatelor. Au fost prezentate cazuri concrete (cu folosirea câmpurilor 481, 482, cu folosirea LKR) de la BN, BCU Bucureşti, BCU Cluj, BCU Iaşi.

S-au discutat şi posibilităţile de legătură între ediţii pe acelaşi suport, ediţii pe suporturi diferite, lucru posibil în Aleph. Au fost exemplificări din bazele de date ale BCU Cluj, BCU Timişoara, BCU Iaşi.

Majoritatea bibliotecilor informatizate au testat descrierea bibliografică a tuturor tipurilor de colecţii, dar preponderent se descriu colecţiile de: carte veche, carte bibliofilă, manuscrise, stampe, hărţi, cărţi poştale, ex-librisuri, resurse electronice (CD, DVD), materiale audio-video (casete audio, casete video). De semnalat că în majoritatea bibliotecilor există fie departamente separate pentru tipuri de colecţii (cazul BN), fie departamente separate pentru colecţiile audio-video (Biblioteca „V.A. Urechia”, BCU Cluj), fie prelucrarea resurselor electronice de către Departamentele de Catalogare (BCU Bucureşti, BCU Cluj, BCU Timişoara). Un caz aparte este Departamentul Colecţii speciale de la BCU Iaşi, unde se prelucrează toate aceste tipuri de colecţii.

Participanţii au apreciat activitatea, mai veche, a secţiunii – Catalogul cărţii de secol 16 (descrieri bibliografice informatizate) la care participă BCU Cluj şi BCU Iaşi. Întrucât organizaţia ABR cuprinde acum şi biblioteci publice, cu bogate fonduri de carte veche, s-a convenit că acest catalog trebuie continuat. Chiar dacă există cataloage tipărite cu cartea de secol 16, ar fi foarte util un catalog colectiv. Se va lua legătura cu CIMEC pentru sugestii şi/sau o eventuală găzduire a catalogului pe pagina de web.

În legătură cu prelucrarea colecţiilor speciale, se vor posta, de asemenea, materiale utile, liste cu materialele de referinţă pentru prelucrarea cărţii vechi deţinute de marile biblioteci pentru orientarea bibliotecilor din reţea care nu le deţin, link-uri utile, cum ar fi cel pentru GW (http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/NFuseEN.htm) sau ISTC (http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html). Ar fi importante şi liste cu microfilmele deţinute de biblioteci în vederea activităţii de digitizare. Participanţii au adus în discuţie testele de digitizare a microfilmelor care au început să se facă la BJ ”Panait Istrati” Brăila şi eventualitatea unui proiect pe ţară.

În discuţii au fost semnalate:
• Viitoarea apariţie a unui catalog al cărţii de secol 17 de la BN şi un catalog al partiturilor muzicale de la BN
• Şedinţa pe probleme de patrimoniu a Comisiei Naţionale a Bibliotecilor din 30 iunie unde s-ar putea discuta aspecte legate de reevaluare (problemă ivită în discuţiile participanţilor)
• Activitatea de clasare a patrimoniului în categoriile Fond şi Tezaur (activitate începută cu incunabulele la BN, BCU Bucureşti, BCU Iaşi şi cu carte românească veche la Biblioteca Academiei – Filiala Iaşi)
• Necesitatea unei liste online cu titlurile digitizate pentru a nu se suprapune activităţile (vezi http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=289)
• Clarificarea unor aspecte privind achiziţia de carte veche (pentru această problemă se va lua legătura cu preşedintele secţiunii Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor)

Concluzii:
• Postarea, eventual pe pagina web a organizaţiei, la secţiunea Colecţii speciale, conservare şi restaurare, de materiale utile bibliotecarilor care lucrează în departamente de colecţii speciale (atât pe parte de conservare cât şi de prelucrare a fondurilor). (În cazul în care materialele respective nu pot fi găzduite de această pagină de web, se va găsi altă soluţie)
• Difuzarea în filialele ABR a chestionarului întocmit, pentru a colecta informaţii privind conservarea si prelucrarea colecţiilor speciale (vezi Chestionarul). Data limită: 10 august 2008
• Redactarea unui protest împotriva editorilor şi producătorilor de hârtie în vederea respectării ISO 9706 (tipărirea pe hârtie neacidă)
• Întocmirea unei liste cu termeni folosiţi pentru desemnarea generală a materialului, pentru uniformizarea descrierii bibliografice
• Continuarea Catalogului cărţii de secol 16 (eventual constituirea unui catalog colectiv)
• Alcătuirea unor liste cu microfilmele deţinute de biblioteci în vederea unui proiect comun de digitizare a acestora

Fotografii din timpul desfăşurării lucrărilor secţiunii

Lăcrămioara Chihaia
Preşedintele secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare

Cerere de depunere candidaturi – bibliotecari din bibliotecile publice

20 iunie 2008 la 11:12 am | Publicat în biblioteci publice, perfecţionare profesională, Proiectul Global Libraries | Lasă un comentariu

IREX lanseaza o cerere de depunere de candidaturi pentru selectarea bibliotecarilor ce vor participa in programul de Formare de Formatori (TOT) ce va fi organizat in perioada 21-25 Iulie 2008, sub coordonarea Dnei Dr. Hermina G.B. Anghelescu, Conferentiar Library & Information Science Program, Wayne State University, Detroit, Michigan.

Scopul acestui program de formare este acela de a alcatui o echipa de 12-15 instructori bibliotecari pentru implementarea programului national Global Libraries Romania, program ce se va desfasura in perioada 2009-2013. Tema programului de TOT pentru care se face selectia de candidati va fi „Servicii pentru clienti”. Bibliotecarii care vor fi selectati vor invata ce inseamna servicii moderne intr-o biblioteca din era Internetului, isi vor imbunatatii abilitatile si calitatea serviciilor pe care le furnizeaza si vor avea capacitatea de a furniza la randul lor servicii de instruire colegilor bibliotecari care vor intra in programul national Global Libraries Romania. Candidatii selectati vor lucra sau colabora, pe baza de contract, cu programul Global Libraries Romania si structurile asociative ale sistemului de biblioteci publice din Romania.

Despre programul Global Libraries Romania
Program Global Libraries Romania, finantat de Fundatia Bill & Melinda Gates este gestionat de IREX, International Research & Exchanges Board. Programul Global Libraries Romania are ca scop facilitarea accesului gratuit la Internet si instalarea de calculatoare în bibliotecile publice din România si doreste sa promoveze transformarea bibliotecilor în centre moderne şi dinamice de informare care sa raspunda nevoilor comunitatilor în care functioneaza.
Unul din obiectivele majore ale programului consta in imbunatatirea vietii cetatenilor si a comunitatilor in care acestia traiesc prin acces la informatie privind educatia, piata muncii, sanatate, accesare fonduri UE, prin acces la servicii de comunicare si socializare online, etc.
Pentru indeplinirea acestui obiectiv, IREX va desfasura un amplu program de instruire si pregatire dedicat unui numar de aproximativ 6.000 de bibliotecari din peste 2.500 biblioteci publice din Romania. Acest program destinat bibliotecarilor consta intr-un pachet de trei cursuri de baza si anume: Servicii catre clienti, Management de centru Internet si Instruire utilizare calculator. In urma parcurgerii acestor cursuri bibliotecarii vor fi capabili sa furnizeze servicii de biblioteca alternative moderne catre cetateni si vor administra cu succes centrele de acces la Internet deschise in bibliotecile publice incluse in programul Global Libraries Romania.

Conditii de eligibilitate
Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– Sa lucreze intr-o biblioteca publica din Romania
– Sa aibe studii relevante in domeniu (biblioteconomie, filologie, etc)

Alte calificative relevante, dar nu obligatorii, vor fi: experienta pedagogica, cursuri de calificare si instruire in domeniu, competente in limbi de circulatie internationala de preferinta limba engleza, cunostiinte castigate prin vizite sau schimb de experienta in biblioteci cu servicii moderne pentru clienti din strainatate, participari la conferinte internationale in domeniu, experienta in proiecte etc.

Depunerea aplicatiilor
Candidatii sunt invitati sa trimita in format electronic:
– scrisoare de intentie care sa exprime motivele interesului pentru participarea in program cat si asteptarile pe care le care le au dupa incheierea acestuia
– CV (resume) complet
– scrisoare de recomandare din partea conducerii institutiei unde lucreaza
– angajament de disponibilitate pentru perioada de instruire mai sus mentionata

Diplomele care atesta experienta candidatilor pot fi cerute in cursul procesului de selectie.

Data limita de depunere a candidaturilor / aplicatiilor complete este de 30 Iunie 2008.
Adresa de e-mail la care puteti trimite aplicatiile este: abucur@irex.ro. In mesajele dumneavoastra va rugam sa mentionati la subiectul corespondentei: „candidatura program TOT”.

Procesul de selectie
Selectia se va face pe baza documentelor depuse de candidati si/sau interviu.
Anuntul privind rezultatul selectie va fi facut in data de 9 Iulie 2008.

Informatii de contact

Pentru detalii si informatii ne puteti gasi la numerele de telefon: 0730 620 503, Alexandra Bucur sau 021 2315537;38;39 birou IREX Bucuresti. Este incurajata comunicarea in format electronic.

Întrunirea Secţiunii Statistică şi evaluare

19 iunie 2008 la 12:11 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea statistică şi evaluare | Lasă un comentariu

In zilele de 12 – 13 iunie 2008 la B.C.U. Iasi „Mihai Eminescu” a avut loc prima intalnire profesionala a sectiunii de Statistica si Evaluare din cadrul A.B.R.

Deschiderea oficiala a întalnirii a fost facută de către domnul director general al BCU Iasi, prof.univ. dr. Alexandru Călinescu , care a adresat participanţilor la cele trei sectiuni ale ABR – Periodice, Colectii speciale si Statistica si evaluare – cateva cuvinte de salut. D-na director general adj. Nicoleta Popescu a subliniat importanta acestor intalniri profesionale si schimburilor permanenete de experiente in diverse tipuri de biblioteci.

La intalnirea secţiunii de Statistica si evaluare au participat peste 20 de bibliotecari din urmatoarele tipuri de biblioteci:
Biblioteci centrale universitare: Iasi, Cluj si Timisoara
Biblioteci universitare: Iasi – Biblioteca Universitatii Tehnice, Biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie, Biblioteca USAMV, Biblioteca Facultatii de Gestiunea Afacerilor; Craiova – Biblioteca Universitatii
Biblioteci publice: Biblioteca Judeteana „V.A.Urechia” Galati
Biblioteci specializate: Biblioteca Academiei – Filiala Cluj

Intalnirea a debutat cu o prezentare in PowerPoint a lucrarii „Masuratori standardizate pentru biblioteci in schimbare” – Adriana Szekely, preşedintele sectiunii. Prezentarea s-a axat pe o succinta descriere a scopurilor, obiectivelor si activitatilor sectiunii de Statistica si Evaluare din cadrul IFLA; pe semnalarea noilor standardelor de specialitate referitoare la serviciile electronice si nu in ultimul rand, pe indicatorii de performanta relevanti si aplicabili pentru bibliotecile din Romania, propusi si recomandati de Subcomisia de Statistica a C.N.B.

S-au dezbatut diferite aspecte referitoare la evaluarea in biblioteci: evaluarea formarii utilizatorilor prin aplicarea unor sondaje de opinie sau chestionare; evaluarea programelor/modulelor de formare profesionala; evaluarea personalului de specialitate; evaluarea bibliotecilor pe baza indicatorilor de performanta etc.

S-a conturat un set de criterii aplicabil în evaluarea personalului (dupa modelul bibliotecilor centrale universitare), pe baza unor punctaje alocate fiecarui criteriu.

S-a prezentat comparativ sistemul de acordare a salarizarii diferentiate in diferite tipuri de biblioteci, in urma evaluarii activitatii profesionale individuale a personalului de specialitate.

D-na director general adjunct Nona Popescu a intervenit in cadrul sectiunii cu cateva precizari referitoare la :
1. Proiectul de scanare a fişelor din catalogul alfabetic (exclusiv cele scrise de mana) – realizat în cadrul unui contract cu firma Content Conversion Specialists – şi vizualizarea acestora, dupa preluarea şi importul direct în formatul bibliografic din Aleph 500.
2. Formularul CULT.1 – s-a pus problema mentionarii sumelor alocate pentru bazele de date. Unde se evidentiaza sumele in contabilitatea insitutiei ca justificare a cheltuielilor efectuate cu achizitia acestora?
Alte probleme dezbatute :
– modalitatile de inregistrare a tranzactiilor de imprumut la sala de lectura si la salile cu acces direct. De exemplu, la BCU Iasi studentii au posibilitatea să rezerve (reţină) pentru 5 zile publicatiile în sala de lectură, iar contorizarea frecventei presupune inregistrarea de tot atatea ori per cititor /zi cu n publicatii.
– Semnarea fiselor de lichidare: gratuit sau contra cost? La BCU Iasi lichidarile se efectueaza contra cost. Justificare: timpul de verificare in baza de date, cartoteca, operarea lichidarii si stampilarea fisei de lichidare. Pret/ lichidare: 1 leu! La celelalte BCU-uri acestea sunt gratuite.
– La BCU Timisoara incasarea serviciilor contra cost se efectueaza de catre 2 (doua) casiere care lucreaza in ture, iar la BCU Iasi se utilizeaza case de marcat pentru incasarea serviciilor contra cost!

D-na director general adj. Letitia Buruiana, de la BJ Galati a subliniat necesitatea evaluarii permanente a relatiei cu utilizatorii, insistandu-se pe comunicarea cu acestia; aplicarea unor sondaje de opinie privind gradul de satisfactie a utilizatorilor privind serviciile oferite de biblioteca; necesitatea unor cursuri de statistica de biblioteca, in genul celor sustinute de d-na Doina Popa, la Busteni in anul 2006. In urma respectivelor cursuri, participantii s-au familiarizat cu Rapoartele Statistice Anuale, cu indicatorii de performanta aplicabili in biblioteci si formulele de calcul ai acestora.

D-na Zita Haiduc, sef serviciu I in cadrul Bibliotecii Academiei Romane – Filiala Cluj a prezentat modul de evaluare a personalului pe baza normelor elaborate de catre Academia Romana si deschiderea acestui tip de biblioteci spre colaborarea cu biblioteci din alte sisteme (invatamant, cultura etc.). Exemplul cel mai elocvent mentionat in acest context fiind cel al includerii in statistica nationala a bibliotecilor academiei!

D-na Ivona Olariu, presedinta Filialei Iasi si vicepresedinta sectiunii, a prezentat modul de acordare a premiilor Al. Rosetti pentru bibliotecari si a criteriilor/punctajelor acordate fiecarui aplicant.

D-na Delia Parsan, director general adjunct la BCUT a prezentat modalitatea de stabilire a activitatilor suplimentare pe care angajatul trebuie sa le efectueze (se ataseaza fisei posului o fisa suplimentara cu activitatile care trebuie efectuate pentru obtinerea salarizarii diferentiate), precum si modul de stabilire a salarizarii diferentiate si a salariului de merit, pe baza unui set de criterii si punctaje aprobate de Consiliul de Administratie si aplicate dupa evaluarea rapoartelor profesionale individuale.

Adriana Szekely, dand ca exemplu pagina web a BCU „L.Blaga” din Cluj-Napoca, a subliniat importanta mentionarii statisticilor de utilizare a bazelor de date, precum si a datelor statistice privind colectiile, utilizarea si utilizatorii bibliotecii, a datelor financiare, etc. – in paginile web ale bibliotecilor. Acest tip de informatii trebuie sa fie disponibile pentru consultarea publicului in conformitate cu Legea 544/12 octombrie 2001 – liberul acces la informatiile de interes public. De asemenea, s-a insistat asupra necesitatii evaluarii programelor de formare profesionala si a redactarii periodice a unor rapoarte de evaluare utile pentru imbunatatirea acestui tip de activitate, indiferent daca exista un plan coerent de formare pe biblioteca sau sunt organizate cursuri disparate, pe module de interes.

La sfarsitul intalnirii au fost punctate concluziile intalnirii si s-au convenit urmatoarele:
– pana la Conferinta ABR din septembrie s-a recomandat sa fie consultata metodologia cercetarii statistice in domeniul culturii de pe site-ul Institutului National de Statistica si conturarea unor propuneri pentru metodologia de intocmire a statisticii de biblioteca;
– d-na Carmen Bonciu s-a angajat la intocmirea unei liste complete si actualizate cu bibliotecile de drept public si privat din Romania, utila in special in comunicarea Rapoartelor Statistice Anuale, in format electronic.
– Participarea cu lucrari, care vor fi prezentate in cadrul conferintei, s-a recomandat sa fie punctata /creditata dupa modelul altor asociatii profesionale si sa conteze in formarea continua a personalului de specialitate din biblioteci.

Adresam si pe aceasta cale multumirile noastre organizatorilor, care in conditiile dificile impuse de lucrarile de reamanajare si de constructii, au reusit sa creeze un cadru propice bunei desfasurari a intalnirilor profesionale sustinute de care asociatie. Un astfel de efort merita tot respectul nostru, al participantilor la aceste intalniri.

Presedintele Sectiunii de Statistica si Evaluare
Adriana Szekely

Întrunirea Secţiunii Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor

19 iunie 2008 la 12:01 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor | Lasă un comentariu

Conform programului stabilit la Conferinţa Naţională ABR – 2007, în perioada 12 – 13 iunie 2008, a avut loc întâlnirea Secţiunii Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor la Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Iaşi.

Tema întâlnirii a fost: Aplicarea OUG 34, ţinând cont de personalitatea juridică a fiecărui tip de bibliotecă, în vederea elaborării metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de către toate tipurile de biblioteci.

Programul Secţiunii a fost următorul:

Joi, 12 iunie 2008

10.00 – 13.00 – lucrări prezentate în PowerPoint:
• Viorica Iepureanu – Planul operaţiilor în vederea achiziţiei de carte
• Alexandra Enescu – Proceduri de achiziţii şi Compartimentul de achiziţii
• Gilda Drăgănescu – Achiziţia de documente în Biblioteca USAMV- Iaşi

13.30 – 15.00 – pauză de masă

15.00 – 16.00 – Prezentare Informa Management de baze de date de cărţi şi reviste electronice

16.00 – 19.00 – Discuţii; concluzii; alcătuirea colectivului de lucru pentru elaborarea metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de către toate tipurile de biblioteci.

Discuţii pe baza prezentărilor făcute:
• D-na director Gilda Drăgănescu a prezentat modul în care se face achiziţie directă de carte străină de la dealeri din străinătate, plata făcându-se prin transfer online.
• Se creează un card parolat – care este în răspunderea şefului de departament. Livrarea este rapidă pe sistemul door to door.
• Bugetul pentru achiziţii de publicaţii este suplimentat si cu fondurile din venituri.
proprii în valută.
• Licenţa de import – export este obţinută de facultate.
• Achiziţia de carte străină este numeric scăzută.
• Viorica Iepureanu a accentuat faptul că achiziţia directă de carte străină din străinătate se poate efectua numai în cazul în care există alocată valută în acest scop.
• Alexandra Enescu menţionează că nu se alocă fonduri valutare.
• Au urmat discuţii legate de procedurile aplicate pentru achiziţia de documente electronice, despre întocmirea Planului anual de achiziţii, despre Compartimentul de achiziţii publice. Întocmirea dosarului de achiziţii publice.
• Paul Ichim – au contract de consultanţă – vezi bursa de mărfuri.
• Bazele de date vor putea fi achiziţionate prin consorţiu.
• D-na Eugenia Cişmaru a prezentat modul în care se face achiziţia de carte în bibliotecile şcolare :
– inspectoratele şcolare repartizează sumele alocate către centrele bugetare ; licitaţiile se fac prin contabilul şef ;
– cererea de ofertă se face numai după ce au primit suma alocată ;
– se preferă editurile care au cărţi cu preţul cel mai mic ;
– speră ca în viitor să se poată face cumpărătură directă.
• Gilda Drăgănescu – compartimentul de achiziţii publice are în componenţă un contabil şi un jurist.
• Valentina Ardelean a ridicat problema periodicelor nelivrate când banii sunt returnaţi la MEC şi nu pot fi folosiţi pentru cumpărarea altor titluri.
• Viorica Iepureanu menţionează codurile CPV folosite pentru achiziţia de cărţi electronice şi pentru publicaţiile periodice pentru schimbul internaţional.
• Se menţionează că nota justificativă se face pentru fiecare CPV separate. Pentru fiecare titlu se trece ISBN-ul în nota justificativă şi în factură. Sunt întocmite facturi separate pe CPV-uri.
• Viorica Iepureanu prezintă modul în care se face propunerea bugetară pentru unitatea centrală şi filiale cât şi de procedeul aplicat pentru achiziţia de cărţi din târgurile de carte.

Discuţii pe marginea întocmirii metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de către toate tipurile de biblioteci.

• Colectivul pentru strângerea datelor, întocmirea şi redactarea acestei Metodologii va fi format din:
– Geta Eftimie – Biblioteca V.A. Urechia – Galaţi
– Elena Chiaburu – Biblioteca FEAA – Iaşi
– Ioana Şuta – BCU – Cluj
– Eugenia Cişmaru – Şcoala Generală ‘Nicolae Titlulescu ‘ – Caracal
– Mihaela Manolache şi Andreea Războiu – Biblioteca Naţională
– Viorica Iepureanu şi Alexandra Enescu – BCU “Carol I“ – Bucureşti
– Valentina Ardelean – BCU – Timişoara

Forma finală a metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de către toate tipurile de biblioteci va fi concretizată în întâlnirea Secţiunii din cadrul Conferinţei ABR din toamnă.

Mulţumim doamnei director Gilda Drăgănescu şi doamnei Mirela Ambros pentru organizarea acestei întâlniri în condiţii deosebite în cadrul Bibliotecii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Iaşi.

Vineri, 13 iunie 2008

Ora 9.00 – Testarea Modulului de Achiziţie din programul Aleph la BCU-Iaşi

Mulţumim colegilor din Departamentul de Achiziţii – d-nului Paul Ichim şi d-nei Carmen Pavel pentru prezentarea modulului de achiziţii din programul Aleph.

Preşedintele Secţiunii Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor,
Viorica Iepureanu

Întrunirea Secţiunii de Periodice

18 iunie 2008 la 8:23 am | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea periodice | Lasă un comentariu

În zilele de 12-13 iunie 2008, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „M. Eminescu” Iaşi, s-a desfăşurat întâlnirea Secţiunii de periodice.

Au participat 26 bibliotecari din ţară (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Universităţii din Craiova, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara), din Iaşi (Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie) şi de la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” , atât din unitatea centrală cât şi din fililale.

Programul sesiunii de lucru a cuprins:
– analiza planului de activitate
– descrierea bibliografică a periodicelor în sistem informatizat, probleme comune, discuţii
– digitizarea publicaţiilor periodice, premizele unui proiect comun
– concluzii – planul de activităţi viitor

S-a exprimat regretul ca din staff-ul administrativ al secţiunii nu a fost prezentă decât preşedinta secţiunii şi secretara acesteia şi în plus s-a semnalat situaţia apărută prin neapartenenţa la ABR a D-nei Aneta Marin de la Biblioteca Naţională, care face parte din comitelul de conducere. Situaţia va fi comunicată conducerii asociaţiei pentru a se lua decizia cea mai bună.

Întâlnirea a debutat cu o scurtă prezentare a activităţii din filialele BCU Iaşi, urmată de un filmuleţ ce a prezentat câteva aspecte ale atitudinii necorespunzătoare a beneficiarilor în bibliotecă.

Discuţiile din prima zi au cuprins următoarele puncte:
– s-a prezentat sumar softul Alice, utilizat la Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie Iaşi
– s-au prezentat posibilităţile softurilor existente în ţară (cu exemplificări în sistemul Aleph şi Tinlib), a următoarelor probleme:

 • problema suplimentelor (print, CD-rom, DVD, jucării) legate sau nu de publicaţia „mamă”;
 • problema publicaţiilor care nu sunt consecvente în evidenţierea titlului iniţial şi au multe alte variante la titlu;
 • problema titlurilor cu genealogie complicată (s-a dat exemplul revistei „Gazeta matematică”
  apărută în anul 1895 şi care prin Ser. A şi Ser. B continuă şi astăzi, având în prealabil mai multe titluri succesive);

În a doua zi s-au continuat discuţiile din ziua precedentă, fiind prezentate modele de borderouri de predare la legătorie a publicaţiilor constituite în volume de legătură (metodă utilizată în BCU Iaşi).

Au fost prezentate diverse modalităţi de înregistrare a itemurilor în sistemul Aleph 500, în funcţie de ceea ce apare pe publicaţie şi de inconsecvenţele editorilor.

S-au ridicat câteva probleme (cu exemplificări ale bibliotecarilor din fiecare bibliotecă prezentă) legate de criteriile de evaluare a publicaţiilor intrate prin donaţie (la UMF Iaşi se practică o formulă care ia în calcul printre altele gradul de actualitate a informaţiei şi anul de tipărire a publicaţiei), casarea publicaţiilor şi schimbul intern şi internaţional.

S-a prezentat pe scurt baza de date http://highwire.stanford.edu utilizată de studenţii şi de cadrele didactice din UMF Iaşi.

Colegii de la Biblioteca „V.A. Urechia“ Galaţi s-au arătat, de asemenea, interesaţi de discuţii, de modalitatea de prelucrare a serialelor, de item-uri.

S-a prezentat pe scurt şi un material cu titlul „Digitizarea ca salvare a memoriei naţionale” de către colegii de la BCU Bucureşti şi s-au vizitat în paralel şi siturile: http://prolibro.wordpress.com/2008/05/15/strategia-digitala-a-romaniei/ şi http://www.biblioteca.ct.ro/

În încheiere, s-au stabilit obiectivele pentru perioada 2008-2009:
– studiul structurii zonelor specifice, în conformitate cu noul guideline pentru seriale (de pe situl IFLA)
– stabilirea criteriilor de evaluare a donaţiilor
– criterii de casare a publicaţiilor seriale
– lista de reviste cotate ISI Thomson (nefinalizată)

Luminiţa Daniş
Preşedintele Secţiunii Periodice

Întrunirea Secţiunii Legislaţie de bibliotecă si perfecţionare profesională

16 iunie 2008 la 2:32 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea legislaţie şi perfecţionare | Lasă un comentariu

In ziua de 29.05.2008, la sediul BCU „Carol I” din Bucuresti s-a desfasurat intalnirea profesionala a sectiunii Legislatie de biblioteca si perfectionare profesionala a ABR.

Au fost prezente bibliotecare de la Iasi – BCU, FEAA, USAMV, Biblioteca Universitatii din Pitesti, Biblioteca Universitatii din Sibiu, CCD Constanta, CCD Maramures, Bucuresti – biblioteca UNAP, biblioteca UFMV, biblioteca UTCB, BCU Bucuresti.

Domnul presedinte Mircea Regneala a adresat un cuvat de salut participantilor la intalnire, mentionand importanta deosebita a cunoasterii legislatiei, slaba preocupare la nivel national vis-a-vis de aceasta problema, mai ales ca in Elvetia exista cursuri de educatie civica in care sunt prezentate legile de interes pentru cetateni. A rugat participantii sa dezbata probleme specifice, punctuale, a caror rezolvare si cunoastere sa conduca la o mai corecta desfasurare a activitatii in biblioteci, concluziile sedintei sa fie cunoscute apoi de toti, sau de cat mai multi membri ai asociatiei.

Asa cum a fost prezentat si programul initial, in urma semnalelor primite de la biblioteci din tara de catre d-na Gilda Draganescu, s-a discutat oportunitatea realizarii unui material – pe suport dublu cd/hartie, care sa cuprinda legislatia de biblioteca.

La intalnire a participat si pentru o perioada destul de scurta de timp si dl. director Gh. Buluta care i-a informat pe participanti de existenta, deja, a unor materiale legislative aparute, Vademecum legislativ pentru biblioteci, aparut in 2004 si la care va aparea anul viitor editia a II-a, si o carte despre achizitiile publice, astfel incat nu ar vedea oprtunitatea aparitiei unor materiale complementare. Un regret exprimat a mai fost si acela ca nu sunt achizitionate decat intr-un numar foarte mic cartile de interes pentru domeniul biblioteconomic.

O alta problema abordata a fost aceea a lipsei metodologiilor uniforme de lucru, dar s-a considerat ca realizarea acestora s-ar putea face ulterior realizarii acestui cd, care sa nu cuprinda textul integral al legilor de interes ci chiar articolele respective.

Discutiile au continuat si concluziile au fost urmatoarele:

1. Pentru cd se va obtine ISSN, el fiind gandit ca un serial, cu modificari si aparitii de noi numere, in functie de modificarile legislative.
2. Cd-ul nu va cuprinde textul integral al legilor, acolo unde nu este imperios necesar, ci doar articolele cu referire la subiectul de interes.
3. Legislatia va fi organizata pe tipuri de activitati: dezvoltarea colectiilor, evidenta, circulatie, statistica, colectii speciale etc. Pentru mai buna cunoastere a domeniilor respective vor fi contactati presedintii de sectiuni pentru a desemna o persoana responsabila cu adunarea materialului legislativ pentru fiecare activitate si comunicarea lui d-nei Miron (miron@bcub.ro) care va organiza materialul.
4. Au fost impartite responsabilitati, astfel:
a. legislatie legata de angajare, promovare, salarizare, sporuri, evaluare, pensionare – L. Miron (BCU „Carol I” BUcuresti)
b. evidenta – Gilda Draganescu (Biblioteca USAMV Iasi)
c. copyright – Ionica Serban (biblioteca UNAP)
d. legislatie specifica bibliotecilor scolare si cd-urilor – Maria Draghici (CCD Constanta)
e. opis legislativ, formare profesionala – A. Costoiu, E. Toma (BCU „Carol I” Bucuresti)
5. Se va realiza materialul respectiv pe dublu suport, fiind in responsabilitatea d-nei Elena Chiaburu (biblioteca FEAA Iasi) realizarea in forma tiparita.
6. Un prim termen de adunare a materialelor este 15 iulie, urmand ca la Conferinta ABR din septembrie sa fie prezentate primele concluzii, sau poate chiar materialele.

D-na Draganescu a supus atentiei participantilor crearea unui sindicat al bibliotecarilor care sa ii reprezinte in fata organelor legislative, stiut fiind faptul ca bibliotecarii, memebrii de sindicat afiliati la diverse federatii sindicale reprezinta un numar nesemnificativ pentru ca si problemele lor sa fie discutate. Este un punct de vedere la care multi din cei prezenti au subscris, dar la care nu s-a tras inca nici o concluzie. De asemenea poate ca ar trebui ca la intalnirile asociatiei sa fie invitati bibliotecari pensionari, cei care au fost dedicati meseriei nu ar trebui uitati.

Alte probleme care ar mai trebui rezolvate ar fi cele legate de existenta functieie de bibliotecar I A doar in bibliotecile universitare, sau de inspectia in biblioteci, stabilirea zonelor de indrumare a bibliotecilor centrale universitare.

Au mai fost discutate punctual legislatia care permite angajarea in cumul a bibliotecarilor pensionari, acordarea unor sporuri, perioada de evaluare.

D-na Amelia Costoiu a prezentat demerrsurile facute pentru acreditarea asociatiei de a organiza cursuri de perfectionare, si organizarea din aceasta toamna a cursurilor pe module, in zone diverse ale tarii, in functie de solicitari.

Parerile unanime ale participantilor au fost ca aceasta intalnire a fost efectiv de lucru, discutiile constructive si demararea proiectului de realizare a cd-ului cu legislatie este imperios necesar.

Luminita Miron
Presedintele Sectiunii Legislatie de biblioteca si perfectionare profesionala

Pagina următoare »

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.