A XX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România

18 septembrie 2009 la 10:33 am | Publicat în Conferinţa Naţională, secţiuni | Lasă un comentariu

În perioada 10-11 septembrie 2009 a avut loc la Constanţa cea de a XX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema „Continuitate şi schimbare în bibliotecă”.

Lucrările Conferinţei au fost deschise de doamna Liliana Lazia, directorul Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” din Constanţa, gazda manifestării, care a adresat un cuvânt de bun venit celor prezenţi.

În cadrul ceremoniei de deschidere, au mai adresat cuvinte de salut: domnul Octavian Ştireanu, secretar de stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul deputat Aledin Amet, domnul academician Florin Filip, vicepreşedintele Academiei Române şi director general al Bibliotecii Academiei Române, doamna conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director general al Bibliotecii Naţionale, domnul prof. univ. dr. Marian Cojoc, prodecan al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, doamna Liliana Timofte, inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Constanţa şi domnul prof. univ. dr. Mircea Regneală, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Domnii Octavian Ştireanu şi Aledin Amet au abordat, printre altele, problema salarizării unitare, afirmându-şi disponibilitatea de a susţine punctele de vedere ale bibliotecarilor în negocierea coeficienţilor de salarizare.

Domnul preşedinte Mircea Regneală a făcut o trecere în revistă a celor 20 de ani de activitate a Asociaţiei.

Ca în fiecare an, au fost decernate diplome şi premii pentru cei mai merituoşi membri ai ABR. Astfel, au fost acordate diplome jubiliare membrilor care au avut o activitate remarcabilă în ABR încă din primii ani de existenţă ai Asociaţiei:

 • Mariana Silivestru, Filiala Ialomiţa
 • Rodica Turc, Filiala Sălaj
 • Valentina Lupu, Filiala Vaslui
 • Mariana Sârbu, Filiala Argeş
 • Vasile D. Ţâra, Filiala Timiş
 • Ion Stoica, Filiala Bucureşti
 • Viorica Onişoru, Filiala Alba
 • Margareta Pop, Filiala Bistriţa-Năsăud
 • Tatiana Scarlat, Filiala Satu Mare
 • Lăcrămioara Blascioc, Filiala Bucureşti
 • Ioan Popişteanu, Filiala Constanţa
 • Eugenia Stoica, Filiala Buzău
 • Mihai Petrescu, Filiala Bucureşti
 • Dominica Ţâmpău, Filiala Suceava
 • Maria Colătău, Filiala Buzău
 • Victor Nalaţ, Filiala Bistriţa-Năsăud
 • Tanţa Popescu, Filiala Ialomiţa
 • Mariana Drăghici, Filiala Constanţa
 • Nicoleta Popescu, Filiala Iaşi
 • Crina Mihăilescu, Filiala Bucureşti
 • Viorica Morărescu, Filiala Olt.

Pentru sprijinul material constant acordat încă de la înfiinţarea Asociaţiei a fost acordată o diplomă jubiliară domnului Niculae Bolboaşă, reprezentant al firmei ROMDIDAC S.A..

Au fost acordate diplome pentru activitatea deosebită desfăşurată în anul 2008 următorilor membri ai asociaţiei:

 • Liliana Lazia, Filiala Constanţa
 • Corina Apostoleanu, Filiala Constanţa
 • Ionel Alexe, Filiala Constanţa.
 • Oana Jianu, Filiala Bacău
 • Ligia Dana Grosu, Filiala Bacău
 • Stela Sebe, FilialaVrancea
 • Veronica Maximiliana Boroş, Filiala Bacău
 • Roza Armeanu, Filiala Bacău
 • Zamfirica Stoica, Filiala Vrancea
 • Adriana Măciucă, Filiala Vrancea
 • Viorica Tănase, Filiala Galaţi
 • Tatiana Săuciuc, Filiala Buzău
 • Gilda Graţiela Rusu, Filiala Râmnicu-Sărat
 • Diana Ionescu, Filiala Maramureş
 • Diana Popa, Filiala Constanţa
 • Anca Moşoiu, Filiala Constanţa
 • Viorica Mrejeru, Filiala Constanţa
 • Ana-Maria Mărunţelu, Filiala Constanţa
 • Adelina Zambra, Filiala Constanţa
 • Laura Cotan, Filiala Constanţa
 • Carmen Dermengiu, Filiala Constanţa

Diploma pentru sponsorul anului a fost acordată domnului Lucian Lazia, reprezentant al firmei ARGOS S.A.Cernavodă.

Premiul „V.A. Urechia” (Diviziunea biblioteci publice) a fost acordat domnului Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi

Premiul „Spiru Haret” (Diviziune biblioteci şcolare) a fost acordat doamnei Crina Liliana Mareş, bibliotecar al Şcolii generale „Dan Barbilian” din Constanţa.

Premiul „Ioachim Crăciun” (Diviziunea biblioteci universitare) a fost acordat ex aequo doamnei Agnes Erich, director al Bibliotecii Universităţii „Valahia” din Târgovişte şi doamnei Rodica Maria Volovici, director al Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Au urmat prezentările „Sistemul de informare online Passport GMID” – Gžegož Jancevič (Euromonitor International), „Rolul LIBER în sprijinirea bibliotecilor europene de cercetare” – Wouter Schallier (director executiv al LIBER),  „Strategii digitale: perspective europene” – Paul Ayris (vicepreşedinte al LIBER şi director al Bibliotecii University College din Londra), „Noile baze de date EBSCO” – Mihaela Stepănescu (ROMDIDAC S.A.).

Şedinţa în plen s-a încheiat cu lansarea ultimei apariţii din Colecţia Biblioteca ABR: Noi studii de biblioteconomie de Mircea Regneală. Lucrarea poate fi comandată la secretariatul ABR, contra sumei de 35 lei (broşată)/45 lei (cartonată). Date de contact: Asociaţia Bibliotecarilor din România, Str. Boteanu nr. 1, Sector 1, Cod 010027, Tel.: 40-21-313.16.05/262, 223, Fax: 40-21-312.01.08, E-mail: infoabr@gmail.com.

Referitor la secţiunile ABR, care şi-au desfăşurat lucrările în cele două zile ale conferinţei, menţionăm câteva modificări în structura acestora:

–         înfiinţarea secţiunii ABR Cultura informaţiei, având următoarea conducere: preşedinte Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” din Braşov, vicepreşedinte Rodica Volovici, Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi secretar Crina Roy, BCU „Carol I”  din Bucureşti;

–         modificarea structurii de conducere a secţiunilor Periodice (preşedinte – Alexandra Enescu, BCU „Carol I” din Bucureşti) şi Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar (preşedinte – Ştefania Mazilu, BCU „Carol I” din Bucureşti);

–         secţiunea Prezervare, conservare, digitizare a fost reorganizată, rezultând trei secţiuni distincte: secţiunea Carte rară, manuscrise (preşedinte: Constantin Mălinaş, Biblioteca Universităţii din Oradea), secţiunea Prezervare, conservare, restaurare (preşedinte interimar: Aurelian Popescu, BCU „Carol I” din Bucureşti) şi secţiunea Digitizare (preşedinte interimar Daniel Nazare, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” din Braşov).

Conferinţa s-a încheiat prin Adunarea Generală, care a luat următoarele decizii:

–         a aprobat Raportul financiar prezentat de trezorierul Asociaţiei, domnişoara Lăcrămioara Blascioc şi raportul Comisiei de cenzori, prezentat de Crina Mihăilescu, membru al Comisiei de Cenzori;

–         a aprobat modificările din  structura de conducere a secţiunilor;

–         a luat cunoştinţă de demisia din funcţia de secretar general a domnului Robert Coravu (BCU „Carol I” Bucureşti) şi a aprobat numirea în această funcţie a doamnei Corina Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman” Constanţa).

Reclame

Campania pentru Bibliotecile Lumii

18 septembrie 2009 la 9:38 am | Publicat în biblioteci şcolare, IFLA | Lasă un comentariu

În luna august 2009, Asociaţia Bibliotecarilor din România s-a alăturat Campaniei pentru Bibliotecile Lumii”. Iniţiată încă din 2001 de către ALA, în colaborare cu IFLA, această campanie a adunat în jurul său până în prezent asociaţii ale bibliotecarilor din peste 30 de ţări şi regiuni din întreaga lume.

„Campania pentru Bibliotecile Lumii” reprezintă un program de promovare a bibliotecilor şi de sensibilizare a opiniei publice, al cărui scop este de a susţine  valoarea bibliotecilor şi a bibliotecarilor în secolul 21, de a prezenta rolul unic şi vital jucat de biblioteci la nivel mondial.

Afilierea la „Campania pentru Bibliotecile Lumiioferă suport asociaţiilor bibliotecare şi bibliotecilor în a:

 • sensibiliza publicul cu privire la varietatea de programe şi servicii oferite;
 • creşte utilizarea bibliotecilor la şcoli, la colegii şi universităţi, şi în viaţa comunităţii de zi cu zi;
 • implica bibliotecarii în probleme publice, cum ar fi libertatea intelectuală şi egalitatea de acces la tehnologia informaţională digitală;
 • promova profesia de bibliotecar.

Prin eforturile sale de promovare, Campania se adresează / vizează:

 • publicul general – părinţi, copii, studenţi, vârstnici şi oameni de afaceri;
 • educatori, grupuri şcolare şi administratori;
 • bibliotecari şi cei care se gândesc să îmbrăţişeze profesia de bibliotecar
 • mass-media;
 • parteneri strategici.

Logo-ul oficial al Campaniei,

logo at your library

este utilizat pentru promovarea bibliotecii şi a colecţiilor sale, a serviciilor oferite şi a activităţilor organizate, fiind tipărit pe afişe, pliante, invitaţii, semne de carte…

Participarea ABR la acest proiect internaţional presupune în principal organizarea unor campanii publice locale, regionale şi naţionale, folosind logo-ul

logo at your library-RO

O primă astfel de campanie va fi organizată în luna octombrie în Bacău, la ea urmând a participa bibliotecari şcolari din judeţ. Informări periodice privind derularea activităţilor vor fi postate pe acest blog.

Informaţii suplimentare referitoare la „Campania pentru Bibliotecile Lumii” puteţi obţine accesând site-ul www.ifla.org/en/at-your-library .

Oana Jianu

Bibliotecar CCD Bacău

Prezentarea Concursului de Participare Comunitară

16 septembrie 2009 la 9:33 am | Publicat în biblioteci şcolare, Conferinţa Naţională, Proiectul Global Libraries | Lasă un comentariu

Pentru bibliotecarii şcolari interesaţi, punem la dispoziţie prezentarea Concursului de Participare Comunitară pe care d-ra Anca Râpeanu (IREX România) a sustinut-o în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR, la secţiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă.

Vom reveni în zilele următoare cu o sinteză a principalelor probleme discutate şi a hotărârilor adoptate în timpul Conferinţei.

Programul final al celei de-a XX-a Conferinţe Naţionale a ABR…

4 septembrie 2009 la 12:52 pm | Publicat în Conferinţa Naţională | Lasă un comentariu

…este disponibil aici în format pdf sau mai jos în format jpg (pentru a vizualiza faceţi clic pe fiecare pagină în parte).

p1 p2

p3 p4

p5 p6

p7 p8

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.