2% pentru ABR

29 aprilie 2010 la 10:30 am | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Stimati colegi,

Conform legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, fiecare contribuabil, persoana fizica ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, poate directiona 2 % din impozitul sau pe venit catre o organizatie nonprofit, cum este si Asociatia Bibliotecarilor din Romania.

Programul 2 % reprezinta o sansa pentru fiecare contribuabil, persoana fizica, de a decide modul de cheltuire a unei parti din impozitul platit statului. Conform normelor de drept, valoarea de 2 % din impozitul pe venit nu constituie o donatie, ci este optiunea contribuabilului de a decide modul in care va fi cheltuita o parte din impozitul sau. In cazul in care contribuabilul nu decide sa directioneze aceasta suma catre o organizatie, ea va fi varsata la bugetul de stat.

Aveti asadar posibilitatea de a decide ce se va intampla cu o parte din impozitul dumneavoastra.

CUM SE PROCEDEAZA DACA ATI HOTARAT SA DIRECTIONATI 2% DIN IMPOZIT CATRE ASOCIATIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMANIA?

Datele de identificare ale asociatiei sunt urmatoarele:

Denumire entitate nonprofit: Asociatia Bibliotecarilor din Romania
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit: 10211897
Cont bancar (IBAN): RO02RNCB0090000508350001 – BCR Lipscani

a. Daca in 2009 ati avut venituri DOAR DIN SALARIU:

1. Completati Cererea 230-O PUTETI DESCARCA DE AICI, “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pina la 2% din impozitul anual“. La capitolul B, folositi datele de identificare ale ABR de mai sus. La mentiunea “Suma” nu este necesara completarea, organul fiscal va calcula si vira suma admisa, potrivit legii.

2. Cereti angajatorului o copie dupa formularul 210 “Fisa Fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii” si anexati-o.

Cererea si copia Fisei Fiscale se depun direct la registratura organului fiscal de care apartineti sau se trimit prin posta, cu scrisoare recomandata. Data limita a trimiterii este 15 mai 2010 (data depunerii sau a postei).

b. Daca in 2009 ati avut venituri DIN MAI MULTE SURSE:

Completati Declaratia 200, “Declaratie speciala privind veniturile realizate“ – O PUTETI DESCARCA DE AICI. Pe langa completarea conform obligatiilor legale ce va revin, completati capitolul III, “DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL DATORAT”, punctul 2, “Sponsorizare entitate nonprofit” cu datele ABR. La mentiunea “Suma” nu este necesara completarea: organul fiscal va calcula si vira suma admisa, conform legii.

Depunerea se face ca la punctul a.

Reclame

Prima conferință internațională de cultura informației

25 aprilie 2010 la 6:58 pm | Publicat în conferinţe, secțiunea cultura informației, Uncategorized | Un comentariu

Schimbările actuale din societate prin trecerea in Era Informației si tendințele de pătrundere in Era Cunoașterii, modifică – pentru prima data in istorie – ierarhia valorilor: informațiile surclasează aspectele energetice in cadrul unui sistem. Tendința de globalizare – manifestată, la ora actuală, la o scară foarte mare – are repercusiuni  și în procesele care se petrec la scară mică. Iată motivul pentru care în perioada 21-23 Aprilie 2010 s-a desfășurat la Sibiu prima conferință internațională de cultura informației /information literacy din România.

Conferința a fost organizată la inițiativa Asociației Bibliotecarilor din România, secțiunea Cultura Informației , Biblioteca Universității Lucian Blaga Sibiu și a avut sprijinul moral și material al Universității Lucian Blaga, Sibiu.

Necesitatea organizării unei conferințe specializate pe cultura informației a fost din ce în ce mai presanta în condițiile socio-economice actuale, în condițiile transdisciplinarității și interdisciplinarității domeniilor cunoașterii în decalaj cu noile tehnologii de comunicare, nearmonizarea procesului de educație cu tehnologiile educației,  exploziei informaționale și rezultatelor negative din educația românească. Conferința și-a propus  să extrapoleze aceasta „globalizare” la nivelul fundamental al căutării și folosirii informației a unui model general de instruire și predare în cadrul formării inițiale și cu implicații în învățarea pe tot parcursul vieții, pentru toate specializările universitare.

Preocupările internaționale în domeniul culturii informației au o amploare mare, exista anual conferințe organizate dedicate acestui subiect, se acordă o atenție deosebită în programele școlare ca elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii să beneficieze de cursuri specializate de cultura informației.

CULTURA INFORMAȚIEI poate deveni principalul vector   în Europa cunoașterii și poate constitui o platformă internațională de cunoaștere.

Cultura informației în România:

În Romania cultura informației  s-a dezvoltat foarte lent.  Învățământul biblioteconomic românesc a fost receptiv la cerințele impuse de dezvoltarea societății informaționale și a impus implementarea formelor inițiale de educare în centrele universitare: București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Târgoviște.

De asemenea, Asociația Bibliotecarilor din România a avut un rol deosebit în specializarea personalului din biblioteci. Referitor la celelalte categorii profesionale, s-a făcut foarte puțin. La inițierea unei cercetări de marketing privind existența în curriculum altor specializări și domenii ale cunoașterii s-a constatat că sunt cazuri singulare unde studenții au în curriculum cursuri de informare documentare, sau că bibliotecile oferă cursuri de inițiere sau că există tutoriale online puse la dispoziție pentru inițierea căutării și folosirii resurselor informaționale. Acest studiu a scos în evidență că studenții din Romania preferă Internetul ca sursă de informare accesat de acasă dar nu cunosc sursele de documentare riguros științifice, literatura academică, scholar internet, web-ul invizibil, evaluarea resurselor, noțiuni de etică, plagiat și comunicare a rezultatelor în cercetarea științifică. MECT a început o acțiune lăudabilă de reconversie profesională a bibliotecarilor școlari. Acțiunea de a dezvolta o nouă categorie socio-profesională: profesori documentariști are implicații în dezvoltarea societății informaționale, a calității vieții populației prin obținerea abilităților de informare, documentare, evaluare a informației începând din învățământul preuniversitar prin dezvoltarea de abilități  pedagogice a profesorilor documentariști.

Numeroase cercetări și studii au demonstrat că tinerii, de la vârste fragede își petrec din ce în ce mai mult timp interacționând  cu tehnologiile informării și comunicării. Este impetuos necesară introducerea IL în educație și programa școlară pentru generarea de cunoaștere a rolului media și a serviciilor de informare.

Information Literacy  este definită  la congresul IFLA din Alexandria, Egipt în 2005: știința dezvoltării oamenilor în toate  sectoarele vieții pentru căutare, folosire și creare a informației efective pentru a obține scopuri personale, sociale, ocupaționale și educaționale. IL poate fi considerată o unealta puternică pentru participarea în societatea informațională, încurajarea producerii informației și creativității interdisciplinare. Educația în IL induce cunoaștere și gândire critică și analitică.

Prezența la această conferință a specialiștilor din spațiul românesc și reprezentarea semnificativă internațională arata că evenimentul a trezit interesul  științific și a unit eforturile de dezvoltare, diseminare și actualizare a problemelor realității ce ne înconjoară.

Comitetul științific format din 35 specialiști dintre care 2 membri  din Norvegia, 1 din Italia, 2 din Irlanda, 1 din Danemarca, 1 din Germania, 1 din Turcia , 1 din Grecia și 1 din Israel au asigurat un proces de revizuire al lucrărilor de înalt nivel științific.

În final, au fost acceptate spre publicare și prezentare 49 lucrări dintre care 1-Turcia, 1-Serbia, 1-Croația, 1-Irlanda, 1- SUA, 1-Germania, 2-Norvegia, 1- Uganda, 1- Bangladesh, 39- România.

În prima seară s-a desfășurat o întrunire a membrilor secțiunii Cultura informației din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România.

S-a constituit un grup de lucru care a stabilit următoarele obiective:

  • Constituirea unui document oficial privind importanța culturii informației în educarea tinerei generații și necesitatea instruirii specialiștilor, document ce va fi trimis la MECT, MCC, Consiliului rectorilor. Termen:  30 aprilie
  • Organizarea de cursuri de formare continuă pentru toate palierele educației: bibliotecari școlari, universitari, cei de la bibliotecile publice.
  • Introducerea de cursuri de cultura informației la toate specializările universitare
  • Crearea  unui tutorial online de cultura informației disponibil pe platforma asociației, Termen: 15 mai

 Concluzii finale

Această conferință a oferit un prilej minunat de împărtășire a experiențelor, ideilor și proiectelor desfășurate. Atmosfera deosebit de profesională, într-un mediu academic de excepție, în cea mai reprezentativă bibliotecă universitară românească din punct de vedere a construcției, logisticii, dotării documentare și a tehnologiei cea mai avansate în domeniu, a inspirat participanții.

Participanții au dezvoltat discuții profesionale deosebit de incitante, s-au reluat și propus colaborări, optimismul s-a dezmorțit și am finalizat încrezători și convinși că vom realiza ceea ce ne-am propus.

Vă invităm la cea de-a doua Conferință internațională în cultura informației, Sibiu, aprilie, 2011.

 

Secțiunea Cultura Informației

Asociația Bibliotecarilor din România

Președinte, Prof.dr. ing. Angela REPANOVICI

Vicepreședinte, Dr. Rodica VOLOVICI

 

24 aprilie 2010

Şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR

18 aprilie 2010 la 7:35 pm | Publicat în consiliul de conducere | Lasă un comentariu

La Şedinţa Consiliului de Conducere al ABR din data de 25.03.2010 au participat 14 membri din cei 17 ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Lăcrămioara Blascioc, Corina Apostoleanu, Robert Coravu, Adriana Szekely, Ivona Olariu, Maria Drăghici, Valentina Lupu, Gabriela Dumitrescu, Mihaela Zecheru, Ovidiu Călugărescu, Delia Pârşan, Maria Colatau si Valentina Grigore.

Ordinea de zi a fost:

  1. Informare privind stadiul organizării celei de a XXI-a Conferinţe Naţionale a ABR, prezintă dl. Mircea Regneală, preşedintele Comitetului de organizare;
  2. Informare privind situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi pe primul trimestru al anului 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă d-ra Lăcrămioara Blascioc;
  3. Informare privind situaţia înscrierilor în ABR şi a listelor actualizate cu membrii Asociaţiei, prezintă d-na Corina Apostoleanu, secretar general;
  4. Tematica Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării pentru anul 2010, informare prezentată de dl. Robert Coravu, redactor şef;
  5. Probleme organizatorice;
  6. Diverse.

 S-au discutat probleme privitoare la stadiul organizării celei de a XXI-a Conferințe Naționale a ABR: asigurarea de locuri de cazare gratuite obținute, au fost stabilite comitete de cazare, primire, înscriere și  protocol. S-a propus ca pe fiecare secțiune să se susțină două sau maxim trei comunicări de larg interes, iar discuțiile sa fie sub formă de workshop. S-au discutat probleme legate de personalitățile care vor deschide conferința , ordinea desfășurării evenimentelor în cursul zilelor conferinței, vizitele documentare și taxa de participare a conferinței.

Trezorierul ABR, d-ra. Blascioc a prezentat situația patrimoniului Asociației si situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi pe primul trimestru al anului 2010 pentru instituţii şi membri individuali.

Secretarul general al Asociației, d-na Corina Apostoleanu a prezentat situaţia înscrierilor în ABR şi a listelor actualizate cu membrii Asociaţiei. În urma actualizării, conform situației transmise de jumătate din numărul filialelor, Asociația înregistrează un număr de 2430 de membri individuali și 33 de membri instituționali.

            Dl. Robert Coravu a prezentat tematica Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării pentru anul 2010:

– Nr. 1: Bibliotecile pe web – coordonator Conf. univ. dr. Agnes Erich, director, Biblioteca Universității “Valahia” din Târgoviște:

– Nr. 2: Depozite instituționale digitale – coordonator Prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici, universitatea „Transilvania” din Brașov;

– Nr. 3: Patrimoniul cultural scris – repere biblioteconomice – coordonator Conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director, Biblioteca Națională a Românei;

– Nr. 4: Utilizatorii bibliotecilor din Romania – coordonator drd. Robert Coravu, director general adjunct, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

D-na. Corina Apostoleanu a prezentat planificarea activităţii secţiunilor profesionale pe anul 2010:

– Secțiunea Achiziții și dezvoltarea colecțiilor își va desfășura activitatea în luna mai la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu tema „Înregistrarea publicațiilor electronice în evidențele bibliotecii”

– Secțiunea Periodice își va desfășura activitatea în luna mai la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu împreună cu Secțiunea Dezvoltarea Colecțiilor cu tema “Fluxul activităților din Cadrul biroului periodice – studiu de caz”;

– Secțiunea Tehnici pedagogice își va desfășura activitatea la Vaslui în perioada 20-22 mai cu tema „Biblioteca – centru de informare și documentare”;

– Secțiunea Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar își va desfășura activitatea în a doua jumătate a lunii mai la Sibiu cu tema “Modele și norme pentru cotarea publicațiilor expuse în rafturile sălilor cu acces direct”;

– Secțiunea Prezervare, conservare, restaurare își va desfășura activitatea în a doua parte a lunii mai la Sibiu cu tema „Realități și perspective în conservarea colecțiilor bibliotecilor românești”;

– Secțiunea Statistică și evaluare își va desfășura activitatea în data de 2 iunie la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu cu tema „Analiza standardelor revizuite”:

– SR ISO 11620 2008 (Informare și documentare – indicatori de performanță pentru                   biblioteci)

– SR ISO 2789 2006 (Informare și documentare – statistici internaționale de Bibliotecă);

– Secțiunea Informatizare își va desfășura activitatea la Timișoara în data de 27-28 mai cu tema „OPAC versus sisteme specializate în descoperirea informației”;

– Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare va avea loc la Universitatea“Transilvania” din Brașov în data de 13-14 mai 2010 iar subiectele întrunirii vor fi „Ghidul de catalogare și noile cerințe internaționale în descrierea resurselor bibliografice” și „Evoluții în validarea termenilor din limbajul național de indexare Lives-Ro”;

– Secțiunea Referente va avea loc în lunile mai –iunie la Iași cu tema „Ghidul bibliotecarului de referințe”

– Secțiunea Cultura Informației își va desfășura activitatea la Conferința Internațională de la București;

– Secțiunea Carte rară, manuscrise și Digitizare va fi coordonata de dl. Nazare;

– Secțiunea Legislație și perfecționare profesională va avea loc în luna iunie la întâlnirea de lucru cu tema „Actualizarea și diseminarea legislației specifice activităților desfășurate în București”

Dezbateri privind legea educației – introducerea problemelor de bibliotecă în legea educației

18 aprilie 2010 la 6:58 pm | Publicat în Documente utile, legislaţie | 2 comentarii

La dezbaterile privind legea educației din perioada 15 martie-9 aprilie a participat și președintele ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală, care a pledat pentru introducerea în lege a problemelor de bibliotecă.

 În urma dezbaterilor, problematica bibliotecilor se regăsește în legea educației după cum urmează:

 Art. 59

(1) Bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare se organizează și funcționează pe baza unui regulament elaborat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Se înființează Biblioteca Școlară Virtuală și Platforma Școlară de e-learning, care includ programe școlare, exemple de lecții pentru toate temele din programele școlare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Aceste resurse digitale vor fi protejate de legea dreptului de autor, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului obținând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât aceste resurse sa fie accesibile permanent și gratuit oricărui elev sau profesor.

(3) Unitățile de învățământ utilizează platforma școlară de învățare pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar, sau pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa școala.

(4) Înființarea, gestiunea și îmbogățirea permanentă a Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei Școlare de e-learning intra în responsabilitatea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 7. CONDUCEREA SISTEMULUI ȘI A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art. 83

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită, în domeniul învățământului preuniversitar, următoarele atribuții:

t) construiește și asigură funcționarea optimă a platformei școlare de e-learning, precum și a bibliotecii școlare virtuale;

 Baza materială a învățământului preuniversitar public

Art.101, paragraful (1)

Baza materială a învățământului preuniversitar public constă în întreg activul patrimonial al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, al instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar existent la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și în activul patrimonial redobândit sau dobândit ulterior și cuprinde: terenuri și clădiri destinate procesului de învățământ preuniversitar, dotări și echipamente, biblioteci, stațiuni didactice și de cercetare,ateliere școlare, ferme didactice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, palate și cluburi ale copiilor, baze cultural-sportive și de odihnă, precum și orice alt obiect de patrimoniu destinat procesului de învățământ și salariaților din învățământul preuniversitar.

 Art.197

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului constituie registre de experți și se sprijină pe organisme consultative, la nivel național, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional și moral: Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior, Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare,Consiliul Național pentru Calificări Universitare și Consiliul de Etica și Management Universitar.

 Art.199

(4) Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare are în atribuții elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodică și coordonarea sistemului de biblioteci din învățământul superior.

  Art. 222. Personalul didactic auxiliar este format din:

a) bibliotecar, documentarist, redactor;

 Art. 223

Pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii:

a) pentru funcția de bibliotecar, de documentarist și de redactor: absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei. Pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și absolvenți ai învățământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diploma a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul

biblioteconomiei; pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și alți absolvenți ai învățământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de inițiere în domeniu;

 Art. 283

(2) Instituțiile sau organizațiile în care se realizează invitarea în contexte non-formale sunt: instituțiile și organizațiile menționate la alin. (1) precum și prin: centre de îngrijire și protecție a copilului, palate și cluburi ale elevilor, la locul de muncă, instituții culturale: muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de documentare, cinematografe, case de cultura, și prin asociații profesionale, culturale, sindicate, organizații nonguvernamentale.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să studiați proiectul de lege adoptat de către Guvernul României în data de 12 aprilie şi transmisă Parlamentului:

Legea Educatiei Nationale aprobata Guvern[1]

 

 

Inaugurarea sălii de lectură cu acces liber la raft din cadrul Bibliotecii Academiei Militare

18 aprilie 2010 la 6:36 pm | Publicat în biblioteci universitare, evenimente profesionale | Lasă un comentariu

La Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Fundația „General Ștefan Gușă” a avut loc luni, 12 aprilie 2010, începând cu orele 14,30, inaugurarea sălii de lectură cu acces liber la raft din Biblioteca Universitară ce poartă numele distinsului general.

La eveniment a participat și președintele ABR, dl. prof. univ. dr. Mircea Regneală care felicitat în numele Asociației pe toți cei care au făcut posibilă deschiderea sălii de lectură. Dânsul a subliniat faptul că Biblioteca Academiei Militare a făcut progrese notabile în ultimii 15 ani, devenind una dintre cele mai importante biblioteci din țară. Aceste progrese au putut fi realizate atât cu ajutorul conducerii Universității, cât și cu ajutorul bibliotecarilor de acolo. Dl. președinte a amintit de importanța formării și perfecționării profesionale a bibliotecarilor, dând exemplul d-lui Ovidiu Călugărescu.

Activitățile filialei ABR , Giurgiu în luna martie 2010

18 aprilie 2010 la 5:14 pm | Publicat în filiale, manifestări culturale | Lasă un comentariu

1) Şcoala cu clasele I-VIII „Acad. Marin Voiculescu” a organizat vineri, 5 martie 2010, în sala de festivităţi, o şezătoare literară intitulată  „Acasă la poetul şi publicistul Ion Gaghii”. Activitatea face parte din Proiectul de parteneriat educativ intitulat sugestiv „În lumea poveştilor”, proiect iniţiat în urmă cu trei ani, mai precis în anul şcolar 2007-2008, cu finalizare la 15 iunie 2010, atunci când prichindeii de altădată vor termina ciclul primar şi vor spune cu toţii într-un glas „Adio, doamna mea învăţătoare!”

Iniţiatoarea proiectului a fost d-na învăţătoare Ghioca Maria care a propus un parteneriat educativ de colaborare încheiat între biblioteca şcolii şi comisia metodică a claselor a II-a, formată din doamnele institutoare: Ciobanu Floarea, Mirea Marioara, Bărbulescu Ilinca, Niculescu Steliana , Chiripuci Maria şi Ghioca Maria.

Scopul proiectului este acela de a stimula la elevi capacităţile de receptare a textelor literare, de a le dezvolta capacităţile de exprimare orală, de a cultiva interesul şi grija pentru carte, interesul pentru cunoaşterea operei şi a unor aspecte din viaţa unor scriitori, de a le stimula o atitudine pozitivă faţă de lectură, de a le dezvolta creativitatea prin crearea de conţinuturi noi , valorificând textele  studiate.

Elevii au posibilitatea să înveţe să aprecieze beneficiile instruirii folosind biblioteca şcolară şi personală, să aprecieze literatura romană şi universală, să păstreze cu grijă şi respect cărţile personale şi cele împrumutate, să surprindă frumosul prin intermediul lecturii, din lectura unei cărţi elevul să poată învăţă ceva, să găsească „cheia”cititului şi a instrumentelor muncii intelectuale cu cartea.

Din dicţionarul personalităţilor giurgiuvene intitulat „Asalt spre crestele destinului” am ales în cadrul proiectului să facem cunoştinţă cu poetul şi publicistul Ion Gaghii, pe care ne-am propus să-l invităm în mijlocul nostru la o şezătoare literară. De obicei, şezătoarea se organizează la anumite intervale de timp, ceea ce permite acumularea unor cunoştinţe de bază cu care elevii să poată participa la desfăşurarea acesteia.

În cei trei ani de colaborare, în cadrul proiectului au fost programate a se derula o serie de activităţi, ce ne-au permis să facem cunoştinţă cu tema propusă. În primul an am făcut cunoştinţă cu „leagănul copilăriei” poetul Ion Gaghii, am vizitat „Pădurea Vlad Ţepeş” , „Parcul Natural Comana”, „Fântâna cu nucu”. În primăvara anului 2009, am vizitat noul sediu al Bibliotecii Judeţene I.A. Bassarabescu, locul unde îl poţi întâlni zi de zi pe poetul şi publicistul Ion Gaghii, care cu multă pricepere coordonează, îngrijeşte şi supervizează activităţile culturale ale municipiului şi ale judeţului Giurgiu.

De asemenea, am participat la Concursul Naţional de Creaţie literară „Petre Ghelmez” ediţiile 2008 şi 2009 unde elevii Ghiţă Alexandra Smărăndiţa, Buga Bogdan Andrei, Roşca Lucian îndrumaţi de doamna inst. Bărbulescu Ileana şi Rădoi Bogdan Mihai coordonat de doamna înv. Ghioca Maria au obţinut menţiune, iar Roşca Luminiţa sub atenta supraveghere a doamnei inst. Mirea Marioara s-a clasat pe locul II.

La Şezătoarea literară intitulată  „Acasă la poetul şi publicistul Ion Gaghii”, după un „cuvânt de bun venit” şi o frumoasă prezentare a acestei activităţi făcută de doamna directoare Ionescu Iolanda Luisa, a urmat o scurtă trecere în revistă a acţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului şi o prezentare Power Point a vieţii şi a operei poetului şi publicistului Ion Gaghii

Pentru a intra în universul său creator, elevii claselor a VI-a au pregătit un recital de versuri din volumele „Corn de inorog”, „Dragoste pe răni”,  „Când statuile dansează”, autor Ion Gaghii.

După ce au impresionat audienţa prin măiestria recitărilor, scoţând în evidenţă talentul creator al autorului, a urmat momentul în care tinerele talente, ce au obținut premii la concursul de creaţie literară şi-au prezentat lucrările, încercând să demonstreze că şcoala românească nu este în colaps şi că avem toate motivele să întrevedem un viitor promiţător pentru literatura română.

Şezătoarea literară s-a încheiat cu un fructuos dialog interactiv între poetul Ion Gaghii şi elevi, urmat de o sesiune de autografe.

Consider că activitatea a fost o reuşită din toate punctele de vedere, a confirmat aşteptările noastre şi pentru viitor ne-a dat curajul să mai abordăm astfel de teme la care elevii să poată participa cu mult interes şi entuziasm.

2) Luni, 8 martie 2010, la  Liceul Teoretic „Nicoale Cartojan” din Giurgiu, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Internaţionale a Femeii, doamna bibliotecar Mariana Mola a organizat expoziţia de carte “Scriitoare celebre”, şi a prezentat participanţilor două cărţi al căror conţinut se înscria în specificul zilei: “Femei celebre-mică enciclopedie” şi “Femei celebre din România”, apărute la editura Allfa şi a căror autoare este Arina Avram. Cele două volume cuprind poveştile unor femei care au avut un rol esenţial în istoria umanităţii (Cleopatra, Regina Maria, Maria Callas, Marylin Monroe, Nadia Comăneci etc.) şi „dezvăluie mistere păstrate, până acum, cu străşnicie de curgerea timpului, în complicitate cu manualele şcolare”.

3) În cadrul activităților de perfecționare prin cercurile pedagogice a avut loc la data de 12 martie 2010 activitatea metodica pe semestrul al II-lea organizata de C.C.D a ISJ Giurgiu .

La activitate au participat domnul Brisca Ion , director al scolii nr.4 „Mihai Eminescu” Giurgiu, unde s-a desfășurat activitatea și bibliotecari școlari din municipiul Giurgiu.

Tema activității a fost :

a)      „Obiectivele lecturii” – referat prezentat de doamna Gogoașă Ionica Mariana , bibliotecar al C.N „Ion Maiorescu”, Giurgiu;

b)      „Un gând bun pentru mama” – material pregătit de doamna Siu Steliana bibliotecar al scolii nr. 4 „Mihai Eminescu”;

c)      În încheiere, un grup de elevi pregătiți de doamna învățătoare Vulcan Elena , de la clasa a II-a C au prezentat o frumoasă dramatizare a nuvelei „Cănuță, om sucit” de I.L. Caragiale .

4) Miercuri, 31 martie 2010, în cadrul Parteneriatului cu Cenaclul Literar “ Luceafărul” , Giurgiu, Asociația de Tineret „Ion Vinea”, Muzeul Județean de istorie „Teohari Antonescu”, biblioteca Colegiului Național „Ion Maiorescu” a desfășurat o frumoasă manifestare cultural-artistică „Seri de literatură și artă în Cetate”.Activitatea s-a intitulat „LUMINA DIN NOI“ și s a desfășurat la Muzeul Județean de istorie.

Activitatea a debutat cu un material  „Tradiții și obiceiuri de Paște” , prezentat de doamna educatoare Ioana Talianu , din satul Remuș, Jud. Giurgiu. Apoi copiii de la grădinița de mai sus au susținut un program de recitări de poezii, dedicate sărbătorilor de Paste (pregătiți de doamnele educatoare Ioana Talianu și Silvia Ratacitu ).

S-a prezentat apoi calendarul personalităților giurgiuvene, pe luna martie: Doamna Gogoașă Ionica, bibliotecar la C.N.I.M, a prezentat personalitatea lui I.A. Bassarabescu, scriitor giurgiuvean. Printre altele s-a subliniat faptul că Biblioteca Județeană din Giurgiu îi poartă numele acestui prozator. Doamna Dunia Palangeanu, scriitoare, a prezentat date și aprecieri critice despre Petre Ghelmez , poet giurgiuvean, cel ce a fost elev al C.N.I.M și despre Tina Barbu (actriță). Ion Barbu, poetul matematician, a fost prezentat de doamna profesoara Milosescu Aurica și domnul Dinca Ion, profesor pensionar.

A urmat un recital de muzică și poezie susținut de tinere talente – elevi ai C.N.I.M., Palatul Copiilor ,„Ritm de primăvară”, s-au remarcat elevele de la clasa a XI-a G – C.N.I.M.: Calcai Alina , Manolescu Jasmine și Iliescu  Denisa, care au recitat versuri din creația poeților Ion Barbu și Petre Ghelmez, pregătiți de doamna bibliotecar Gogoașă Ionica , prof. Milosescu Aurica și prof. Voinea Veronica. La chitară și solo voce au interpretat cântecul „Jealousy” – Frankie Miller elevele Manolescu Jasmine și Iliescu Denisa .

Doamna Drăguț Gherghina , membră a Cenaclului a prezentat noutăți editoriale – Ion Machidon: „Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului Sentimental”.

La „Atelier de creație” s-au prezentat creații proprii: eleva Paica Corina ,cls a XI-a A , C.N.I.M., a prezentat „Ne-am ars cu lumină” (proză). Doamna Dunia Palangeanu a recitat din versurile sale și domnul Mardare Valica din satul Izvoru, comuna Gogoșari, a citit din poeziile sale.

În holul muzeului a fost organizată o expoziție de carte „Scriitori giurgiuveni de ieri și de azi” realizată de doamna Gogoașă Ionica, bibliotecar C.N.I.M. și doamna Dunia Palangeanu. De asemenea a fost prezentată și o expoziție de desene cu imagini pascale realizată de copiii de la Grădinița din satul Remuș.

Mola Mariana – Președinte al ABR Filiala Giurgiu

Gogoașă Ionica Mariana – Secretar al ABR Filiala Giurgiu

Biblioteca școlară – laborator al activității de învățare

18 aprilie 2010 la 4:36 pm | Publicat în biblioteci şcolare | Lasă un comentariu

Fie ei responsabili ai nou înființatelor CDI din gimnazii și licee, fie bibliotecari în structura ”clasică” de bibliotecă, așa cum școala românească o cunoaște de la Spiru Haret încoace, fie cadre didactice (de cele mai multe ori învățători) ce doar vremelnic și-au asumat (fără remunerație, sau plătiți numai simbolic) misiunea de bibliotecar, se dovedesc, în număr mult mai mare decât s-ar dori a se recunoaște, oameni care sfințesc locul. În calitatea mea de bibliotecar la CCD Constanța am avut în fiecare an prilejul să constat acest lucru. Am organizat și monitorizat cursuri de inițiere biblioteconomică și stagii de formare continuă în activitatea bibliotecara și, spre satisfacția mea, primesc destul de des, feed-back-uri pozitive în sensul utilității acestora. Cu puțin timp în urma, colega mea, d-na prof. Viorica Mrejeru, responsabil al unui CDI cu prestanță în spațiul școlii constănțene și, în același timp, bibliotecar cu responsabilitate metodică sectorială, îmi semnala, în mesajul pe care îl reproduc în continuare, faptul că strădania instituțională a CCD în domeniul formării continue în spațiul bibliotecar școlar dă roade în mod cert : „Ca bibliotecar, am fost impresionată de evoluţia bibliotecii Şcolii Nr. 20 „Marin Sorescu” din Constanţa. în urmă cu 3 ani, pentru un număr de 300 de elevi, unitatea de învăţământ menţionată avea câteva sute de unităţi bibliografice, într-un spaţiu necorespunzător, gestionate de un cadru didactic fără experienţă în domeniu, dar cu dorinţa de perfecţionare. Datorită conştientizării importanţei bibliotecii ca sursă primordială de informare corectă şi completă a elevilor şcolii, d-na institutor Mihaela Radu, sprijinită de conducerea unităţii de învăţământ, a reuşit să valorifice un spaţiu şcolar, nu foarte generos ca dimensiuni, o fostă sală de clasă, dar care astăzi adăposteşte o bibliotecă şcolară în toata puterea cuvântului. De asemenea, pentru a promova o muncă de calitate în domeniul biblioteconomic şi pentru a le putea oferi elevilor servicii de calitate, dna institutor Mihaela Radu s-a înscris la cursuri de specialitate organizate de CCD Constanţa, înţelegând astfel necesitatea unei pregătiri profesionale corespunzătoare, ca principal punct de plecare în măsurarea eficienţei unei biblioteci şcolare. Oricine pătrunde în acest spaţiu, de adevărat de răsfăţ informaţional, poate vedea copiii dornici de lectură, aşezaţi la măsuţe, citind cu interes diverse volume. Se simte atmosfera caldă, de studiu individual intens. Atât celor mici cât şi celor mai mari le stau la dispoziţie 4000 volume, aşezate la raft, după normele şi clasificările biblioteconomice în vigoare. Prin eforturile sale, dna institutor Mihaela Radu a reuşit să ofere celor 300 de copiii, un spaţiu atractiv pentru lectură şi informare. Biblioteca Şcolii ”Marin Sorescu” îşi dovedeşte valoroasa existenţă şi în cadrul altor manifestări şcolare, precum: Zilele Şcolii “Marin Sorescu” în luna februarie a acestui an, serbări şcolare, întâlniri de cultură, acţiuni în cadrul proiectelor educative. Astfel, prin eforturile conjugate ale dnei institutor Mihaela Radu și ale conducerii unităţii de învăţământ, elevii Şcolii „Marin Sorescu” Constanţa, beneficiază acum de un spaţiu prietenos, propice informării şi devenirii lor culturale (prof. Viorica Mrejeru, responsabil CDI – Grup Școlar Industrial ”Gh. Duca” Constanța)”

 prof. Maria Drăghici – Casa Corpului Didactic Constanța

 

 

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.