RAPORT privind întrunirea de lucru a Secţiunii de Catalogare-Indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (Braşov, 13-14 mai 2010)

22 mai 2010 la 11:11 am | Publicat în secţiunea catalogare-indexare, secţiuni | Lasă un comentariu
Etichete: , , ,

Secţiunea de Catalogare-Indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România a organizat şi anul acesta o întrunire de lucru în care s-au discutat probleme profesionale cu care ne confruntăm, s-au prezentat noutaţi din domeniu, s-au făcut planuri pentru viitor. Subiectele întrunirii au fost, fără să se limiteze doar la: „Ghidul de catalogare şi noile cerinţe internaţionale în descrierea resurselor bibliografice”, „Evoluţii în validarea termenilor din limbajul naţional de indexare Lives-Ro” şi prezentarea unui nou produs open access al Consorţiului CZU.

Locul desfăşurării întrunirii a fost, prin acceptul şi cu sprijinul domnişoarei Elena Helerea, director al instituţiei, Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov. Persoana de contact şi omul din spatele fiecărei reuşite în privinţa organizării ca întreg, şi în particular, a succesului cu organizarea sălilor în care s-au desfăşurat lucrările, funcţionarea echipamentelor tehnice, organizarea pauzelor de cafea, cazarea, sugestiile pentru masă a fost Gabriela Costea, bibliotecară. Cele două doamne, mai presus de orice, au organizat un eveniment cultural memorabil, vizita la Casa Mureşenilor, pe parcursul căreia am asistat la un recital de pian al foarte tinerei şi talentatei pianiste Sânziana Mircea, elevă în clasa a XI-a la Liceul de Muzică “George Enescu” din Bucureşti. Momentul cultural s-a desfăşurat la sfârşitul primei zile, după ore bune şi profitabile de activitate ştiinţifică, discuţii pe marginea lucrărilor prezentate şi dezbateri profesionale intense.

Ziua de 13 mai 2010 a debutat, conform programului, cu primirea participanţilor. A urmat un cuvânt de deschidere rostit de Elena Helerea, în calitate de gazdă a evenimentului. A fost subliniată, printre altele, importanţa serviciilor de catalogare şi indexare într-o bibliotecă, importanţa unui catalog online bine structurat pentru regăsirea informaţiei şi consecinţa directă a acestora, satisfacţia utilizatorului. Victoria Frâncu a mulţumit organizatorilor şi a dat cuvântul Dorinei Bălan, de la Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia” din Galaţi, pentru a prezenta prima lucrare din sesiunea comună a întrunirii.

Lucrarea Dorinei Bălan, intitulată “Fişiere de autoritate pentru nume de persoană” a evidenţiat printre altele, tipurile de fişiere de autoritate în funcţie de gradul de complexitate şi atributele persoanelor care fac obiectul acestor fişiere. Exemplificările au avut menirea de a ilustra regulile expuse şi, în acelaşi timp, au generat comentarii şi discuţii constructive. S-a subliniat faptul că interesul pentru construirea unor fişiere de autoritate pentru nume de persoane este valabil pentru catalogatori dar şi pentru indexatori în aceeaşi măsură, dată fiind utilizarea acestora pentru persoane în calitate de creatori, dar şi de subiect al unor lucrări. Încă o dată s-a afirmat necesitatea alocării unui timp clar definit pentru activitatea de construire a fişierelor de autoritate, în condiţiile în care norma de catalogare şi indexare ocupă foarte mult din timpul de lucru al bibliotecarilor. În acest context s-a amintit că servicii care au ca obiect al muncii crearea de fişiere de autoritate există numai la Biblioteca Naţională a României şi la Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia” din Galaţi. La BCU „Mihai Eminescu” din Iaşi există activităţi în acest domeniu încă de acum 6 ani, dar fără să fie desfăşurate exclusiv în acest scop, ci paralel cu activităţile de prelucrare din alte servicii (Serviciul Bibliografic, Carte veche şi Catalogare-Indexare). Este regretabilă absenţa reprezentantei BCU „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, o instituţie în care se practică indexarea cu vedete de subiect traduse din RAMEAU şi se construiesc fişiere de autoritate de toate tipurile. Împărtăşirea experienţei acestora ar fi fost utilă şi constructivă în contextul discuţiilor din timpul întrunirii.

A urmat prezentarea lucrării intitulate „UDC Summary, un produs open access al Consorţiului CZU” de Victoria Frâncu de la BCU „Carol I” din Bucureşti. Prezentarea a inclus o descriere a produsului, prezentarea utilităţii şi avantajelor sale şi demonstraţii online ale modului în care se lucrează la traducerea sa. UDC Summary (http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=ro&pr=Y) este un proiect în desfăşurare, la care se lucrează partajat la distanţă, pe bază de voluntariat, traducerea acoperind în acest moment, 25 de limbi http://www.udcc.org/udcsummary/translation.htm. Au fost definitivate deja variantele în limbile olandeză, spaniolă şi germană. UDC Summary, inclus într-o bază de date multilingvă care reflectă structura bazei de date a Master Reference File (MRF), reprezintă setul complet şi autorizat de date care poate fi utilizat în sens demonstrativ pentru educaţie, cercetare, precum şi alte scopuri legate de organizarea şi regăsirea informaţiei. Traducerea în limba română se efectuează voluntar de către bibliotecari de la BCU „Carol I” din Bucureşti şi Biblioteca Academiei Române. UDC Summary este o selecţie de aproximativ 2000 de indici din MRF, varianta oficială, citibilă pe calculator a Clasificării Zecimale Universale, ediţia 2009 care conţine peste 68000 de indici. Există semnale pozitive privind posibilităţi interesante de utilizare, dincolo de mediul strict al bibliotecilor sau al învăţământului bibliologic, şi anume pentru organizarea cunoştinţelor în Wikipedia şi The European Library, conform responsabililor UDC Consortium.

Alice Oprea de la BCU „Carol I” din Bucureşti a prezentat lucrarea intitulată „Liste de autoritate versus fişiere de autoritate”. Întemeiată în bună măsură pe experienţa catalogării şi ilustrată abundent cu exemple de fişiere de autoritate din catalogul online al BCU Bucureşti, lucrarea a generat discuţii şi un productiv schimb de opinii pe tema anunţată în titlu. Indicarea bibliotecilor mari ale lumii ca surse pentru alcătuirea fişierelor de autoritate (Library of Congress, Bibliothèque nationale de France şi Deutsche Bibliothek) nu reprezintă o surpriză pentru participanţi, acestea fiind în mod obişnuit considerate ca exemple în domeniu. Au fost iniţiate discuţii ample privind diferenţa dintre liste de autoritate şi fişiere de autoritate, în contextul definirii gradului de complexitate a datelor conţinute de aceste instrumente. Reprezentanţii bibliotecilor judeţene au fost de acord că pentru categoriile lor de utilizatori, personalităţile locale necesită o abordare mai amănunţită, în sensul multitudinii de date privind viaţa şi activitatea acestora. Exemplul evident în acest caz a fost cel al lui V. A. Urechia, personalitate marcantă a culturii române, originar din Galaţi, care beneficiază de un amplu fişier de autoritate în catalogul bibliotecii judeţene care-i poartă numele. S-a subliniat necesitatea menţionării în câmpul de surse (856 în Unimarc) a catalogului de bibliotecă din care sunt preluate date şi data preluării lor.

Reprezentanta Bibliotecii Naţionale a României, Denise Rotaru, în calitate de şefă a Biroului de Fişiere de autoritate, a prezentat lucrarea „Lives-Ro: evoluţie şi validarea termenilor”. După un scurt istoric al proiectului de traducere în limba română a limbajului de indexare RAMEAU, autoarea a prezentat dificultăţile privind validarea termenilor, ca urmare a inconsecvenţei dintre diverse variante ale termenilor traduşi şi corelarea acestora în cadrul relaţiilor semantice din structura de tezaur. O altă etapă în desfăşurarea proiectului a fost constituirea în cadrul Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR a Grupului de lucru pentru validarea termenilor traduşi în limbajul Lives-Ro, în mai 2008. În acelaşi an se încheie contractul pentru configurarea formatului de lucru cu structură Unimarc pentru introducerea termenilor validaţi în Lives-Ro. Anul 2008 a fost cel mai productiv în privinţa progresului spre finalizarea Ghidului de indexare, ca instrument necesar în structurarea limbajului de indexare Lives-Ro. Restricţiile financiare au fost de natură să reducă participarea şi numărul de întruniri ale Grupului de lucru în anul 2009, instituţiile din care provin membrii grupului acuzând lipsa posibilităţilor de susţinere a deplasărilor angajaţilor lor la convocări. În 2010 Biblioteca Naţională a României raportează definitivarea a 70% din termenii limbajului RAMEAU traduşi în limba română. În prezent se studiază posibilităţile de lucru la distanţă cu membrii grupului şi se caută susţinere financiară pentru continuarea activităţilor.

Tabita Chiriţă, în calitate de responsabilă de proiect, a scos în evidenţă dificultăţile continuării activităţilor în condiţiile lipsei de înţelegere a factorilor de decizie. Prin urmare, la Biblioteca Naţională a României se va redacta un material care va prezenta impasul în care se află Grupul de lucru în momentul de faţă şi va pleda pentru înţelegerea necesităţii continuării activităţilor după un program de lucru susţinut şi consecvent, cu participarea membrilor grupului aşa cum a fost el iniţial constituit. Suntem informaţi despre tratativele iniţiate de Biblioteca Naţională a României cu IREX pentru stabilirea unui cadru de desfăşurare a activităţilor în afara orelor de program, cu plată.

În partea a doua a primei zile a întrunirii a avut loc separarea celor două componente ale secţiunii: catalogarea şi indexarea. Fiecare dintre acestea şi-au desfăşurat activităţile specifice, adică discuţii privind ghidul naţional de catalogare şi, respectiv, continuarea activităţilor de validare a termenilor din Lives-Ro, conform programului întrunirii.

Noutatea principală a întrunirii Subsecţiunii de indexare a constituit-o, fără-ndoială, prezentarea formatului de lucru Lives-Ro cu structură Unimarc a Bibliotecii Naţionale a României. Structura bazei de date a fost prezentată de Denise Rotaru, coordonatoarea Grupului de lucru Lives-Ro şi şefa Biroului de Fişiere de autoritate din Biblioteca Naţională a României. Ni s-a făcut o demonstraţie a modului în care se introduc datele în câmpurile 250 (termenul de intrare), 300 (note), 450 (trimiteri de tip „vezi”), 550 (relaţii semantice cu termen generic, specific şi asociat) şi 675 (indice CZU).

Discuţiile au avut ca puncte de plecare observaţiile trimise de Ligia Caranfil, de la Biblioteca Academiei Române, cu aproximativ 2 săptămâni înainte de întrunire şi de Carmen Hălciug, de la BCU „Mihai Eminescu” din Iaşi, printr-un e-mail care conţinea o scrisoare adresată Grupului de lucru şi un material cu propuneri.

Pentru a nu intra aici în detalii tehnice care sunt prea specifice pentru scopul acestui raport, vom aminti doar că discuţiile aplicate dedicate validării termenilor din Lives-Ro s-au desfăşurat în acelaşi spirit analitic şi foarte profesionist de către membrii grupului deja specializaţi în această activitate. Cu regretul că nu au fost prezenţi toţi cei care au participat la întrunirile noastre anterioare, ni s-a recomandat ca „temă de casă” efectuarea unor exerciţii de introducere de termeni în formatul nou prezentat.

În încheiere, îmi face o deosebită plăcere să le mulţumesc tuturor participanţilor la întrunirea de lucru a Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR de la Braşov, în mod deosebit să le mulţumesc celor două doamne cu care am colaborat perfect pentru organizarea evenimentului şi îmi exprim speranţa că am avut cu toţii de învăţat ceva din această întrunire şi ne-am mobilizat pentru mai târziu.

Au consemnat,
Victoria Frâncu
Alice Oprea

21 mai 2010

Reclame

Lasă un comentariu »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.

%d blogeri au apreciat asta: