Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-29.06.2010

7 iulie 2010 la 11:19 am | Publicat în Conferinţa Naţională, consiliul de conducere, premii şi diplome, secţiunea biblioteci medicale, secţiuni | Lasă un comentariu

La Şedinţa Consiliului de Conducere al ABR din data de 29.06.2010 au participat 12 membri din cei 17 ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Lăcrămioara Blascioc (trezorier), Corina Apostoleanu (secretar general), Ovidiu Călugărescu , Maria Colătău, Robert Coravu, Maria Drăghici, Gabriela Dumitrescu, Valentina Grigore, Valentina Lupu, Delia Pârşan, Mihaela Zecheru.

Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Informare privind stadiul organizării celei de a XXI-a Conferinţe Naţionale a ABR, prezintă dl Mircea Regneală, preşedintele Comitetului de organizare;
2. Informare privind situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi pe primul trimestru al anului 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă dra. Lăcrămioara Blascioc, trezorierul Asociaţiei;
3. Informare privind desfăşurarea întâlnirilor secţiunilor profesionale ale ABR, prezintă dna. Corina Apostoleanu, secretar general;
4. Supunerea la vot, din partea Consiliului de conducere al ABR, a iniţiativei de reînfiinţare a Secţiunii Biblioteci medicale;
5. Diverse.

Dl. Preşedinte Mircea Regneală a prezentat stadiul organizarii celei de a XXI-a Conferinte Naţionale a ABR. A fost obţinută gratuit cazarea participanţilor la Conferinţă, iar secţiunile se vor desfăşura în cinci locaţii: ASE, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Biblioteca Universităţii “Politehnica”, Biblioteca Pedagogică Naţională “I. C. Petrescu” şi la Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie.

Dra. Blascioc a informat Consiliul de conducere al ABR asupra situaţiei achitării cotizaţiilor pe anii 2009-2010 de către fiecare filială ABR şi fiecare membru instituţional.

Dna Corina Apostoleanu a informat Consiliul de conducere al ABR cu privire la desfăşurarea întâlnirilor secţiunilor profesionale ale ABR. Secţiunile Statistică şi evaluare şi Informatizare nu şi-au desfăşurat activitatea întrucât nu s-au înregistrat înscrieri în urma celor două apeluri ale preşedinţilor de secţiune.

În urma citirii de către Dl. Preşedinte Mircea Regneală a adresei prin care un grup de iniţiativă solicită reînfiinţarea secţiunii Biblioteci medicale, Consiliul de conducere al ABR a hotărât să condiţioneze aprobarea sa de înscrierea în asociaţie, până la data de 15 iulie 2010, a cel puţin 50% din numărul membrilor grupului de iniţiativă. Ulterior eventualei aprobări, Consiliul va acorda un termen de graţie de 1 an pentru ca această secţiune să-şi demonstreze funcţionalitatea în cadrul ABR.

S-a decis, în vederea analizării dosarelor de premiere, înfiinţarea unor comisii, după cum urmează:
1. Pentru diviziunea Biblioteci şcolare:
– Preşedinte: Valentina Lupu,
– Membri: Maria Colătău, Maria Drăghici, Oana Jianu, Margareta Pop
2. Diviziunea Biblioteci uiversitare:
– Preşedinte: Robert Coravu
– Membri: Delia Pârşan, Angela Repanovici.
3. Diviziunea biblioteci specializate:
– Preşedinte: Mihaela Zecheru
– Membri: Valerica Grigore, Maria Mihăilă.
4. Diviziunea Biblioteci publice:
– Preşedinte: Corina Apostoleanu,
– Membri: Letiţia Buruiană, Daniel Nazare
5. Diviziunea Biblioteci naţionale:
– Preşedinte: Mihaela Dragu
– Membri: Letiţia Constantin, Aurelia Perşinaru

A consemnat,
Rodica Mitoiu
Secretar executiv

Reclame

Scrisoarea preşedintelui ABR către MECTS

7 iulie 2010 la 11:07 am | Publicat în biblioteci universitare, biblioteci şcolare, perfecţionare profesională | Lasă un comentariu
Etichete:

Către Direcţia Generală de Management, Resurse Umane şi Biblioteci Şcolare
În atenţia doamnei Director General, Corina MARIN

Stimată doamnă Director General,

După apariţia Statutului personalului didactic, cele câteva mii de bibliotecari şcolari şi universitari nu au mai beneficiat de nici o formă de perfecţionare profesională, în ciuda repetatelor apeluri către ministerul de resort ale Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).

Singurele forme de perfecţionare care se mai fac astăzi sunt cele organizate prin manifestări profesionale în cadrul ABR (conferinţe, simpozioane, cursuri ocazionale, mese rotunde). Acestea sunt însă opţionale şi au în vedere numai membrii ABR.

În aceste condiţii, calitatea activităţilor desfăşurate în biblioteci scade continuu în condiţiile în care în aceste structuri documentare continuă să fie angajaţi, pe diferite criterii extraprofesionale, oameni necalificaţi, pe de o parte, iar pe de alta există bibliotecari cu o vechime considerabilă în bibliotecă care nu mai ştiu aproape deloc biblioteconomie (s-a văzut acest lucru şi cu ocazia unui curs POSDRU organizat de Universitatea din Bucureşti şi Casa Corpului Didactic din Bucureşti recent încheiat). Toate acestea în condiţiile în care vorbim de societatea informaţiei, în care biblioteca este un element-cheie şi totodată de necesitatea mai bunei integrări a bibliotecilor în procesul de învăţământ.

Având în vedere toate acestea, vă rog să dispuneţi schiţarea unui proiect de perfecţionare profesională pentru această categorie socioprofesională care să fie discutat cu catedra de specialitate a Universităţii din Bucureşti şi ABR.

În aşteptarea unei iniţiative din partea direcţiei pe care o conduceţi, vă mulţumesc anticipat, doamnă director general.

Cu deosebită consideraţie,
Prof. univ. dr. Mircea Regneală,
Preşedinte ABR

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.