Luna internaţională a bibliotecilor şcolare

30 septembrie 2010 la 1:30 pm | Publicat în biblioteci şcolare, secţiunea tehnici pedagogice | Lasă un comentariu

Luna octombrie este sărbătorită de bibliotecari, elevi și cadre didactice din întreaga lume drept Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare. Stabilită de către Asociația Internațională a Bibliotecarilor Școlari (IASL), această sărbătoare internațională este recunoscută de toate asociațiile profesionale de profil, precum și de IFLA.

Biblioteca „Violeta Bajenaru” a Casei Corpului Didactic „Gr. Tabacaru” Bacau este membru IASL din anul 2005, fiind prima biblioteca din România afiliata la această asociație internațională.

P.S. Anul acesta, sloganul oficial este „Diversity Challenge Resilience. School Libraries have it all” („Diversitate – Provocare – Flexibilitate. Bibliotecile şcolare au totul”). Aici veti gasi posterul, tradus in romana. Sa va fie cu folos!

La mulţi ani!

Oana Jianu
CCD Bacau
Preşedintele secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă

Reclame

Distincţii ABR – 2010

14 septembrie 2010 la 11:03 am | Publicat în premii şi diplome | Lasă un comentariu

Premii

Premiul „Ioan Bianu” (diviziunea biblioteci naţionale) – Luminiţa Berechet, filiala Bucureşti

Premiul „Ioachim Crăciun” (diviziunea biblioteci universitare) – Elena Chiaburu, filiala Iaşi

Premiul „V.A. Urechia” (diviziunea biblioteci publice) – Nicolae Sârbu, filiala Caraş-Severin

Premiul „Spiru Haret” (diviziunea biblioteci şcolare) – Mihaela Miroiu, filiala Vâlcea

Diplome

“Opera Omnia” – Victor Petrescu, filiala Dâmboviţa

Diplomă de fidelitate – Nicoleta Popescu, filiala Iaşi

Diplomă pentru întreaga activitate – Constanţa Dumitrăşconiu, filiala Bucureşti

Diplomă pentru sprijinirea cu consecvenţă a bibliotecilor româneşti – Eleonore Ellwanger – Schulze, Institutul Goethe din Bucureşti

Diplomă pentru sprijinirea cu consecvenţă a bibliotecilor româneşti – Monica Drăgan, Institutul Cultural American din Bucureşti

Diplomă pentru coordonarea înfiinţării reţelei centrelor de documentare europeană în biblioteci – Doina Şerban, Biroul Parlamentului European

Diplomă pentru sprijinul acordat bibliotecarilor şcolari – Doina Drăghici Moraru, inspector şcolar Harghita

Scrisoare de protest

14 septembrie 2010 la 10:57 am | Publicat în Conferinţa Naţională | Un comentariu

În atenţia:
Primului Ministru al României, EMIL BOC
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, DANIEL FUNERIU
Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional, KELEMEN HUNOR

Scrisoare de protest

În ultimii doi ani, activitatea bibliotecilor româneşti a fost grav afectată, mai întâi de blocarea angajărilor pe posturile vacante sau vacantate, apoi de importante reduceri de personal.

Referitor la cele mai importante structuri infodocumentare de nivel academic din ţară, bibliotecile centrale universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara, acestea au fost supuse reducerilor de posturi în două rânduri – în august 2009 şi în august 2010. Prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4711/23.08.2010, începând de la 1 septembrie 2010 numărul de posturi din organigramele bibliotecilor centrale universitare s-a redus cu aproximativ 15%. Măsura va avea efecte dezastruoase asupra accesului la studiu şi informare al studenţilor şi cadrelor didactice, conducând la scăderea numărului de ore de funcţionare a bibliotecilor sau chiar închiderea anumitor săli de lectură şi centre de împrumut. La acestea se adaugă scăderea calităţii serviciilor oferite utilizatorilor, ca urmare a supraîncărcării cu atribuţii a personalului existent. Reducerea numărului de angajaţi s-a produs în condiţiile în care schema de personal a bibliotecilor centrale universitare era oricum inferioară normelor de personal prevăzute în anexele Legii bibliotecilor.

La nivelul bibliotecilor publice, actul normativ care a condus la afectarea schemei de personal este Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare. Cea mai gravă situaţie se înregistrează la Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman” din Constanţa, care, în urma aplicării abuzive de către Consiliul Local a prevederilor OUG 63/2010, Bibliotecii Judeţene „I. N. Roman” din Constanţa, a pierdut mai mult de 50%. Mai mult decât atât, am aflat recent de la colegii noştri constănţeni că se fac presiuni din partea Consiliului Local pentru reducerea în continuare a numărului angajaţilor bibliotecii! În aceste condiţii, nu putem să nu ne punem întrebarea: cum îşi îndeplineşte statul român datoria de membru al Uniunii Europene, organism care pune un accent deosebit pe accesul la informaţie şi cunoaştere al fiecărui cetăţean – condiţie fundamentală pentru edificarea Societăţii Informaţiei?!

Şi la nivelul bibliotecilor şcolare, în urma aplicării unor măsuri de reducere a posturilor în unităţile de învăţământ s-au înregistrat încercări ale conducerilor unor şcoli sau case ale corpului didactic de a desfiinţa posturile de bibliotecari, posturi unice pe instituţie, sau de a reduce normele la jumătate, în dispreţul total al normelor de personal prevăzute în Legea bibliotecilor şi ignorând importanţa pe care informarea şi documentarea prin intermediul bibliotecii o au pentru procesul de învăţământ.

Asociaţia Bibliotecarilor din România, în numele comunităţii naţionale bibliotecare, protestează împotriva acestor măsuri care au adus bibliotecile româneşti într-o situaţie fără precedent după 1990.

Text adoptat de Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România
la 10 septembrie 2010

Moţiune privind Accesul Deschis adoptată de Conferinţa Naţională a ABR

14 septembrie 2010 la 10:49 am | Publicat în acces deschis, Conferinţa Naţională | 2 comentarii

Moţiune privind Accesul Deschis la informaţia ştiinţifică academică

Este bine cunoscut că în epoca contemporană Internetul a schimbat fundamental modalitatea de acces la informaţia ştiinţifică şi culturală mondială.

În acord cu recomandările reuniunii pentru Acces Deschis la articolele ştiinţifice din mediul academic de la Budapesta din 2002, a Cartei ECHO (European Cultural Heritage Online) şi a Declaraţiei de la Bethesda, Maryland, SUA din aprilie 2003, s-a adoptat Declaraţia de la Berlin din octombrie 2003 privind Accesul Deschis la cunoştinţele din ştiinţele exacte şi umaniste prin intermediul Internetului ca un instrument funcţional pentru dezvoltarea gândirii umane şi ca bază a cunoaşterii ştiinţifice globale. În acest sens sunt specificate măsurile pe care creatorii politicilor din instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele ar trebui să le adopte.

Misiunea bibliotecilor, de a disemina cunoaşterea, este îndeplinită doar pe jumătate dacă informaţia nu este disponibilă cât mai larg şi în text integral. Noile căi de diseminare a cunoaşterii trebuie să fie realizate nu numai prin forme clasice ci şi prin modalităţi moderne electronice, bazate pe accesul deschis, promovat de comunitatea ştiinţifică. În acest context, bibliotecilor le revine un rol important. În condiţiile actuale, bibliotecile pot deveni garanţia accesului la informaţia ştiinţifică prin includerea resurselor electronice cu text integral şi în acces deschis în portofoliul serviciilor oferite. Astfel, Accesul Deschis la informaţia ştiinţifică poate veni în sprijinul cercetării fără eforturi financiare.

Comunitatea specialiştilor din ştiinţele informării din Asociaţia Bibliotecarilor din România este chemată să susţină crearea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor electronice bazate pe Accesul Deschis. Prin promovarea acestor servicii şi produse se vor constitui structuri de cooperare interinstituţională, reţele de informare la nivel naţional care să se integreze în reţelele internaţionale.

Marcându-se in acest an şapte ani de la semnarea Declaraţiei de la Berlin, un moment important al mişcării pentru Accesul Deschis, Asociaţia Bibliotecarilor din România propune aderarea tuturor membrilor săi instituţionali din structurile academice la principiile acestei declaraţii prin extinderea depozitelor digitale instituţionale existente şi crearea în toate instituţiile de învăţământ superior a unor asemenea structuri informaţionale, precum şi unificarea acestora într-un sistem naţional bazat pe colaborarea între universităţi, biblioteci şi arhive.

În vederea dezvoltării sistemului naţional de conţinut digital în Acces Deschis din România, apelăm la factorii de decizie din învăţământ să întreprindă măsuri de implementare a depozitelor instituţionale digitale cu Acces Deschis, al căror conţinut să cuprindă lucrările cele mai reprezentative din toate domeniile ştiinţifice, în mod deosebit articole ştiinţifice.
Senatele universităţilor sunt chemate să promoveze în rândul creatorilor de lucrări ştiinţifice ideea constituirii de depozite instituţionale cu text integral în Acces Deschis, care să satisfacă, la nivel superior, nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de informaţii ştiinţifice, la nivel naţional şi internaţional.
Un astfel de demers ar asigura creşterea vizibilităţii producţiei ştiinţifice a universităţilor româneşti şi a prestigiului lor.
Totodată, prin Accesul Deschis, s-ar face mai bine cunoscute realizările ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice şi de cercetare din România.

Asociaţia Bibliotecarilor din România
9 septembrie 2010

Programul final al celei de a XXI-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România

6 septembrie 2010 la 6:27 pm | Publicat în Conferinţa Naţională | 2 comentarii

Vă aşteptăm pentru înscrieri la Conferinţă:

– Miercuri, 8 septembrie 2010 la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, corp Dacia (str. Boteanu, nr.1, sect,1, Bucureşti) între orele 12,00-21,00;

– Joi , 9 septembrie 2010 la Academia de Studii Economice (str. Căderea Bastiliei, nr. 2-10, Clădirea „Ion N.  Anghelescu”, parter, Aula Magna) între orele 8,00-9,00.

Vă aşteptăm!

 

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

A XXI-a Conferinţă Naţională

 

BIBLIOTECILE ÎN CULTURA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII

– PROGRAM –

 

BUCUREŞTI

9-11 SEPTEMBRIE 2010

 

Miercuri, 8 septembrie 2010

 

12.00-21.00    Înscrierea participanţilor (BCU, corp Dacia, str.  Boteanu nr. 1, hol parter)

 17.00-19.00   Întrunirile diviziunilor ABR (BCU, corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6) 

 19.00-21.00 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR (BCU, corp Dacia, str. Boteanu nr. 1, et. I, Sala de Consiliu)                      

Joi, 9 septembrie 2010

Academia de Studii Economice (str. Căderea Bastiliei  nr. 2-10, Clădirea „Ion N. Angelescu”, parter, Aula Magna) 

8.00-9.00    Înscrierea participanţilor

9.00-9.45    Deschiderea Conferinţei. Cuvântul rectorilor

 • Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca (ASE)
 • Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru (Universitatea din Bucureşti)
 • Prof. univ. dr. Florian Popa (UMF “Carol Davila”)
 • Prof. univ. dr. Ştefan Diaconescu (USAMV)

 9.45-10.00 Cuvântul Preşedintelui ABR

 10.00-10.30         Dirk Aerts (Universitatea din Leuven, Belgia)  –  Academic libraries as partners in developing information literacy programmes: the case of K.U. Leuven / Bibliotecile universitare ca parteneri în dezvoltarea programelor de cultura informaţiei: cazul Bibliotecii Universităţii din Leuven

 10.30-11.00         Ane Landoy (Universitatea din Bergen, Norvegia) – International projects at the University of Bergen Library / Proiecte internaţionale la Biblioteca Universităţii din Bergen

 11.00-12.00         Acordarea distincţiilor ABR

 12.00-12.15         Mihaela Stepănescu (ROMDIDAC S.A.) – EBSCO’S   Complete Discovery Solution

 12.15-12.30         Iulian Herciu (PROQUEST) – Managementul informaţiei pentru utilizatori şi bibliotecari

 12.30-12.45         Lansare de carte: Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile din România, vol. II: Lucrări elaborate de biblioteci universitare

 13.00-14.30         Masa de prânz (Casa Universitarilor, str. Dionisie Lupu nr. 46) 

15.00-16.30         Vizite la biblioteci (1)

 • Biblioteca Naţională a României, sediul central (str. Ion Ghica nr. 4)
 • Biblioteca Naţională a României, Colecţii speciale (str. Amzei nr. 5-7)
 • Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” (bd. Eroilor Sanitari nr. 8 )
 • Biblioteca Academiei de Studii Economice (str. Căderea Bastiliei nr. 2-10)

 16.00-16.30        Întrunirea centrelor de documentare europeană (ASE, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, Clădirea „Ion N. Angelescu”, et. II, Sala “Robert Schuman”)

 

 16.00-19.00         Lucrări pe secţiuni (1)

 Informatizare (ASE, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, Clădirea „Ion N. Angelescu”, et. III, sala 0321)

 – Catalogare-Indexare (ASE, Clădirea “Ion N. Angelescu”, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, parter, cam. 0003 „V. Madgearu”)

 – Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională (ASE, Clădirea „Ion N. Angelescu”, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, parter, Aula Magna )

 Carte rară, manuscrise (Biblioteca UMF „Carol Davila”, Bd. Eroilor Sanitari nr. 8, et. I, sala de lectură nr. 1)

19.00-21.00         Recepţie oferită de firmele E-nformation şi ProQuest   (BCU, corp Dacia, str. Boteanu nr. 1, hol parter) –  Intrarea se face pe bază de ecuson

  

Vineri, 10 septembrie 2010

 9.00-11.30 Lucrări pe secţiuni (2)

 Cultura informaţiei (BCU, corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6, et. I, sala nr. 3 „G. Dem. Teodorescu”)

 – Statistică şi evaluare (BCU, corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6, et. II, sala nr. 4 „Titu Maiorescu”)

 – Prezervare, conservare, restaurare (BCU, corp Fundaţie, str. C.A. Rosetti nr. 2-6, et. I, sala „Carol I”)

 – Referinţe (BCU, corp Dacia, str. Boteanu nr. 1, parter, sala „Dan Simonescu”)

 – Comunicarea documentelor (Universitatea „Politehnica”, Splaiul Independenţei nr. 313, et. II, Rectorat – Sala Senatului)

 – Periodice (Universitatea „Politehnica”, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Splaiul Independenţei nr. 313, Corpul CD, Amfiteatrul 001)

  9.00-11.30          Vizite la biblioteci (2)

 • Biblioteca Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125)
 • Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” (str. C.A. Rosetti nr. 2-6)

 11.30-14.00         Lucrări pe secţiuni (3)

 Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor (BCU, corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6, et. I, sala nr. 3  „G. Dem. Teodorescu”)

Tehnici pedagogice în bibliotecă (BCU, corp        Fundaţie, Calea Victoriei nr. 288, parter, Aula)

 12.00-13.30         Vizite la biblioteci (3)

 • Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” (str. Zalomit nr. 12)
 • Biblioteca “Politehnica” din Bucureşti (Splaiul Independenţei nr. 313)

14.30-15.30         Masa de prânz (Casa Universitarilor, str. Dionisie Lupu nr. 46)
16.00-18.00         Adunarea Generală a ABR. Închiderea lucrărilor  (Aula BCU, corp Fundaţie, Calea Victoriei nr. 288, parter)
19.00                 Masa festivă (Restaurantul „Complex Agronomie- Salonul Albastru”, str. Mărăşeşti nr. 8 )

 Sâmbătă, 11 septembrie
9.00-13.00 Vizită documentară – Palatul Parlamentului

 

 

EXPOZIŢII

  Biblioteca Academiei

 • Valori ale patrimoniului naţional în colecţiile Bibliotecii Academiei Române (sediul central, Calea Victoriei nr. 125)

 

Biblioteca Naţională a României

 •  Amurgul gândirii – Schopenhauer în lectura lui Eminescu, Maiorescu şi Cioran: 50 de ani de la moartea filosofului german (sediul central, str. Ion Ghica nr. 4)
 •  Grafica românească în secolul XX: lucrări din Cabinetul de Stampe (Colecţii speciale, str. Amzei nr. 5-7)

 

BCU „Carol I”

 • Cărţi ale marilor profesori ai Universităţii din Bucureşti (corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6)

  

Sponsorii Conferinţei

 

ROMDIDAC S.A.

E-nformation SRL

ProQuest

Prior & Books

Content Conversion Specialists

ExLibris

Princer S.A.

Centrul de Artă “EUTERPE”

 

  

Str. Boteanu nr. 1, sector 1, Bucureşti, cod 010027

Telefon: 021 3123205 int. 223, 256

Fax: 021 3120108

Site: http://www.abr.org.ro

Blog: https://proiectabr.wordpress.com

E-mail: infoabr@gmail.com

Conferinta Nationala ABR – trasee spre locurile de cazare

6 septembrie 2010 la 9:51 am | Publicat în Conferinţa Naţională | Lasă un comentariu
Etichete:

1. Cazare Universitate Bucureşti Cămin A1, strada Splaiul Independenţei nr. 204, sect. 6 (complex Grozăveşti)

De la Gara de Nord: (Piata Garii de Nord, nr. 1)

– cu metroul, pe magistrala 1 de la staţia Gara de Nord – Basarab – Crângaşi – Petrache Poenaru – Grozăveşti

– cu RATB: de la staţia Gara de Nord troleibuzul 62 – Witting – Pod Cotroceni – înainte 54 m pe str. Noica, Constantin – A.N.E. F.S – schimb cu autobuz 601 – Radio Kiss FM – Complex Grozăveşti

De la Autogara Obor (B-dul Garii de Est nr.17, Sector 2)

– cu RATB: de la staţia Gara Obor cu troleibuzul 69: Sos. Pantelimon – Sos. Mihai Bravu – Oborul Nou – Foişorul de Foc – Calea Moşilor – Armeneasca – Teatrul Naţional – autobuz 601 – Universitate – Gradina Cişmigiu – Piaţa Mihail Kogălniceanu – Facultatea de Drept – Ştirbei Vodă – A.N.E. F.S – Radio Kiss FM – Complex Grozăveşti

– cu metroul de la Universitate – schimb la Piaţa Unirii – Izvor – Eroilor – Grozăveşti

De la Autogara Militari (Str. Valea Cascadelor nr.1, sect. 6)

– cu metroul: pe magistrala 3 de la staţia Păcii – Gorjului – Lujerului – Politehnica – Eroilor – schimb pe magistrala 1 – Grozăveşti

– cu RATB: staţia Autogara Militari troleibuz 62 – Apusului – Valea Lunga – Gorjului – Răsăritului – Veteranilor – Lujerului – Liceul „Tudor Vladimirescu” – U.P.B. – Facultatea de Electronică – Piaţa Leul – Carol Davilla – Pod Cotroceni – schimb cu autobuz 601 A.N.E.F.S – Radio Kiss FM – Complex Grozăveşti


2. Cazare ASE camine Moxa – strada Mihail Moxa, nr. 5 – 7, sect. 1

De la Gara de Nord: (Piaţa Gării de Nord, nr. 1)

– cu RATB: staţia Gara de Nord troleibuz 65 – Polizu – Piaţa Buzeşti – Sfinţii Voievozi – pe jos la stânga 78 m – str. Moxa, Mihail

– cu metroul: de la Gara de Nord pe magistrala 1 pana la Piaţa Victoriei

De la Autogara Obor (B-dul Gării de Est nr.17, Sector 2)

– cu RATB: de la staţia Gara Obor cu troleibuzul 69: Şos. Pantelimon – Şos. Mihai Bravu – Oborul Nou – Foişorul de Foc – înainte pe Bd. Ferdinand 50 m până în Piaţa Foişorul de Foc – troleibuz 86 staţia Foişorul de Foc – Calea Moşilor – Piaţa Gemeni – Piaţa Spaniei – Calea Dorobanţilor – Piaţa Romană – Calea Victoriei – pe jos pe str. Gheorghe Manu 200 m, la stânga – Piaţa Sfinţii Voievozi 48 m – str. Mihai Moxa
De la Autogara Militari (Str. Valea Cascadelor nr.1, sect. 6)

– cu metroul si RATB: pe magistrala 3 de la staţia Păcii – Gorjului – Lujerului – Politehnica – Eroilor – Izvor – Piaţa Unirii – schimb pe magistrala 2 – Universitate – Piaţa Romană – autobuz 133 staţia Piaţa Romană – Calea Victoriei – pe jos pe Bulevardul Dacia – la stânga pe Calea Victoriei – la stânga str. Mihail Moxa

3. Căminul „Bolintineanu”, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 9-12 – în spatele Hotelului Banat (administrator Maria Niculescu, tel. 0745112295)

De la Gara de Nord: (Piaţa Gării de Nord, nr. 1)

– cu metroul: pe magistrala 1 de la staţia Gara de Nord – Piaţa Victoriei 1 – schimb la Piaţa Victoriei 2 pe magistrala 2 – Piaţa Romană – Universitate – ieşire din pasaj la Spitalul Colţea – pe jos pe Bld. Carol I (200 m) – la dreapta pe bld. Hristo Botev 100 m – la dreapta pe str. Dimitrie Bolintineanu.

De la Autogara Obor (B-dul Gării de Est nr.17, Sector 2)

– cu RATB: cu troleibuzul 69 de la staţia Gara Obor – Şos. Pantelimon – Şos. Mihai Bravu – Oborul Nou – Foişorul de Foc – Calea Moşilor – Armenească – Teatrul Naţional – pe jos spre Piaţa Rosetti – bld. Hristo Botev – 100 m – la dreapta pe str. Dimitrie Bolintineanu.

De la Autogara Militari (Str. Valea Cascadelor nr.1, sect. 6)

– cu metroul: pe magistrala 3 de la staţia Păcii – Gorjului – Lujerului – Politehnica – Eroilor – Izvor – Piaţa Unirii – schimb pe magistrala 2 – Universitate – ieşire din pasaj la Spitalul Colţea – pe jos pe Bld. Carol I (200 m) – la dreapta pe bld. Hristo Botev 100 m – la dreapta pe str. Dimitrie Bolintineanu.

4. Hotel Academica – Bld. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-34 (în spatele Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti)

De la Gara de Nord: (Piaţa Gării de Nord, nr. 1)

– cu metroul, pe magistrala 1 de la staţia Gara de Nord – Basarab – Crângaşi – Petrache Poenaru – Grozăveşti – Eroilor, ieşirea Piaţa Operei – Bld. Mihail Kogălniceanu – hotelul este în spatele Facultăţii de Drept

De la Autogara Obor (B-dul Gării de Est nr.17, Sector 2)

– cu RATB – troleibuzul 69 de la staţia Gara Obor – Şos. Pantelimon – Şos. Mihai Bravu – Oborul Nou – Foişorul de Foc – Calea Moşilor – Armenească – Teatrul Naţional – Universitate – Grădina Cişmigiu – Piaţa Mihail Kogălniceanu – Facultatea de Drept

De la Autogara Militari (Str. Valea Cascadelor nr.1, sect. 6)

– cu metroul: pe magistrala 3 de la staţia Păcii – Gorjului – Lujerului – Politehnica – Eroilor – ieşirea Piaţa Operei – Bld. Mihail Kogălniceanu – hotelul este in spatele Facultăţii de Drept

5. Căminul „T. Arghezi”, str. Dimitrie Gerota, nr. 19-21 (fosta facultate de Farmacie – în spatele Hotelului Intercontinental) – Administrator Emilia Conac, tel. 0727738955

De la Gara de Nord: (Piaţa Gării de Nord, nr. 1)

– cu metroul: pe magistrala 1 de la staţia Gara de Nord – Piaţa Victoriei 1 – schimb la Piaţa Victoriei 2 pe magistrala 2 – Piaţa Romană – Universitate – ieşirea spre Teatrul Naţional

De la Autogara Obor (B-dul Gării de Est nr.17, Sector 2)

– cu RATB: de la staţia Gara Obor cu troleibuzul 69: Şos. Pantelimon – Şos. Mihai Bravu – Oborul Nou – Foişorul de Foc – Calea Moşilor – Armenească – Teatrul Naţional
De la Autogara Militari (Str. Valea Cascadelor nr.1, sect. 6)

– cu metroul: pe magistrala 3 de la staţia Păcii – Gorjului – Lujerului – Politehnica – Eroilor – Izvor – Piaţa Unirii – schimb pe magistrala 2 – Universitate – ieşire din pasaj spre Teatrul Naţional

6. Cămin Str. Frumoasa nr. 31, sect. 1 (Piaţa Victoriei)

De la Gara de Nord: (Piaţa Gării de Nord, nr. 1)

– cu metroul de la staţia Gara de Nord pe magistrala 1 – Piaţa Victoriei şi pe jos pe Calea Victoriei

– cu RATB: staţia Gara de Nord troleibuz 65 – Polizu – Piaţa Buzeşti – Sfinţii Voievozi

De la Autogara Obor (B-dul Gării de Est nr.17, Sector 2)

– cu RATB: de la staţia Gara Obor cu troleibuzul 69: Şos. Pantelimon – Şos. Mihai Bravu – Oborul Nou – Foişorul de Foc – înainte pe Bd. Ferdinand 50 m până în Piaţa Foişorul de Foc – troleibuz 86 staţia Foişorul de Foc – Calea Moşilor – Piaţa Gemeni – Piaţa Spaniei – Calea Dorobanţilor – Piaţa Romană – Calea Victoriei
De la Autogara Militari (Str. Valea Cascadelor nr.1, sect. 6)

– cu metroul si RATB: pe magistrala 3 de la staţia Păcii – Gorjului – Lujerului – Politehnica – Eroilor – Izvor – Piaţa Unirii – schimb pe magistrala 2 – Universitate – Piaţa Romană –Piaţa Victoriei

7. Str. Tache Ionescu (Piaţa Romană, vis-a-vis de McDonalds)

De la Gara de Nord (Piata Gării de Nord, nr. 1)

– cu RATB: autobuz 133 de la Gara de Nord – Buzeşti – Bld. Dacia – Calea Victoriei – Piaţa Romană

– cu metroul: pe magistrala 1 de la staţia Gara de Nord – Piaţa Victoriei 1 – schimb la Piaţa Victoriei 2 pe magistrala 2 – Piaţa Romană

De la Autogara Obor (B-dul Gării de Est nr.17, Sector 2)

– cu RATB: de la staţia Gara Obor cu troleibuzul 69: Şos. Pantelimon – Şos. Mihai Bravu – Oborul Nou – Foişorul de Foc – înainte pe Bd. Ferdinand 50 m până în Piaţa Foişorul de Foc – troleibuz 86 staţia Foişorul de Foc – Calea Moşilor – Piaţa Gemeni – Piaţa Spaniei – Calea Dorobanţilor – Piaţa Romană

De la Autogara Militari (Str. Valea Cascadelor nr.1, sect. 6)

– cu metroul: pe magistrala 3 de la staţia Păcii – Gorjului – Lujerului – Politehnica – Eroilor – Izvor – Piaţa Unirii – schimb pe magistrala 2 – Universitate – Piaţa Romană

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.