Impresii de la cea de-a 22-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România – Sibiu, 7-9 septembrie 2011

26 septembrie 2011 la 9:06 pm | Publicat în Conferinţa Naţională | Un comentariu

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) a avut loc la Biblioteca Universităţii  „Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 7-9 septembrie 2011. Tema conferinţei a  fost „Bibliotecile în societatea cunoaşterii”.

Conferinţa a debutat cu adresarea unor scurte discursuri de salut din partea următoarelor personalităţi:

–  prof. univ. dr. Constantin Oprean, rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

– Horaţiu Răcuciu, prefectul judeţului Sibiu

– Corina Stănilă, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)

– Prof. univ. dr. Dimităr Vesselinov, preşedintele Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Universităţii „Saint Kliment Ohridski”din Sofia

–  Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creanga” din Chişinău

Am reţinut din discursul reprezentantei MECTS, Corina Stănilă, afirmaţia conform căreia Asociaţia Bibliotecarilor din România este un partener important al MECTS pentru elaborarea de către acesta a politicilor educaţionale şi pentru educaţia utilizatorilor bibliotecilor.

Au urmat lucrări prezentate în plen de următorii participanţi:

– conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director general al Bibliotecii Naţionale a României – „Valenţe metodologice ale Bibliotecii Naţionale a României”

– Dragan Nikolic, EBSCO Publishing Regional Sales Manager for Southeast Europe – „Discover your library research content via a single search box with EBSCO”

– dr. Liviu Dediu , director adjunct IME România – Sistemele de tip „Next Generation OPAC” (OPAC 2.0)

La prezentarea domnului Dragan Nikolic, de la EBSCO Publishing, a fost făcut un comentariu de către doamna Olimpia Curta, director adjunct al BCU Cluj. Aceasta a relatat despre iniţiativa proprie, în calitate de director general adjunct IT, de a exporta catalogul online al bibliotecii în platforma EBSCO, astfel încât căutările să se facă simultan. Deşi proiectul a eşuat, produsul actual al EBSCO permite căutarea în multiple surse, inclusiv catalogul online al BCU Cluj. Se fac testări în
continuare, iar BCU Cluj este dispusă să acorde asistenţă tehnică pentru achiziţionarea acestui produs. De asemenea, Romdidac SA se află la dispoziţia doritorilor pentru sponsorizarea eventualelor iniţiative.

Domnul Liviu Dediu, de la IME România, în lucrarea sa despre noua generaţie de OPAC, a prezentat caracteristicile generale ale OPAC 2.0, caracteristici prezente în noul produs al companiei, TinRe@d. Acest produs permite multiple tipuri de căutare, de la căutare simplă, la căutare conform FRBR. Noutatea acestui produs este faptul că, spre deosebire de actualele OPAC-uri, ordonează rezultatul căutării după relevanţă, conform unor coeficienţi atribuiţi de bibliotecari cuvintelor din titlu, subiectelor etc.
Alte avantaje ale noului produs sunt: căutarea se poate face după mai multe cuvinte aflate în câmpul de căutare, afişarea rezultatelor căutării este alternativă (etichete de câmp sau format ISBD), se pot face evaluări ale documentelor regăsite pe bază de ID şi parolă.

Prezenţa bibliotecilor în reţelele de socializare, Facebook, Twitter etc. pentru definirea statusului actual şi publicarea sa în cadrul acestora este o altă latură atractivă a produsului prezentat.

Căutarea de tip FRBR a utilizat ca exemplu faimosul, deja, Hamlet, cu numeroasele sale expresii, în multe domenii ale artelor. La acest capitol a fost ilustrată şi diversificarea resurselor existente în bibliotecă şi vizualizarea lor în OPAC. Documentele multimedia permit studiul aprofundat în cazul imaginilor (zoom) şi se pot oferi informaţii de tip video (exemplul folosit a fost interviul din 1968 al actorilor principali din filmul „Romeo şi Julieta” de Franco Zefirelli, Olivia Hussey şi Leonard Whiting).

TinRe@d pe mobil a fost o altă funcţiune a produsului prezentat care a stârnit admiraţie. O generaţie relativ recentă de telefon mobil poate permite căutarea în catalogul online prezentat.
Căutarea simplă Google, sau cum a fost denumită ea, Google de bibliotecă este menită să vindece utilizatorul actual de lipsa de apetenţă pentru cititul cărţilor. Căutarea full text şi producerea de conţinut de către utilizator sunt alte componente care apropie OPAC 2.0 de Google. Sunt permise adnotări făcute la paragrafe din documentele full text prin selectarea unor culori care să le identifice. Se pot formula întrebări la care se aşteaptă răspuns, comentarii, completări erate. Acestea sunt, de fapt, privilegii atribuite pe categorii de utilizatori predefinite. Sistemul permite interactivitatea utilizatorului cu textul studiat.

Produsul permite căutări în baze de date externe (EBSCO, Google Books search etc.).

Momentul festiv al zilei a fost marcat de acordarea distincţiilor ABR.

Următorul moment a fost dedicat lansării ultimei apariţii editoriale sub egida ABR şi anume volumul intitulat „Romanian libraries”. Cartea în limba engleză conţine, într-o prezentare grafică de excepţie, informaţii despre cele 5 tipuri de biblioteci din România.
Biblioteca Naţională este prezentată de Elena Tîrziman, Biblioteca Academiei de Gabriela Dumitrescu, bibliotecile universitare de Robert Coravu, bibliotecile publice de Gheorghe Buluţă, bibliotecile specializate de Mihaela Zecheru iar bibliotecile şcolare de Carmen Pesantez.

După prânz au urmat vizite la biblioteci, întruniri ale diviziunilor ABR şi sesiuni de lucrări ale unora dintre secţiunile profesionale. Remarcăm o situaţie cu care nu s-a mai confruntat Asociaţia Bibliotecarilor din România de la înfiinţarea sa şi anume, demisia unor membrii aflaţi în funcţii de conducere a secţiunilor asociaţiei. Acest lucru a declanşat disfuncţii şi a impus necesitatea unor alegeri ad-hoc în timpul sesiunilor de comunicări.

Vizitarea Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a fost o adevărată revelaţie. Doamna Mihaela Manolescu a excelat în turul ghidat de bibliotecă, evidenţiind punctele forte ale instituţiei. Biblioteca este o instituţie tânără, datând din 1990, odată cu înfiinţarea Universităţii din Sibiu. Din anul 1998 biblioteca universitară funcţionează alături de bibliotecile centrelor culturale şi bibliotecile filiale ale facultăţilor. În anul 2000 biblioteca universitară a devenit Biblioteca  Centrală a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. La sfârşitul anului 2008 biblioteca, împreună cu filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, cu spaţii rectangulare, luminoase, adecvat unei biblioteci moderne şi cerinţelor unei astfel de instituţii. Ceea ce m-a impresionat a fost respectul acordat cărţii, cu multiplele sale faţete. La acest capitol au concurat respectul faţă de tradiţie – în bibliotecă se păstrează catalogul tradiţional, ca etapă din istoria bibliotecii – dar şi receptivitatea faţă de tot ce este mai nou în tehnica de bibliotecă – adoptarea tehnologiei RFID pentru gestiunea automată a bibliotecii, auto-împrumut, auto-restituire (chiar şi din exteriorul clădirii), acces liber la publicaţii, ordonarea publicaţiilor după subiect şi alfabetic în cadrul subiectelor, sala multimedia, cabinete individuale de studiu, posibilităţi de scanare şi fotocopiere la fiecare etaj, rafturi compactate în depozite. Peste tot domneşte o ordine desăvârşită, iar praful este inexistent.

Colecţiile celor 4 biblioteci ale centrelor culturale: American Library, British Council Library, Biblioteca Franceză, Biblioteca Germană au fost donate Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga” şi constituie fonduri distincte. Lor li se alătură o colecţie mai specială, Biblioteca Thai, care conţine cărţi şi periodice dar şi alte obiecte specifice culturii şi artei thailandeze.

Pentru momentele de relaxare biblioteca are o cofetărie şi două curţi interioare simetrice, evident, unde utilizatorii îşi pot petrece pauzele de studiu.

În privinţa sesiunilor de comunicări ştiinţifice din cadrul conferinţei naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, personal am participat la Secţiunea de Comunicare a Documentelor şi la Secţiunea de Catalogare-Indexare, în a doua zi a conferinţei. Cele 2 lucrări de la prima sesiune de comunicări au fost „Tehnologia RFID şi implementarea ei în biblioteci” de Simona Gheorghe de la BCU „Carol I” din Bucureşti şi „Studiu asupra implementării principiilor Library 2.0 în bibliotecile din România” de Mihai Constantinescu, student la Facultatea de Bibliologie şi Ştiinţa Informării a Universităţii din Bucureşti. Am reţinut minuţia prezentării caracteristicilor tehnologiei RFID în cadrul aplicaţiilor sale în biblioteci din prima lucrare. În cea de-a doua lucrare am sesizat maturitatea şi seriozitatea studiului prezentat de un tânăr aspirant la profesia de bibliotecar, ce face asocieri între cele 5 legi ale lui Ranganathan şi conceptul de Library 2.0. M-a impresionat impetuozitatea cu care enunţă pericolele iminente ale transformării bibliotecilor în simple depozite de cărţi, ale pierderii rolului de principală sursă de informaţii în favoarea Internetului, ale scăderii numărului de utilizatori dacă nu operează mutaţii drastice în modul de gândire a funcţiilor bibliotecii în momentul actual şi nu se reaşează în contextul educaţional, intelectual şi social prezent. Prezentarea cu dezinvoltură a studiului şi a rezultatelor sale a stârnit dezbateri constructive şi sugestia de a trimite lucrarea spre publicare la una dintre revistele profesiei noastre.

La Secţiunea de Catalogare-Indexare au fost prezentate mai multe lucrări şi, ca de obicei, nu au lipsit discuţiile şi dezbaterile. După prezentarea rezultatelor unui sondaj privind formatul sistemelor de bibliotecă în instituţii majore de profil, biblioteci judeţene şi universitare, Mihaela Dragu de la Biblioteca Academiei Române a concluzionat că trebuie făcută conversia Marc 21/Unimarc ca etapa preliminară a uniformizării regulilor de catalogare în bibliotecile româneşti. Au fost subliniate condiţiile pentru efectuarea acestei conversii, fără a se declara unul dintre formate ca favorit. Dan Marinescu, director al IME România, a promis efectuarea acestei conversii a bazelor de date din Unimarc în Marc 21.

S-a vorbit apoi despre descrierea unitară a resurselor electronice. În privinţa accesului la resursele electronice, subiect foarte actual şi în egala măsură controversat, documentele full text comportă riscul unor descărcări masive (massive downloads) care trebuie prevenite. Acelaşi Dan Marinescu a subliniat necesitatea conceperii unor sisteme care să împiedice aceste rapturi din bazele de date, compania IME având deja soluţii pentru asemenea probleme.

Victoria Frâncu de la BCU „Carol I” Bucureşti a prezentat lucrarea „Indexarea altfel”. În încercarea de a expune pericolele existente şi potenţiale ale lipsei de consecvenţă şi uniformitate în indexare, autoarea a evidenţiat aptitudinile şi educaţia necesare pentru un indexator. Un set de exemple a ilustrat consideraţiile din prima parte a prezentării iar în final au fost formulate concluzii despre modalităţi de învăţare a indexării, necesitatea educaţiei permanente şi a feed back-ului prin studii de utilizator.

În continuare, în contextul îmbunătăţirii performanţelor indexării şi, în consecinţă, a regăsirii informaţiei, Olimpia Curta de la BCU Cluj a subliniat necesitatea atribuirii de descriptori în limba engleză şi în limba română pentru e-books de la Springer Verlag. Observaţia se bazează pe experienţa de la instituţia proprie, experienţă relatată de colega noastră.

Rodica Muşat de la Biblioteca Naţională a României a prezentat lucrarea „Soluţii de indexare a documentelor în bibliotecile europene”. Elementul central al prezentării sale a fost prezenţa în cadrul limbajelor de indexare a Clasificării Zecimale Universale îndeosebi în bibliotecile din ţările Europei Centrale şi de Est şi a Dewey Decimal Classification în bibliotecile din ţările Europei de Vest.

Anca Haţapuc de la BCU „Mihai Eminescu” din Iaşi a prezentat o interesantă lucrare despre „Reflectarea descrierii de subiect în modelele conceptuale IFLA: FRBR, FRAD şi FRSAD”. Profunzimea abordării şi claritatea expunerii au risipit confuzia privind calitatea de model conceptual a celor 3 produse intelectuale ale IFLA, spre a nu fi inclus în această categorie setul de reguli de catalogare RDA (Resource Description and Access) care vin să înlocuiască binecunoscutele AACR cu toate ediţiile acestora.

În final, Dan Marinescu a ridicat spre dezbatere problema necesităţii unui format structurat pentru community info, caracteristice mai ales bibliotecilor publice. Problema a rămas în atenţia noastră, formatul despre care se vorbeşte
fiind posibil de derivat din formatul bibliografic, cu adaptarea câmpurilor la necesităţile specifice.

Concluzii

A 22-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România a dovedit încă o dată, dacă mai era nevoie, că este crucială întâlnirea reprezentanţilor profesiei noastre pentru schimbul de idei şi de experienţă, pentru punerea la punct a unor cunoştinţe profesionale şi eliminarea unor confuzii, pentru întărirea conştiinţei profesionale a fiecăruia dintre noi. Diseminarea cunoştinţelor dobândite în acest context este binevenită la fel cum sunt de bun augur contactele faţă în faţă între reprezentanţii diverselor instituţii care aparţin comunităţii bibliotecare din România. Utilitatea acestui gen de evenimente este de la sine înţeleasă, sesiunile de comunicări fiind o formă de educaţie permanentă a bibliotecarilor
participanţi şi, prin diseminarea informaţiei, şi a celor care nu au avut avantajul de a fi prezenţi.

Modul exemplar de organizare a conferinţei de către colegii noştri de la Biblioteca Centrală a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu impune respect şi nu putem decât să le mulţumim pentru felul în care au înţeles să ne găzduiască şi să ne facă să ne simţim importanţi, utili şi mândri de profesia noastră.

A consemnat,

Dr. Victoria Frâncu – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti

Reclame

Romanian Libraries

25 septembrie 2011 la 11:21 am | Publicat în lansări de carte, publicaţii de biblioteconomie | Lasă un comentariu

Cu ocazia Conferinţei Naţionale de la Sibiu, pe data de 7 septembrie 2011 a fost lansată lucrarea Romanian Libraries*, cea mai nouă apariţie din colecţia Biblioteca ABR.

Lucrarea a fost prezentată de coordonatorul ei, prof. Mircea Regneală. Prof. Regneală a enumerat raţiunile care au stat la baza elaborării acestei cărţi, dintre care cea mai importantă a fost absenţa din literatura biblioteconomică românească a unei lucrări destinate publicului din străinătate în care să fie prezentat sintetic sistemul românesc de biblioteci.

Romanian Libraries este structurată în şase capitole, dedicate Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Academiei Române şi reţelelor de biblioteci publice, universitare, şcolare şi specializate. Autorii lor au îmbinat prezentarea istoricului şi evoluţiei bibliotecilor sau reţelelor de biblioteci pe care le-au abordat cu sublinierea aspectelor actuale ale activităţii acestora.

La lansare au fost prezenţi patru din cei şase autori ai lucrării: Elena Tîrziman (The National Library of Romania), Carmen Pesantez (School Libraries), Gheorghe Buluţă (Public Libraries) şi Robert Coravu (University Libraries). Celelalte două capitole au fost elaborate de Gabriela Dumitrescu (The Romanian Academy Library) şi Mihaela Zecheru (Special Libraries). Traducerea textelor în limba engleză a fost asigurată de Corina Apostoleanu.

Imagine din timpul lansarii cartii Romanian LibrariesImagine din timpul lansarii cartii Romanian Libraries

_ _ _ _ _ _ _ _ _

* Romanian Libraries / edited by Mircea Regneală; English version: Corina Apostoleanu. Bucharest: Romanian Library Association, 2011. 227 p. (Biblioteca ABR, 25). ISBN 978-973-85962-8-3. Preţ: 30 lei. Comenzile pot fi transmise pe adresa infoabr@gmail.com

Coperta lucrarii Romanian Libraries

Conferinţă – ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII & FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII ŞI CANADA

21 septembrie 2011 la 9:04 pm | Publicat în învăţământ biblioteconomic | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , , ,

Afisul evenimentului

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ABR)

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A BIBLIOTECARILOR ŞI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA (ANBPR)

CENTRUL CULTURAL AMERICAN

şi

BIBLIOTECA PEDAGOGICĂ NAŢIONALĂ „I.C. PETRESCU”

Sub auspiciile Ambasadei SUA la Bucureşti

vă invită

Marţi, 27 SEPTEMBRIE 2011, între orele 10.00 – 13.00

la

Conferinţa

LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE EDUCATION & CONTINUING EDUCATION FOR LIBRARIANS

IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA

ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII & FORMAREA CONTINUĂ

A BIBLIOTECARILOR ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII ŞI CANADA

 

Speakers:

 

LEONARD KNIFFEL, Redactor Şef, American Libraries, Chicago, Illinois – Twelve Ways Libraries Are Good for the Country [Douăsprezece motive pentru care bibliotecile servesc întreaga ţară]

JOSEPH MIKA, Profesor, School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit, Michigan – Library & Information Science Accreditation: Assurance of Quality [Acreditarea facultăţilor de biblioteconomie şi ştiinta informării: Asigurarea calităţii]

IRENE OWENS, Decan si Profesor, School of Library and Information Scieences, North Carolina Central University, Durham, North Carolina – The Assessment of LIS Education: Productivity, Quality and Marketing [Evaluarea învăţământului de biblioteconomie şi ştiinţa informării: Productivitate, calitate şi marketing]

MARIANNE HARTZELL, Consultant, Hartzell-Mika Consulting, East Lansing, Michigan – Professional Association Membership: Enhancing Your Career [Asociaţiile profesionale şi dezvoltarea profesională]

HERMINA ANGHELESCU, Conferenţiar, School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit, Michigan – Library & Information Science Education in the United States & Canada: Trends in the 21 Century [Învăţământul de biblioteconomie şi ştiinţa informării în Statele Unite ale Americii şi Canada: Tendinţe în secolul XXI]

 

Evenimentul va avea loc în Sala „Istrate Micescu” (parter) a Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”.

Gasiţi ataşat afişul evenimentului.

Prezenţa dumneavoastră ne onorează.

Cu deosebită consideraţie.

Carmen Pesantez

Director general, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” (lângă Cişmigiu)

(Coordonator – „American Corner” Bucureşti)

Str. Zalomit nr. 12, Sector 1, Bucureşti

Mobil: 0721.719334

Tel./fax: 021.3110323; 021.3134521

E-mail: ccarmenleo@hotmail.com

 

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 2/2011

21 septembrie 2011 la 3:40 pm | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie, servicii de bibliotecă | Lasă un comentariu
Etichete: , , ,

Sub coordonarea prof. univ. dr. Angela Repanovici, a apărut nr. 2/2011 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema „Evaluarea serviciilor de bibliotecă / Assessment of library services”.
În cuprins:

 • Evaluarea utilizării webOPAC (Doina Ostafe)
 • Serviciile de biblioteca în Finlanda: investitia în biblioteci, o investitie în democratie si egalitate (Cristina Raluca Man)
 • Ghidul elevului cu privire la dreptul de autor (Mariana Crăciun)
 • Biblioteca – mediu educogen (Gabriela Băran)
 • Conferința anuală a bibliotecarilor din Bulgaria (Carmen Pesantez)

O nouă ediție a concursului „Instruiest​e-ti comunitate​a”

21 septembrie 2011 la 3:21 pm | Publicat în biblioteci publice | Lasă un comentariu
Etichete:

Dragi colegi,

Editia curenta a Concursului “Instruieste-ti comunitatea!” este editie libera, fara tema.  Asteptam aplicatii pentru finantari cuprinse intre 100 si 1.500 USD, care sa sprijine bibliotecile publice in organizarea si punerea in practica a unor programe de instruire. Durata organizarii si implementarii programului de formare propus trebuie sa fie cuprinsa intre o luna si sase luni. Durata propriu-zisa a cursului trebuie sa fie de minim 10 ore. Sunt elibigile propunerile venite de la bibliotecile si bibliotecarii din bibliotecile publice din Romania. Pot participa la acest concurs si alte biblioteci sau institutii info-documentare care demonstreaza cǎ ofera cel putin 10 ore pe saptamanǎ servicii pentru comunitatea extinsa.
Invitam pe cei dornici sa participe sa se concentreze in special pe nevoile de instruire ale grupurilor din comunitate pentru care biblioteca nu ofera servicii si programe dedicate (cu exceptia serviciilor de baza, de imprumut si sala de lectura).

Calendarul editiei este:

• perioada de inscriere in competitie a propunerilor de cursuri / programe de instruire: 25 august, ora 0.01 –  30 septembrie, ora 24.00;
• preselectarea aplicatiilor si anuntarea propunerilor finaliste: 1 octombrie � 10 octombrie;
• anuntarea finalistilor editiei: 11 octombrie;
• discutii online intre membrii juriului si finalistii editiei: 2 iulie � 15 iulie;
• selectia finala si anuntarea castigatorului editiei:16 � 30 octombrie;
•  anuntarea castigatorului: 31 octombrie.

Asteptam cu nerabdare aplicatiile dumneavoastra pana in data de 30 septembrie, ora 24.00.
Nu uitati sa consultati pachetul de informatii al Concursului “Instruieste-ti comunitatea”, disponibil pe website-ul programului Biblionet si forumul programului Biblionet, in sectiunea dedicata, Forum \ Concursul “Instruieste-ti comunitatea!”, accesibila la http://www.biblionet.ro/forum/viewforum.php?f=21.

 

 

Anca Rapeanu

 

CPC & Innovations Specialist

IREX, Biblionet Romania

http://www.biblionet.ro

Make a Better World: www.irex.org/donate

 

E-mail: arapeanu@irex.ro

Mobile

+ 40 730 620 497

Skype: arapeanu

 

15 Dr. Staicovici Str, 5th district, Bucharest

ph:  +40 – 21 – 410 25 63

fax: +40 – 21 – 410 25 64

Anunț privind organizarea de către ABR a unui curs de cultura informației dedicat bibliotecarilor școlari

18 septembrie 2011 la 12:46 pm | Publicat în biblioteci şcolare, cultura informaţiei, cursuri profesionale, secțiunea cultura informației, secţiuni | Un comentariu

În perioada 22-25 noiembrie 2011, Asociația Bibliotecarilor din România, în cooperare cu Serviciul Cultural American, organizează un curs de formare a formatorilor în cultura informației pentru 15 bibliotecari școlari.

Cheltuielile de cazare, masă și transport vor fi suportate de organizatori.

Cei 15 bibliotecari care vor fi selectați să participe la curs vor avea de realizat:

–         o cercetare pe tematica domeniului în care activează, constând în identificarea surselor de informare, analiza critică a informației, elaborarea bibliografiei prin folosirea instrumentelor electronice;

–         prezentarea rezultatelor cercetării în format Power Point.

În scopul diseminării informațiilor, toate cele 15 lucrări vor fi puse la dispoziție în acces deschis ca exemple de bună practică, pe o platformă dedicată creată de ABR.

STRUCTURA CURSULUI

Concepte de bază în  cultura informației

 Curs 1

–        Cultura informației

–        Cultura calculatorului

–        Cultura digitală

–        Tehnologiile informației și comunicării

 Curs 2

–        Standarde internaționale privind cultura informației

–        Sursele de informare tradiționale și electronice

–        Surse de informare în acces deschis

–        Aplicații practice: bune practici în identificarea, localizarea și căutarea surselor cheie și descoperirea intrumentelor de cercetare în domeniul ales


Tehnologii utilizate în educarea cititorilor

 Curs 3

–        Stabilirea nevoii de informații, redefinirea și dezvoltarea unui subiect de cercetare;

–        Strategii de căutare a informației

–        Analiza critică a informației

–        Aplicații practice: tutoriale video, strategii de căutare pe Internet

 

Managementul informației

 Curs 4

–        Evaluarea surselor de cercetare. Gândirea critică, analiza informației, analiza citărilor

–        Managementul informației. Citarea surselor informaționale, Standarde de citare a referințelor

–        Prezentarea standardelor: MLA, APA, ISI 690, GOST, TURABIAN

–        Cum se scrie bibliografia

–        Aplicații practice: Refferences din Microsoft Office 2007, Wikipedia, Google Scholar

  

Comunicarea informației

 Curs 5

–        Etica utilizării informației. Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor. Legislație

–        Citările, plagiatul. Cum se scrie și cum se prezintă o lucrare

–        Aplicații practice: Software Plagiarism detector, prezentări în Power Point

  

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

 1.      Înscrieri pentru participare la curs: 19-25 septembrie 2011. Candidații vor fi evaluați și selectați pe baza unei motivații de participare și a unui CV (în limba română) trimise sub formă de fișier atașat pe adresa de e-mail a ABR: infoabr@gmail.com. Constituie un avantaj calitatea de membru al secțiunii Cultura informației și/sau de angajat într-o bibliotecă școlară care este membru instituțional al ABR. Condiția de participare la curs este de a avea un laptop pentru activitățile practice.

2.      Selectarea aplicațiilor primite: 26 septembrie-15 octombrie 2011.

3.      Anunțarea numelor participanților: 16 octombrie 2011.

4.      Desfășurarea cursului: 22-25 noiembrie 2011.

5.      Primirea proiectelor de finalizare a cursului: 8 decembrie 2011.

6.      Publicarea proiectelor pe platforma ABR: 15 decembrie 2011.

Noua conducere a ABR – 2011-2015

10 septembrie 2011 la 5:17 pm | Publicat în Conferinţa Naţională, consiliul de conducere | 5 comentarii

Prin votul Adunării Generale a Asociației Bibliotecarilor din România, întrunită statutar în ședința din data de 8 septembrie 2011, desfășurată în Aula Magna a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a rezultat următoarea componență a Consiliului de conducere:

 1. Prof. univ. dr. Mircea Regneală (Universitatea din București) – președinte
 2. Claudia Lungu – vicepreședinte (diviziunea Biblioteci naționale)
 3. Dr. Corina Apostoleanu (Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța) – vicepreședinte (diviziunea Biblioteci publice)
 4. Dr. ing. Doina Ostafe (BCU „Eugen Todoran” Timișoara) – vicepreședinte (diviziunea Biblioteci universitare)
 5. Dr. Mihaela Zecheru (Biblioteca Camerei Deputaților) – vicepreședinte (diviziunea Biblioteci specializate)
 6. Valentina Lupu (CCD Vaslui) – vicepreședinte (diviziunea Biblioteci școlare)
 7. Dr. ing. Rodica Maria Volovici (Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu) – secretar general
 8. Lăcrămioara Blascioc (București) – Trezorier
 9. Ioan Roman (Biblioteca Grupului Școlar „Liviu Rebreanu” Bălan) – membru (diviziunea Biblioteci școlare)
 10. Maria Colătău (Buzău) – membru (diviziunea Biblioteci școlare)
 11. Daniela Argatu (CCD Suceava) – membru (diviziunea Biblioteci școlare)
 12. Stela Sebe (CCD Vrancea) – membru (diviziunea Biblioteci școlare)
 13. Doru Stan (Biblioteca Universității din Pitești) – membru (diviziunea Biblioteci universitare)
 14. Ovidiu Călugărescu (Biblioteca Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București) – membru (diviziunea Biblioteci universitare)
 15. Mihaela Dragu (Biblioteca Academiei Române) – membru (diviziunea Biblioteci naționale)
 16. Dorina Bălan (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați) – membru (diviziunea Biblioteci publice)
 17. Dr. Valerica Grigore (Biblioteca Institutului de Fizică Nucleară „Horia Hulubei” din București) – membru (diviziunea Biblioteci specializate)

De asemenea, prin votul Adunării Generale a fost stabilită următoarea componență a Comisiei de cenzori:

 1. Petruța Voicu (Biblioteca Națională a României) – cenzor (diviziunea Biblioteci naționale)
 2. Catrina Căluian (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați) – cenzor (diviziunea Biblioteci publice)
 3. Dr. Letiția Purdoiu (Biblioteca Universității Agronomice din București) – cenzor (diviziunea Biblioteci universitare)
 4. Policarp Chițulescu (Biblioteca Sfântului Sinod) – cenzor (diviziunea Biblioteci specializate)
 5. Ionela Simula (Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanța) – cenzor (diviziunea Biblioteci școlare)
 6. Dorina Ursan (CCD Călărași) – cenzor supleant
 7. Manuela Dragoș (CCD Dâmbovița) – cenzor supleant

La Adunarea Generală au fost reprezentate 30 din cele 38 de filiale ale ABR.

Vom reveni în zilele următoare cu detalii privind desfășurarea lucrărilor Conferinței Naționale.

Consiliul de conducere al Filialei Cluj – 2011-2015

6 septembrie 2011 la 1:01 am | Publicat în filiale | Lasă un comentariu
Etichete: ,

În urma alegerilor desfășurate în cadrul filialei Cluj, a rezultat următoarea componență a Consiliului de conducere al filialei pentru perioada 2011-2015:

Preşedinte: Raluca Trifu (BCU „Eugen Todoran” Timișoara)
Vicepreşedinte: Cristina Martiș (Biblioteca Liceului “Pavel Dan”, Câmpia Turzii)
Secretar: Cristina Ungur (Biblioteca UMF Cluj)

Programul celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a ABR – Sibiu, 7-9 septembrie 2011

3 septembrie 2011 la 10:42 am | Publicat în Conferinţa Naţională | Lasă un comentariu
Etichete: ,

În funcţie de evoluţia evenimentelor, programul de mai jos mai poate suferi mici modificări, pe care le vom semnala la momentul respectiv. 

HARTĂ LOCAŢII

Marţi, 6 septembrie 2011

12.00-21.00 Înscrierea participanţilor (Universitatea „Lucian Blaga”, str. Lucian Blaga, nr. 2A, hol parter)

18.00-20.00 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR (Biblioteca Centrală a Universităţii „Lucian Blaga”, str. Lucian Blaga, nr. 2A, mansardă, Sala de seminar)

 

Miercuri, 7 septembrie 2011

Universitatea „Lucian Blaga” (str. Lucian Blaga, nr. 2A, parter, Aula Magna)

 8.00-9.00 Înscrierea participanţilor

9.00-9.30 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut

 • Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean, Rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Horaţiu Răcuciu, prefectul judeţului Sibiu
 • Muza Maftei, consilier MECTS
 • Prof. univ. dr. Dimitar Vesselinov, preşedintele Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Universităţii „Saint Kliment Ohridski” din Sofia
 • Claudia Balaban, director general, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, Republica Moldova

9.30-9.50 Conf. univ. dr. Elena Tîrziman (Director general, Biblioteca Naţională a României) – Valenţe metodologice ale Bibliotecii Naţionale a României

9.50-10.10 Prof. univ. dr. Dimitar Vesselinov (Biblioteca Universităţii „Saint Kliment Ohridski”, Sofia) – „Itinerarii balcanice” – proiect european de valorificare a colecţiilor francofone din spaţiul balcanic  

10.10-10.40 Thalia Tsalkitzi (Division Manager / Libraries, Museums, Archives Solutions, Enterprise Solutions Business Unit, Unisystems S.A.) – Your library at the comfort of your user: experience the Millennium system by Innovative – enjoy the benefits of the RFID technology by Bibliotheca / Biblioteca dumneavoastră în sprijinul utilizatorului: încercaţi sistemul Millenium al Innovative: bucuraţi-vă de avantajele tehnologiei RFID prin sistemul Bibliotheca

 10.40-11.10 Pauză de cafea

 11.10-11.40 Dragan Nikolic (EBSCO Publishing Regional Sales Manager for Southeast Europe) – Discover your Library’s research content via a single search box with EBSCO / Exploraţi conţinutul ştiinţific din biblioteca dumneavoastră cu EBSCO, prin intermediul unei singure căsuţe de căutare

 11.40-12.10 Dr. Liviu-Iulian Dediu (Director adj., IME România) – Sistemele de tip „Next Generation OPAC” (OPAC 2.0)

12.10-12.40 Acordarea distincţiilor ABR

12.40-12.55 Lansare de carte: Romanian Libraries – ultima apariţie în colecţia „Biblioteca ABR”

 13.10-14.10 Masa de prânz (Cantina Universităţii, str. Rennes)

14.30-16.00 Întrunirile diviziunilor ABR

 • Diviziunea biblioteci naţionale (Sala Multimedia, et. III)
 • Diviziunea biblioteci universitare (Sala Internet, parter)
 • Diviziunea biblioteci şcolare (Aula Magna, parter)
 • Diviziunea biblioteci publice (Sala de Consiliu, mansardă)
 • Diviziunea biblioteci specializate (Sala de Seminar, mansardă)

16.00-18.00 Vizite la biblioteci (1)

16.00-19.00 Lucrări pe secţiuni (1)

 • Tehnici pedagogice în bibliotecă (Aula Magna, parter)
 • Informatizare (sala Internet, parter)
 • Periodice (sala de lectură, et. I)
 • Statistică şi evaluare (sala de lectură, et. II)

19.15-20.15 Cină (Cantina Universităţii, str. Rennes)

Joi, 8 septembrie 2011

 9.00-12.00      Lucrări pe secţiuni (2)

 • Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor (sala de lectură, et. I)
 • Cultura informaţiei (sala Internet, parter)
 • Profesori documentarişti (sala de lectură, et. II)
 • Comunicarea documentelor (sala de lectură, et. III)

 9.00-11.00      Vizite la biblioteci (2)

11.00-14.00    Lucrări pe secţiuni (3)

 • Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională (sala de lectură, et. I)
 • Catalogare-Indexare (sala Internet, parter)
 • Referinţe (sala de lectură, et. II)
 • Carte rară, manuscrise (sala de lectură, et. III)

14.15-15.15 Masa de prânz (Cantina Universităţii, str. Rennes)

15.30-15.45          Prezentare Softlink – Csaba Giras, director general

15.45-19.15 Adunarea Generală a ABR (Aula Magna, parter)

 • Raportul Consiliului de conducere al ABR pentru perioada 2007-2011
 • Raportul trezorierului (octombrie 2010 – august 2011)
 • Prezentarea planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru perioada 2011-2012
 • Alegerea preşedintelui şi a celorlalţi componenţi ai Consiliului de conducere al ABR
 • Închiderea lucrărilor

20.00 Masa festivă (Cantina Universităţii, str. Rennes)

Vineri, 9 septembrie 2011

9.00-13.00 Vizită documentară – Casa Cioran (Răşinari)

Sponsorii Conferinţei

ROMDIDAC S.A.

UNISYSTEMS Information Technology Systems

E-nformation

SC IME România SRL

CCS Content Conversion Specialists Romania

Ex-Lh

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.