Conferinţa “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

22 octombrie 2011 la 9:39 pm | Publicat în biblioteci şcolare, conferinţe, secţiunea tehnici pedagogice | 3 comentarii
Etichete: ,

Conferinţa “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

 Ediţia a II-a

Buziaş, 18 noiembrie 2011

Suntem onoraţi să vă lansăm propunerea de a participa vineri, 18 noiembrie 2011, la cea de-a doua ediţie a Conferinţei „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizat de specializarea ştiinţa informării şi documentării a Universităţii de Vest din Timişoara şi Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Teoretic Buziaş, în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Secţiunea tehnici pedagogice şi Casa corpului didactic Timiş.

Rolul fundamental al bibliotecii şcolare şi al CDI-ului este de a funcţiona ca partener al şcolii în procesul de educare şi formare al viitorilor adulţi. În ultimii ani asistăm la transformarea formelor de predare în învăţământul de toate nivelele: de la prelegeri magistrale (centrate pe profesor), la activităţi individuale sau de grup (centrate pe elev), ceea ce ne aduce în situaţia ca biblioteca şcolară – cdi-ul să preia şi să continue o parte mai mare din responsabilităţile muncii la clasă.

Profesorii văd încă în bibliotecă, cu preponderenţă, un loc în care să li se dezvolte copiilor gustul pentru lectură, biblioteca doreşte, în plus, să îi orienteze şi să le formeze tehnici documentare de regăsire şi selectare a informaţiei, abilităţi de comunicare interculturală şi cetăţenie activă. Studii de specialitate arată că doar aproximativ 20% dintre bibliotecile şcolare colaborează activ cu personalul didactic pentru o complementaritate eficientă între procesul educativ de la clasă şi continuarea asistată a acestuia în biblioteca şcolară/centrul de informare şi documentare, aşa-dar o mai bună colaborare între cei doi actanţi educaţionali, şcoală-bibliotecă, se impune de la sine.

Tematica lucrărilor

1. Tehnici pedagogice de instruire a publicului şcolar prin intermediul bibliotecii/ CDI.

2. Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor.

3. Activităţi de marketing şi animaţie culturală.

4. Schimb de bune practici în colaborarea bibliotecă/şcoală.

Se pot aborda subiecte din domenii, precum: biblioteconomie, ştiinţele informării, comunicării, pedagogiei, didacticii etc., într-o abordare interdisciplinară, în conexiune cu tematica propusă.

Pot trimite lucrări: specialişti în domeniile menţionate, bibliotecari, documentarişti, cadre didactice etc.

Date importante

31.10.2011. Înscrierea participanţilor. Trimiterea titlului, abstractului (300 cuvinte).

6.11.2011. Notificarea acceptului comitetului ştiinţific.

18.11.2011. Desfăşurarea Conferinţei.

15.12.2011: Trimiterea lucrărilor in-extenso (1400-3000 de cuvinte): abstract în română şi o limbă de circulaţie internaţională, cuvinte-cheie, referinţe bibliografice.

Lucrările selectate vor fi publicate în volum, în format electronic.

Taxă de participare: 30 lei

Poate fi achitată:

– în contul:  LICEUL TEORETIC BUZIAŞ. Str. Principală nr. 19 A, Buziaş, Jud. Timiş.

cod fiscal 2502496

CONT: RO39TREZ6265004XXX000026 – TREZORERIA BUZIAŞ

– direct în ziua Conferinţei.

Oportunităţi de cazare

Clubul Copiilor Buziaş (25 ron/noapte, cameră dublă), în limita a 25 de locuri disponibile; Hotel Parc *** (124 ron, cameră single; 168 ron cameră dublă).

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Vă rugăm să completaţi datele de mai jos şi să le trimiteţi la adresa: conferintabuzias@gmail.com.

Participant

Numele şi prenumele:

Funcţia (titlul academic):

Afiliere profesională, instituţia, departamentul, catedra:

Adresa poştală de contact:

Telefon:  personal / serviciu

E-mail:

Rezervare pentru cazare: (perioada, locaţia)

Detalii asupra prezentării

Autor(i): Prenume Nume

Titlu:

Abstract (300 cuvinte):

Cuvinte cheie:

Timp de prezentare a lucrării: 15 minute.

Textul lucrării finale va fi redactat după următoarele indicaţii:

Titlu (cu majuscule, font Times New Roman, bold, 14 pt, centrat)

1 rând liber

Autori: prenume nume, (Times New Roman, bold, 12 pt, centrat)

Afiliere: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)

Aderesă e-mail (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)

2 rânduri libere

Abstract ( în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, Times New Roman, 11pt., italic)

Cuvinte cheie: 2-3 descriptori.

1 rând liber

Textul lucrării: cu figuri, tabele, note de subsol şi bibliografie: Times New Roman, 12pt, justified, primul rând din paragraf 0,5 cm, justified, single. Aldinele (= bold) se întrebuinţează exclusiv la scrierea titlurilor şi a subtitlurilor; sublinierea (= underline) nu se foloseşte deloc.

 

Persoane de contact:

Veronica BRATU, CDI Buziaş

TEL. 0740 603 997 ; e-mail:  cdibuzias@gmail.com

Maria MICLE, UVT

TEL.0721084242;   e-mail: maria.micle@polsci.uvt.ro

Adriana BOTEA, CCD Timişoara

TEL. 0770 157 381;   e-mail: adi_botea@yahoo.com

Participanţii sunt invitaţi să contacteze comitetul de elaborare a programului Conferinţei pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să propună teme sau alte contribuţii (conferintabuzias@gmail.com).

Vă aşteptăm cu drag!

Reclame

Curs de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii – 2011-2012

20 octombrie 2011 la 12:35 pm | Publicat în cursuri profesionale | Lasă un comentariu

ANUNŢ IMPORTANT – PRELUNGIREA TERMENULUI DE ÎNSCRIERE LA CURS

Stimaţi colegi,

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), cu sprjinul catedrei  de specialitate din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, organizează Curs de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii, conform autorizaţiei nr. 0003585 din 21.07.2010, eliberată de CNFPA.

Certificatele de absolvire sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

La acest curs se pot înscrie persoanele cu  studii medii din  biblioteci şi din afara acestora.

Dosarul pentru  înscriere va cuprinde copii după următoarele acte:

– diploma de bacalaureat;

– certificatul de naştere și căsătorie;

– buletinul sau cartea de identitate.

Dosarul se depune în prima zi de curs.

Lectori vor fi reputaţi specialişti din ABR şi Universitatea din Bucureşti, cu titlul ştiinţific de doctor în biblioteconomie.

Infomații importante:

  • Cursul va avea loc în perioada decembrie 2011 – iunie 2012.
  • Durata: trei convocări (trei module).
  • Primul modul se va desfășura în intervalul 5-15 decembrie 2011.  Întâlnirea va avea loc pe data de 5 decembrie 2011, la ora 9.00.
  • Cursurile se vor desfăşura în București. Pentru detalii vă rugăm trimiteți un e-mail la adresa infoabr@gmail.com
  • Taxe (plata se poate face eșalonat, în prima zi a fiecărui modul de curs):

–       pentru bibliotecarii nemembri ABR şi alte persoane – 1200 lei (400 lei/modul);

–       pentru bibliotecarii membri ABR – 1050 lei (350 lei/modul);

–       pentru bibliotecarii membri ABR din instituţiile membre ABR cu taxa la zi – 900 lei (300 lei/modul)

Pentru înscrieri și informații suplimentare, vă rugăm să contactați secretariatul ABR, până la data de 30 noiembrie 2011, la următoarea adresă de e-mail: infoabr@gmail.com

 

Director curs,

Prof.univ.dr. Mircea Regneală

Președinte ABR

„Dezvoltar​ea limbajului şi a lecturii în reţea” – al cincilea ate​lier anual organizat in cooperare de ABR si Institutul „Goethe” din Bucuresti

11 octombrie 2011 la 10:04 am | Publicat în cursuri profesionale | 2 comentarii
Etichete: , , , ,

In zilele de 17 si 18 octombrie va avea loc la Biblioteca Pedagogica „I.C. Petrescu” din Bucuresti cel de-al cincilea atelier anual organizat in cooperare de ABR si Institutul „Goethe” din Bucuresti.

Dezvoltarea limbajului şi a lecturii în reţea este titlul atelierului care are ca motto „It takes a whole village to raise a child”.

Atelierul va fi condus de doamna Ute Hachmann, directoarea Bibliotecii Orăşeneşti din Brilon, Nordrhein-Wesfalen, care va prezenta un experiment de mare succes in Germania legat  de promovarea lecturii in randul copiilor si tineretului.

Vor participa  35 de bibliotecari din bibliotecile scolare si publice, cadre didactice si studenti de la Sectia de Biblioteconomie si Stiinta Informarii a Facultatii de Litere din Bucuresti. In selectarea participantilor s-a tinut seama de  interesele profesiei, de o echitabila distributie nationala si nu de apartenenta la o anumita asociatie a bibliotecarilor.

Cu cele mai bune gânduri,
Mircea Regneală

Cercetare comparativă privind atribuțiile și educația bibliotecarilor de referințe din bibliotecile universitare

2 octombrie 2011 la 1:25 pm | Publicat în biblioteci universitare, cultura informaţiei, IFLA, secțiunea cultura informației, secţiunea referinţe, secţiuni, servicii de bibliotecă | Lasă un comentariu
Etichete:

Stimați colegi,

La conferința IFLA din august 2011 am fost invitați ca asociație profesională, alături de alte țări precum SUA, Noua Zeelandă, Mexic, Australia,  Polonia, Marea Britanie, Grecia, Franţa, Croaţia, Bulgaria, Norvegia, Olanda, Estonia, Turcia să participăm la o cercetare comparativă privind atribuțiile și educația bibliotecarilor de referințe din bibliotecile universitare.

Prin colaborare, secțiunea Referințe și secțiunea Cultura informației vă invită pe toți bibliotecarii universitari care în descrierea postului Dvs. aveți și atribuții de instruire a utilizatorilor, de furnizare de referinţe şi informații sau orice alte atribuții asimilabile bibliotecarilor de referinţe să completaţi chestionarul destinat acestei cercetări.

Chestionarul electronic se afla la adresa:

https://www.surveymonkey.com/s/ZSGJQ3K

Vă mulțumim pentru participare!


Prof.univ.dr.ing.dr.marketing Angela REPANOVICI

arepanovici@unitbv.ro
TRANSILVANIA University of Brasov, ROMANIA

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.