Colocviu Internațional Franco-Român în Științele Informării și Comunicării

23 martie 2013 la 11:51 pm | Publicat în învăţământ biblioteconomic, evenimente profesionale | Lasă un comentariu
Etichete: , , ,

Departamentul de Comunicare din cadrul Facultății de Litere, departament compus din colectivul catedrei de Științe ale Informării și Documentării și colectivul catedrei de Comunicare și Relațiilor Publice a organizat, în perioada 14-16 martie 2013, cel de-al 19-lea Colocviu Internațional Franco-Român în Științele Informării și Comunicării. Au participat cu lucrări 104 autori, dintre care 43 de francezi, 46 de români și 15 persoane de alte naționalități. Aceștia au prezentat 74 de lucrări dintre care 10 în plen iar restul în cadrul celor trei Axe: Etică aplicată și responsabilitatea socială, de mediu, implicarea părților interesate și moralitatea organizaților, Comunicarea în organizațiile culturale, educaționale, de sănătate, umanitare și de mediu și Aspecte etice ale noilor dispozitive de informare și documentare în organizații; metamorfozele practicilor de mediatizare și publicitate. În domeniul biblioteconomiei și științelor informării au prezentat lucrări Adriana-Elena BORUNĂ – Arhivarea paginilor web – inițiative relevante de păstrare a patrimoniului digital european, Adina CIOCOIU – Colaborarea instituțională: oportunitate de revalorizare a colecțiilor istorice prin biblioteca digitală Manuscriptorium, Ionel ENACHE – Marketingul 3.0 – Marketing cultural și social global, Agnes ERICH – Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizării resurselor electronice, Gabriela JURUBIȚĂ  – Influența factorului de impact în comunicarea academică, Tatiana OPRESCU – Un nou model de comunicare ştiinţifică – accesul deschis, Cristina POPESCU – Pertinence des ressources Web dans la société Save de la connaissance, Nicoleta RAHME – Arhivarea paginilor web – inițiative relevante de păstrare a patrimoniului digital european (co-autor) și Controversele cărții electronice: o relație complicată cu bibliotecile, Mircea REGNEALĂ  – Propriété intellectuelle et droit d’auteur à l’époque contemporaine, Corina Maria STĂNILĂ  – Culture numérique des bibliothèques et CDI roumains : entre l’international et le local și Elena TÎRZIMAN – Une perspective sur la profession de bibliothécaire en Roumanie.

Remarcăm actualitatea temelor abordate (marketingul 3.0, web-ul și diverse aspecte ale acestuia, digitizare, resurse electronice, proprietatea intelectuală, evaluarea publicațiilor seriale științifice), interesul pentru dezvoltarea profesiei (Une perspective sur la profession de bibliothécaire en Roumanie) și diversitatea subiectelor dezbătute. De altfel, aceste subiecte acoperă aproape toate tipurile de biblioteci (școlare, universitare, naționale și publice). Ce îi unește pe acești specialiști în științele informării este, pe lângă pasiunea dovedită pentru domeniu, faptul că (aproape) toți au la bază cursuri ale Secției de Științe ale Informării și Documentării din cadrul Facultății de Litere din București.

Lucrările au fost susținute în limbile franceză și română, unul dintre scopurile acestei conferinței fiind acela de a promova limba franceză ca limbă a comunicării științifice.

Pentru mai multe detalii privind această conferință puteți accesa pagina Colocviului – http://comunicare-relatiipublice.ro/colloque/ unde veți găsi și abstractele lucrărilor prezentate

Reclame

Dezvoltarea competentelor de lectura ale elevilor in bibliotecile scolare din SUA

23 martie 2013 la 11:48 pm | Publicat în evenimente profesionale, filiale | Lasă un comentariu
Etichete:

Pe 28 martie 2013 va avea loc, la biblioteca „Mikes Kelemen” din Covasna, conferința ,,Dezvoltarea competențelor de lectură ale elevilor în bibliotecile școlare din SUA”. În cadrul acestei conferințe, la care vor participa bibliotecari școlari din Brașov, Harghita, Bacau și Covasna, Carolyn Walters, bibliotecară școlară din Cove Creek Elementary/North Carolina va prezenta metode consacrate de atragere a elevilor americani spre lectură.

Întâlnirea secțiunii Periodice

5 iunie 2012 la 4:29 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea periodice | Lasă un comentariu
Etichete:

Întâlnirea secțiunii Periodice din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România va avea loc pe 14-15 iunie 2012, la sediul Bibliotecii Naționale a României. Tema acestei întâlniri este: Factorul de impact, indicator de performanță științifică pentru reviste.

Cei interesați de participare la această întâlnire sunt rugați să confirme, prin mail, până la data de 25 mai, doamnei Luminița Daniș, șef Secțiune Periodice ABR, Biblioteca  Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași  la adresa lumida@bcu-iasi.ro.

Un regal biblioteconomic

1 mai 2012 la 5:15 pm | Publicat în biblioteci naţionale, comunicate, evenimente profesionale, expoziţii, manifestări culturale, zilele bibliotecii, Ziua Bibliotecarului | 2 comentarii

Nu știu dacă cineva a folosit vreodată această sintagmă. Eu însă o utilizez fiindcă ceea ce s-a petrecut la Biblioteca Națională a României merită într-adevăr să fie numit astfel, întrecând orice așteptări. Niciodată – și asta vă asigură cineva cu state vechi în sistem – nu au mai avut loc asemenea manifestări în România în jurul conceptelor de carte, cultură,educație, bibliotecă. Cei care nu ați fost acolo, măcar în una din zile, vă asigur că ați pierdut mult. Nu mi-am putut imagina că într-un timp atât de scurt – ca acela care s-a scurs de la încheierea lucrărilor la clădire – colegii de la Biblioteca Națională se pot mobiliza într-o așa măsură realizând o manifestare de o asemenea amploare. Și aceasta vă spune un om în cunoștință de cauză care știe câtă trudă și eforturi presupun o astfel de activitate. O săptămână de festin cu activități culturale și biblioteconomice extrem de diverse și programe maraton de 10 ore pe zi – iată cu ce s-a prezentat Biblioteca Națională la deschiderea sa pentru cititori. Aceste programe au fost adresate deopotrivă oamenilor iubitori de cultură și lectură, de lucruri frumoase, cititorilor de bibliotecă – unii profitând de ocazie s-au așezat disciplinați în rând , care nu s-a micșorat în întreaga săptămână, pentru a obține permis de lectură în noua bibliotecă -, dar și bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci : publice, universitare, specializate și școlare. Priviți din nou programul acelor zile și îmi veți da dreptate. Implicare unor importanți oameni de cultură în activitățile organizate, oameni al căror cuvânt este ascultat în societatea românească, dar și a viitoarelor elite bibliotecare din generația care s-a maturizat după 1989, formată din oameni de carte bine școliți, mulți cu titluri academice importante obținute în țară și străinătate și cu o altă viziune asupra rolului bibliotecilor în epoca digitală, toate acestea vor face să crească interesul societății românești pentru biblioteci. Iată deci că bibliotecile – dacă se vrea – pot ieși din imobilismul funciar și provincialismul cultural în care se află de foarte multă vreme la noi , se pot deschide spre lume prezentându-se ca importante foruri informaționale și culturale . Biblioteca Națională a României a demonstrat-o cu prisosință acum grație unui management de calitate care a știut să potențeze energiile latente ale bibliotecarilor de la această prestigioasă instituție. Trebuie să precizez că tânăra generație de bibliotecari din această instituție, formată în bună parte din absolvenți de biblioteconomie, a avut o contribuție majoră la reușita manifestărilor. Inchei prin a felicita din toata inima pe colegii din BNR pentru aceste manifestări prilejuite de deschiderea pentru public a bibliotecii noastre naționale urându-le succese în continuare. Mircea Regneală

Lansarea Ghidului de cultura informației

29 februarie 2012 la 11:46 am | Publicat în cultura informaţiei, evenimente profesionale, lansări de carte, publicaţii de biblioteconomie | Un comentariu

Asociația Bibliotecarilor din România, în data de 24 ianuarie a lansat, în noul sediu al  Bibliotecii Naționale a României cartea Ghid de cultura informației a doamnei profesoare Angela Repanovici, președinta Secțiunii Cultura informației din cadrul ABR.

Lucrarea a fost prezentată de președintele ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală,   referentul științific al cărții, care a vorbit despre istoricul și importanța culturii informației în societatea contemporană, precum și despre dezvoltarea conceptului de cultura informației în spațiul românesc. A urmat autoarea care a expus concepţia ce a stat la baza realizării acestui instrument de informare și structura sa. Au luat apoi  cuvântul mai mulți participanți.

Au fost prezenți aproape o sută de bibliotecari, directori de biblioteci și specialiști în știința informării veniți din toată țara și din toate tipurile de biblioteci, profesori de la catedra de specialitate, reprezentanţii Institutului Cultural American și Institutului Goethe, cu care ABR are de mai mulți ani strânse relații de cooperare, ai Ministerului Culturii și Cultelor. În final, toți cei prezenți au primit câte un exemplar gratuit din lucrare cu autograful autoarei.

Toţi participanții la cele doua cursuri, pentru bibliotecile școlare și bibliotecile universitare, organizate de ABR in anul 2011, vor primi, de asemenea,  cu titlu gratuit câte un exemplar din Ghid, precum și toate filialele ABR și bibliotecile Caselor Corpului Didactic ai căror bibliotecari sunt membri ABR.

Trebuie menționat și faptul că lansarea  Ghidului de cultura informației a fost prima manifestare profesională în Palatul Bibliotecii Naţionale după inaugurarea sa. In încheiere,  cei prezenți, la invitația directorului general,  au putut  vizita biblioteca.

Ecourile participanţilor la acest eveniment nu au întârziat sa apară. Redam mai jos câteva dintre acestea, fotografii ale evenimentului, precum și adrese cu imagini în mișcare:

Mulțumim pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o de a ne reîntâlni într-o locație grandioasă, impresionantă prin arhitectură, caldă prin sărbătoarea pe care a găzduit-o și la care i-a adunat pe toți cei din breasla noastră: cei care am beneficiat de Cursul de cultura informației organizat de ABR cu sprijinul Ambasadei SUA, formatorii deosebiți ai acestui curs, colegii noștri din toate categoriile de biblioteci, oameni de cultură și simțire aleasă. 

Lansarea valorosului și necesarului Ghidul de cultura informației al cărei autoare este inimoasa profesoară Angela Repanovici, este unul din acele evenimente care a venit, cred eu, la momentul potrivit și care a fost confirmat prin cuvântările frumoase ținute de domnul profesor Mircea Regneală, doamna Patricia Guy, doamna directoare BNR, Elena Tîrziman, domnul Gheorghe Buluță și mulți alții.

Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire vibrantă!”

(prof. Daniela Argatu, bibliotecar CCD George Tofan Suceava)

Pentru mine a fost o întâlnire de suflet. Activitatea în sine a fost o reușită iar apariția  ghidului  plasează ABR  cu un pas în fața altor  asociații iar aceasta datorită dăruirii, atașamentului și pasiunii pe care o aveți față de  profesiunea noastră. (…)Prezența numeroasă la acest eveniment confirmă înalta ținută intelectuală a activității   iar  tematica ghidului este de actualitate și necesitate pentru bibliotecari. 
Ziua de ieri a fost o zi de primăvară afară dar și pentru ABR.”

(Maria Colătău, bibliotecar Liceul cu program sportiv Buzău)

 

Va scriu pentru a vă mulțumi tuturor pentru evenimentul deosebit la care am participat.  Organizarea a fost extraordinaă, iar atmosfera a fost foarte plăcută și apropiată.  Am fost impresionată de participarea în număr mare a colegilor și de cuvintele adresate Angelei.  Este o mare realizare și vă felicit încă o dată!  Am cartea pe birou și mi-am propus să o parcurg cu atenție. Învățăm tot timpul …”

(Monica Drăgan – Director Biblioteca Centrului Cultural American)

 

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la un asemenea eveniment! Lansare unei cărți de specialitate este o sărbătoare pentru breasla noastră (mai ales ca este o premieră în domeniu, în țara noastră). Numărul mare de participanți a dovedit acest lucru.

Ghidul este un instrument de lucru util în inițierea în tainele culturii informației, atât pentru bibliotecari și profesori documentariști, cât și pentru alte categorii de persoane.

Luni, 27 februarie am avut Cercul metodic al bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști din judet și am făcut o prezentare a acestui ghid. A fost privit cu interes de colegi și și-au manifestat dorința de a-l studia pentru a se iniția și a educa utilizatorii.

Felicitări doamnei Repanovici și dvs. care vă implicați atât de mult în susținerea inițiativelor de acest fel.”

(Stela Sebe – bibliotecar CCD Vrancea)

 

Filmulețele din cadrul lansării pot fi accesate la următoarele adrese:

 

http://www.youtube.com/watch?v=KsLowWegl1s&feature=related – prezentarea cărții făcută de către autoare

http://www.youtube.com/watch?v=B9yWYluTwl0&feature=related – discursul domnului prof. univ. dr. Mircea Regneală

Pentru alte filmări din timpul lansării: http://www.kosson.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Aghidul-de-cultura-informaiei-2012&catid=34%3Acadru-de-reglementare&Itemid=32&lang=ro

 

 

Pentru informarea dumneavoastră, va redam mai jos  cuprinsul cărții:

Capitolul 1. Concepte de bază în cultura informației

1.1  Conceptul de cultura informației

1.2  Accesul la informație

1.3  Localizarea și regăsirea informației

1.4  Instrumente tradiționale de regăsire a informației

Capitolul 2. Educația utilizatorilor

2.1 Tehnologia informației în activitatea de regăsire a informației

2.2 Evaluarea surselor de cercetare

Capitolul 3. Managementul informației

3.1 Utilizarea informației în procesul de cercetare

3.2 Stiluri de citare

3.3 Utilizarea Microsoft Office 2007 – References

3.4 Alte elemente de identificare a publicațiilor: coduri internațional           pentru publicații

Capitolul 4. Comunicarea informației

4.1 Etica utilizării informației

4.2 Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor. Legislație

4.3 Comunicarea informației

 

Mihai Constantinescu,

                                               Secretar executiv al ABR

„Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

5 decembrie 2011 la 12:54 pm | Publicat în biblioteci şcolare, CDI, conferinţe, evenimente profesionale, secţiunea tehnici pedagogice | Lasă un comentariu
Etichete:

“Semeni un gând, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin” (Stephen R. Covey)

De-a lungul timpului, bibliotecarul şcolar a simţit mereu o nevoie acută de a se regăsi în raport cu societatea în care trăieşte, de a se autodefini într-o permanentă pendulare între raţiune şi simţire, între idee şi faptă, deoarece face parte dintr-o dinamică firească a devenirii, a transformării şi regăsirii acestei profesii nobile.

Aşa am simţit pulsul în frumoasa zi de toamnă a lui noiembrie 2011, când ne-am regăsit noi, bibliotecarii şcolari şi CCD (din judeţele Timiş, Arad, Harghita, Covasna, Alba, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Caraş-Severin, Argeş, Buzău, Iaşi, Suceava, Vaslui, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Bacău şi municipiul Bucureşti), din mediul universitar dar şi din biblioteca publică, profesori documentarişti, cadre didactice şi elevi implicaţi în spaţiul cald şi primitor al Centrului de Informare şi Documentare al Liceului Teoretic Buziaş, întâmpinaţi fiind de către doamna profesor documentarist Veronica Bratu şi de directorul instituţiei, prof. Ioan Drăgan, cu ocazia derulării celei de-a II-a ediţii a Conferinţei naţionale: “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”.

După cum s-a regăsit şi în programul conferinţei, comitetul ştiinţific a fost unul de elită: prof. univ. dr. Mircea Regneală, conf. univ. dr. Elena Tîrziman (Universitatea Bucureşti), conf. univ. dr. Gheorghe Clitan,  lect. univ. dr. Tamara Petrova, lect. univ. dr. Maria Micle (Universitatea de Vest din Timişoara). Comitetul de organizare a fost reprezentat de prof. Ioan Drăgan, directorul Liceului Teoretic Buziaş, prof. documentarist Veronica Bratu, lect. univ. dr. Maria Micle, prof. Valentina Lupu – preşedinte – Diviziunea Biblioteci şcolare al ABR, Daniela Mihăilă – Casa Corpului Didactic Timiş, Daniel Luca – ABR – filiala Timiş, drd. Simona Bursaşiu – ABR – Filiala Timiş.

Conferinţa a debutat la ora 10.00 în sala arhiplină a CDI (aproximativ o sută de participanţi) cu alocuţiunile de primire ale prof. Ioan Drăgan, directorul Liceului Teoretic Buziaş, a domnului inspector de specialitate ISJ Timiş, prof. Gheorghe Bloancă (care a mulţumit autorităţilor locale pentru sprijinul acordat şi şi-a exprimat  dorinţa de implicare reală în evoluţia structurilor info-documentare preuniversitare împreună cu instituţiile abilitate, conform legislaţiei în vigoare, a Foii de parcurs şi înregistrarea unui feed-back excelent al acestei manifestări), a doamnei prof. Valentina Lupu (care a transmis mesajul şi susţinerea ABR pentru formarea continuă a bibliotecarilor şcolari pentru a face faţă noilor schimbări, precum şi omagiul pentru domnul prof. Vasile Ţîră), a doamnei Cristina Ciulă – şef Servicii Filiala externă din cadrul BCU Timişoara, a doamnei  lect. univ. dr. Maria Micle (care a transmis mesajul d-lui conf. univ. dr. Gheorghe Clitan, decanul FSPFC Universitatea de Vest Timişoara), a doamnei prof. Daniela Argatu – bibliotecar CCD George Tofan Suceava (care şi-a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse de gazde şi şi-a oferit sprijinul ca reprezentant al unei structuri metodologice), a doamnei prof. Letiţia Morariu – director CCD Timiş (care a felicitat organizatorii şi a dat asigurări de implicare a instituţiei pe care o reprezintă în formarea continuă a bibliotecarilor şcolari/profesorilor documentarişti).

Imediat au început lucrările conferinţei structurate pe următoarele secţiuni:

 • Tehnici pedagogice de instruire a publicului prin intermediul bibliotecii/CDI
 • Activităţi de marketing şi animaţie culturală în biblioteca şcolară
 • Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor
 • Schimb de bune practici în colaborarea bibliotecă/şcoală.

Moderator a fost  doamna lect. univ. dr. Maria Micle şi doamna bibliotecar Daniela Mihăilă – CCD Timiş.

Toate lucrările au fost de un interes deosebit, suscitând interesul audienţei. În mod deosebit s-au remarcat:

 • Voichiţa Borcea, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara cu un amplu material al proiectului De vorbă cu scriitorii contemporani (diverse proiecte educaţíonale dedicate stimulării interesului pentru lectură la elevi, exemple de bune practici, interviuri);
 • Veronica Bratu, Liceul Teoretic Buziaş – Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări prin Centrele de Documentare şi Informare, distribuind şi acorduri de parteneriate celor doritori;
 • Daniela Mihăilă, CCD Timiş – Educaţia permanentă – educaţia adulţilor şi autoeducaţia;
 • lect. univ. dr. Maria Micle a continuat cu un material interesant rezultat dintr-un mini studiu asupra implicării bibliotecii şcolare în comunicarea interculturală, Bibliotecile şcolare – punct de sprijin pentru educarea elevilor spre comunicare interculturală;
 • drd. Simona Marilena Bursaşiu a prezentat materialul Voluntariat şi implicare internaţională: secţiunea biblioteci şcolare şi centre de resurse a IFLA (implicarea personală în activităţi de voluntariat cu proiecte de traducere în publicaţii de specialitate şi chiar on-line);
 • prof. Daniela Argatu, CCD George Tofan Suceava – Dezvoltarea competenţei de lectură, un studiu bazat pe strategiile educaţiei emoţionale, dezvoltat în bibliotecile şcolare sucevene conform Foii de parcurs şi în concordanţă cu oferta de programe de formare continuă a CCD George Tofan Suceava pentru anul şcolar 2011-2012;

A încheiat doamna prof. Veronica Bratu cu propunerea de colaborare a doamnelor Ligia-Dana Grosu şi Georgia-Maria Grosu  de la Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Bacă şi  Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”  Arad.

Doamna Micle a precizat că toate materiale prezentate precum şi cele înscrise la această conferinţă urmează să fie publicate într-un volum pe suport electronic, cu ISNB la o editură acreditată.

După un moment folcloric deosebit susţinut de frumoşii membri ai ansamblului Izvoraşul al Casei de cultură Buziaş, coordonaţi de prof. Ramona Gombaş, de directorul Clubului Copiilor Buziaş – domnul Nicolae Crestescu şi doamna bibliotecar Lăcrămioara Perjoiu (Biblioteca publică), s-a desfăşurat Sesiunea de dezbateri cu întrebări şi răspunsuri pe marginea lucrărilor şi a noilor metodologii ale MECTS, moderată de prof. Valentina Lupu şi prof. Daniela Argatu.

Prof. Daniela Argatu a prezentat Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (actualizat pana la data de 12 septembrie 2006*) cu trimitere expresă pe anexa 2 (proceduri operaţionale), Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, Ordin nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic, Anexa OMECTS nr. 5556/7.10.2011 – Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, Regulamentul cadrul al organizării şi funcţionării consiliului consultativ.

Dezbaterea pe aceste acte legislative a fost intensă, în special problemele legate de studiile de specialitate necesare fixării pe post ca profesor documentarist în cazul bibliotecarilor cu studii superioare care au inclusiv modulul pedagogic, sau nerecunoaşterea studiilor de specialitate în unele cazuri, neclarităţi vis-a-vis de gradaţia de merit pentru bibliotecari, supraîncărcarea fişei postului cu ” alte  atribuţíi”. Toate aceste probleme urmează să fie incluse într-un memoriu care cu sprijinul ABR să fie înaintat către instituţiile abilitate.

Închiderea lucrărilor conferinţei a fost realizat de către doamnele  Daniela Mihăilă şi Veronica Bratu prin înmânarea diplomelor de participare.

Prof. Valentina Lupu – Preşedinta diviziunii Biblioteci şcolare din cadrul ABR şi prof. Daniela Argatu – secretar Secţiunea Tehnici pedagogice din cadrul ABR  mulţumesc organizatorilor şi conducerii ABR pentru implicarea şi excepţionala organizare a acestei Conferinţe.

În loc de concluzie: când bibliotecarul lasă fiinţa sa interioară să vorbească despre carte, el îşi dă seama că acest minunat instrument se dăruieşte şi atunci el caută să dea formă lucrurilor desăvârşite pe care le vede în el. Atunci se aprinde un gând, o idee şi descoperă că îi stau la dispoziţie mijloace diferite de a atinge acest ţel. Pe acestea le exprimă el în cuvinte şi fapte.

Aşa au demonstrat colegii noştri de la Buziaş/ Timişoara, relaţia dintre idee, faptă şi carte, ca o necesitate căreia dacă i se aduce orice modificare va produce o transformare, iar ignorarea uneia ar duce la declinul societăţii pe termen lung. Ideea şi fapta se concretizează în legităţi obiective datorită faptului că bibliotecarul şcolar/profesorul documentarist simt în permanenţă nevoia de a avea ceva palpabil la care să se raporteze din punct de vedere al stabilirii corectitudinii şi “dacă nu îţi cunoşti limitele, defineşte-le! dacă le cunoşti, depăşeşte-le! – Adrian Moisei

Prof. Daniela Argatu, secretar Secţiunea – Tehnici Pedagogice ABR,

Prof. Valentina Lupu, preşedinte Diviziunea Biblioteci şcolare

Participanții la conferință

Întâlnirea bibliotecarilor şcolari din Suceava, Iaşi şi Neamţ

3 iunie 2010 la 4:15 pm | Publicat în evenimente profesionale | Lasă un comentariu

Vineri,28 mai 2010 ,bibliotecarii şcolari din judeţele Iaşi şi Neamţ au participat la un schimb de experienţă la două şcoli de prestigiu din Suceava .Pornind de la titlul De la biblioteca tradiţională la biblioteca informatizată ,bibliotecarii şcolari au vizitat biblioteca Colegiului Naţional Mihai Eminescu şi biblioteca Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu. Activitatea a cuprins şi  o întâlnire cu bibliotecarii din şcolile din Gura Humorului.

În Era Informaţiei biblioteca nu poate să rămână doar un simplu depozit de carte, ea trebuie să-şi redefinească rolul, locul în contextul informativ actual, acceptând pe lângă cartea pe suport de hârtie şi cartea virtuală. Pornind de la această idee biblioteca  Colegiului Naţional MIHAI EMINESCU din Suceava a fost dotată  în 2007 cu  trei calculatoare conectate  la Internet, iar aria informaţională a fost completată cu CD-uri ,Dvd-uri ,casete  video despre viaţa şi activitatea unor mari personalităţi cum ar fi: Eminescu, I.L. Caragiale, Brâncuşi, Nichita Stănescu, Ion Irimescu ,filme ş.a. Acestea sunt folosite la orele de curs de către profesori sau la diverse activităţi extraşcolare desfăşurate la bibliotecă în sala de lectură sau în aula şcolii.

Informatizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă transformă activitatea de organizarea colecţiilor, modul de acces la informaţii şi duce la dezvoltarea de instrumente performante de stocare, regăsire şi difuzare a informaţiei.

Astăzi bibliotecile îşi îmbogăţesc sursele tradiţionale cu surse noi bazate pe tehnologie modernă. Catalogul tradiţional va fi înlocuit cu catalogul online, iar lucrările bibliografice tradiţionale sunt completate cu bazele de date bibliografice.

În acest context, conducerea Colegiului Naţional Mihai Eminescu a achiziţionat  în 2009 un soft pentru informatizarea bibliotecii. Biblioteca informatizată oferă utilizatorului mai multe surse de informare preluate din catalogul tradiţional.

Trecerea de la catalogul tradiţional la catalogul online este o activitate complexă şi presupune prelucrarea informaţiilor oferite de fondul de carte.

Catalogul online (OPACUL) este o bază de date bibliografice gestionate de un soft care îndeplineşte toate funcţiile catalogului tradiţional.

Utilizarea softului BIBLIOPHIL îi ajută pe elevi să-şi formeze deprinderi de căutare şi stocare a informaţiei şi îi iniţiază în gestionarea resurselor moderne de informare.  BiblioPhil este un sistem integrat de bibliotecă şi distribuţie bibliografică, realizat în întregime de specialişti ai domeniului IT din România, fiind un produs prin excelenţă adaptat nevoilor din bibliotecile noastre.

            bibliotecar Andrei Lăcrămioara,

Colegiul Naţional Mihai Eminescu

Inaugurarea sălii de lectură cu acces liber la raft din cadrul Bibliotecii Academiei Militare

18 aprilie 2010 la 6:36 pm | Publicat în biblioteci universitare, evenimente profesionale | Lasă un comentariu

La Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Fundația „General Ștefan Gușă” a avut loc luni, 12 aprilie 2010, începând cu orele 14,30, inaugurarea sălii de lectură cu acces liber la raft din Biblioteca Universitară ce poartă numele distinsului general.

La eveniment a participat și președintele ABR, dl. prof. univ. dr. Mircea Regneală care felicitat în numele Asociației pe toți cei care au făcut posibilă deschiderea sălii de lectură. Dânsul a subliniat faptul că Biblioteca Academiei Militare a făcut progrese notabile în ultimii 15 ani, devenind una dintre cele mai importante biblioteci din țară. Aceste progrese au putut fi realizate atât cu ajutorul conducerii Universității, cât și cu ajutorul bibliotecarilor de acolo. Dl. președinte a amintit de importanța formării și perfecționării profesionale a bibliotecarilor, dând exemplul d-lui Ovidiu Călugărescu.

Întâlnirea de lucru a bibliotecarilor şcolari din judeţul Timis

9 martie 2010 la 12:12 am | Publicat în biblioteci şcolare, evenimente profesionale | Lasă un comentariu

În data de 26.02.2010 între orele 10-14 a avut loc întrunirea bibliotecarilor şcolari din

Timişoara şi jud. Timiş privind activitatea metodică semestrială (amânată din decembrie 2009), având ca temă „Bibliotecile şcolare de la tradiţional la modern”.

Întrunirea s-a ţinut în Amfiteatrul Grupului Şcolar Industrial „Emanuel Ungureanu” din

Timişoara.

Au participat:

Inspector şcolar de specialitate, Prof. dr. Corina-Lucia Costea

Director CCD-Timiş, Prof. Dumitra Popescu                                                                  

Bibliotecar C.C.D. Timiş, Psih. Dana Mihăilă

Invitaţi:

d-na Diana Gligor, din partea firmei EOS

d-nul Ovidiu Bela şi Mircea Oară, din partea firmei Rheal

d-na prof. Maria Micle, din partea UVT

d-na prof. Manuela Zănescu, formator naţional biblioteconomie

d-na fil. Henrietta Muntyan, din partea ABR, filiala Timiş

Ordinea de zi:

 1. Informare curs “ Marketingul în bibliotecile şcolare”.

Prezintă : bibliotecar – Biblioteca Britanică, prof. Manuela Zănescu, formator naţional biblioteconomie.

 1. Informare despre secţia Biblioteconomie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest Timişoara.

Prezintă : cadru didactic al U.V.T. d-na Maria Micle. 

3.   Prezentare noutăţi firma RHEAL-programul Biblioteq v.I şi v.II.

Prezintă : reprezentant firmă Rheal d-nul Ovidiu Bela şi Mihai Oară.

4.   Prezentare firmă EOS- pachetul Office.

Prezintă : reprezentant firmă EOS d-na Diana Gligor.

5.   Informaţii din partea ABR-filiala Timiş.

Prezintă : bibliotecar BCU, prof. Alina Muntyan, preşedinte ABR-filiala Timiş.

6.   Diverse

            Şedinţa a fost deschisă de către noul director CCD Timiş, doamna prof. dr. Corina-Lucia Costea, care a mulţumit celor prezenţi pentru participare. Domnia sa a făcut o scurtă prezentare despre activitatea profesională şi despre atitudinea personală de preţuire faţă de carte.

A mulţumit doamnei ing. Ana-Maria Boldea, bibliotecar în cadrul Casei Corpului Didactic Timiş şi vice-preşedinte ABR, filiala Timiş pentru bogata activitate pe care a desfăşurat-o până în luna septembrie 2009 şi a urat succes în activitate tuturor celor prezenţi.

      Doamna Diana Gligor  a prezentat firma EOS (Educationg for an Open Society)

http://www.eos.ro/, fundaţie nonguvernamentală din România şi Anglia, care s-a înfiinţat în anul 2001; Centru de educaţie continuă, oferă proiecte interdisicplinare, precum BiblioNet- Programul naţional: lumea în bibliotecă, cursuri de utilizare a calculatorului etc. În plus, s-a realizat o retea/ un blog, Life@edu, in care se pot înregistra profesori şi elevi din cadrul mai multor şcoli, părinţi şi alte categorii din branşă pentru a uşura comunicarea între aceştia, obţinerea unor informaţii confidenţiale între părinţi şi profesori etc.

            Domnii Ovidiu Bela şi Mihai Oară, reprezentanţi ai firmei RHEAL, au prezentat sistemul informaţional computerizat BIBLIOTEQ (http://www.biblioteq.ro), care cuprinde module utilizate în biblioteci: achiziţie, catalogare, circulaţie, căutare, rapoarte etc. Este un program de bibliotecă cu o interfaţă prietenoasă şi simplă, realizatorii acestui program fiind cei doi prezentatori. S-a prezentat şi versiunea 2 a acestui program, mai dezvoltată faţă de prima versiune, fiind oferite foarte multe facilitaţi beneficiarilor. Preţul este foarte accesibil şi întruneşte nevoile oricărei biblioteci şcolare. Acest program este implementat în mai multe biblioteci şcolare, între care şi biblioteca CCD Timiş.

            Doamna Maria Micle a prezentat secţia de Biblioteconomie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, UVT, precum şi modalitatea de obţinere a unui eurocertificat a competenţelor în domeniul info-documentar.

De asemenea, a adus la cunoştinţa celor prezenţi apariţia recentă (2009) a volumului Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri, a doamnei Nicoleta Marinescu.

Totodata, se doreste realizarea unui studiu privind reflectarea multiculturalismului din bibliotecile scolare.

Doamna Manuela Zănescu a prezentat şi oferit spre completare participanţilor un chestionar despre servicii de marketing în biblioteca şcolară, oferind câteva detalii despre începerea unui curs în acest domeniu.

În ultima parte a întrunirii, privitoare la Informaţii ABR, la care a fost prezentă d-na Henrietta

Muntyan, discuţiile s-au purtat pe seama nemulţumirilor generate de anularea, începând cu luna ianuarie 2010, a sporului pentru condiţii vătămătoare de până la 15 %, de reducerile de norme pentru bibliotecarii scolari datorită fondurilor insuficiente privind finanţarea per elev, de multiplele activităţi puse în seama bibliotecarilor pe lângă funcţia de bază, aceea de bibliotecar, stabilitatea posturilor.

În acest context, bibliotecarii scolari au fost informati de către d-na Muntyan Henrietta  despre situatia de anul trecut cu care s-a confruntat BCUT, aceea de a reduce din personal si de a opri achiziţia de documente, pentru aprox. 10 luni, din cauza lipsei fondurilor fianciare.

Totodată a fost înaintată preşedintelui ABR, filiala Timiş o adresă semnată de 64 de bibliotecari şcolari (din care 17 membrii ABR), în care se solicită sprijinul Asociaţiei Bibliotecarilor din România pentru redobândirea sporului de 15 % , precum şi a celorlalte probleme menţionate mai sus. A urmat strângerea cotizaţiilor pentru anul 2009.

Şedinţa a luat sfârşit la ora 14.

Muntyan Henrietta Alina

Presedinte ABR, Filiala Timis

02.02.2010

„Comunicare şi cuminecare în bibliotecile şcolare sucevene”

10 noiembrie 2009 la 6:37 pm | Publicat în biblioteci şcolare, comunicate, evenimente profesionale | Lasă un comentariu
Etichete:

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2009, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Casa Corpului Didactic Vaslui, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava şi Biblioteca „I.G. Sibera” din Suceava au organizat sesiunea interjudeţeană de comunicări şi referate ştiinţifice cu titlul „Comunicare şi cuminecare în bibliotecile şcolare sucevene”.

Activitatea desfăşurată pe parcursul a trei zile a fost organizată astfel: prima zi a fost dedicată comunicărilor şi referatelor ştiinţifice, ce au avut loc în Aula Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, urmate de activităţile de bibliotecă, desfăşurate la Colegiul Naţional „M. Eminescu” Suceava, iar următoarele două zile au fost dedicate vizitelor documentare ale mănăstirilor din judeţul Suceava.

Pentru mai multe informaţii despre eveniment, vă rugăm consultaţi programul şi comunicatele transmise de d-na Valentina Lupu şi d-na Stela Sebe:

Program_Suceava                      Comunicat_Valentina_Lupu                Comunicat_Stela_Sebe

Pagina următoare »

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.