„Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est”

29 decembrie 2011 la 12:02 am | Publicat în conferinţe, workshop-uri | 2 comentarii
Etichete: , , , ,

În perioada 28-30 noiembrie a.c. am particicipat la  activităţile din cadrul workshop-ului READING PRACTICIES, READING RESEARCH AND READING PROMOTION IN SOUTHEAST EUROPE (Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est), organizat de Institutul Goethe din Sofia, Bulgaria în colaborare cu Universitatea din Sofia. Prof. univ. Dr. Alexander Kioseev, din cadrul  Centrului cultural al Universităţii şi  reprezentat al Ligii Sud-Est Europene a iniţiat acest proiect, ca răspuns la “provocările” lansate de Raportul Pisa 2009 asupra cunoaşterii şi utilizării limbii materne. După cum este bine cunoscut, conform acestui document oficial, România, cât şi celelalte ţări din sud-estul Europei se află pe poziiţii sub medie în domeniile  de înţelegere  a limbii, investigate prin textele şi chestionarele respective.

Obiectivele concrete ale proiectului  la care am participat au fost :

  1. Schimbul reciproc de informaţii privind  experienţa personală şi starea cercetărilor privind lectura în ţările sud-est europene (fiecare dintre participanţi a venit cu o prezentare a activităţii sale şi a domeniului)
  2.  Discuţii asupra rezultatelor actuale ale raportului Pisa 2009
  3. Observarea apropierilor şi diferenţelor dintre practicile de lectură din ţările noastre; de ce se poate vorbi de un analfabetism funcţional;
  4. Discuţii asupra  ideii proiectului  “Reading to Live With”
  5. Discutarea  viitoarelor schimburi de informaţii şi a metodologiei de lucru ale unei posibil proiect unic de studiere a  lecturii  în ţările sud-est europene
  6. Discutarea posibilităţilor de finanţare a proiectului.

Proiectul şi-a dorit să aducă  împreună specialişti din diferite domenii de activitate care au legătură cu lectura, respectiv cadre didactice de la specializarea biblioteconomie şi ştiinţa informării, sociologi, antropologi, bibliotecari din  Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Grecia, Turcia, Bulgaria şi România.

Discuţiile au fost extrem de animate şi au vizat aspecte legate de lectură, educaţie, nivel de cunoaştere, practici culturale în perioada post-comunistă, în acest sens, desigur, ţările care aparţin spaţiului ex-iugoslav, cât şi Bulgaria şi România au de împărtăşit experienţe comune.

S-a conturat  planului viitoarei cercetări, precum şi metodologia de lucru.

Accentul cade pe studierea practicilor de lectură ale  diferitelor categorii de vârstă, precum şi pe circumstanţele în care se desfăşoară  în prezent  studiul şi lectura, din motive profesionale , de petrecere a timpului liber sau de păstare a unui anume standard intelectual.

Proiectul va dura cel puţin trei ani, fireşte şi în funcţie de posibilităţile de finanţare.

Finanţarea primei întâlniri de lucru, precum şi următoarea sunt asigurate de Institutul Goethe din Sofia.

O menţiune specială se cuvine d-rei Bianka Reckenbeil, directoarea Bibliotecii Institutului Goethe din Sofia, care s-a dovedit a fi o gazdă extrem de amabilă şi agreabilă, alături de colegele sale, condiţiile de  cazare şi de lucru fiind foarte bune.

 

Corina Apostoleanu

Vicepreşedinte ABR

Reclame

Workshop organizat în colaborare cu Institutul Goethe

13 ianuarie 2011 la 10:00 am | Publicat în biblioteci pentru copii, workshop-uri | Lasă un comentariu
Etichete:

După cum este cunoscut, există o colaborare ce a intrat în tradiţie între Institutul Goethe şi Asociaţia Bibliotecarilor din România.

În acest sens, sunt organizate în fiecare an, sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu sprijinul BCU „Carol I” din Bucureşti, seminarii, cursuri, workshop-uri în care se realizează un intens schimb de experienţă profesională, necesar dezvoltării de noi servicii destinate utilizatorilor şi implicit creşterii rolului bibliotecilor de orice tip în viaţa socială a unei comunităţi.

În zilele de 25-26 octombrie 2010, oaspetele nostru a fost d-na Christiane Bornett de la Biblioteca Municipalǎ Friedrichshain-Kreuzberg Berlin, care a susţinut un workshop destinat departamentelor pentru copii şi tineret, în special. Subiectul s-a dovedit de interes mai larg, deoarece între cei  21 de participanţi din România s-au numărat  bibliotecari din toate structurile-biblioteci şcolare, publice, centrele culturale germane din România, dar şi biblioteci universitare.

D-na Christiane Bornett a trecut în revistă programele de stimulare a dezvoltării vocabularului şi lecturii, existente în biblioteca în care lucrează.

Exemplificările au fost extrem de bogate, textele bine alese, iar materialele pe care d-na bibliotecară le-a folosit, alături de prezentarea în power-point, respectiv cărţi, jucării, artefacte special confecţionate, au avut rolul nu numai de a „colora” cele prezentate, dar au oferit o imagine completă a modului în care se organizează evenimentele.

Christiane Bornett s-a dovedit un moderator excepţional al evenimentului întrucât bibliotecarii români au fost antrenaţi în multe activităţi practice, stimulaţi să conceapă răspunsuri pentru diferite tipuri de jocuri intercative ce pot fi organizate cu copiii de diferite categorii de vârstă.

Au existat discuţii libere despre reforma educaţională, aşa cum este ea concepută în Germania,  dar şi în România.

D-na Bornett a arătat că sporirea competenţelor de limbă germană lingvistice ale copiilor se dovedeşte  a fi un obiectiv important, în condiţiile în care există în Berlin, dar şi în toată Germania o structură etnică extrem de variată dată de stabilirea masivă de străini în această ţară, dar şi de faptul că, aşa cum se întâmplă în toată lumea, Internet-ul tinde să ia locul altor mijloace de informare.

Bibliotecarii români au primit întreg setul de materiale prezentate în limba germană, şi în limba română, gest colegial pe care îl apreciem ca atare.

În consecinţă, considerăm acest schimb de experienţă  profesională de un real folos în înţelegerea sporirii rolului educaţional al bibliotecii, dar şi implicarea socială  prin programe şi proiecte menite să sublinieze vizibilitatea unei astfel de instituţii.

Un cuvânt special de mulţumire se cuvine doamnei Eleonore Ellwanger, directoarea bibliotecii Institutului Goethe, care a dovedit, de fiecare dată disponibilitate de colaborare şi a arătat prietenie bibliotecarilor noştri.

Mentionam în încheiere că Asociatia Bibliotecarilor din Romania, in stabilirea invitatiilor pentru acest curs, a tinut seama de interesele profesiei si nu de apartenenta la o asociatie sau alta. Asa se explica ca intre participanti  se numara persoane care nu fac parte din ABR.

Lista participanţilor

  Nume Instituţie
  Amelia Costoiu BCU „Carol I” Bucureşti
  Liliana Iordache Casa de Cultură Friedrich Schiller
  Simona Antonescu Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere
  Gabriela Toma Biblioteca Metropolitană Bucureşti
  Dana Dudu Centrul Cultural German Braşov
  Ioana Chiru Biblioteca Judeţeană George Bariţiu
  Adelina Ioana  
  Gabriela Boboc Şcoala Generală „Mihail Kogălniceanu”
  Raluca Horvath Centrul Cultural German Cluj
  Corina Anca Pervain Biblioteca Judeţeană Octavian Goga
  Corina Apostoleanu Biblioteca Judeţeană
  Kiss Laszlo Liceul Teoretic “Mikes Kelemen”
  Anca Cerăceanu Biblioteca Universităţii din Craiova
  Viorica Dicu Universitatea “Dunarea de Jos “
  Maricica Târâlă-Sava Biblioteca V. A. Urechia
  Violeta Iosub BCU „M. Eminescu” Iaşi
  Zamfira Stoica Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
  Adina Bujor Biblioteca Judeţeană „P. Iorgovici”
  Roxana Stoenescu Centrul Cultural German Sibiu
  Molnar Krisztina Centrul Cultural German Timişoara
  Lupu Valentina CCD Vaslui

Corina Apostoleanu

Invitaţie de participare la Simpozionul internaţional: Carte medieşeană – carte europeană

19 februarie 2010 la 9:15 am | Publicat în biblioteci publice, workshop-uri | Lasă un comentariu

Doamna Antonela Sofia Barbu, şefă a serviciului Cultură şi Spectacol din cadrul Bibliotecii Municipale „St. L. Roth” din Mediaş vă invită să participaţi la Simpozionul internaţional: Carte medieşeană – carte europeană, ce se va desfăşura la Mediaş, în perioada 4-5 martie 2010. Redăm în continuare cerinţele comunicate de doamna Antoaneta Sofia Barbu: „Lucrările pot fi trimise în format electronic până la data de 1 martie 2010, scrise cu caracter de Arial 10, la un rând jumătate şi să cuprindă 7 pagini. Prezentaţi cartea şi scriitorii din localitatea în care este situată biblioteca. Încercăm să obţinem sponsorizare pentru a deconta cazarea şi masa. În cazul în care nu reuşim, şi instituţia dv. nu poate deconta, rămâne să trimiteţi lucrările doar pe adresa de email. În cadrul Festivalul Cititorului, ediţia a IV-a, lucrările vor fi prezentate într-o broşură.”

http://cultura.primariamedias.ro
email: serviciul.cultura.spectacol@gmail.com
blog: www.bibliotecamedias2008.wordpress.com
blog personal:http://antonelaphotos.blogspot.com

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa consultaţi documentul ataşat:

https://proiectabr.files.wordpress.com/2010/02/nr-3simpozion.doc

Întrunirea Diviziunii Biblioteci Universitare

22 ianuarie 2008 la 8:34 am | Publicat în biblioteci universitare, workshop-uri | Lasă un comentariu

La Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov, în zilele de 16 şi 17 ianuarie, s-a desfăşurat o întrunire organizată de Diviziunea Biblioteci Universitare a ABR, destinată în principal managerilor de bibliotecă. Au participat 23 de persoane, reprezentând 16 biblioteci universitare.

În prima zi a reuniunii, doamna prof. univ. dr. Anca Duţă, directorul Departamentului Management Proiecte al universităţii braşovene, a prezentat atât oferta Uniunii Europene de finanţare a proiectelor de cercetare, cuprinsă în Programul-Cadru 7 (FP7), cât şi oferta CNCSIS, sugerând şi câteva opţiuni pe care le au bibliotecile universitare în această direcţie.

În ziua de 17 ianuarie, participanţii au luat în discuţie proiectele Legii învăţământului superior şi Legii privind statutul personalului didactic, aflate în dezbatere publică până la jumătatea lunii viitoare, şi au formulat propuneri de amendare care vor fi transmise Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Deşi iniţial fusese inclusă în program, finalizarea procedurilor de constituire a Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice (CARER) a fost amânată din motive tehnice, demersurile urmând a fi reluate după data de 15 martie, când se va încheia procesul de alegere a conducerilor universităţilor din ţară.

Imagini din timpul întrunirii

Promovarea lecturii pentru copii în bibliotecile din Germania şi România

26 noiembrie 2007 la 10:37 am | Publicat în biblioteci pentru copii, biblioteci publice, workshop-uri | Lasă un comentariu

Institutul Goethe din Bucureşti, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România, organizează în zilele de 26 şi 27 noiembrie, la Bucureşti, la sediul Biblioteciii Universitare „Carol I”, workshop-ul cu tema Promovarea lecturii pentru copii în bibliotecile din Germania şi România. Participanţii sunt bibliotecari din cadrul secţiilor pentru copii ale unor biblioteci publice din oraşele Ploieşti, Piteşti, Oneşti, Constanţa, Sibiu, Reşiţa, Iaşi, Focşani şi Bucureşti.
Programul workshop-ului este următorul:

Luni, 26 noiembrie 2007

9:00 – 9:15 Deschiderea workshop-ului de către reprezentantul Goethe-Institut, doamna Eleonore Ellwanger-Schulze şi domnul Director al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucuresti, prof. univ. dr. Mircea Regneala

9:15 – 10:30 Partea I: prezentarea referatelor din cadrul workshop-ul „Promovarea lecturii pentru copii în bibliotecile din Germania si Romania”: doamna dr. Ulrike Buchmann (Universitatea Hannovra) şi doamna dr. Simona Antonescu (Universitatea din Bucureşti). Rundă de discuţii

10:30 – 11:00 Pauză de cafea

11:00 – 12:30 Partea a II-a: continuarea discuţiilor şi a prezentării referatelor: doamna
dr. Ulrike Buchmann (Universitatea Hannovra) şi doamna dr. Simona Antonescu (Universitatea din Bucureşti).

13:00 – 15:00 Masă de prânz: Restaurantul „Casa Universitarilor”

15:00 – 16:30 Partea a III-a: partea practică. Rundă de discuţie

16:30 – 16:45 Pauză de cafea

16:45 – 18:30 Continuarea workshop-ului. Rundă de discuţii

19:00 – 21:00 Cină: Restaurantul „Casa Universitarilor”

Marţi, 27 noiembrie 2007

9:00 – 11:00 Continuarea workshop-ului. Rundă de discuţii

11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11:15 – 14:00 Încheierea workshop-ului

14:00 – 15:00 Masa de prânz

15:00 Plecarea participanţilor

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.