INTÂLNIREA PREȘEDINTELUI ABR CU DIRECTOAREA BIBLIOTECII INSTITUTULUI GOETHE

15 martie 2013 la 1:43 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu
Etichete:

In ziua de 8 martie, preȘedintele ABR, domnul Mircea Regneală s-a întâlnit cu doamna Bettina Radner, noua directoare a Bibliotecii Institutului Goethe. S-a discutat despre reluarea proiectului propus de fosta directoare a bibliotecii, doamna Eleonora Ellvanger, privind  organizarea vizitei unui grup de bibliotecari români în bibliotecile germane.

Reclame

„Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est”

29 decembrie 2011 la 12:02 am | Publicat în conferinţe, workshop-uri | 2 comentarii
Etichete: , , , ,

În perioada 28-30 noiembrie a.c. am particicipat la  activităţile din cadrul workshop-ului READING PRACTICIES, READING RESEARCH AND READING PROMOTION IN SOUTHEAST EUROPE (Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est), organizat de Institutul Goethe din Sofia, Bulgaria în colaborare cu Universitatea din Sofia. Prof. univ. Dr. Alexander Kioseev, din cadrul  Centrului cultural al Universităţii şi  reprezentat al Ligii Sud-Est Europene a iniţiat acest proiect, ca răspuns la “provocările” lansate de Raportul Pisa 2009 asupra cunoaşterii şi utilizării limbii materne. După cum este bine cunoscut, conform acestui document oficial, România, cât şi celelalte ţări din sud-estul Europei se află pe poziiţii sub medie în domeniile  de înţelegere  a limbii, investigate prin textele şi chestionarele respective.

Obiectivele concrete ale proiectului  la care am participat au fost :

  1. Schimbul reciproc de informaţii privind  experienţa personală şi starea cercetărilor privind lectura în ţările sud-est europene (fiecare dintre participanţi a venit cu o prezentare a activităţii sale şi a domeniului)
  2.  Discuţii asupra rezultatelor actuale ale raportului Pisa 2009
  3. Observarea apropierilor şi diferenţelor dintre practicile de lectură din ţările noastre; de ce se poate vorbi de un analfabetism funcţional;
  4. Discuţii asupra  ideii proiectului  “Reading to Live With”
  5. Discutarea  viitoarelor schimburi de informaţii şi a metodologiei de lucru ale unei posibil proiect unic de studiere a  lecturii  în ţările sud-est europene
  6. Discutarea posibilităţilor de finanţare a proiectului.

Proiectul şi-a dorit să aducă  împreună specialişti din diferite domenii de activitate care au legătură cu lectura, respectiv cadre didactice de la specializarea biblioteconomie şi ştiinţa informării, sociologi, antropologi, bibliotecari din  Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Grecia, Turcia, Bulgaria şi România.

Discuţiile au fost extrem de animate şi au vizat aspecte legate de lectură, educaţie, nivel de cunoaştere, practici culturale în perioada post-comunistă, în acest sens, desigur, ţările care aparţin spaţiului ex-iugoslav, cât şi Bulgaria şi România au de împărtăşit experienţe comune.

S-a conturat  planului viitoarei cercetări, precum şi metodologia de lucru.

Accentul cade pe studierea practicilor de lectură ale  diferitelor categorii de vârstă, precum şi pe circumstanţele în care se desfăşoară  în prezent  studiul şi lectura, din motive profesionale , de petrecere a timpului liber sau de păstare a unui anume standard intelectual.

Proiectul va dura cel puţin trei ani, fireşte şi în funcţie de posibilităţile de finanţare.

Finanţarea primei întâlniri de lucru, precum şi următoarea sunt asigurate de Institutul Goethe din Sofia.

O menţiune specială se cuvine d-rei Bianka Reckenbeil, directoarea Bibliotecii Institutului Goethe din Sofia, care s-a dovedit a fi o gazdă extrem de amabilă şi agreabilă, alături de colegele sale, condiţiile de  cazare şi de lucru fiind foarte bune.

 

Corina Apostoleanu

Vicepreşedinte ABR

„Dezvoltar​ea limbajului şi a lecturii în reţea” – al cincilea ate​lier anual organizat in cooperare de ABR si Institutul „Goethe” din Bucuresti

11 octombrie 2011 la 10:04 am | Publicat în cursuri profesionale | 2 comentarii
Etichete: , , , ,

In zilele de 17 si 18 octombrie va avea loc la Biblioteca Pedagogica „I.C. Petrescu” din Bucuresti cel de-al cincilea atelier anual organizat in cooperare de ABR si Institutul „Goethe” din Bucuresti.

Dezvoltarea limbajului şi a lecturii în reţea este titlul atelierului care are ca motto „It takes a whole village to raise a child”.

Atelierul va fi condus de doamna Ute Hachmann, directoarea Bibliotecii Orăşeneşti din Brilon, Nordrhein-Wesfalen, care va prezenta un experiment de mare succes in Germania legat  de promovarea lecturii in randul copiilor si tineretului.

Vor participa  35 de bibliotecari din bibliotecile scolare si publice, cadre didactice si studenti de la Sectia de Biblioteconomie si Stiinta Informarii a Facultatii de Litere din Bucuresti. In selectarea participantilor s-a tinut seama de  interesele profesiei, de o echitabila distributie nationala si nu de apartenenta la o anumita asociatie a bibliotecarilor.

Cu cele mai bune gânduri,
Mircea Regneală

Ştiri – luna martie

22 martie 2011 la 11:25 am | Publicat în biblioteci publice, biblioteci şcolare, cursuri profesionale, perfecţionare profesională | Un comentariu
Etichete: , ,

Luni, 14 martie a.c. presedintele ABR, prof. Mircea Regneala, a avut o intalnire la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu doamna Corina Marin, director general al Directiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară pentru a discuta planul naţional de formare continuă a bibliotecarilor din învăţământ, care va fi gestionat de ABR.

***

Luni, 21 martie a.c. preşedintele ABR, prof. Mircea Regneală s-a întâlnit la Institutul Goethe cu directoarea bibliotecii institutului, Eleonore Ellwanger. Tema întâlnirii a fost legată de organizarea şi in acest  a unui seminar româno-german pe probleme de biblioteconomie contemporană. Este cel de-al şaselea an consecutiv cand se organizează acest tip de seminar.

S-a decis ca seminarul din 2011 să aibă loc în luna octombrie şi să aibă ca subiect Lectura pentru copiii şi adolescenţii din familiile dezavantajate – experienţe germane. Ca şi în anii precedenţi, vor fi invitaţi la seminar bibliotecari din bibliotecile şcolare  şi publice cele mai apropiate de subiectul propus spre dezbatere, indiferent că sunt sau nu membri ai ABR.

Workshop organizat în colaborare cu Institutul Goethe

13 ianuarie 2011 la 10:00 am | Publicat în biblioteci pentru copii, workshop-uri | Lasă un comentariu
Etichete:

După cum este cunoscut, există o colaborare ce a intrat în tradiţie între Institutul Goethe şi Asociaţia Bibliotecarilor din România.

În acest sens, sunt organizate în fiecare an, sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu sprijinul BCU „Carol I” din Bucureşti, seminarii, cursuri, workshop-uri în care se realizează un intens schimb de experienţă profesională, necesar dezvoltării de noi servicii destinate utilizatorilor şi implicit creşterii rolului bibliotecilor de orice tip în viaţa socială a unei comunităţi.

În zilele de 25-26 octombrie 2010, oaspetele nostru a fost d-na Christiane Bornett de la Biblioteca Municipalǎ Friedrichshain-Kreuzberg Berlin, care a susţinut un workshop destinat departamentelor pentru copii şi tineret, în special. Subiectul s-a dovedit de interes mai larg, deoarece între cei  21 de participanţi din România s-au numărat  bibliotecari din toate structurile-biblioteci şcolare, publice, centrele culturale germane din România, dar şi biblioteci universitare.

D-na Christiane Bornett a trecut în revistă programele de stimulare a dezvoltării vocabularului şi lecturii, existente în biblioteca în care lucrează.

Exemplificările au fost extrem de bogate, textele bine alese, iar materialele pe care d-na bibliotecară le-a folosit, alături de prezentarea în power-point, respectiv cărţi, jucării, artefacte special confecţionate, au avut rolul nu numai de a „colora” cele prezentate, dar au oferit o imagine completă a modului în care se organizează evenimentele.

Christiane Bornett s-a dovedit un moderator excepţional al evenimentului întrucât bibliotecarii români au fost antrenaţi în multe activităţi practice, stimulaţi să conceapă răspunsuri pentru diferite tipuri de jocuri intercative ce pot fi organizate cu copiii de diferite categorii de vârstă.

Au existat discuţii libere despre reforma educaţională, aşa cum este ea concepută în Germania,  dar şi în România.

D-na Bornett a arătat că sporirea competenţelor de limbă germană lingvistice ale copiilor se dovedeşte  a fi un obiectiv important, în condiţiile în care există în Berlin, dar şi în toată Germania o structură etnică extrem de variată dată de stabilirea masivă de străini în această ţară, dar şi de faptul că, aşa cum se întâmplă în toată lumea, Internet-ul tinde să ia locul altor mijloace de informare.

Bibliotecarii români au primit întreg setul de materiale prezentate în limba germană, şi în limba română, gest colegial pe care îl apreciem ca atare.

În consecinţă, considerăm acest schimb de experienţă  profesională de un real folos în înţelegerea sporirii rolului educaţional al bibliotecii, dar şi implicarea socială  prin programe şi proiecte menite să sublinieze vizibilitatea unei astfel de instituţii.

Un cuvânt special de mulţumire se cuvine doamnei Eleonore Ellwanger, directoarea bibliotecii Institutului Goethe, care a dovedit, de fiecare dată disponibilitate de colaborare şi a arătat prietenie bibliotecarilor noştri.

Mentionam în încheiere că Asociatia Bibliotecarilor din Romania, in stabilirea invitatiilor pentru acest curs, a tinut seama de interesele profesiei si nu de apartenenta la o asociatie sau alta. Asa se explica ca intre participanti  se numara persoane care nu fac parte din ABR.

Lista participanţilor

  Nume Instituţie
  Amelia Costoiu BCU „Carol I” Bucureşti
  Liliana Iordache Casa de Cultură Friedrich Schiller
  Simona Antonescu Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere
  Gabriela Toma Biblioteca Metropolitană Bucureşti
  Dana Dudu Centrul Cultural German Braşov
  Ioana Chiru Biblioteca Judeţeană George Bariţiu
  Adelina Ioana  
  Gabriela Boboc Şcoala Generală „Mihail Kogălniceanu”
  Raluca Horvath Centrul Cultural German Cluj
  Corina Anca Pervain Biblioteca Judeţeană Octavian Goga
  Corina Apostoleanu Biblioteca Judeţeană
  Kiss Laszlo Liceul Teoretic “Mikes Kelemen”
  Anca Cerăceanu Biblioteca Universităţii din Craiova
  Viorica Dicu Universitatea “Dunarea de Jos “
  Maricica Târâlă-Sava Biblioteca V. A. Urechia
  Violeta Iosub BCU „M. Eminescu” Iaşi
  Zamfira Stoica Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
  Adina Bujor Biblioteca Judeţeană „P. Iorgovici”
  Roxana Stoenescu Centrul Cultural German Sibiu
  Molnar Krisztina Centrul Cultural German Timişoara
  Lupu Valentina CCD Vaslui

Corina Apostoleanu

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.