„Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est”

29 decembrie 2011 la 12:02 am | Publicat în conferinţe, workshop-uri | 2 comentarii
Etichete: , , , ,

În perioada 28-30 noiembrie a.c. am particicipat la  activităţile din cadrul workshop-ului READING PRACTICIES, READING RESEARCH AND READING PROMOTION IN SOUTHEAST EUROPE (Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est), organizat de Institutul Goethe din Sofia, Bulgaria în colaborare cu Universitatea din Sofia. Prof. univ. Dr. Alexander Kioseev, din cadrul  Centrului cultural al Universităţii şi  reprezentat al Ligii Sud-Est Europene a iniţiat acest proiect, ca răspuns la “provocările” lansate de Raportul Pisa 2009 asupra cunoaşterii şi utilizării limbii materne. După cum este bine cunoscut, conform acestui document oficial, România, cât şi celelalte ţări din sud-estul Europei se află pe poziiţii sub medie în domeniile  de înţelegere  a limbii, investigate prin textele şi chestionarele respective.

Obiectivele concrete ale proiectului  la care am participat au fost :

 1. Schimbul reciproc de informaţii privind  experienţa personală şi starea cercetărilor privind lectura în ţările sud-est europene (fiecare dintre participanţi a venit cu o prezentare a activităţii sale şi a domeniului)
 2.  Discuţii asupra rezultatelor actuale ale raportului Pisa 2009
 3. Observarea apropierilor şi diferenţelor dintre practicile de lectură din ţările noastre; de ce se poate vorbi de un analfabetism funcţional;
 4. Discuţii asupra  ideii proiectului  “Reading to Live With”
 5. Discutarea  viitoarelor schimburi de informaţii şi a metodologiei de lucru ale unei posibil proiect unic de studiere a  lecturii  în ţările sud-est europene
 6. Discutarea posibilităţilor de finanţare a proiectului.

Proiectul şi-a dorit să aducă  împreună specialişti din diferite domenii de activitate care au legătură cu lectura, respectiv cadre didactice de la specializarea biblioteconomie şi ştiinţa informării, sociologi, antropologi, bibliotecari din  Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Grecia, Turcia, Bulgaria şi România.

Discuţiile au fost extrem de animate şi au vizat aspecte legate de lectură, educaţie, nivel de cunoaştere, practici culturale în perioada post-comunistă, în acest sens, desigur, ţările care aparţin spaţiului ex-iugoslav, cât şi Bulgaria şi România au de împărtăşit experienţe comune.

S-a conturat  planului viitoarei cercetări, precum şi metodologia de lucru.

Accentul cade pe studierea practicilor de lectură ale  diferitelor categorii de vârstă, precum şi pe circumstanţele în care se desfăşoară  în prezent  studiul şi lectura, din motive profesionale , de petrecere a timpului liber sau de păstare a unui anume standard intelectual.

Proiectul va dura cel puţin trei ani, fireşte şi în funcţie de posibilităţile de finanţare.

Finanţarea primei întâlniri de lucru, precum şi următoarea sunt asigurate de Institutul Goethe din Sofia.

O menţiune specială se cuvine d-rei Bianka Reckenbeil, directoarea Bibliotecii Institutului Goethe din Sofia, care s-a dovedit a fi o gazdă extrem de amabilă şi agreabilă, alături de colegele sale, condiţiile de  cazare şi de lucru fiind foarte bune.

 

Corina Apostoleanu

Vicepreşedinte ABR

Reclame

ABR, parteneră în Campania Naţională de Încurajare a Lecturii în Rândul Copiilor și Tinerilor

13 mai 2011 la 10:06 am | Publicat în biblioteci pentru copii, biblioteci publice, biblioteci şcolare, proiecte | Lasă un comentariu
Etichete: ,

Asociaţia Bibliotecarilor din România a semnat un protocol de colaborare cu librăria online elefant.ro, în vederea realizării unei Campanii Naționale de Încurajare a Lecturii în Rândul Copiilor și Tinerilor.

Campania îşi propune stimularea interesului pentru lectură al elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, inclusiv prin organizarea unui concurs de lectură ale cărui premii vor fi acordate în cadrul Târgului de Carte Bookfest 2012.

În site-ul librăriei online elefant.ro va fi creată o secţiune specială dedicată bibliotecarilor, în care aceştia vor putea să se exprime pe diverse teme legate de lectură şi să semnaleze evenimentele pe care le organizează.

ABR va sprijini accesul membrilor echipei de proiect a elefant.ro în biblioteci, pentru promovarea campaniei naționale, va promova campania în rândul bibliotecilor publice și școlare membre ale asociaţiei şi va fi implicată în jurizarea concursului și la evenimentul de premiere care va fi organizat la finalul Târgului de Carte Bookfest 2012.

Lansarea campaniei va fi anunţată în cadrul unei conferinţe de presă organizate cu ocazia Târgului de Carte Bookfest, în data de 26 mai 2011, cu începere de la orele 11.00 (ROMEXPO, Pavilionul 16).

Ştiri – luna martie

22 martie 2011 la 11:25 am | Publicat în biblioteci publice, biblioteci şcolare, cursuri profesionale, perfecţionare profesională | Un comentariu
Etichete: , ,

Luni, 14 martie a.c. presedintele ABR, prof. Mircea Regneala, a avut o intalnire la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu doamna Corina Marin, director general al Directiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară pentru a discuta planul naţional de formare continuă a bibliotecarilor din învăţământ, care va fi gestionat de ABR.

***

Luni, 21 martie a.c. preşedintele ABR, prof. Mircea Regneală s-a întâlnit la Institutul Goethe cu directoarea bibliotecii institutului, Eleonore Ellwanger. Tema întâlnirii a fost legată de organizarea şi in acest  a unui seminar româno-german pe probleme de biblioteconomie contemporană. Este cel de-al şaselea an consecutiv cand se organizează acest tip de seminar.

S-a decis ca seminarul din 2011 să aibă loc în luna octombrie şi să aibă ca subiect Lectura pentru copiii şi adolescenţii din familiile dezavantajate – experienţe germane. Ca şi în anii precedenţi, vor fi invitaţi la seminar bibliotecari din bibliotecile şcolare  şi publice cele mai apropiate de subiectul propus spre dezbatere, indiferent că sunt sau nu membri ai ABR.

„Ghidul centrelor de documentare şi informare, al bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor publice pentru copii”

16 iunie 2009 la 12:55 pm | Publicat în biblioteci pentru copii, biblioteci şcolare, CDI, publicaţii de biblioteconomie | Lasă un comentariu
Etichete: , ,

ANTONESCU, S.M.; FORTIN, Simona. Ghidul centrelor de documentare şi informare, al bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor publice pentru copii. Bucureşti: Semn de Carte, 2009-. ISBN 978-606-92102-1-5
Vol. 1. Lectura copiilor şi adolescenţilor. 2009. 187 p. ISBN 978-606-92102-2-2

Semnalăm apariţia, la editura „Semn de Carte” din Bucureşti, a primului volum al lucrării Ghidul centrelor de documentare şi informare, al bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor publice pentru copii. Autoarele, dr. Simona Antonescu şi drd. Simona Fortin, cadre didactice ale Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti – Catedra de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, îşi propun prin această lucrare „să ofere celui interesat prin profesie de lectura copiilor şi adolescenţilor şi de organizarea şi funcţionarea structurilor documentare care se ocupă cu acest utilizator un răspuns la întrebările pe care şi le-ar putea pune legate de acest domeniu” (Cuvânt înainte, p. 5).

Ghidul… îşi propune o abordare sistematică a problematicii menţionate, fapt demonstrat de tematica celor opt volume proiectate ale lucrării:

  Vol. 1: Lectura copiilor şi adolescenţilor
  Vol. 2: Documentele scrise şi literatura pentru copii şi adolescenţi
  Vol. 3: Documentele moderne şi noile tehnologii în structurile documentare pentru copii şi adolescenţi
  Vol. 4: Organizarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi
  Vol. 5: Funcţionarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi. Proiecte socio-culturale
  Vol. 6: Didactica ştiinţelor informării
  Vol. 7: Evaluarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi
  Vol. 8: Structurile documentare pentru copii şi adolescenţi. Bibliografii, Anexe, Materiale auxiliare

Volumul 1 – Lectura copiilor şi adolescenţilor – este structurat în următoarele capitole:

 • Preachiziţia lecturii
 • Achiziţia lecturii
 • Lectura şi şcoala
 • Dezvoltarea copilului şi lectura
 • Stadiile de dezvoltare şi lectura

Considerăm că lucrarea doamnelor S. Antonescu şi S. Fortin răspunde unei necesităţi stringente de informaţie pertinentă şi de actualitate cu privire la specificul interacţiunii dintre structurile infodocumentare şi utilizatorii din categoria copiilor şi adolescenţilor, şi o recomandăm cu căldură celor interesaţi de acest subiect. Pentru cei interesaţi s-o achiziţioneze, menţionăm datele de contact ale editurii, aşa cum apar ele pe versoul paginii de titlu: Editura Semn de Carte, Str. Gh. Petraşcu nr. 10, sector 3, Bucureşti; comenzi: editura.semndecarte@gmail.com.

Lecturo-maniaci de Bacău

25 ianuarie 2009 la 11:37 am | Publicat în biblioteci şcolare, bloguri, proiecte | Lasă un comentariu
Etichete: , ,

După ce a organizat şi găzduit, în noiembrie 2008, o Conferinţă Naţională a Bibliotecarilor din Casele Corpului Didactic pentru care a primit numeroase laude, colega noastră de la CCD Bacău, Oana Jianu, ne propune o nouă probă a neastâmpărului ei profesional: un blog dedicat lecturii şcolare.

Mai precis, după cum ni se spune în mesajul introductiv, „lecturo-maniacii este un proiect educațional care își propune stimularea lecturii copiilor printr-o serie de activități cu caracter ludic. În proiect sunt implicaţi 18 elevi de clasa a IV-a (Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, înv. Elena Ţarălungă), coordonați de bibl. Oana Jianu” (http://lecturomaniacii.blogspot.com/2008/09/lecturo-maniacii-se-prezint.html). Pe blog sunt postate informări referitoare la activitățile din proiect, fotografii, fișe de lectură şi povestiri ale elevilor.

Proiectul lecturo-maniacilor dovedește că există soluții pentru atragerea copiilor către lectură şi pentru a le dezvolta creativitatea, pornind de la textele scrise de alţii şi ajungând la cele create de ei înşişi. Pentru asta însă, e nevoie de multă pasiune, efort şi răbdare. Spre lauda ei, Oana Jianu a ales această cale mai grea, ştiind că doar ea poate da rezultate, refuzând, astfel, să se alăture corului bocitoarelor pe tema „copiii din ziua de azi nu mai vor să citească”.

„Lecturo-maniacii” este un proiect de reţinut, care poate fi replicat şi în alte biblioteci din învăţământul preuniversitar.

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 2/2008

27 octombrie 2008 la 11:53 am | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , , ,

A apărut numărul 2 din acest an al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema IMPLICAREA BIBLIOTECILOR ROMÂNEŞTI ÎN PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
(coordonator: conf. univ. dr. Elena Tîrziman). Rezumatele articolelor sunt disponibile pe site-ul ABR, la adresa http://www.abr.org.ro/rrbsi/rrbsi2_2008_ro_rez.pdf. În cuprins:

 • Conceptul de bibliotecă naţională: idei în circulaţie (Alexe Rău)
 • Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în Biblioteca Naţională a Republicii Cehe (Adolf Knoll)
 • Biblioteca Naţională a României – implicare în proiectul Manuscriptorium (Mariana Radu)
 • Lectura contemporană – obiect de studiu sociologic (Octavian Mihail Sachelarie)
 • Programul Global Libraries România (Paul Andre Baran, Anca Cristina Râpeanu)
 • Proiecte de cercetare pentru dezvoltarea bibliotecilor digitale în România (Doina Banciu)
 • Evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor on-line (Agnes Erich, Niculina Vârgolici)
 • Sistem suport pentru decizii în cultura cunoaşterii (Cornel Lepădatu)
 • Biblioteca Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci – o bibliotecă specializată (Bogdan Boreschievici, Ştefana Teodorov)
 • De la documentare la cercetare sau o jumătate de secol de evoluţie a unei biblioteci româneşti (Simona Bara)
 • Digitizarea colecţiilor – o prioritate pentru bibliotecile româneşti (Aurelia Perşinaru)
 • Biblioteca Digitală Europeană – Biblioteca Digitală a României (Elena Tîrziman)

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.