Ședința Consiliului de conducere al ABR

24 martie 2012 la 9:03 pm | Publicat în consiliul de conducere | Lasă un comentariu

Încheiat azi, 19.3.2012, cu ocazia ședinței trimestriale a Consiliului de conducere al Asociației Bibliotecarilor din România desfăşurată la Biblioteca Națională a României.

Membrii Consiliului prezenți:

 1. Mircea Regneală
 2. Dorina Bălan
 3. Doina Ostafe
 4. Claudia Lungu
 5. Valentina Lupu
 6. Mihaela Zecheru
 7. Corina Apostoleanu
 8. Ovidiu Călugărescu
 9. Doru Stan
 10. Mihaela Dragu
 11. Ioan Roman
 12. Daniela Argatu
 13. Valerica Grigore
 14. Stela Sebe
 15. Maria Colătău
 16. Lăcrămioara Blascioc

Absent – Rodica-Maria Volovici – plecata in strainatate

Au participat, în calitate de invitați, dr. Elena Tîrziman, directoare Biblioteca Națională a României, Ilie Zanfir, director Biblioteca județeană V.A.Urechea Galați şi Mihai Constantinescu – secretar executiv ABR.

Subiecte discutate:

1.Aprobarea programului celei de-a XXIII-a Conferințe Naționale a ABR – a prezentat domnul Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii V.A. Urechea, Galați, președintele comitetului de organizare.

–   Inițial s-a propus  perioada 12-14 septembrie. In urma discutiilor s-a stabilit ca perioada optimă care să permită tuturor bibliotecarilor să participe la lucrări este  29 – 31 august, aceasta rămânând ca perioadă de desfășurare a conferinței.Inscrierile urmează să se încheie până la data de 30 iunie.

S-a decis ca aceasta manifestare științifică să poarte titlul “Biblioteca – tradiție și inovare”.

– La propunerea doamnei directoare Tîrziman s-a hotărât publicarea, pe site-ul ABR, a rezumatelor lcomunicărilor prezentate la  conferință   cu cel puțin 15 zile înainte de conferință.

2. Stadiul lucrărilor  preparative pentru Tratatul de biblioteconomie – prezintă prof. dr. Mircea Regneală

Preşedintele ABR, prof. Mircea Regneală, a prezentat stadiul lucrărilor la Tratatul de biblioteconomie. Pentru a se evita omiterea unor subiecte de interes major din lucrare s-a decis  trimiterea structurii Tratatului către membrii consiliului si apoi postarea sa pe site-ul ABR.

3.  Informare privind situația financiara a ABR – prezintă d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier ABR.

D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situația achitării cotizațiilor individuale și instituționale pe anul 2011, precum și situația financiară generală a Asociației. S-a constat că unele instituții membre ca si unele  filiale sunt în întârziere și s-a recomandat membrilor consiliului care răspund de acestea să ia legătura cu acestea pentru aducerea cotizației la zi.  Consiliul de conducere a aprobat în unanimitate situaţia prezentată de trezorierul asociaţiei.

4. Informare în legătură cu demersurile pentru atragerea a noi membri în ABR din rândul bibliotecarilor  școlari – prezintă doamna Valentina Lupu, vicepreședinte ABR

Doamna Valentina Lupu a vorbit despre situația din județele cu o slabă reprezentare la nivelul asociației si a prezentat inițiativele întreprinse pentru a atrage bibliotecarii școlari din județele Galați și Braila în ABR. In  judetul Galați, dl director Ilie Zanfir a promis că va rezolva situația.

5. Informare referitoare la realizarea unei metodologii privind organizarea și funcționarea bibliotecilor universitare – prezintă doamna Doina Ostafe, vicepresedinte ABR.

Doamna Doina Ostafe a vorbit despre propunerile de modificare a Legii educației și despre metodologia privind funcționarea bibliotecilor universitare, evidențiind stadiul la care se află demersurile în acest sens.

6. Informare privind activitățile desfășurate de ABR de la ultima reuniune a consiliului

au fost prezentate activitățile ABR din perioada ianuarie – martie 2012.

Președintele ABR a insistat pe lângă membrii Consiliului de a sprijini obținerea de către bibliotecarii școlari și univesrsitari a drepturilor bănești cuvenite pentru condiții vătămătoare de muncă , mergând până la chemarea în justiție a celor care nu înțeleg să respecte legea.  Deja mai multe școli și universități luând act de legislația transmisă de președintele ABR au început să acorde acest drept bănesc. A dat ca  exemplu mai multe școli din Argeș.

7. Diverse.

Doamna directoare Elena Tîrziman a prezentat, pe scurt, programul deschiderii Bibliotecii Naționale invitând să participe la acest eveniment național toți bibliotecarii care doresc.

Doamna Doina Ostafe a prezentat situația în care se află Rolinest.

Consiliul a aprobat  următoarele modificări în ceea ce privește responsabilitatea pe județe a membrilor Consiliului de Conducere:   doamna Mihaela Dragu a primit filialele Vâlcea și Giurgiu și a cedat filiala Argeș doamnei Valerica Grigore.

Intocmit de Mihai Constantinescu,

Secretar executive ABR

Reclame

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.