Întrunirea secţiunii Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar

29 iunie 2010 la 12:44 pm | Publicat în secţiunea comunicarea documentelor, secţiuni | Lasă un comentariu

Întâlnirea anuală a Secţiunii Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România s-a desfăşurat la Sibiu, în data de 17 iunie, gazdă fiind Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Manifestarea a reunit 25 de bibliotecari atât din bibliotecile publice, cât şi din bibliotecile universitare din ţară: 1 reprezentant al Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, 2 reprezentanţi ai Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara, 2 reprezentanţi ai Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 2 reprezentanţi al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, 2 reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” din Galaţi, 12 reprezentanţi ai Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 1 reprezentant al Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi şi 2 reprezentanţi ai Bibliotecii Naţionale.
După discursul de bun-venit, ţinut de d-na Rodica Volovici, director al Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi prezentările reprezentanţilor firmei E-nformation, s-a trecut la desfăşurarea propriu-zisă a lucrărilor secţiunilor.
Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar s-a desfăşurat în Sala Senatului, principala temă de dezbatere fiind „Modele şi norme pentru cotarea publicaţiilor expuse în rafturile sălile cu acces direct”.
În debutul secţiunii, d-na preşedinte Ştefania Mazilu a făcut două precizări, care au vizat, pe de o parte, subiectul întâlnirii, propus la Conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor din România de la Constanţa (9-12 septembrie 2009), iar, pe de altă parte, lipsa unui departament destinat exclusiv activităţii de evidenţă a publicaţiilor în biblioteci.
Realizată în colaborare cu dl. Bogdan Popescu, şef al „Serviciului de evidenţă a publicaţiilor” din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, prezentarea „Organizarea colecţiilor de publicaţii în B.C.U. „Carol I” din Bucureşti” a încercat să acopere tot ceea ce înseamnă activitatea de prelucrare din Unitatea Centrală, raportată, ulterior, la relaţia directă a bibliotecarului cu utilizatorii.
În jurul acestei problematici, a existat o largă dezbatere, surprinsă din mai multe perspective, ridicând un grad înalt de complexitate şi dificultate în ceea ce priveşte modul de concepere a unui sistem de aşezare sistematico-alfabetică.
Dezbaterea în sine a generat o serie de întrebări, încercându-se a se răspunde cât mai concret posibil. De pildă, d-na Adriana Szekely, preşedinte al diviziunii „Biblioteci universitare” şi al Secţiunii „Statistică şi evaluare”, a fost interesată să afle dacă s-a realizat, în prezent, o centralizare a unor astfel de sisteme în biblioteci, referindu-se, în mod expres, la recotarea şi reorganizarea publicaţiilor, evitându-se, pe cât posibil cu putinţă, suprapunerea cotelor (este vorba, aici, de transferul publicaţiilor din depozite în acces direct). Răspunsul a venit din partea d-nei Ştefania Mazilu şi a constat în ilustrarea elocventă în baza de date Vubis a publicaţiilor în unic exemplar din Unitatea Centrală a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti care primesc două cote (una de depozit şi alta de acces), rolul acestora fiind explicat prin dinamizarea permanentă a colecţiilor. De asemenea, s-a pus şi problema spaţiului din acces direct în depozite.
D-na Camelia Boca a expus aceeaşi problemă cu referire la situaţia Bibliotecii Universitare Centrale din Iaşi, vorbind de publicaţiile care primesc cotă uzuală. În continuare, doamna Boca a fost interesată să afle cine se ocupă cu atribuirea celei de-a doua cote a publicaţiilor.
Au fost atinse şi aspecte privind casarea documentelor, obiectul acesteia făcându-l întrebarea d-nei Camelia Volosciuc, de la Bibliotecia Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (Care sunt factorii principali şi legali care ar putea sta la casarea unui document ?). Tot în acest context, d-na Nicoleta Rahme din partea Bibliotecii Naţionale s-a oferit să transmită persoanelor doritoare procedurile specifice de lucru privind procesul de casare a documentelor în genere. Şi aceasta deoarece, într-un anumit moment istoric, unele biblioteci au avut şansa de a-şi completa colecţiile prin dublete, cum a fost şi cazul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti.
Cel de-al doilea reprezentant al Bibliotecii Naţionale, d-na Petruţa Voicu, a explicat situaţia dubletelor, referindu-se, mai ales, la modalitatea de transfer şi nu la procesul propriu-zis de casare.
De asemenea, o altă problemă adusă în discuţie de d-na Camelia Boca a fost legată de dispariţia, în condiţii mai greu de controlat, a paginilor din publicaţiile periodice, îngreunându-se atât consultarea însăşi, cât şi înlocuirea acestora. În acelaşi timp, a solicitat o soluţie în scopul rezolvării acestei probleme, întâlnită destul de frecvent la Biblioteca Universitară Centrală din Iaşi. În acest sens, d-na Ştefania Mazilu i-a sugerat câteva soluţii în a preîntâmpina aceste conflicte nedorite: apelarea la digitizare şi monitorizarea lecturii prin sisteme video. O altă soluţie a venit din partea d-nei Despina Rotaru, reprezentantul Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava: introducerea unei practici de verificare.
Dorindu-se o îmbunătăţire a funcţionării activităţii de împrumut interbibliotecar, deosebit de interesante s-au dovedit şi aspectele legate de procedura realizării acestuia, dar şi de sancţionarea utilizatorilor cu privire la întârzierile în restituirea documentelor de bibliotecă.
Ulterior, d-na Ştefania Mazilu a readus în discuţie contextul potrivit căruia a fost aleasă tema prezentei secţiuni, exprimându-şi regretul în legătură cu cei care, deşi au propus această temă, nu au putut fi prezenţi.
De asemenea, preşedintele secţiunii şi-a exprimat rugămintea de a reflecta la dezbaterea unui subiect de larg interes, care să facă obiectul viitoarei întâlnirii, întărind, totodată, ideea că scopul unei întâlniri similare nu este altul decât acela de a rezolva, într-o oarecare măsură, micile probleme cu care ne confruntăm, noi bibliotecarii, de a repara imperfecţiunile şi de a lucra într-o formulă unitară.
În încheierea secţiunii, d-na Ştefania Mazilu a mulţumit, în mod expres, acelor persoane, care au venit din sfera împrumutului interbibliotecar (Camelia Boca, Adriana Szekely, Silvia Matei), fiind de părere că la baza funcţionării acestui tip de activitate stă şi va sta o caracteristică fundamentală şi definitorie: implicare managerială reală.

A consemnat,
Elena-Lidia Stan

Reclame

Întrunirea secţiunii Periodice

28 iunie 2010 la 11:59 am | Publicat în secţiunea periodice, secţiuni | Lasă un comentariu

Întrunirea profesională a Secţiunii Periodice a avut loc în data de 17 iunie 2010, cu începere la ora 13.00, având ca temă “Fluxul activităţilor din cadrul Biroului de Periodice”.
La lucrările acestei secţiuni au participat 22 bibliotecari de la:
– Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu: doamna Rodica Volovici, Stana Moţoc, Şerban Aurelia, Stanislav Corina
– B.C.U. „Carol I” din Bucureşti: doamna Alexandra Enescu, Daniela Cernea, Adriana Toma, Iepureanu Viorica
– Biblioteca Naţională a României: doamnele Mihaela Manolache şi Erceanu Mihaela
– B.C.U. „Mihai Eminescu” din Iaşi: doamna Luminiţa Daniş
– B.C.U. ”Eugen Todoran” din Timişoara: doamnele Henrietta Muntyan şi Carla Suhaida
– Biblioteca judeţeană “V.A. Urechea“ – Galaţi: doamnele Leonica Roman şi Violeta Moraru
– Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj: Janko Tunde
– Biblioteca Universităţii din Craiova : Crina Marin

Deschiderea secţiunii a fost făcută de către Doamna Alexandra Enescu, preşedinta secţiunii, care a anunţat tematica întrunirii, precum şi ordinea de zi: prezentarea lucrărilor, întrebări şi discuţii la sfârşitul programului.
Secţiunea a debutat cu lucrarea în Power Point a doamnei Luminiţa Daniş de la B.C.U. „Mihai Eminescu” din Iaşi, „Fluxul activităţilor din cadrul serviciului de periodice de la B.C.U. „Mihai Eminescu” din Iaşi”. Lucrarea prezintă fluxul activităţilor din cadrul biroului de periodice, structurată pe mai multe capitole, precum: recepţionarea publicaţiilor, verificarea titlurilor, repartizarea titlurilor excedentare, ştampilarea publicaţiilor, căutarea simplă a unui titlu în bazele de date, alfabetizarea în depozitul curent A, crearea volumelor de legătură, inventarierea volumelor de legătură, completarea câmpurilor din modulul item, generarea rapoartelor, corecturi în modulul item, pregătirea volumelor de legătură pentru expediţie. De asemenea, lucrarea cuprinde exemplificări ale teoriei prin ecrane salvate din sistemul integrat de bibliotecă Aleph 18, utilizat în cadrul B.C.U. Iaşi.
Doamna Alexandra Enescu întreabă cine face parte din compartimentul de achiziţii?
Răspuns: din fiecare birou există câte un reprezentant.
Următoarea lucrare în Power Point prezentată în cadrul secţiunii de Periodice a fost cea a doamnei Henrietta Muntyan de la B.C.U. „Eugen Todoran” din Timişoara, având titlul „Fluxul activităţilor din cadrul Biroului de Periodice al B.C.U. “Eugen Todoran” din Timişoara”. Prezentarea este structurată din două părţi: 1.teoria despre fluxul activităţilor tradiţionale în ceea ce priveşte documentele periodice de la achiziţionarea acestora până la distribuirea lor în bibliotecile filiale de specialitate: colaborarea cu cadrele didactice ale UVT, cu bibliotecarii de la filiale privind abonamentele pentru anul următoar, pregătirea caietului de sarcini, operaţiuni din cadrul compartimentelor de schimb şi Depozit Legal, precum şi 2-activitatea practică- fluxul activităţilor în Aleph privind înregistrarea documentelor seriale: deschiderea comenzilor, crearea şablonului, reclamaţiile, listarea într-un document Word a numerelor ce compun un volum („completed volumes”), legarea în volum, crearea facturilor, legarea comenzilor la factură, precum şi a item-urilor la factură, generarea de rapoarte şi statistici din Aleph, tipărirea din Aleph a RMF, RI şi RSI pentru filiale, toate exemplificate prin ecrane salvate din sistemul integrat de bibliotecă Aleph 18, utilizat în cadrul B.C.U. Timişoara.
Doamna Alexandra Enescu întreabă cine întocmeşte documentaţia de achiziţie şi despre modalitatea de întocmire a facturilor în Aleph?
Răspuns: Documentaţia se face de către compartimentul de Achiziţie al BCUT în colaborare cu Biroul de Achiziţie, care întocmeşte caietul de sarcini.
Pentru achiziţia directă, facturile se crează în Aleph cu datele inscripţionate în original, iar pentru abonamente s-au deschis facturi în Aleph cu nr. de contract, în valoarea achitată furnizorului, la care s-au legat publicaţiile exact în valoarea intrată; diferenţa neintrată s-a restituit bibliotecii.
Pentru publicaţiile seriale intrate prin donaţie şi schimb s-au creat facturi la sfârşitul anului în valoarea totală intrată, la care s-au legat titlurile cu nr. aferente intrate.

A treia lucrare şi ultima, a fost prezentată tot în Power Point de către doamnele Violeta Moraru şi Leonica Roman de la Biblioteca judeţeană “V.A. Urechea“ din Galaţi, având titlul „Fluxul periodicelor în Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi ”.
Lucrarea prezintă circuitul publicaţiilor periodice din cadrul bibliotecii, de la achiziţionarea lor, până la legarea acestora în volume: Biroul Completare. Achiziţii, Biroul Informare bibliografică, Secţia Săli de lectură şi Depozit general, Biroul Evidenţa colecţiilor , Biroul Catalogare – Indexare , Secţiile de Împrumut la domiciliu , Atelier Legătorie.
Conform lucrării prezentate, în cadrul Bibliotecii judeţene “V.A. Urechea“ din Galaţi, avem publicaţii periodice care se împrumută la domiciliu, spre deosebire de celelalte biblioteci centrale universitare în cadrul cărora publicaţiile seriale se consultă doar în cadrul sălilor de lectură.
Doamna Alexandra Enescu întreabă ce sume sunt alocate anual, câte abonamente au şi cum pot circula documentele la împrumut fără a avea nr. de inventar?
Răspuns: Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi are un nr. de aprox. 200 de titluri de reviste româneşti, există titluri abonate în 2 şi chiar 3 exemplare , iar titlurile se inventariază la sfârşitul anului, când primesc nr. de inventar, se leagă şi se descarcă la contabilitate.
După prezentarea făcută de către doamnele de la Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi, Doamna Alexandra Enescu prezintă succint organizarea Biroului de periodice din cadrul B.C.U. “Carol I” din Bucureşti. Sunt prezentate obiectivele specifice, activităţile, repartizarea posturilor: 8 bibliotecari: 1 sef birou (atribuţii şef + proceduri de achiziţie), 2 bibliotecari – achiziţie + acte contabile, 2 bibliotecari – evidenţă + statistici, 2 bibliotecari – catalogare –indexare, 1 bibliotecar – publicitatea bazelor de date achiziţionate + prelucrare.
Este prezentat fluxul periodicelor pornind de la: achiziţie, primirea publicaţiilor, completare curentă, donaţii – româneşti şi străine, schimb intern şi extern, completare retrospectivă, evidenţa – intrări, evidenţa – ieşiri, catalogare – clasificare, rapoarte, statistici, până la întocmirea actelor contabile.
De asemenea este prezentat noul model de RMF şi repartizarea documentelor conform noului RMF.
Doamna Carla Suhaida, din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran” din Timişoara întreabă dacă la BCUB publicaţiile seriale sunt primite pe bază de facturi plus şi storno sau avize de însoţire marfă şi cum sunt înregistrate în RMF publicaţiile care sosesc la BCUB.
Doamna Daniela Cernea din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucureşti afirmă faptul că documentele intră cu aceste acte şi sunt prelucrate în programul Access; sunt întocmite borderouri pe loturi (furnizori, tip de achiziţie) care se înregistrează în RMF – parte generală.

O temă propusă de către doamna Alexandra Enescu pentru viitoarea întâlnire profesională
care va avea loc în septembrie 2010 la B.C.U.”Carol I” Bucureşti a fost „Proceduri de achiziţie pentru periodice”, temă propusă de anul trecut la Conferinţa de la Constanţa, lista rămânând deschisă cu propuneri aşteptate pe e-mail.

Lucrările Secţiunii de Periodice s-au încheiat la orele 15,30.

Preşedinte, Alexandra Enescu
Secretar, Henrietta Alina Muntyan

Întrunirea secţiunii Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor

28 iunie 2010 la 11:06 am | Publicat în secţiunea achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor, secţiuni | Lasă un comentariu

Conform programului stabilit la Conferinţa Naţională ABR – 2009, în perioada 16 – 18 iunie 2010, a avut loc întâlnirea Secţiunii Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor la Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga“ din Sibiu, care s-a desfăşurat în paralel cu întrunirile altor trei secţiuni ale ABR.
Tema întâlnirii a fost: Înregistrarea publicaţiilor electronice în evidenţele bibliotecii

Programul întâlnirii celor patru secţiuni ABR a fost următorul:

9.30 – 10.00
Prezentare E-nformation: Victor Voican, Diana Butnariu Managementul resurselor bibliotecii: instrumente şi oportunităţi
– Ulrichsweb™
– Ulrich’s™ Serials Analysis System
– Înregistrări MARC pentru produse electronice
Prezentare : Iulian Herciu, Publisher’s representative South Eastern Europe ProQuest
– ProQuest Central, ProQuest Library Science, noua platforma ProQuest.
10.00 – 12.30
Secţiunea Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor
Preşedinte – Viorica Iepureanu
Tema: Înregistrarea publicaţiilor electronice în evidenţele bibliotecii
Secţiunea Prezervare, conservare, restaurare
Preşedinte – Aurelian Popescu
Tema: Realităţi şi perspective în conservarea colecţiilor bibliotecilor româneşti
12.30 – 14.30
Secţiunea Periodice
Tema: Fluxul activităţilor din cadrul Biroului de periodice
Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar
Preşedinte – Ştefania Mazilu
Tema: Modele şi norme pentru cotarea publicaţiilor expuse în rafturile sălilor cu acces direct

Secţiunea Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor

Joi, 17 iunie 2010

10.30 – 13.00 – lucrare prezentată în PowerPoint:

• Viorica Iepureanu – Înregistrarea publicaţiilor electronice în evidenţele bibliotecii

 • Noua interfaţă a bibliotecii care să acopere diversitatea mare de resurse
 • Dotarea cu tehnologii care să optimizeze livrările de informaţii şi servicii
 • În domeniul informatizării bibliotecilor, cele mai mari nemulţumiri sunt legate de catalogul online care are la bază forma tradiţională
 • Cea mai mare schimbare = creşterea nr. de abonamente la colecţiile de e-journals şi e-books – interfaţa unei biblioteci care nu oferă acces în mod egal şi la astfel de colecţii rămâne o bibliotecă depăşită în prezent
 • Livrarea eficientă a informaţiei: în mod ideal ar trebui printr-un click să intri în conţinut după regăsirea sursei (ex. fulltext)
 • Conceptul de locaţie – de la identificarea prin cotă s-a trecut la semnalarea locaţiei din reţeaua existentă la distanţă (oriunde în lume)
 • Locaţia se referă mai puţin la un punct fix în spaţiu şi mai mult la funcţiile reţelei: open URL sau DOI
 • Resursele electronice care au licenţă şi nu sunt deţinute sau în proprietatea bibliotecii trebuie tratate ca documente care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor
 • Biblioteca nu deţine documentul ci oferă accesul la publicaţia electronică
 • Necesitatea unui contract – licenţă
 • Catalogul online al bibliotecii cuprinde toate tipurile de publicaţii; în momentul în care se caută în catalog, în dreptul fiecărui titlu apare o imagine (iconiţă) care indică tipul documentului (carte tipărită, video, cd-rom, carte electronică, periodic electronic etc.)
 • eOPAC – folosit în foarte multe biblioteci academice
 • Digital Collections Login – prin legitimaţie ID şi PIN-ul aferent

Au participat 29 de bibliotecari de la:

 Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga“ – Sibiu
 BCU – Iaşi
 BCU – Timişoara
 BCU – Cluj
 Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechea“ – Galaţi
 Biblioteca Universităţii Suceava
 Biblioteca Centrală a Universităţii – Craiova
 Biblioteca Colegiul Naţional “I. Minulescu“ Slatina
 Biblioteca Naţională a României
 BCU “Carol I“ – Bucureşti
 Reprezentanţii de la E-nformation

Materialul a fost primit cu mult interes şi a provocat multe discuţii pe această tematică.
Dintre întrebările puse:
o Paul Ichim – BCU- Iaşi “De ce documentele electronice nu se printează pentru inventariere?
Răspuns V. Iepureanu, BCU- Bucureşti şi Cristina Popa, BCU – Cluj: Pentru a printa documentele electronice ar fi o pierdere de timp, materiale şi bani. Ele sunt descărcate în OPAC (au descrierea completa – vezi MARC 21); utilizatorul are avantajul de a accesa documentul de la distanţă, să descarce ce capitole îl interesează etc. Prezentare OPAC-ul BCU- Bucureşti.
o Carla Suhaia, BCU – Timişoara “Cum se trec e-book-urile în RMFG?
Răspuns V. Iepureanu: Nu se trec în RMFG atâta timp cat nu au nr. de inventar.
o Carla Suhaia, BCU – Timişoara “Cate înregistrari se fac pentru un document care se prezintă pe mai multe suporturi ?
Răspuns V. Iepureanu: Pentru un titlu care apare pe mai multe suporturi se fac înregistrări separat pentru ca utilizatorul să aibă mai multe posibilităţi de consultare şi regăsire a informaţiei dorite.
o Paul Ichim, BCU-Iaşi “De ce e-book-urile sunt considerate produse şi nu servicii?
Răspuns V. Iepureanu: Servicii sunt considerate publicaţiile periodice electronice. Cărţile electronice sunt considerate produse pentru că ele intră în proprietatea bibliotecii putand fi accesate pe perioadă nelimitată.
Răspuns Nicoleta Rahme, Biblioteca Naţională: Nu s-au confruntat cu aceste probleme fiindcă nu au documente electronice.
o Victor Voican, E-nformation: implementarea OPAC electronic (E-OPAC) care să-i permită utilizatorului accesul la distanţă din orice locaţie. Nu a putut aprecia costul produsului, dar speră să apară până la sfârşitul acestui an.

Au fost discutate şi alte probleme specifice muncii bibliotecarilor din dezvoltarea colecţiilor. Unele biblioteci nu au aplicat încă denominarea în inventare. Au solicitat ca la Conferinţa Natională din septembrie să se dezbată în cadrul Secţunii denominarea şi actualizarea preţurilor.

În categoria problemelor organizatorice d-na Elena Mărginean, şef Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor – Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga“ din Sibiu, a fost numită vicepreşedinte în Comitetul permanent al Secţiunii Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor, loc rămas vacant prin plecarea d-nei Alexandra Enescu, aleasă preşedinte al Secţiunii Periodice.

În urma dezbaterilor care au avut loc s-a ajuns la aplicarea unor proceduri uniforme în toate bibliotecile pe diferite probleme care apar în achiziţia, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor.

Mulţumim Doamnei Director Rodica Volovici şi întregului colectiv de la Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga“ din Sibiu pentru căldura, prietenia şi profesionalismul depus pentru desfăşurarea în condiţii deosebite a Secţiunii de Achiziţii şi Dezvoltarea colecţiilor.

Preşedinte,
Viorica Iepureanu

Şcoală de vară pentru tinerii bibliotecari

23 iunie 2010 la 12:36 pm | Publicat în biblioteci publice, perfecţionare profesională | Lasă un comentariu
Etichete: ,

Dragi colegi,

IREX, impreuna cu ANBPR, va invita sa candidati pentru participarea la Școala de Vara pentru Tinerii Bibliotecari, organizata in perioada 6-11 septembrie 2010, la Bran, judetul Brasov.

Scoala de Vara pentru Tinerii Bibliotecari va fi organizata ca un spatiu informal, dedicat invatarii aplicate si schimbului de experiente, de idei si informatii. In cadrul celor sase zile de cursuri, vor fi discutate diverse probleme profesionale, vor avea loc ateliere de lucru mediate si coordonate de profesionisti din biblioteci si din organizatii de dezvoltare comunitara.

La cursurile scolii de vara vor participa 15 – 20 de tineri bibliotecari (cu varsta maxima de 35 de ani), care sunt angajati in prezent in biblioteci publice din Romania si care nu depasesc 5 ani de experienta profesionala in biblioteci. Participantii la scoala de vara vor fi selectati pe baza aplicatiilor depuse in perioada 23 iunie – 23 iulie 2010.

Pentru ca participarea la scoala de vara sa nu fie doar o experienta punctuala, candidatii trebuie sa conceapa un proiect cu durata de maximum 6 luni, pe care il vor implementa in comunitatile pe care le servesc sau in cadrul asociatiei profesionale ai carei membri sunt, folosind resurse existente in biblioteca, comunitatea sau asociatia lor si/sau parteneriate active si voluntari.

Calendarul Scolii de Vara pentru Tinerii Bibliotecari

· Inregistrarea aplicatiilor – 23 iunie (orele 00:01) – 23 iulie (orele 24:00)
· Verificarea si confirmarea eligibilitatii aplicatiilor – 26 iulie
· Selectia participantilor – 26 iulie – 15 august
o Preselectia – evaluarea aplicatiilor – 26– 30 iulie
o Interviuri cu candidatii pre-selectati – 1 – 5 august
o Evaluarea aplicatiilor finaliste – 6 august – 14 august
o Anuntarea participantilor – 15 august
· Desfasurarea cursurilor Scolii de Vara pentru Tinerii Bibliotecari – 6 – 11 septembrie.

Pentru a aplica pentru participarea la Scoala de Vara pentru Tinerii Bibliotecari, doritorii vor citi pachetul de informatii atasat (disponibil pe forumul Biblionet la viewforum.php?f=22) si vor verifica cu atentie criteriile de eligibilitate. Candidatii vor trimite aplicatiile prin e-mail la adresa office@irex.ro (Subiect: Scoala de vara). Candidaturile trebuie trimise incepand cu data de 23 iunie, pana pe 23 iulie 2010 cel tarziu. Formularele incomplete nu vor fi luate in considerare.

Aplicatiile candidatilor eligibili vor fi analizate si punctate pe baza urmatoarelor criterii de evaluare:
1. Demonstrarea abilitatilor de lider;
2. Dorinta si capacitate demonstrata de impartasire a cunostintelor si informatiilor profesionale;
3. Abilitati de comunicare;
4. Dorinta si capacitate demonstrata de a lucra in echipa;
5. Interes demonstrat in problemele specifice bibliotecilor;
6. Angajament de participare la program si la activitatile aferente;
7. Aptitudini elementare de management de proiect;
8. Coerenta si claritatea propunerii de proiect si a planificarii activitatilor;
9. Inovatie si creativitate demonstrate prin propunerea de proiect;
10. Orientare catre gasirea de solutii.

Ce se intampla după Scoala de Vara?

Dupa finalizarea Scolii de Vara participantii trebuie sa puna in practica proiectele pe baza carora au fost selectati si/sau pentru planificarea carora au lucrat in timpul Scolii de Vara. Perioada maxima de derulare a proiectelor este 1 octombrie 2010 – 20 martie 2011. O data pe luna vor exista discutii pe forumul biblionet.ro intre coordonatorii proiectelor si reprezentanti ai IREX si ANBPR pentru a monitoriza modul in care se desfasoara proiectele si pentru a primi ghidaj, daca este necesar.

La sfarsitul perioadei de implementare, cele mai bune 5 proiecte desfasurate vor fi prezentate la Conferinta generala de ANBPR din aprilie 2011, iar proiectul cel mai bun va fi premiat.

Recomandam studierea cu atentie a pachetului de informatii, disponibil la http://www.biblionet.ro/show/index/k/768.
Pentru intrebari despre Scoala de Vara pentru Tinerii Bibliotecari va invitam sa utilizati sectiunea dedicate a forumului (http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=22&t=113) sau adresa de e-mail office@irex.ro, unde veti completa in campul Subiect (Subject) “Intrebare Scoala de Vara”.
Intrebarile primite pe e-mail vor fi postate pe forum in sectiunea Scoala de Vara pentru Tinerii Bibliotecari, impreuna cu raspunsul.

Va rugam sa diseminati aceste informatii catre toti cei interesati.

Cu stima,

Anca Rapeanu
CPC & Innovations Specialist
IREX, Biblionet Romania
15 Dr. Staicovici, Sector 5
Bucharest, Romania
Mobile: 0040 730-620-497
Tel: 0040 21-410-2563
E-mail: arapeanu@irex.ro
Web: http://www.biblionet.ro

Conferinţa Naţională a bibliotecarilor din casele corpului didactic

7 iunie 2010 la 1:14 pm | Publicat în biblioteci şcolare, conferinţe | 2 comentarii
Etichete: ,

În zilele de 20-23 mai 2010 s-a desfășurat la Vaslui, în organizarea Casei Corpului Didactic, Conferința Națională a bibliotecarilor din CCD, cu tema: “Biblioteca – centru de documentare și informare”.
Şi-a propus a fi o întâlnire profesională cu un program foarte dens îmbinînd teoria cu practica și cu activități colaterale muncii de informare-documentare fiind o adevărată sesiune de formare continuă.
Conferința a beneficiat şi de prezența președintelui ABR, domnul prof. dr Mircea Regneală (BCU Bucureşti), a doamnei director general adjunct Voichița Dragomir (BCU București), a doamnei Constanţa Dumitrăşconiu (BCU București), a domnului Sorin Stratilat (Biblioteca Pedagogică Naţională ”I.C. Petrescu” București), a unor scriitori și colaboratori permanenți ai bibliotecii CCD-Vaslui. Din partea revistei Biblioteca a participat doamna redactor Raluca Man şi doamna Mioara Greceanu din partea Bibliotecii Naţionale a României, şef serviciu cataloage colective.
Deschiderea oficială a avut loc în centrul de documentare şi informare (CDI) al Grupului Şcolar „Marcel Guguianu” din Zorleni, un bun prilej pentru discuţii pe tema: „Profesia de bibliotecar în secolul XXI”.
S-au vizitat CDI-uri din: Vaslui, Huşi, Codăeşti şi Bârlad.
Mapele oferite participanţilor în aceste zile, bogate în material informativ-formativ, atât pe suport hârtie cât şi electronic, au completat discuţiile purtate de către participanţi, oglindind bogata activitate ce se desfăşoară în acest judeţ. Am avut posibilitatea să ascultăm coruri de elevi dar şi de adulţi (cadre didactice), să vizităm mănăstiri în care a pătruns calculatorul. Prin colaborări şi stagii de formare măicuțele au învățat în Tinlib să gestioneze colecțiile de carte duhovnicească şi religioasă. Am văzut pe viu ce înseamnă o colaborare serioasă Elveţia – România la Pădureni, să vedem ansamblul folcloric Stejărelul care ne reprezintă cu cinste peste hotare, să vizităm parcul românesc construit în jurul Căminului Cultural, un adevărat muzeu în aer liber, să gustăm plăcinte coapte în cuptor, dar şi CDI-ul. Un deosebit interes a prezentat şi vizita la complexul muzeistic „Marcel Guguianu” din Bârlad.
Am remarcat prezența în mapă a unei cărți, apărute la Iași, la editura PIM în 2010 intitulată: „Curcubeu peste timp” (174 p.). Originalitatea lucrării constă în aceea că adună fotografii de la diferitele activități desfășurate şi fragmente din Cartea de onoare a bibliotecii cu gândurile participanților la evantaiul de manifestări organizate de către biblioteca CCD-ului Vaslui. Lucrarea este coordonată de doamna consilier pe probleme de formare continuă din Ministerul Educației, Muza Maftei, care a fost prezentă de la începutul până la sfârştul conferinței, discutând cu participanții, atât în cadru organizat, dar şi individual. Trebuie menționat ajutorul primit din partea directorului Casei Corpului Didactic, prof. Andrei Teodor Huiban, în organizarea acestei activităţi. Nu în ultimul rând trebuie menționată tenacitatea şi diplomația de care a dat dovadă în întreaga carieră Valentina Lupu, fiind pentru bibliotecari un model profesional creativ pentru care imposibilul devine posibil. Pentru bogata sa activitate, municipalitatea i-a decernat placheta pentru merite deosebite în promovarea culturii pentru întreaga sa carieră.

Nicoleta Marinescu
Manager şi evaluator european în info-documentare
Formator

Activități culturale desfășurate în luna mai 2010 la Biblioteca Colegiului National „Ion Maiorescu” din Giurgiu

3 iunie 2010 la 6:16 pm | Publicat în manifestări culturale | Lasă un comentariu

1)      pe data de 3 mai 2010 cu ocazia Zilei Mondiale a presei, eleve ale CNIM au participat la o activitate organizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană “I.A. Bassarabescu”. Acestea au fost pregătite de d-na prof. Preotu Adriana, coordonatoare a revistei liceului “Litere” care a prezentat această revistă, foarte apreciată.

2)      cu ocazia Zilei Europei, pe data de 9 mai 2010, a fost organizată o expoziție de carte de către d-na bibliotecar Gogoașă Ionica.

3)      Pe data de 15 mai 2010, în cadrul manifestării internaționale „Noaptea muzeelor”, a avut loc vernisajul expoziției: „Gh. Rădulescu și generația sa. 100 de ani de la naștere” (fost elev, cadru didactic și director al CNIM). Expoziția a fost organizată de Muzeul Județean de Istorie „Teohari Antonescu” în colaborare cu Arhivele statului, Biblioteca CNIM, Șc. „Emil Gulian” și Șc. „Acad. Marian Voiculescu”.

4)      Pe data de 26 mai 2010 a avut loc în foaierul Muzeului Jud.  de istorie „T. Antonescu” manifestarea cultural-artistică „Seri de literatură și artă în Cetate”, activitate desfășurată în colaborare cu Cenaclul literar „Luceafărul”, Asociația de tineret „I. Vinea”, Muzeul Jud. de istorie. La activitate a participat  d-l Andrei Cornel, dir. al Direcției Județene  de cultură și patrimoniu. În program au avut loc următoarele :

–          calendarul personalităților giurgiuvene  – luna mai: medalion biografic „T. Vianu, filozof și estetician”, material prezentat de bibliotecar Gogoașă Ionica, CNIM și domnul Emil Păunescu, director adjunct al muzeului; despre Dumitru Lupu, compozitor județean a prezentat activitatea sa doamna Drăguț Gherghina, domnul Radan Tudor – membri ai cenaclului,d-na prof. Milosescu Aurica, CNIM și d-na Palangeanu Dunia, scriitoare;

–          lansarea revistei școlare “Orizonturi dunărene”  , prezentata de d-na înv. Apostol Săndica , Șc. Gen. Gostinu. În continuare a avut loc un medalion literar: „130 ani de la nașterea lui T. Arghezi” prezentat tot de d-na Apostol; a urmat un recital de poezie „Cuvinte potrivite”, în interpretarea tinerelor talente de la Șc. Gen. Gostinu;

–          tradiții și obiceiuri românești „Rusaliile și Calușul în zona Vlașca”   au fost prezentate de d-na D. Palangeanu și d-na Pencea Petruța de la Căminul Cultural Oinacu;

–          în cadrul atelierului de creație au recitat din creațiile proprii: Corina Paica , elevă în cls. a XI-a A de la CNIM, d-na Daniela Grama, membră a cenaclului. D-l Tudor Radan a anunțat tipărirea cărții sale, apărută la editura Cronos –„În numele legii”.

–          scriitorul giurgiuvean George Vlaicu, fost elev al CNIM a fost invitat la această manifestare, dar din motive obiective nu a putut veni. El a trimis cărți din creațiile sale, care au fost înmânate membrilor cenaclului. Eleve ale CNIM pregătite de prof. Aurica Milosescu, prof. Voinea Veronica și bibliotecar Gogoașă Ionica, au recitat versuri din vol. „Eternizant obsesia iubirii“ de G. Vlaicu. S-au remarcat elevele din cls a XI-a G: Iliescu Denisa, Manolescu Jasmina, Calin Roxana, Calcai Andreea și Gurban Andreea. A interpretat la vioară un frumos cântec de G. Enescu eleva Balaneanu Andreea din cls a XI-a B.

–          în cadrul itinerarului cultural  a fost organizată o expoziție de carte și foto documentară bulgară, de către d-na D. Palangeanu.  De asemenea expoziția „T. Vianu, personalitate giurgiuveană” a fost organizată în holul muzeului de d-na bibliotecar Gogoașă Ionica, CNIM.

–          În încheiere membrii cenaclului au vizitat expoziția “Gh. Rădulescu și generația sa. 100 de ani de la naștere” organizată de Muzeul de istorie cu ocazia manifestării internaționale „Noaptea muzeelor”.

 Bibliotecar Ionica Gogoașă

Colegiul Național „Ion Maiorescu”

Întâlnirea bibliotecarilor şcolari din Suceava, Iaşi şi Neamţ

3 iunie 2010 la 4:15 pm | Publicat în evenimente profesionale | Lasă un comentariu

Vineri,28 mai 2010 ,bibliotecarii şcolari din judeţele Iaşi şi Neamţ au participat la un schimb de experienţă la două şcoli de prestigiu din Suceava .Pornind de la titlul De la biblioteca tradiţională la biblioteca informatizată ,bibliotecarii şcolari au vizitat biblioteca Colegiului Naţional Mihai Eminescu şi biblioteca Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu. Activitatea a cuprins şi  o întâlnire cu bibliotecarii din şcolile din Gura Humorului.

În Era Informaţiei biblioteca nu poate să rămână doar un simplu depozit de carte, ea trebuie să-şi redefinească rolul, locul în contextul informativ actual, acceptând pe lângă cartea pe suport de hârtie şi cartea virtuală. Pornind de la această idee biblioteca  Colegiului Naţional MIHAI EMINESCU din Suceava a fost dotată  în 2007 cu  trei calculatoare conectate  la Internet, iar aria informaţională a fost completată cu CD-uri ,Dvd-uri ,casete  video despre viaţa şi activitatea unor mari personalităţi cum ar fi: Eminescu, I.L. Caragiale, Brâncuşi, Nichita Stănescu, Ion Irimescu ,filme ş.a. Acestea sunt folosite la orele de curs de către profesori sau la diverse activităţi extraşcolare desfăşurate la bibliotecă în sala de lectură sau în aula şcolii.

Informatizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă transformă activitatea de organizarea colecţiilor, modul de acces la informaţii şi duce la dezvoltarea de instrumente performante de stocare, regăsire şi difuzare a informaţiei.

Astăzi bibliotecile îşi îmbogăţesc sursele tradiţionale cu surse noi bazate pe tehnologie modernă. Catalogul tradiţional va fi înlocuit cu catalogul online, iar lucrările bibliografice tradiţionale sunt completate cu bazele de date bibliografice.

În acest context, conducerea Colegiului Naţional Mihai Eminescu a achiziţionat  în 2009 un soft pentru informatizarea bibliotecii. Biblioteca informatizată oferă utilizatorului mai multe surse de informare preluate din catalogul tradiţional.

Trecerea de la catalogul tradiţional la catalogul online este o activitate complexă şi presupune prelucrarea informaţiilor oferite de fondul de carte.

Catalogul online (OPACUL) este o bază de date bibliografice gestionate de un soft care îndeplineşte toate funcţiile catalogului tradiţional.

Utilizarea softului BIBLIOPHIL îi ajută pe elevi să-şi formeze deprinderi de căutare şi stocare a informaţiei şi îi iniţiază în gestionarea resurselor moderne de informare.  BiblioPhil este un sistem integrat de bibliotecă şi distribuţie bibliografică, realizat în întregime de specialişti ai domeniului IT din România, fiind un produs prin excelenţă adaptat nevoilor din bibliotecile noastre.

            bibliotecar Andrei Lăcrămioara,

Colegiul Naţional Mihai Eminescu

ZIUA BIBLIOTECARULUI LA ALBA-IULIA

3 iunie 2010 la 4:06 pm | Publicat în aniversari | Lasă un comentariu

Asociaţia Bibliotecarilor din România filiala Alba, a sărbătorit şi în acest an, Ziua Bibliotecarului din România. Evenimentul a avut loc vineri 23 aprilie ora 14, la Galeriile de Artă ale UAP Alba şi a  cuprins: prezentarea semnificaţiei zilei, înmânarea unor diplome oferite de Asociaţia Bibliotecarilor din România şi etapa finală a proiectului cultural-educativ „Scriitorul de lângă noi – Gheorghe Jurcă”.

Dorind să instituie o tradiţie a acestei sărbători, membrele asociaţiei au  hotărât ca şi în acest an momentul să fie celebrat festiv şi cu public larg, pentru a atrage atenţia comunităţii locale asupra breslei bibliotecăreşti. Datorită generozităţii domnului Dan Crecan, preşedintele filialei Alba a Uniuni Artiştilor Plastici, activitatea s-a putut organiza într-un cadru ambiental corespunzător.

Dacă anul trecut asociaţia a oferit diplome bibliotecarilor pensionari, indiferent de tipul de bibliotecă în care şi-au desfăşurat activitatea, anul acesta am hotărât ca diplomele să fie acordate nu bibliotecarilor, ci celorlalte categorii de sprijinitori ai bibliotecii. Persoanele cărora li s-au oferit diplome au fost propuse de membrele asociaţiei într-o şedinţă dedicată special acestei acţiuni şi au făcut parte din două categorii: directori ai unor unităţi de învăţământ şi cadre didactice care au susţinut prin activitatea lor dotarea şi activitatea din bibliotecile şcolare, şi persoane din afara sistemului de învăţământ care prin acţiuni diverse au susţinut  biblioteca.

Fiecare propunere a fost motivată de către bibliotecara care a făcut propunerea şi votată de către restul membrilor din asociaţie. Tot de comun acord s-a hotărât ca diplomele pentru persoanele din afara asociaţiei să fie oferite în cadrul festiv prilejuit de sărbătorirea Zilei Bibliotecarului din România, iar cele pentru cadrele didactice să fie oferite cu ocazia simpozionului anual „Zilele Şcolii Albei”, simpozion care v-a avea loc în data de 28 mai 2010, pentru a mării impactul pe care oferirea acestor diplome îl v-a avea asupra cadrelor didactice.

Au fost oferite diplome în cadru festiv mai multor persoane din medii diferite: personalităţi din administraţie care au susţinut activităţile bibliotecilor în afara obligaţiilor lor de serviciu şi de funcţie (D-l Mircea Hava, primarul municipiului Alba-Iulia, d-l Matei Drîmbărean, directorul D.J.C.C.P.C.N. Alba, d-l Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, d-l Dan Crecan, preşedintele filialei Alba a Uniuni Artiştilor Plastici ), bibliotecari din afara asociaţiei care au sprijinit activităţi derulate de membrii asociaţiei într-un spirit de colaborare  demn de ţinuta meseriei (d-na Mioara Pop, directoarea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, d-nele bibliotecare Magda Cărăuş, Rodica Hăprian şi Jenica Sătmărean ), unor scriitori şi oameni de cultură  (Gheorghe Jurcă, Dorin Lazăr, Ioan Hădărig), altor persoane, firme şi organizaţii.

Pentru a face din sărbătorirea Zilei Bibliotecarului din România, un moment cu adevărat plăcut, Casa Corpului Didactica Alba, prin bunăvoinţa domnului director Prof. Deák-Székely Szilárd Levente, a organizat în continuare şi finalizarea proiectului „Scriitorul de lângă noi – Gheorghe Jurcă”.  

Activitatea a constat în prezentarea rezultatelor muncii elevilor din cele patru ateliere de lucru: atelierul de creaţie plastică (prof. Nicolae Ispas, prof. Leontin Ţibacov, Liceul de Muzică şi Arte Plastice Alba Iulia.) , atelierul de interpretare critică şi de ilustraţie muzicală (prof. Mihaela Gornic şi prof. Daniela Chesaru, Liceul de Muzică şi Arte Plastice Alba Iulia), atelierul de traducere (prof. Georgeta Bădău, Colegiul Naţional „Horia Cloşca şi Crişan” Alba Iulia).

Am fost onoraţi şi de prezenţa scriitorului Gheorghe Jurcă, autorul cărţii „Noapte la castel”, carte care a constituit subiectul proiectului.

Literatura, Arta şi Biblioteca sau reunit cu ocazia Zilei Bibliotecarului din România într-o atmosferă deosebită, atmosferă pe care sperăm să o realizăm în fiecare bibliotecă

 

Bibl. Viorica Genţiana Onişoru

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.