2% pentru ABR

29 aprilie 2008 la 9:29 am | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Stimati colegi,

Conform legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, fiecare contribuabil, persoana fizica ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, poate directiona 2 % din impozitul sau pe venit catre o organizatie nonprofit, cum este si Asociatia Bibliotecarilor din Romania.

Programul 2 % reprezinta o sansa pentru fiecare contribuabil, persoana fizica, de a decide modul de cheltuire a unei parti din impozitul platit statului. Conform normelor de drept, valoarea de 2 % din impozitul pe venit nu constituie o donatie, ci este optiunea contribuabilului de a decide modul in care va fi cheltuita o parte din impozitul sau. In cazul in care contribuabilul nu decide sa directioneze aceasta suma catre o organizatie, ea va fi varsata la bugetul de stat.

Aveti asadar posibilitatea de a decide ce se va intampla cu o parte din impozitul dumneavoastra.

CUM SE PROCEDEAZA DACA ATI HOTARAT SA DIRECTIONATI 2% DIN IMPOZIT CATRE ASOCIATIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMANIA?

Datele de identificare ale asociatiei sunt urmatoarele:

Denumire entitate nonprofit: Asociatia Bibliotecarilor din Romania
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit: 10211897
Cont bancar (IBAN): RO02RNCB0090000508350001 – BCR Lipscani

a. Daca in 2007 ati avut venituri DOAR DIN SALARIU:

1. Completati Cererea 230, “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pina la 2% din impozitul anual“. La capitolul B, folositi datele de identificare ale ABR de mai sus. La mentiunea “Suma” nu este necesara completarea, organul fiscal va calcula si vira suma admisa, potrivit legii.

2. Cereti angajatorului o copie dupa formularul 210 “Fisa Fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii” si anexati-o.

Cererea si copia Fisei Fiscale se depun direct la registratura organului fiscal de care apartineti sau se trimit prin posta, cu scrisoare recomandata. Data limita a trimiterii este 15 mai 2008 (data depunerii sau a postei).

b. Daca in 2007 ati avut venituri DIN MAI MULTE SURSE:

Completati Declaratia 200, “Declaratie speciala privind veniturile realizate“. Pe langa completarea conform obligatiilor legale ce va revin, completati capitolul III, “DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL DATORAT”, punctul 2, “Sponsorizare entitate nonprofit” cu datele ABR. La mentiunea “Suma” nu este necesara completarea: organul fiscal va calcula si vira suma admisa, conform legii.

Depunerea se face ca la punctul a.

Reclame

„Statutul bibliotecilor şi al bibliotecarilor în societatea informaţională”

29 aprilie 2008 la 8:51 am | Publicat în evenimente profesionale, filiale | Lasă un comentariu

În data de 23 aprilie 2008, Filiala Vrancea a Asociaţiei Bibliotecarilor din România a organizat o Sesiune de referate şi comunicări, cu tema: „Statutul bibliotecilor şi al bibliotecarilor în societatea informaţională”.

Activitatea s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” – Focşani, Vrancea.

La activitate au participat bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, bibliotecari de la Biblioteca Judeţeană, cadre didactice din judeţ.

Din partea Consiliului de Conducere al A.B.R. a participat doamna Maria Colătău, care a dat citire Mesajului Consiliului cu ocazia sărbătoririi Zilei Bibliotecarului.

La început activitatea a fost animată de prezenţa a două clase de elevi care au cântat „La mulţi ani !” bibliotecarilor.

A fost vizitată biblioteca C.C.D., recent renovata şi reamenajată, apoi au fost rostite alocuţiuni prilejuite de „Ziua bibliotecarului”, de către directorul C.C.D. prof. dr. Costică Neagu, Fîntînaru Teodora – director Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Focşani Vrancea, Valentin Muscă- ziarist etc.

Au fost acordate diplome din partea Filialei ABR Vrancea: bibliotecarilor merituoşi, colaboratorilor şi presei pentru promovarea activităţii bibliotecii şi bibliotecarilor.

În continuare au fost prezentate referate cu privire la bibliotecă şi la bibliotecar. S-a prezentat punctul de vedere al cadrelor didactice privind profesia noastră.

Un plus de culoare a fost dat activităţii de către Preşedintele Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Vrancea, dl. Ion Roman, care a prezentat referatul cu tema: „Relaţia bibliotecă, bibliotecari, oameni de afaceri”.
Alte lucrări prezentate:
„Amintiri cu şi despre bibliotecile prin care am trecut” – prof. dr. Florinel Agafiţei (scriitor)
„Biblioteca – vitrina comunităţii” – prof. Mihaela Victoria- Oprea
„Biblioteca – spaţiul fizic şi cultural” – prof. Mariana Ţandără
„Profil de bibliotecar” – bibl. Crăciun Veronica
„Marketingul în biblioteca şcolară” – bibl. Harea Gabriela
„Bibliotecile şi bibliotecarul în societatea informaţională” – bibl. Chipon Gabriela etc.

Activitatea a fost mediatizată de toată presa vrânceana.

Preşedintele Filialei A.B.R. Vrancea
Stela Sebe

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-18.04.2008

22 aprilie 2008 la 2:51 pm | Publicat în consiliul de conducere | Lasă un comentariu

Vineri, 18 aprilie 2008, la sediul ABR a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere, cu următoarea ordine de zi:

 • Situaţia achitării cotizaţiilor pe primul trimestru al anului 2008 si a bugetului ABR – informare prezentata de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
 • Situaţia înscrierilor în ABR – informare prezentata de dl. Robert Coravu, secretar general
 • Tematica Revistei Române de Biblioteconomie si Ştiinţa Informării pentru anul 2008 – informare prezentata de dl. Robert Coravu, secretar general
 • Aprobarea calendarului întrunirilor secţiunilor ABR pentru anul 2008
 • Acţiuni în vederea sărbătoririi Zilei bibliotecarului (23 aprilie 2008 )
 • Stadiul organizării celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR – informare prezentata de d-na Ileana Balan, directorul Bibliotecii Universităţii din Piteşti
 • Stadiul demersurilor privind obţinerea aprobării de organizare a cursurilor de formare continuă de către ABR – informare prezentată de d-na Amelia Costoiu, preşedintele filialei Bucureşti
 • Diverse

Au fost prezenţi 12 din cei 17 membri ai Consiliului: Mircea Regneală – preşedinte, Robert Coravu – secretar general, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Corina Apostoleanu – vicepreşedinte, Valentina Lupu – vicepreşedinte, Adriana Szekely, Delia Pârşan, Ovidiu Călugărescu, Mihaela Dragu, Maria Colătău, Maria Drăghici, Margareta Pop – membri. De asemenea, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, dl. profesor Ion Stoica, preşedinte de onoare, doamna Amelia Costoiu, preşedintele filialei Bucureşti, doamna Ileana Bălan, directorul Bibliotecii Universităţii din Piteşti, şi dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş.

Înainte de a trece la discutarea ordinii de zi, dl. Mircea Regneală i-a informat pe cei prezenţi cu privire la demisia doamnei Angela Repanovici din Consiliul de conducere şi din funcţia de preşedinte al Diviziunii Biblioteci Universitare.

Ţinând cont de aceasta situaţie, pentru completarea componenţei Consiliului de conducere al ABR şi a Biroului de coordonare al Diviziunii Biblioteci Universitare, Consiliul a luat următoarele decizii, în conformitate cu prevederile Statutului ABR:

 • Numirea doamnei Ivona Olariu (BCU Iaşi) in functia de membru interimar al Consiliului de conducere, pe postul ramas vacant prin demisia doamnei Angela Repanovici (la sedinta de constituire a ABR din data de 19 martie 2007, doamna Ivona Olariu a fost urmatoarea persoana ca numar de voturi dupa cele trei prevazute prin Statut sa faca parte din Consiliul de conducere al ABR ca reprezentante ale Diviziunii Biblioteci Universitare)
 • Numirea doamnei Adriana Szekely (care ocupa până acum funcţia de secretar al Diviziunii Biblioteci Universitare) in functia de presedinte interimar al Diviziunii Biblioteci Universitare şi, implicit, de vicepreşedinte al ABR
 • Numirea doamnei Ivona Olariu (care ocupa până acum funcţia de membru al Biroului de coordonare al Diviziunii Biblioteci Universitare) in functia de secretar interimar al Diviziunii Biblioteci Universitare
 • Completarea componenţei Biroului de conducere al Diviziunii Biblioteci Universitare cu doamna Luminiţa Danciu (BU Petroşani) – membru interimar.

Iată o sinteză a problemelor discutate şi a hotărârilor luate în cadrul şedinţei:
1. La data de 17.04.2008, numărul membrilor ABR era de 2.353. ABR are filiale în toate judeţele ţării, cu excepţia Brăilei şi Harghitei. În judeţele Teleorman şi Galaţi urmează să se refacă alegerile pentru conducerea filialelor respective, în vederea cooptării unor reprezentanţi ai bibliotecilor publice din cele două judeţe care s-au înscris în ABR.
2. A fost aprobat calendarul întrunirilor secţiunilor ABR.
3. Membrii Consiliului au fost informaţi cu privire la tematica apariţiilor din 2008 ale Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. În urma renunţării doamnei Gabriela Dumitrescu la calitatea de coordonator al nr. 4/2008, Consiliul a decis ca acest număr, dedicat împlinirii a 500 de ani de tipar românesc, să fie coordonat de dl. conf. univ. dr. Victor Petrescu, directorul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa.
4. Membrii Consiliului au aprobat textul mesajului conducerii ABR cu prilejul sărbătoririi „Zilei bibliotecarului”.
5. Cea de-a XIX-a Conferinţă Naţională a ABR se va desfăşura la Piteşti, în perioada 17-19 septembrie 2008, şi va avea ca temă Bibliotecile româneşti în era digitală. Informaţii suplimentare vor fi furnizate în cursul lunii următoare, când vor fi transmise şi invitaţiile de participare.
6. Conducerea ABR va întreprinde demersuri pentru modificarea metodologiei de acordare a Premiului „Al. Rosetti”, astfel încât acesta să poată fi acordat întregului personal de specialitate angajat în biblioteci şi nu doar celor angajaţi în funcţia de bibliotecar.
7. Doamna Amelia Costoiu a informat Consiliul de conducere cu privire la demersurile întreprinse pentru acreditarea ABR în vederea susţinerii de cursuri de formare continuă destinate bibliotecarilor cu studii superioare. Dosarul pentru acreditarea ABR pentru cursuri de perfecţionare dedicate a fost depus la Agenţia Naţională de Formare Profesională a Adulţilor a municipiului Bucureşti (ANFPA) pe data de 16 aprilie. După verificarea dosarului, acesta va fi supus aprobării conducerii ANFPA. Conform legislaţiei in vigoare, analiza dosarului va dura o lună, perioadă in care se mai pot cere diverse explicaţii sau acte doveditoare. După acreditare, ABR va organiza cursuri de perfecţionare pe module, în funcţie de cererile bibliotecarilor interesaţi şi va elibera certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
8. Consiliul de conducere a aprobat sponsorizarea, cu o sumă modică, a doamnelor Crina Mihăilescu (BUMF „Carol Davila” Bucureşti) şi Corina Apostoleanu (BJ Constanţa), în vederea participării la două conferinţe internaţionale de specialitate.
9. Consiliul de conducere şi-a reafirmat disponibilitatea de a relua discuţiile cu ANBPR în vederea unificării, în condiţiile în care se va primi o solicitare oficială în acest sens din partea conducerii acestei asociaţii.
10. S-a subliniat necesitatea ca asociaţia să reacţioneze în mod oficial la toate articolele din mass-media care prezintă deformat situaţia bibliotecilor româneşti.
11. S-a propus sa se ia legătura cu documentariştii din instituţiile mass-media, pentru a le propune să devină membri ai ABR.
12. S-a aprobat susţinerea financiară a întrunirilor secţiunilor ABR, cu o sumă care va fi acordată în funcţie de numărul participanţilor.
13. S-a decis confecţionarea si distribuirea in teritoriu a carnetelor de membru, precum şi a câte unei ştampile pentru fiecare filială ABR.

MESAJUL CONDUCERII ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII „ZILEI BIBLIOTECARULUI”

21 aprilie 2008 la 7:33 am | Publicat în comunicate, consiliul de conducere | 4 comentarii

Stimaţi colegi,

În ziua de 23 aprilie, declarată de UNESCO „Ziua mondială a cărţii şi a drepturilor de autor”, bibliotecile româneşti sărbătoresc “Ziua Bibliotecarului”. Este prilejul de a aduce un omagiu întregului personal de specialitate, indiferent de specificul bibliotecilor în care îşi desfăşoară activitatea, şi de a atrage din nou atenţia asupra unei profesii care, în continuare, nu este înţeleasă, cunoscută şi apreciată la adevărata ei valoare.

Importanţa structurilor infodocumentare în lumea contemporană, în Societatea Informaţiei, nu mai trebuie subliniată. O societate bazată pe informaţie, pe cunoaştere, ar trebui să acorde mai multă importanţă instituţiilor care selectează, achiziţionează, prelucrează, semnalează şi pun la dispoziţia utilizatorilor documente pe toate tipurile de suporturi. Din păcate, în România, atenţia acordată bibliotecilor de către forurile decizionale cu atribuţii în domeniu este, în acest moment, departe de nivelul unei ţări membre a Uniunii Europene.

Asociaţia Bibliotecarilor din România îşi îndeamnă membrii din toate tipurile de biblioteci – naţionale, universitare, publice, şcolare şi specializate – să organizeze, la nivelul filialelor judeţene, activităţi specifice dedicate “Zilei Bibliotecarului”. Aceste activităţi trebuie să sublinieze rolul pe care îl au bibliotecarii şi bibliotecile în societatea contemporană şi să facă mai bine cunoscute publicului larg colecţiile şi serviciile pe care le pun la dispoziţia utilizatorilor de informaţii din toate categoriile sociale şi profesionale. Felul în care suntem percepuţi şi trataţi depinde în mare măsură de noi, de modul în care ştim să ne punem în valoare realizările şi să ne facem preţuiţi de către autorităţile finanţatoare.

Cu ocazia “Zilei Bibliotecarului”, Asociaţia Bibliotecarilor din România urează tuturor colegilor din bibliotecile româneşti multă sănătate şi cât mai multe realizări profesionale.

Consiliul de conducere al ABR

Aniversare Nichita Stănescu la Bacău

15 aprilie 2008 la 9:20 am | Publicat în evenimente profesionale | Lasă un comentariu

In data de 28 martie 2008 s-a desfăşurat, la Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri”din Bacău, activitatea Nichita Stănescu –’75.

Intalnirea, organizată pe structura Cercului Metodic al bibliotecarilor din judeţ, a reprezentat a cincea activitate din Proiectul Educaţional Interşcolar Universurile lecturii, demarat in octombrie 2007 şi care are ca termen de desfăşurare anul şcolar 2007 -2008.

Proiectul, coordonat de bibliotecarii Maria Creţu (Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri”) şi Dana-Ligia Grosu (Şcoala “Miron Costin”) este realizat în parteneriat cu şcoli şi instituţii de cultura din Bacău, fiind avizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi de Casa Corpului Didactic”Gr. Tăbacaru”.

Activitatea din 28 martie s-a desfaşurat sub semnul lui Nichita Stănescu, iar secvenţele din program au încercat sa evidenţieze, în ipostaze diferite, “o lectura a poeziei” realizată de elevi:

Nichita Stănescu…mărturisiri – a propus un colaj de texte bazat in special pe volumul Fiziologia poeziei, în interpretarea elevilor de la şcoala gazdă (coordonator bibliotecar prof. Maria Creţu);
Desemnele lui Nichita – a fost genericul expoziţiilor realizate de elevii de la Liceul de Artă “George Apostu” (coordonator prof. Ioan Burlacu) şi de la Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri”(coordonator prof. Lăcrămioara Nemeş) care au propus, în ipostaze grafice, o ilustrare a textului liric stănescian;
Carte de citire, carte de iubire – traduceri din volum realizate de elevii şcolii gazdă, de la clasele bilingv-engleză şi intensiv-franceză (coordonatori prof. Florenţa Popa, Gabriela Petre-Căşeriu şi Ioan Grinţescu). Elevii au oferit oaspeţilor CD-uri cu încercările lor .

În structura activitaţilor din proiect este inclusă şi o secvenţă de didactică a lecturii. La această întalnire ne-am bucurat de prezenţa unui oaspete special, d-na lector univ. dr. Maria Simona Antonescu, de la Departamentul de Bibliologie şi Ştiinţa Informării a Universităţii din Bucureşti. Caracteristicile de lectură la copii si adolescenţi a reprezentat tema unei prelegeri deosebit de interesante, susţinută cu profesionalism.
Un partener permanent al activitaţilor noastre, Biblioteca Judeţeană “I.C.Sturdza”, a fost reprezentat la această întalnire de d-na Ana Chiscop, şef department, care a prezentat recenzia lucrării Mileniul românesc, 1000 de ani de istorie în imagini, aparută la Ed. Litera Internaţional în 2006.

Un alt invitat special, care a oferit informaţii preţioase pe linie profesională, a fost d-na Valentina Lupu, preşedinta diviziunii Biblioteci Şcolare din cadrul ABR.

Activitatea noastră s-a bucurat de participarea colegială a bibliotecarilor de la şcolile din judeţ, de la Universitatea din Bacău şi de la Casa Corpului Didactic “Gr. Tăbăcaru”.

Prof. Maria Creţu
Bibliotecar, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri”-Bacău
Preşedinte ABR- filiala Bacău

Prima ediţie a sesiunii de comunicări ştiinţifice PROBIB

14 aprilie 2008 la 4:46 pm | Publicat în conferinţe, evenimente profesionale | Lasă un comentariu
Etichete: ,

În organizarea Bibliotecii Universităţii din Piteşti, s-a desfăşurat, în zilele de 10-11 aprilie, prima ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pe Probleme de Biblioteconomie – PROBIB, având ca temă Comunicarea colecţiilor – între tradiţie şi modernitate.

În prima zi a Sesiunii, colegi din bibliotecile universitare, şcolare şi publice au prezentat comunicări care au abordat o paletă largă de preocupări ale biblioteconomiei contemporane.

Ziua a doua a fost dedicată unei excursii documentare, care a avut ca obiective Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, Biserica „Sf. Treime” (monument istoric) şi Muzeul Judeţean – Secţia de istorie şi ştiinţele naturii, Secţia de artă românească modernă şi contemporană şi Casa Memorială „Liviu Rebreanu” (Valea Mare)

Fiecare participant care a susţinut comunicare a primit un CD-ROM care conţine textele integrale ale lucrărilor prezentate, precum şi o diplomă de participare.

Deşi prima sa ediţie a beneficiat de participarea unui număr redus de bibliotecari din afara Piteştiului, PROBIB este un eveniment profesional care, dacă va avea continuitate, va trezi un interes din ce în ce mai mare din partea comunităţii bibliotecare. Bine organizată, această ediţie poate fi primul pas către înscrierea Piteştiului pe harta centrelor universitare care găzduiesc manifestări biblioteconomice cu tradiţie. Este nevoie de cât mai multe asemenea manifestări, pentru că ele dau măsura unei bresle profesionale care vrea să comunice şi să progreseze. Sperăm ca, în anii următori, PROBIB să beneficieze de mai multă atenţie şi din partea conducerii universităţii piteştene, care de această dată, probabil din cauză că se afla în primele săptămâni de mandat, nu a avut niciun reprezentant la lucrările sesiunii.

Nu în ultimul rând, sesiunea PROBIB din acest an poate fi considerată, din punct de vedere organizatoric, un mic „antrenament” pentru gazde, în perspectiva celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR, care se va desfăşura la Piteşti, în luna septembrie.

Imagini din timpul desfăşurării PROBIB

„Pod de carte” la Vaslui

14 aprilie 2008 la 3:35 pm | Publicat în aniversari, biblioteci şcolare, evenimente profesionale, filiale, manifestări culturale | Lasă un comentariu

La Şcoala cu clasele I – VIII “Mihai David” din oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, se derulează proiectul educaţional cu titlul “PODUL DE CARTE”, care are drept scop dezvoltarea unui parteneriat activ între instituţii de învăţământ şi cultură, din Vaslui şi Republica Moldova.

Activitatea s-a desfăşurat pe data de 27 martie 2008, pentru a marca şi împlinirea a 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

La activitate au participat elevi şi cadre didactice din oraşul Negreşti, profesori de la Universitatea de Stat “Ion Creangă”din Republica Moldova, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, ai Casei Corpului Didactic Vaslui, Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, Consiliului Judeţean Vaslui, Primăriei oraşului Negreşti, ai Bibliotecii “Constantin Macarovici” Negreşti, Grupului Şcolar Industrial Negreşti, membri ai ABR filiala Vaslui etc.

Activitatea a cuprins programul artistic susţinut de elevii şcolii în cinstea oaspeţilor de peste Prut, precum şi rememorarea unor momente de istorie comună, mesaje din partea invitaţilor, iar in final realizarea unei donaţii de carte pentru două licee din Republica Moldova ( Săşeni şi Gura Galbenă).

Aşa cum sublinia şi Mihail Sadoveanu „cartea bună e solia care poartă necontenit prin veacuri flacăra civilizaţiei, (…) înălţarea spirituală spre progres”.

Ca o solie, dorim să se constituie şi acest proiect prin care cartea, „prietenul cel mai destoinic” să ne ajute să realizăm o dorinţă veche şi dragă nouă – aceea de a dǎrui din suflet cǎrţi care sǎ lumineze alte suflete, deoarece pentru om cartea este cea „care îl sprijină şi mângâie, care îmbărbătează şi ajută” (M. Sadoveanu).

Cartea poate lega (pentru a câta oară?) suflete vorbind aceeaşi limbă şi poate reface drumul pierdut dintre cele două maluri ale Prutului.

De asemenea, prin acest proiect, dorim să punem în evidenţǎ două preocupări importante ale cadrelor didactice şi elevilor şcolilor noastre: dragostea pentru cǎrţi şi lectură (din orice domeniu ar fi ea) şi dragostea pentru natură. Proiectul nostru se doreşte şi o pledoarie pentru cartea din hârtie. Credem cǎ obiectul „carte frumoasǎ” nu va dispǎrea niciodatǎ, în ciuda ofensivelor media, a lumilor virtuale sau nevirtuale.
La aceste două preocupări, s-a adăugat şi dorinţa sinceră şi necondiţionată de a oferi cărţi elevilor celor două licee din Republica Moldova – Liceul Teoretic din Săşeni şi Liceul Gura Galbenă. Aceastǎ dorinţǎ a putut fi materializatǎ prin efortul comun al elevilor şi al cadrelor didactice din şcoala noastrǎ, efort împletit şi completat cu generozitatea sponsorilor noştri.

Dorim ca acest proiect să se transforme într-o veritabilă şi durabilă prietenie, care să continue în mod simplu şi firesc şi după finalizarea lui. Aşadar, sǎ acceptǎm cu bucurie darul pe care cartea ni-l oferǎ cu generozitate: aventura spiritualǎ.

Proiectul se deruleaza până la 31 decembrie 2008, iar cei care doresc un parteneriat de colaborare pot lua legatura cu doamna prof. Valentina Lupu – preşedinte filiala ABR Vaslui şi Constantinescu Elena Iuliana – secretar filiala ABR Vaslui – coordonatoarea proiectului.

“2008-Anul Internaţional al Planetei Pământ”

2 aprilie 2008 la 12:46 pm | Publicat în biblioteci şcolare, filiale, perfecţionare profesională | Lasă un comentariu

Vineri, 28 martie 2008, la Casa Corpului Didactic Giurgiu, s-a desfăşurat prima activitate de perfecţionare a bibliotecarilor şcolari pe semestrul II al anului şcolar 2007-2008. Tema acestei activităţi a fost dedicată planetei Pământ, întrucât anul 2008 a fost decretat, printr-o rezoluţie ONU, Anul Internaţional al Planetei Pământ. Lansarea oficială a acestui eveniment a avut loc în februarie 2008, la sediul UNESCO din Paris.

Activitatea a fost organizată de biblioteca CCD în colaborare cu biblioteca C.N. „Ion Maiorescu” din Giurgiu. Au fost abordate două probleme actuale şi mediatizate destul de des: încălzirea globală şi protecţia mediului înconjurător. După cuvântul de deschidere adresat participanţilor de către Floarea Bălan, director CCD, a fost prezentat un material despre cauzele şi efectele încălzirii globale a planetei, de către Anca Chiţu, director al Colegiului Naţional „Ion Maiorescu”. Mariana Mola, bibliotecar CCD, a prezentat cartea şi filmul „ Un adevăr incomod” („An Inconvenient Truth”) de Al Gore, fost vicepreşedinte al SUA şi autorul volumului bestseller „Pământul în primejdie (1992). Cartea prezintă, într-un limbaj simplificat şi pe înţelesul tuturor, fenomenul încălzirii globale şi importanţa reducerii emisiilor de CO2. Filmul „An Inconvenient Truth” a obţinut premiul Oscar, în anul 2007, pentru cel mai bun film documentar de lung metraj, iar melodia de pe coloana sa sonoră – „ I need to wake up”- a fost premiată pentru cea mai bună melodie dintr-un film.

„Protecţia mediului înconjurător- o necesitate vitală”, material prezentat de Ionica Gogoaşă, bibliotecar CN „I. Maiorescu”, a captat atenţia celor prezenţi. Programul acestei activităţi a mai cuprins: un recital de cântec şi poezie susţinut de elevi, expoziţii de carte şi desene („Mesaj pentru Planeta Pământ”).

Mariana Molapreşedinte
Ionica Gogoaşăsecretar
Filiala ABR Giurgiu

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.