Instrucţiuni privind organizarea alegerilor ABR pentru conducerea secţiunilor, diviziunilor şi filialelor

20 ianuarie 2011 la 5:05 pm | Publicat în diviziuni, filiale, secţiuni | Un comentariu

Scrisoarea preşedintelui ABR către preşedinţii de filiale

Tabel 1 – Tabel centralizator – înscriere ca membru al unei secţiuni ABR

Tabel 2 – Tabel centralizator – voturi pentru conducerea secţiunii

Tabel 3 – Tabel centralizator – voturi pentru conducerea diviziunii

Reclame

SCRISOARE DESCHISĂ

18 ianuarie 2011 la 2:08 pm | Publicat în biblioteci publice | Un comentariu
Etichete:

Către Consiliul Judeţean Constanţa

În atenţia Domnului Preşedinte NICUŞOR-DANIEL CONSTANTINESCU

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) îşi manifestă îngrijorarea faţă de  situaţia în care a ajuns în anul 2010 Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman” Constanţa, una dintre cele mai mari şi mai reprezentative biblioteci publice din ţară, cu  personal de înaltă calificare, membră a ABR.

Din cauza reducerii masive a fondurilor financiare  de  către Consiliul Judeţean, biblioteca constănţeană a fost nevoită să-şi închidă mai multe departamente şi filiale – practic, în acest moment o singură filială a rămas în funcţiune, cu un program de numai 16 ore pe săptămână . In anul 2010 nu a mai fost achiziţionată nicio publicaţie, iar degradarea stării localului central, în lipsă de fonduri pentru reparaţii, face ca documentele depozitate la ultimul etaj al clădirii să fie afectate la fiecare ploaie mai puternică. Mai mult, schema de personal a bibliotecii a fost drastic redusă de concedierile produse la sfârşitul verii, în flagrantă contradicţie cu cerinţele acestui mare oraş şi  cu prevederile Legii bibliotecilor!

Conform Anexei nr. 1 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, pentru încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor judeţene se prevede existenţa unui post de bibliotecar sau alt post de specialitate la 5 000-7 000 de locuitori ai judeţului. La populaţia de 720 303 locuitori a judeţului Constanţa (cf. Anuarului statistic al României – 2009), rezultă un minim de 102 şi un maxim de 149 posturi de specialitate, la care se adaugă funcţiile de conducere. În aceste condiţii, este de netolerat faptul că, în urma aplicării fără discernământ  a prevederilor OUG 63/2010, Bibliotecii Judeţene „I. N. Roman” din Constanţa i s-a redus schema de personal cu mai mult de 50%, ea funcţionând în prezent cu doar 39 de posturi.

La toate acestea s-au adăugat întârzierile înregistrate la plata salariilor bibliotecarilor aflaţi (încă) în funcţie.

Ne exprimăm speranţa ca, în anul care tocmai a început, situaţia intolerabilă din 2010 nu se va mai repeta, iar Consiliul Judeţean Constanţa va aloca fonduri financiare care să permită Bibliotecii Judeţene ”Ioan N. Roman” să-şi dezvolte fondurile de publicaţii prin noi achiziţii, să ofere noi servicii utilizatorilor, să respecte indicatorii de personal şi activitate prevăzuţi de Legea bibliotecilor, astfel încât să-şi recupereze rolul şi însemnătatea pe care le are în comunitatea locală, în societatea românească, în sistemul naţional al bibliotecilor.

În ceea ce o priveşte, Asociaţia Bibliotecarilor din România va întreprinde toate demersurile pentru a sensibiliza factorii de decizie, autorităţile statului şi opinia publică cu privire la situaţia Bibliotecii Judeţene „I.N. Roman”.

Asociaţia Bibliotecarilor din România

RĂSPUNSUL CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-16.12.2010

13 ianuarie 2011 la 10:16 am | Publicat în consiliul de conducere, diviziuni, secţiuni | Lasă un comentariu

Şedinţa Trimestriala a Consiliului de Conducere al ABR a avut loc pe data de 16.12.2010, la Biblioteca Universităţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Au  participat următorii  membri ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Valentina Lupu (vicepresedinte), Mihaela Zecheru (vicepreşedinte), Lăcrămioara Blascioc (trezorier),  Corina Apostoleanu (secretar general), Maria Colătău, Maria Drăghici, Valerica Grigore, Ivona Olariu, Robert Coravu, Ovidiu Călugărescu.  Ca invitata a luat parte  doamna Letiţia Purdoiu de la Biblioteca Universităţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Discuţiile au cuprins :

  1. Raport privind cheltuielile la cea de a XXI-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, prezentat de dra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
  2. Informare privind bugetul ABR până în luna decembrie 2010 şi situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă dra Lăcrămioara Blascioc, trezorierul Asociaţiei
  3. Situaţia înscrierilor în ABR- prezintă dna Corina Apostoleanu, secretar general
  4. Situaţia privind vânzările de abonamente şi cărţi – prezinta Rodica Mitoiu, secretar executiv
  5. Planificarea reuniunilor profesionale ale secţiunilor ABR, pentru anul 2011- prezintă dna Corina Apostoleanu, secretar general
  6. Stabilirea calendarului alegerilor pe filiale si secţiuni, pentru anul 2011 – prezintă dl Mircea Regneală
  7. Informare privind organizarea celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a ABR care va avea loc la Sibiu, prezintă dl Mircea Regneală
  8. Diverse.

In legatura cu alegerile din anul 2011, s-au stabilit urmatoarele :

alegerile  vor începe din primele luni ale anului viitor pentru filiale şi secţiuni. În cadrul alegerilor pe secţiuni, s-a hotărât ca, în primă fază, membrii ABR să se afilieze până la 1 februarie 2011 la o singură secţiune unde vor avea drept de vot. În perioada 1-15 februarie vor fi transmise candidaturile care vor consta în transmiterea CV-ului şi a unui plan managerial. Perioada 15 februarie – 1 martie 2011 va fi alocată votului membrilor fiecărei secţiuni. În cazul în care nu sunt înregistrate candidaturi pentru biroul executiv al secţiunii, se vor face propuneri din cadrul comitetului permanent al secţiunii.

In cazul alegerilor pe filiale, fiecare preşedinte îşi organizează în perioada martie – iunie alegerile din filială. Modalitatea de votare se stabileşte pe fiecare filială în parte, iar rezultatul se transmite pană la 1 iunie 2011 la secretariatul ABR.

Alegerile pe diviziuni vor urma aproape aceeaşi procedură ca în cazul alegerilor pe secţiuni: depunerea candidaturii şi votarea de către mebrii diviziunii a preşedintelui, pe baza CV-ului şi a unui plan managerial, a secretarului şi a celor trei membri permanenţi ai diviziunii. În cazul în care nu se vor înregistra candidaturi, vor fi votate persoane din cadrul comitetului permanent al diviziunii. În cadrul alegerilor pe diviziuni nu va mai fi nevoie, ca la alegerile pe secţiuni, de prima fază (cea de afiliere) întrucât membrii fiecarei diviziuni sunt specializati pe tip de bibliotecă.

Alegerile din cadrul diviziunilor se vor desfăşura în paralel cu alegerile pe secţiuni.

Metodologia desfasurarii  alegerilor va fi transmisa in teritoriu in cel mai scurt timp.

Rezultatele Cursului de formare a formatorilor în cultura informaţiei

13 ianuarie 2011 la 10:12 am | Publicat în cultura informaţiei, perfecţionare profesională | Lasă un comentariu

Aşa cum am anunţat anterior, între 24 şi 26 noiembrie 2010 s-a desfăşurat la Poiana Braşov un curs de formare a formatorilor în cultura informaţiei, organizat de ABR cu sprijinul Serviciului Cultural al Ambasadei SUA la Bucureşti (adresăm mulţumiri speciale apropiatei colaboratoare a bibliotecarilor români, d-na Monica Drăgan). Cei 20 de participanţi au provenit de la biblioteci universitare din ţară care au calitatea de membru instituţional al ABR.

Lectorii au prezentat următoarele module :

Prof. univ. dr. Angela Repanovici

Accesul deschis la informaţia ştiinţifică prin depozitele digitale instituţionale

Depozite digitale instituţionale

Concepte de bază în cultura informaţiei

Prof. univ. dr. Mircea Regneală

Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor

Drd. Robert Coravu

Strategii de căutare a informaţiilor

Instrumente de căutare a informaţiilor

Voichiţa Dragomir

Colecţii digitale

Tiberius Ignat

Evaluarea surselor de informare electronice

Cursurile au prezentat multe elemente de noutate, în sensul surselor de regăsire a informaţiei, dar şi al tehnicilor de lucru cu utilizatorii.

Participanții au formulat întrebări și au fost solicitați să evalueze cursurile.

La rândul lor, aceștia vor instrui colegi din instituțiile în care lucrează, astfel încât cunoștințele dobândite să fie transmise cât mai multor bibliotecari.

Lista participanților

Olariu Ivona BCU „Mihai Eminescu”, Iasi
Enescu Gina BCU „Carol I”, Bucuresti
Stan Doru-Gabriel Biblioteca Universitatii din Pitesti
Varga Laura Biblioteca Universitatii de Nord, Baia Mare
Costea Gabriela Biblioteca Universităţii „Transilvania”, Braşov
Cecilia Anghel Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău
Busioc Andreea Biblioteca UMF „Carol Davila”, Bucureşti
Muntyan Alina Henrietta BCU „Eugen Todoran”, Timişoara
Ciobanu Alina Biblioteca Academiei Tehnice Militare, Bucureşti
Danciu Luminiţa Biblioteca Universităţii din Petroşani
Pistol Niculina Biblioteca Universităţii „Politehnica” din Bucureşti
Brumaru Ana Iolanda Biblioteca ASE
Purdoiu Letiţia Biblioteca UMV, Bucureşti
Apostoleanu Corina Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa
Ilinca Elisa Roxana Biblioteca Sfântului Sinod, Bucureşti
Munteanu Sorina Biblioteca „Dumitru Staniloae” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
Măluşanu Elena Biblioteca Academiei Române
Mihăilescu Crina Biblioteca UMF „Carol Davila”, Bucureşti

Corina Apostoleanu

Workshop organizat în colaborare cu Institutul Goethe

13 ianuarie 2011 la 10:00 am | Publicat în biblioteci pentru copii, workshop-uri | Lasă un comentariu
Etichete:

După cum este cunoscut, există o colaborare ce a intrat în tradiţie între Institutul Goethe şi Asociaţia Bibliotecarilor din România.

În acest sens, sunt organizate în fiecare an, sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu sprijinul BCU „Carol I” din Bucureşti, seminarii, cursuri, workshop-uri în care se realizează un intens schimb de experienţă profesională, necesar dezvoltării de noi servicii destinate utilizatorilor şi implicit creşterii rolului bibliotecilor de orice tip în viaţa socială a unei comunităţi.

În zilele de 25-26 octombrie 2010, oaspetele nostru a fost d-na Christiane Bornett de la Biblioteca Municipalǎ Friedrichshain-Kreuzberg Berlin, care a susţinut un workshop destinat departamentelor pentru copii şi tineret, în special. Subiectul s-a dovedit de interes mai larg, deoarece între cei  21 de participanţi din România s-au numărat  bibliotecari din toate structurile-biblioteci şcolare, publice, centrele culturale germane din România, dar şi biblioteci universitare.

D-na Christiane Bornett a trecut în revistă programele de stimulare a dezvoltării vocabularului şi lecturii, existente în biblioteca în care lucrează.

Exemplificările au fost extrem de bogate, textele bine alese, iar materialele pe care d-na bibliotecară le-a folosit, alături de prezentarea în power-point, respectiv cărţi, jucării, artefacte special confecţionate, au avut rolul nu numai de a „colora” cele prezentate, dar au oferit o imagine completă a modului în care se organizează evenimentele.

Christiane Bornett s-a dovedit un moderator excepţional al evenimentului întrucât bibliotecarii români au fost antrenaţi în multe activităţi practice, stimulaţi să conceapă răspunsuri pentru diferite tipuri de jocuri intercative ce pot fi organizate cu copiii de diferite categorii de vârstă.

Au existat discuţii libere despre reforma educaţională, aşa cum este ea concepută în Germania,  dar şi în România.

D-na Bornett a arătat că sporirea competenţelor de limbă germană lingvistice ale copiilor se dovedeşte  a fi un obiectiv important, în condiţiile în care există în Berlin, dar şi în toată Germania o structură etnică extrem de variată dată de stabilirea masivă de străini în această ţară, dar şi de faptul că, aşa cum se întâmplă în toată lumea, Internet-ul tinde să ia locul altor mijloace de informare.

Bibliotecarii români au primit întreg setul de materiale prezentate în limba germană, şi în limba română, gest colegial pe care îl apreciem ca atare.

În consecinţă, considerăm acest schimb de experienţă  profesională de un real folos în înţelegerea sporirii rolului educaţional al bibliotecii, dar şi implicarea socială  prin programe şi proiecte menite să sublinieze vizibilitatea unei astfel de instituţii.

Un cuvânt special de mulţumire se cuvine doamnei Eleonore Ellwanger, directoarea bibliotecii Institutului Goethe, care a dovedit, de fiecare dată disponibilitate de colaborare şi a arătat prietenie bibliotecarilor noştri.

Mentionam în încheiere că Asociatia Bibliotecarilor din Romania, in stabilirea invitatiilor pentru acest curs, a tinut seama de interesele profesiei si nu de apartenenta la o asociatie sau alta. Asa se explica ca intre participanti  se numara persoane care nu fac parte din ABR.

Lista participanţilor

  Nume Instituţie
  Amelia Costoiu BCU „Carol I” Bucureşti
  Liliana Iordache Casa de Cultură Friedrich Schiller
  Simona Antonescu Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere
  Gabriela Toma Biblioteca Metropolitană Bucureşti
  Dana Dudu Centrul Cultural German Braşov
  Ioana Chiru Biblioteca Judeţeană George Bariţiu
  Adelina Ioana  
  Gabriela Boboc Şcoala Generală „Mihail Kogălniceanu”
  Raluca Horvath Centrul Cultural German Cluj
  Corina Anca Pervain Biblioteca Judeţeană Octavian Goga
  Corina Apostoleanu Biblioteca Judeţeană
  Kiss Laszlo Liceul Teoretic “Mikes Kelemen”
  Anca Cerăceanu Biblioteca Universităţii din Craiova
  Viorica Dicu Universitatea “Dunarea de Jos “
  Maricica Târâlă-Sava Biblioteca V. A. Urechia
  Violeta Iosub BCU „M. Eminescu” Iaşi
  Zamfira Stoica Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
  Adina Bujor Biblioteca Judeţeană „P. Iorgovici”
  Roxana Stoenescu Centrul Cultural German Sibiu
  Molnar Krisztina Centrul Cultural German Timişoara
  Lupu Valentina CCD Vaslui

Corina Apostoleanu

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.