Întrunirea Secţiunii Statistică şi evaluare

30 mai 2008 la 12:14 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea statistică şi evaluare | Lasă un comentariu

Stimaţi colegi,

În zilele de 12 şi 13 iunie a.c. , la Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iaşi, se va desfăşura întalnirea anuală a secţiunii de Statistică si evaluare a ABR.

ema propusă pentru întâlnirea profesională este “Dimensiunile evaluării în biblioteci”. Comunicările care urmează a fi susţinute pot aborda subiecte pliate pe tematica întâlnirii.

La lucrări pot participa, pe lângă membrii secţiunii , şi alţi colegi interesaţi de problematica evaluării şi statisticii de biblioteca, indiferent de tipul bibliotecii în care îşi desfăşoară activitatea.

Cei care doresc să participe sunt rugaţi să-şi confirme prezenţa la lucrările secţiunii şi să transmită titlul comunicării pe care o vor susţine până pe data de 2 iunie 2008, pentru a rezerva locurile de cazare şi pentru a putea transmite în timp util invitaţiile de participare.

Date de contact:
• e-mail: ivona@uaic.ro – d-na Ivona Olariu, Presedinte Filiala ABR Iaşi
• telefon: 0766326217

Vom reveni cu detalii privind cazarea şi programul întâlnirii profesionale.

Adriana Szekely
Preşedintele Secţiunii Statistică şi Evaluare

Reclame

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 1/2008

29 mai 2008 la 1:22 pm | Publicat în biblioteci publice, Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu

A apărut primul număr din acest an al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema PROBLEME ACTUALE ALE BIBLIOTECILOR PUBLICE (coordonator: drd. Corina Apostoleanu). Rezumatele articolelor sunt disponibile pe site-ul ABR, la adresa http://www.abr.org.ro/rrbsi/rrbsi1_2008_ro_rez.pdf. În cuprins:

  • Dinamica structurilor infodocumentare de tip bibliotecă în societatea contemporană. Reţele publice (Corina Apostoleanu)
  • Biblioteca „V.A Urechia” – tradiţie şi modernitate în slujba comunităţii (Letiţia Buruiană)
  • Schimbarea predicatului în dezvoltarea colecţiilor (Ionel Alexe)
  • Lupta cu utopia în biblioteca publică. În miezul unui mai larg proiect cultural (Nicolae Sârbu)
  • Proiect managerial al Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” Constanţa în perioada 2006-2010 (Liliana Lazia)
  • Usability – abilitatea creării paginilor Web eficiente (Mihaela Voinicu)
  • Nemulţumirea în bibliotecă (Ionel Alexe)

Întrunirea Secţiunii Colecţii speciale, conservare si restaurare

27 mai 2008 la 11:42 am | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea colecţii speciale | Lasă un comentariu

Stimaţi colegi,

Şedinţa secţiunii Colecţii speciale, conservare si restaurare va avea loc in perioada 12-13 iunie 2008 la Biblioteca Centrala Universitara „M. Eminescu” Iaşi. Aşa cum am anunţat, discuţiile se vor axa pe următoarele probleme:

1. Descrierea bibliografica a colecţiilor speciale in sistem informatizat.
2. Conservarea colecţiilor – probleme si soluţii.
Aştept sugestiile dvs. pentru întocmirea programului.

Colegii care doresc sa participe sunt rugaţi sa confirme pana pe data de 28 mai 2008.

O zi buna tuturor,

Lăcrămioara Chihaia
chihaia@bcu-iasi.ro
chihaialacramioara@yahoo.com
tel. 0741-027023
tel. BCU Iasi 0232-264245, int. 120

Popas în lumea cărţilor

27 mai 2008 la 11:26 am | Publicat în biblioteci şcolare, evenimente profesionale | Un comentariu

Într-o atmosferă primăvăratecă, plecat – am din Vaslui bibliotecari 30, care mai de care dornici, poposind în mari Biblioteci.

În perioada 15-16 mai 2008 colectivul de bibliotecari din ABR Filiala Vaslui ne-am deplasat la Bucureşti la activitatea metodică din sem. II , într-un schimb de experienţă profesional la marile biblioteci ale României. Activitatea a cuprins vizite la : Biblioteca Naţională „I.C.Petrescu „ Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” , Biblioteca Naţională şi Biblioteca Academiei.

Prin vizitele făcute la aceste mari biblioteci am avut posibilitatea unor adevărate dialoguri profesionale pertinente şi am fost onoraţi de primirea făcută de către conducerile instituţiilor respective.

În cadrul acestei activităţi am participat şi la Seminarul susţinut de d-na prof. Voichiţa Dragomir şi d-na prof. Constanţa Dumităşconiu în cadrul căruia ne-am clarificat o serie de probleme legate de CD-ISIS.

Am fost profund impresionaţi de colecţiile bibliotecilor vizitate, de informatizarea BCU Bucureşti, de patrimoniul deţinut de Biblioteca Naţională „I.C.Petrescu”, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” , Biblioteca Naţională şi Biblioteca Academiei şi nu în ultimul rând de ospitalitatea întregului colectiv.

Mulţumim pe această cale întregilor conduceri ale bibliotecilor şi tuturor colegilor care ne-au fost alături.

Valentina Lupu

P.S. INFORMAŢII UTILE
Aşa cum am stabilit în data de 29-30 mai 2008 trebuia să aibă loc întrunire a diviziunii Biblioteci şcolare şi CCD din ABR; din motive obiective întrunirea va avea loc în data de 5 iunie 2008 la CCD Bucureşti cu tema: ”Valorile tradiţiei şi vârstele lecturii în contextul globalizării”.
Rog pe această cale participarea colegilor din ţară reprezentaţi fiind de bibliotecarul CCD şi un bibliotecar şcolar din fiecare judeţ.
Mulţumesc pentru înţelegere şi vă aşteptăm cu comunicări şi intervenţii la tema stabilită.

ABR-furnizor de formare profesională

21 mai 2008 la 8:33 pm | Publicat în cursuri profesionale, perfecţionare profesională | Lasă un comentariu

Stimati colegi,
Avem placerea sa va anuntam ca Asociatia Bibliotecarilor din Romania (ABR) a fost acreditata pentru organizarea cursurilor de perfectionare (formare continua) a bibliotecarilor cu studii superioare. In attach se afla decizia de acreditare. La incheierea acestor cursuri participantii vor primi un certificat de absolvire aprobat de Ministerul Educatiei Cercetarii(MEC) si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS). Acest certificat de absolvire are recunoastere europeana si valabilitate pe perioada nedeterminata. Modulele de studiu aprobate sunt:
1. Managementul colectiilor – achizitia, evidenta si eliminarea documentelor;
2. Catalogarea – indexarea documentelor;
3. Comunicarea colectiilor si relatiile cu utilizatorii;
4. Promovarea serviciilor de biblioteca si educatia utilizatorilor;
5. Management si marketing de biblioteca.
La Conferinta ABR care se va desfasura in luna septembrie a.c. vor fi stabilite modulele la care se vor incepe cursurile, durata si costul acestora.

Amelia Costoiu
Preşedintele Filialei Bucureşti a ABR

Raport cu privire la sesiunea de lucru a Secţiunii de catalogare-indexare a ABR

21 mai 2008 la 8:24 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea catalogare-indexare | Un comentariu

În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR, în zilele de 12 şi 13 mai 2008 a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi sesiunea de lucru a secţiunii, având ca obiectiv fixarea coordonatelor pentru elaborarea unui ghid de catalogare, respectiv a unui ghid de indexare. Aceste ghiduri vor servi ca lucrări de referinţă şi instrumente de lucru pentru uniformizarea activităţilor desfăşurate în biblioteci şi instituţii similare din România. Deoarece s-a considerat că problemele privind prelucrarea informaţiei în cadrul Proiectului România, rămase restante la Conferinţa Naţională a ABR, s-ar putea discuta tot cu această ocazie, contextul fiind mai mult decât adecvat, aceste probleme au fost expuse şi discutate în deschiderea sesiunii de lucru. Aceste trei obiective au constituit agenda întrunirii de la Iaşi.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi ne-a primit într-un spaţiu în care mirosul proaspăt de lemn al mobilierului nou încă plutea în aer. În acest cadru, ni s-au adresat cuvinte calde de bun-venit şi de succes de către domnul Alexandru Călinescu, directorul bibliotecii.

Prima parte a sesiunii de lucru a debutat prin discuţii în plen despre situaţia actuală a Proiectului România de descriere analitică a unor articole din periodice. Un scurt istoric al proiectului, făcut de Aurelia Stoica de la Serviciul Bibliografic al BCU Iaşi, ne-a reamintit că acesta a fost iniţiat printr-un ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale în anul 1999. În martie 2000 s-a încheiat un protocol prin care s-a stabilit formatul de lucru.

La acest proiect urmau să colaboreze în parteneriat serviciile bibliografice din BCU Bucureşti, BCU Iaşi şi BCU Cluj. Obiectul proiectului era un set de publicaţii periodice care a fost divizat între cele trei participante la proiect, urmând ca articolele din aceste periodice să fie prelucrate analitic. Conform celor comunicate de Aurelia Stoica, BCU Iaşi a fost prima dintre aceste biblioteci care a trecut efectiv la lucrul în formatul stabilit. Iniţial, activitatea s-a desfăşurat într-o bază de date în Papyrus, ulterior datele bibliografice fiind importate în catalogul general în Aleph. În prezent, contribuţia BCU Iaşi la acest proiect înseamnă 115.000 de înregistrări bibliografice dintr-un număr de 57 de publicaţii periodice. Apreciem ca interesante informaţiile privind indexarea acestor articole din periodice prin descriptori în limba română şi în limba engleză (din Library of Congress Subject Headings), prezenţa titlului tradus şi, acolo unde acesta există, preluarea abstractului.

Situaţia derulării proiectului la BCU Cluj a fost raportată de Monica Lazăr. Aceasta s-a declarat în favoarea modului de lucru adoptat de BCU Iaşi, instituţie cu care există o strânsă colaborare pe această temă. În prezent la BCU Cluj se lucrează în Procite, baza de date având un număr de 15.884 de înregistrări. Se intenţionează importul înregistrărilor analitice din Procite în Aleph. Serviciul Bibliografic de la BCU Cluj are propriul vocabular de descriptori pentru indexarea articolelor din periodice în cadrul Proiectului România.

De la BCU Bucureşti a raportat situaţia bazei de date România Alina Paraschiv, participantă la prelucrarea articolelor din publicaţii din domeniul teologiei. Prezentarea sa a cuprins câteva exemple care ilustrează modul de lucru şi modul în care se face regăsirea informaţiei în baza de date România, bază de date separată de catalogul online general al bibliotecii. Se evidenţiază posibilitatea de a vizualiza legăturile dintre descrierea publicaţiei periodice şi descrierile analitice de articole care o compun. În finalul prezentării, Alina Paraschiv propune unificarea celor trei baze de date într-un catalog partajat care să permită căutarea simultană a informaţiei în cele trei componente ale parteneriatului.

Au fost întrebări şi comentarii care au demonstrat interesul şi curiozitatea unor participanţi în privinţa acestui proiect. O întrebare punctuală şi ferm adresată a fost cea a directoarei adjuncte a BCU Iaşi, Nona Popescu, privind numărul de titluri de periodice prelucrate analitic de BCU Bucureşti şi numărul de înregistrări existente în prezent în baza de date România. Cu ajutorul colegilor de la Bucureşti – cărora le mulţumim şi pe această cale – am aflat că sunt 31 de titluri de periodice descrise analitic în 4620 de înregistrări în cadrul proiectului România la BCU Bucureşti.

În concluzie, Aurelia Stoica a spus că este nevoie de mai multă comunicare şi mai multă transparenţă între factorii direct implicaţi în acest parteneriat în vederea uniformizării tehnicilor de lucru şi îndeosebi a indexării subiectelor.

Din partea organizatorilor, Carmen Hălciug, vicepreşedintă cu probleme de indexare a Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR a vorbit apoi despre separarea activităţilor şi despre nevoia de a câştiga timp prin discuţii separate pe cele două diviziuni ale secţiunii. Ca urmare, lucrările s-au desfăşurat în continuare separat, spre nemulţumirea celor care ar fi fost interesaţi să participe la discuţiile privind ambele activităţi. Acest lucru se întâmplă îndeosebi datorită tendinţei actuale de întrepătrundere a celor două tipuri de activităţi specifice prelucrării informaţiei, de ştergere a graniţelor care le separau, multe dintre elementele de date de catalogare descriptivă fiind comune cu acelea ale catalogării pe subiecte. De fapt, punctele de acces, elemente majore ale prelucrării informaţiei, cu excepţia celor de acces la subiect, sunt aceleaşi pentru ambele tipuri de activităţi.

În continuare voi prezenta discuţiile care au avut loc în cadrul subsecţiunii de indexare a Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR, la care am participat, urmând ca, pentru cealaltă subsecţiune, de catalogare, să adaug raportul întocmit de Olga Beşchea, vicepreşedintă cu probleme de catalogare a secţiunii.

Indexare
În prima zi s-a constatat o oarecare confuzie privind tipul de document pe care ar trebui să-l discutăm în vederea elaborării. A fost propus ca model pentru un ghid de indexare Ghidul RAMEAU de Carmen Hălciug (BCU Iaşi). Monica Lazăr (BCU Cluj) a fost de acord cu Victoria Frâncu (BCU Bucureşti) că un ghid de indexare trebuie să conţină o metodologie de lucru care să nu ţină seama de sistemul de bibliotecă. Monica Achiri (BCU Bucureşti) propune adoptarea în indexarea subiectelor a variantei FAST (Faceted Application of Subject Terminology) a OCLC, ca versiune simplificată a LCSH (Library of Congress Subject Headings) aplicată la RAMEAU. Liuba Dafinoiu (BCU Iaşi) se referă la necesitatea adoptării Ghidului RAMEAU pentru indexarea subiectelor, cu modificări ţinând cont de realităţile bibliotecilor româneşti şi de particularităţile limbii române. Monica Lazăr şi Carmen Hălciug vorbesc despre faptul că vedetele de subiect RAMEAU se predau la Universitatea din Cluj, respectiv se utilizează la BCU Cluj şi Iaşi de mai bine de 5 ani. Anca Haţapuc (BCU Iaşi), ca reacţie la prezentarea unor puncte de vedere teoretice privind indexarea de către Victoria Frâncu, evidenţiază lipsa acută şi nevoia de instrumente de lucru pentru indexatori şi apreciază ca urgentă trecerea la adaptarea Ghidului RAMEAU (inclusiv a terminologiei RAMEAU) la realităţile şi specificul socio-cultural românesc.

Prin urmare, discuţiile din prima zi au abordat probleme punctuale şi nu principii care să stea la baza elaborării unui ghid de indexare. Trebuie făcută precizarea că, la data propunerii unui asemenea ghid, septembrie 2007, în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR de la Braşov, nu exista încă varianta în limba română a Ghidului RAMEAU. Apariţia online a variantei în limba română a Ghidului RAMEAU în noiembrie 2007, a generat, cum era normal, reacţii, în condiţiile continuării activităţilor de indexare la bibliotecile care practică această modalitate de reprezentare a subiectelor.

În concluzie, Ghidul RAMEAU va deveni un manual de indexare naţional care să permită indexarea unitară a subiectelor, pentru un limbaj de indexare care să fie, dincolo de rigorile impuse de traducere, reflectarea realităţilor istorice, geografice, sociale româneşti. În introducerea acestui ghid va fi prezentă o abordare teoretică a indexării care să fixeze definiţia, etapele, tipurile de indexare şi metodele utilizate.
A doua zi a discuţiilor a fost mai productivă, în condiţiile în care la acestea au fost prezenţi şi Dan Matei (CIMEC) şi Denise Rotaru (Biblioteca Naţională a României).

S-au evidenţiat următoarele:
1. Faptul că Biblioteca Naţională a României nu poate deţine monopol asupra limbajului de indexare, cu atât mai mult cu cât experienţa în utilizarea vedetelor de subiect a BNR este restrânsă.
2. Fişierele de autoritate pe subiecte vor deveni o sursă naţională dar accesibilă tuturor utilizatorilor.
3. Procedura de propunere şi adoptare a termenilor noi, preluată de la Bibliothèque nationale de France, este complicată şi inadecvată la realităţile româneşti. Termenul propus ar trebui să se poată utiliza şi să fie evidenţiat grafic astfel încât să poată fi identificat pentru validare.
4. Calitatea bibliotecilor utilizatoare a variantei în limba română a RAMEAU faţă de BNR.
5. Regimul fişierelor de autoritate de nume de persoane şi de colectivităţi deja create la bibliotecile universitare din Bucureşti Cluj şi Iaşi (în ordine alfabetică).
6. Înfiinţarea unui grup de editori ai vedetelor de subiect format din indexatori cu experienţă din mai multe instituţii, nu numai din BNR.

Prin prezenţa sa, coordonatoarea proiectului de traducere a RAMEAU, Denise Rotaru a contribuit la clarificarea unor aspecte privind stadiul în care se află proiectul.
• În 15 mai 2008 se postează ceea ce este deja verificat din Ghidul de indexare
• În zilele de 5-6 iunie are loc la BNR o întrunire cu toţi cei implicaţi în proiectul RAMEAU
• Până la 5 iunie se vor trimite observaţii la traducerea în limba română a Ghidului şi în particular, observaţii privind subdiviziunile de formă.
• În această toamnă, fără a se preciza data, se va introduce prima tranşă de termeni validaţi în formatul dedicat Lives-Ro
• Varianta abordării faţetate a subiectelor este acceptată de BNR.

În partea a doua a celei de-a doua zile s-a trecut la discutarea pe exemple concrete a unor termeni din Ghid, şi anume termeni referitori la subdiviziunile de formă ale subiectelor. S-au făcut observaţii privind unele denumiri improprii, trimiteri inadecvate, variante de singular/plural şi oportunitatea definirii precise a situaţiilor în care se foloseşte una sau cealaltă formă.

În pauza care a precedat această sesiune practică am fost invitaţi să vedem modul în care BCU Iaşi a optat să economisească timp şi efort intelectual pentru introducerea în formatul Aleph a fişelor de catalog tradiţional. Prin intermediul tehnicii OCR (Optical Character Recognition), în cadrul unui contract cu firma Content Conversion Specialists, Serviciul de Automatizare al BCU Iaşi preia fişele dactilografiate de catalog scanate şi le importă direct în formatul bibliografic din Aleph, punând la dispoziţia utilizatorilor elemente esenţiale pentru accesul la informaţie: titlu, autor şi cota documentului. Proiectul prevede finalizarea retroconversiei în 3 luni, ritmul de scanare a fişelor fiind de circa 400.000 de fişe pe lună.

Dr. Victoria Frâncu
Preşedintă a Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR

Catalogare
În prima zi de seminar, în cadrul Subsecţiunii Catalogare, Olga Beşchea (BCU Iaşi), a propus spre discuţie câteva coordonate ale proiectului de ghid naţional de catalogare. Coordonatele propuse au avut în vedere obiectivele, cerinţele şi principiile viitorului ghid, fazele preliminare realizării proiectului, parcurgerea etapelor de lucru. Pentru buna desfăşurare a activităţii în echipă, la nivel naţional, a fost propusă stabilirea unor grupuri de lucru, precum şi câteva modalităţi de lucru. În final a fost prezentat un plan sumar, orientativ, a conţinutului unui viitor ghid (cod) de catalogare, structurat în 2 părţi:
Partea I: Descrierea bibliografică – pe Zone bibliografice (conf. normelor ISBD(M)); Partea a II-a: Opere, expresii, puncte de acces (conform Declaraţiei de Principii de catalogare internaţionale – IFLA, 2008).

Au urmat discuţii care au avut ca punct de plecare definirea proiectului drept “cod” (ansamblu de reguli care permit transformarea unui limbaj în alt limbaj) sau ca “ghid” (conf. Dicţionarului explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării/ Mircea Regneală: „document cuprinzând informaţii orientative pentru ca o persoană să poată duce la bun sfârşit o anumită lucrare”). A fost amintit faptul că de la „Ghidul de catalogare şi clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare din România” elaborat de un colectiv coordonat de Victoria Curcăneanu, nu a mai fost elaborat un ghid de anvergură nici pentru bibliotecile universitare şi nici cu acoperire asupra tuturor tipurilor de biblioteci.

S-a discutat apoi despre oportunitatea implementării termenilor promovaţi de Principiile de la Frankfurt (IFLA, 2004), despre intenţia viitorului ghid de a fi util tuturor catalogatorilor din orice bibliotecă din ţară, indiferent de formatul sau softul folosit. Mariana Ignat (BAR, Filiala Iaşi) a propus ca viitorul ghid să fie supervizat de CNB. Mihaela Dragu (BAR, Filiala Bucureşti) menţionează faptul că Biblioteca Naţională trebuie să fie implicată în elaborarea ghidului, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul codurilor naţionale de catalogare şi indexare din alte ţări cu tradiţie în biblioteconomie. Întrucât nu a fost nici o persoană de la BNR prezentă la seminar, se va lua legătura în mod special cu Serviciul Catalogare de la aceasta bibliotecă.

Dan Matei (CIMEC) ne avertizează că versiunea actuală a UNIMARC-ului nu este total compatibilă cu aplicarea modelului FRBR, iar viitorul cod ar trebui să aibă în vedere adaptarea la modelul FRBR; pentru rapiditatea comunicării între grupurile de lucru propune crearea unui blog.

Lacrămioara Chihaia (BCU Iaşi) propune ca, înainte de a începe lucrul efectiv, ar fi bine să ne inspirăm şi din experienţa altor biblioteci, ca exemplu AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.). Un exemplu în acest sens îl găsim la ghidul de catalogare al Cehiei (AAKP), inspirat din AACR2.

S-a pus în discuţie problema alocării timpului de lucru necesar pentru alcătuirea ghidului. Practic, în timpul celor 8 ore de serviciu este greu de crezut că se va putea lucra pentru ghid. Sunt necesare negocieri între ABR şi conducerile bibliotecilor prin care să se găsească soluţii în privinţa resurselor materiale şi de timp alocate realizării ghidului naţional de catalogare.

În ziua a 2-a s-a convenit asupra împărţirii responsabilităţilor între cei care vor lucra la ghid. Toţi participanţii au fost de acord cu ideea că descrierea bibliografică, conformă normelor ISBD, să se oprească numai la monografii (într-o primă fază) şi să fie structurată pe două nivele: I – Partea teoretică şi II – Partea practică, cu exemple concrete, din formate diferite, utilizate de bibliotecile din ţară (exemple concrete care pot constitui surse de discuţii în conceperea de reguli în noul ghid);

Au fost schiţate 4 grupuri de lucru, cu sarcini stabilite:
Gr. 1 : se va ocupa de tot ce înseamnă “Titluri” conform ISBD (M)
(responsabile Biblioteca Naţională, Biblioteca Academiei şi BCU Bucureşti );
Gr. 2 : se va ocupa de responsabilităţi (“Autorii”) şi de Zona ediţiei
(responsabile BCU Iaşi şi BCU Cluj);
Gr. 3: se va ocupa de : Descrierile pe nivele, Zona notelor şi Zona publicării
(responsabilă BCU Timişoara);
Gr. 4: se va ocupa de “Colecţii” şi de Zona descrierii fizice
(responsabilă BCU Bucureşti)

Nu au fost stabilite încă persoanele care să se ocupe concret de alcătuirea ghidului şi nici nu au fost fixate încă termenele.

S-a convenit ca până în data de 1 iunie sa fie făcute cunoscute numele persoanelor care vor face parte din cele 4 grupuri de lucru şi să se schiţeze planul lor de activitate. În funcţie de timpul aprobat a fi alocat membrilor grupurilor de lucru de către conducerile bibliotecilor, pentru desfăşurarea acestei activitaţi, va putea fi stabilită, cu aproximaţie, şi durata acţiunii.

Au fost stabilite şi instrumentele de lucru pentru a se crea cadrul unei uniformizări a activităţii (ultimele actualizări ale documentelor IFLA) : Normele ISBD(G) şi ISBD(M), Manualul UNIMARC, Declaraţia de Principii de catalogare internaţionale (IFLA, 2008), alte coduri naţionale de catalogare (din ţări cu experienţă în biblioteconomie şi cu care deja ne-am obişnuit de-a lungul anilor în descrierea bibliografică).

Comunicarea cât mai rapidă între grupuri, şi nu numai, s-a convenit a fi făcută printr-un blog. La aceste discuţii sunt invitati bibliotecari din toată ţara care să intervină cu cazuri concrete, cu exemplificarea şi clarificarea lor, cazuri care ar putea fi folositoare ghidului. Pe acest blog vor fi publicate şi capitole din ghid, pe parcursul elaborării lor, pentru a fi aduse la cunoştinţa catalogatorilor din ţară.

Au urmat discuţii, bazate pe experinţele catalogatorilor prezenţi, asupra unor cazuri concrete din descrieri bibliografice pe nivele .

Olga Beşchea
Vicepreşedintă a Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR

Concluzii şi mulţumiri

1. Ghidul RAMEAU în varianta sa în limba română, cu amendamente, modificări şi completări care să reflecte realităţile socio-culturale româneşti va deveni ghid naţional de indexare.
2. Numele limbajului naţional de indexare rezultat din traducerea listei de vedete de subiect RAMEAU nu este definitiv şi se aşteaptă propuneri de denumire (exemplu: REpertoriu de Vedete de Subiect – REVS)
3. În partea introductivă a ghidului de indexare se va include o abordare teoretică a indexării care să fixeze definiţia, etapele, tipurile de indexare şi metodele utilizate.
4. Până la proxima întrunire a Secţiunii de Catalogare-Indexare ce va avea loc în zilele de 5-6 iunie 2008 la Biblioteca Naţională a României, bibliotecarii sunt invitaţi să participe la revizuirea termenilor referitori la subdiviziuni de formă din varianta românească a ghidului RAMEAU http://www.bibnat.ro/lives.php şi să comunice observaţiile lor pe adresa denise.rotaru@bibnat.ro
5. Trebuie clarificată relaţia dintre bibliotecile din România şi BNR în privinţa construirii limbajului de indexare având în vedere că traducerea RAMEAU este un punct de plecare în construirea ghidului de indexare şi a limbajului naţional de indexare.
6. Ghidul (Codul) naţional de catalogare va urma exemplul unor coduri naţionale din ţări cu experienţă îndelungată în acest domeniu. AACR2, Manualul UNIMARC, Declaraţia de Principii de Catalogare Internaţionale (IFLA, 2008) vor constitui surse pentru alcătuirea ghidului de catalogare.
7. S-au stabilit grupurile de lucru şi obiectivele fiecăruia dintre acestea cu responsabilităţi la nivel de instituţie. Intr-o etapă ulterioară se vor stabili membrii acestor grupuri de lucru.
8. Comunicarea dintre grupuri şi membrii lor va fi mijlocită printr-un blog pe care vor fi publicate şi capitole din ghid, pe parcursul elaborării lor.

Nu vom încheia înainte de a mulţumi organizatorilor pentru modul în care ne-au găzduit, pentru climatul favorabil discuţiilor de pe parcursul sesiunilor de lucru, pentru inspiratele pauze de cafea în care au avut loc discuţii constructive şi, mai ales, pentru pauza în care am fost fascinaţi de modalitatea modernă de retroconversie a fişierului tradiţional prin scanare şi preluare în format Aleph a fişelor de catalog. Este o dovadă a modului în care sunt alocate la BCU Iaşi resursele, pentru o maximă eficienţă în planul utilizării tuturor surselor de informaţii ale bibliotecii, regăsirii exhaustive a informaţiei şi un model de economisire a timpului şi a efortului intelectual. Sala multimedia este un alt exemplu de adaptare la nou şi de eficientizare a spaţiului mereu insuficient al oricărei biblioteci.

Mulţumim şi pentru condiţiile de cazare şi nu putem decât să regretăm că nu ne-am putut delecta mai mult timp cu frumuseţile oraşului Iaşi.

Bucureşti, 16 mai 2008

Trenul regal cu scriitori la Alba Iulia

14 mai 2008 la 3:32 pm | Publicat în manifestări culturale | Un comentariu

În data de 12 mai, circa 45 de scriitori romani contemporani au poposit pentru o zi la Alba Iulia, în cadrul proiectului „Scriitori pe Calea Regală”, organizat sub Înaltul Patronaj al Regelui Mihai. Printre aceştia s-au numărat: Ioana Crăciunescu, Nora Iuga, Augustin Buzura, Ioan Groşan, Horia Garbea, Gabriel Chifu, Constantin Abăluţă, Traian T. Coşovei, Robert Şerban, Cornelia Maria Savu, Cassian Maria Spiridon, Nichita Danilov, Ioan Es. Pop, Ion Mureşan. Textele au fost prezentate în cadrul unei antologii tipărite în 1000 exemplare, oferite gratuit călătorilor din primele 5 gări: Bucureşti, Iaşi, Suceava, Alba Iulia şi Sibiu, unde au fost amplasate biblioteci cu operele acestora. Acest proiect îşi propune sa marcheze aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor din România.
La întâlnire au participat alături de oficialităţile oraşului, oameni de cultură, elevi şi profesori ai şcolilor şi liceelor alba iuliene şi nu în ultimul rând bibliotecari.
Ne bucurăm că am avut onoarea de a întâmpina Trenul Regal.

Gianina Barb
Preşedintele Filialei Alba a ABR

Biblioatelierul „Cartea-obiect de inspiraţie medievală”

12 mai 2008 la 12:33 pm | Publicat în biblioteci naţionale, manifestări culturale | Lasă un comentariu

Biblioteca Naţională vă invită joi, 15 mai, orele 13.00, la sediul „Colecţii speciale” din str. Biserica Amzei nr. 5-7, la deschiderea Biblioatelierului „Cartea-obiect de inspiraţie medievală”.

Manifestarea este organizată în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici şi Fundaţia „Zidul” şi se va desfăşura în perioada 15 mai – 15 iunie 2008.

Semnalare de Mirela Răducu
Şef serviciu Depozit Legal
Biblioteca Naţională a României

Întrunirea Secţiunii Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională

12 mai 2008 la 12:18 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea legislaţie şi perfecţionare | Lasă un comentariu

Stimati colegi,

Sedinta sectiunii va avea loc in data de 29 mai, asa cum a aparut anuntul pe blog-ul ABR. Sedinta a fost legata de sedinta CNB, pentru ca la ea sa poata participa si cei din provincie veniti pentru aceasta sedinta in Bucuresti.

In afara de noutatile legislative aparute si care vor fi prezentate, se vor discuta metodologiile de angajare si promovare, probleme legate de drepturile salariale ale bibliotecarilor, modificarile propuse la Statutul Personalului Didactic si la Legea Invatamantului Superior prezentate ministerului, forme si modalitati – acreditate – de formare profesionala.

Se va discuta oportunitatea alcatuirii unui CD cu legislatie, si pentru aceasta as vrea sa participe bibliotecari care pot sa participe la acest proiect.

Cei care doresc sa prezinte comunicari legate de subiectele mentionate sunt rugati sa trimita titltul lucrarii.

Astept confirmari de la colegii care doresc sa participe la aceasta actiune, pana pe data de 19 mai, pentru a trimite invitatiile.

Voi reveni cu detalii pentru participanţi.

Numai bine tuturor,

Luminita Miron
Presedintele Sectiunii Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională

Invitaţie de participare la întrunirea Secţiunii de Referinţe

6 mai 2008 la 4:01 pm | Publicat în evenimente profesionale, secţiunea referinţe | Lasă un comentariu

În zilele de 6 şi 7 iunie, la Biblioteca Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, se va desfăşura întrunirea anuală a secţiunii de Referinţe a ABR.

Tema întrunirii este „Utilizarea informaţiei pe suport electronic in activitatea de referinţe”. Comunicările care urmează a fi susţinute pot aborda subiecte precum serviciile de referinţe digitale, diseminarea selectiva a informaţiilor prin mijloace electronice, folosirea bazelor de date ştiinţifice ca sursă de furnizare a răspunsurilor la solicitările de referinţe, selectarea şi semnalarea resurselor Internet de interes pentru utilizatorii specifici etc.

La lucrări pot participa, pe lângă membrii comitetului permanent, şi alţi colegi interesaţi de problematica serviciilor de referinţe, indiferent de tipul bibliotecii în care îşi desfăşoară activitatea.

Cei care doresc să participe sunt rugaţi să-şi confirme prezenţa la lucrările secţiunii şi să transmită titlul comunicării pe care o vor susţine până pe data de 16 mai, pentru a rezerva locurile de cazare şi pentru a putea transmite în timp util invitaţiile de participare.

Date de contact:

  • e-mail: mianus@library.tuiasi.ro;
  • telefon: 023-278683, int. 2189 sau 0740911862 (Mariana Ianus), 023-212773 (Biblioteca Centrală, Corp A)

Vom reveni cu detalii privind cazarea şi programul întrunirii.

Mariana Ianuş
Preşedintele Secţiunii de Referinţe

Pagina următoare »

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.