Rezultatele alegerilor din filiala TULCEA

25 iunie 2007 la 4:14 pm | Publicat în filiale | Lasă un comentariu

Preşedinte: Doina Sbârnea, Casa Corpului Didactic, Tulcea, Str. Gloriei, Nr.6, tel./fax 0240/516656, e-mail ccd_tl@yahoo.com
Vicepreşedinte: Georgeta Mauna, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea, Str. 1848, tel. 0240/533541
Secretar: Maria Moraţiu, Liceul Pedagogic Tulcea, Str. Plevnei, tel. 0240/535046

Reclame

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR

25 iunie 2007 la 12:08 pm | Publicat în consiliul de conducere | Lasă un comentariu

În ziua de 21 iunie 2007 a avut loc şedinţa Consiliului de conducere al ABR, cu următoarea ordine de zi:
1. Desfăşurarea şedinţelor de constituire a filialelor ABR – informare prezentată de dl Robert Coravu
2. Situaţia înscrierilor în ABR
3. Activităţi ale secţiunilor ABR organizate în primul semestru al anului 2007
4. Situaţia achiziţiilor de publicaţii ABR şi a abonamentelor la Revista Română de Biblioteconomie
şi Ştiinţa Informării
5. Aprobarea programului de desfăşurare a Conferinţei Naţionale a ABR (Braşov – septembrie 2007) – informare prezentată de dna prof. Angela Repanovici, director al Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov
6. Situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2006
7. Diverse

La şedinţă au participat 14 din cei 17 membri ai Consiliului de conducere: preşedinte prof. univ. dr. Mircea Regneală, secretar general Robert Coravu, trezorier Lăcrămioara Blascioc, vicepreşedinţi: Angela Repanovici, Mihaela Zecheru, Corina Apostoleanu, Valentina Lupu, membri: Mihaela Dragu, Adriana Szekely, Ovidiu Călugărescu, Delia Pârşan, Liliana Lazia, Maria Drăghici.

Şedinţa a început cu un moment de reculegere ţinut în memoria lui Octavian Lohon, membru fondator al Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi al diviziunii Biblioteci universitare a ABR.

Au fost prezentaţi membrii Consiliului de conducere şi noul secretar executiv, d-ra Alice Oprea.

Dl. secretar general Robert Coravu a făcut o sinteză a alegerilor din filiale şi a nominalizat judeţele în care nu s-au desfăşurat încă alegeri: Arad (vor fi organizate în luna septembrie), Brăila (bibliotecarii din judeţul Brăila nu sunt interesaţi să se înscrie în ABR), Călăraşi, Harghita, Vâlcea. Numărul bibliotecarilor înscrişi în ABR în acest moment este de aproximativ 1800.

D-na Valentina Lupu a prezentat situaţia din Suceava, unde rezultatele alegerilor au fost contestate. Consiliul de conducere a analizat contestaţia depusă şi a decis menţinerea structurii de conducere alese.

Consiliul de conducere a luat cunoştinţă de rezultatele alegerile desfăşurate până în prezent în filiale şi le-a validat cu unanimitate de voturi.

Dl. Robert Coravu a făcut o sinteză a celor trei întruniri ale secţiunilor desfăşurate până în prezent: Catalogare-indexare, Comunicarea documentelor şi Informatizare şi a anunţat că întrunirea secţiunii de Referinţe va avea loc Iaşi, în perioada 5-6 iulie, în organizarea Biblioteciii Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”. Dl. Coravu a propus ca la astfel de întâlniri să se pună accentul mai mult pe aspectele practice ale activităţilor de bibliotecă şi mai puţin pe prezentarea unor materiale cu caracter pur teoretic.

Dl. Mircea Regneală a precizat că asociaţia trebuie să aibă în vedere atragerea specialiştilor din bibliotecile specializate, majoritatea acestora pierzând contactul cu colegii lor din alte categorii de biblioteci. De asemenea, a arătat că publicarea de cărţi, cursuri etc. şi schimbul de informaţii între bibliotecile din România şi între acestea şi cele din alte ţări ar fi benefice profesiei de bibliotecar.

O altă problemă adusă în discuţie de dl. Regneală a fost revitalizarea secţiunilor, precizându-le pe cele care nu sunt foarte active. S-a precizat că în cadrul Conferinţei Naţionale din luna septembrie structura şi atribuţiile secţiunilor profesionale vor fi regândite.

Membrii Consiliului au fost informaţi cu privire la situaţia achiziţiei publicaţiilor editate de asociaţie. De asemenea, a fost prezentată noua componenţă a colegiului de redacţiei al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: director – prof.dr. Mircea Regneală, redactor şef – drd. Robert Coravu, secretar de redacţie – Anca Râpeanu, membri – prof.dr. Ion Stoica, prof. dr. Angela Repanovici, conf.dr. Elena Tîrziman, conf.dr. Agnes Erich, prof.dr. Albert Boekhorst (Universitatea din Amsterdam), prof.dr. Lorenzo Baldacchini (Universitatea din Bologna).

Dl. Regneală a propus elaborarea unui cod deontologic al bibliotecarilor din România, însărcinându-le să se ocupe de elaborarea unui proiect în acest sens pe doamnele Mihaela Zecheru, Angela Repanovici şi Mihaela Dragu.

Conferinţa Naţională se va desfăşura anul acesta la Braşov, în zilele de 19, 20 şi 21 septembrie. Ţinând cont că ABR este în fapt noua denumire a Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţământ – România (ABIR), care îşi continuă existenţă cu o nouă structură, Consiliul de conducere a hotărât că se va păstra numerotarea de până acum, Conferinţa Naţională de la Braşov fiind cea de-a XVIII-a. Dna Repanovici a prezentat pe scurt câteva detalii organizatorice şi a propus ca temă a conferinţei Statutul profesiei de bibliotecar în România, propunere care a fost acceptată.

S-a stabilit ca taxa de participare va fi de 50,00 lei, iar înscrierile se vor face până la data de 14 septembrie. Detalii privind celelalte costuri şi opţiunile de cazare vor fi comunicate de d-na Repanovici în cursul săptămânii viitoare şi vor fi comunicate membrilor ABR o dată cu invitaţiile de participare.

Au fost luate în discuţie premiile şi diplomele acordate de ABR în contextul noului statut. Dl. Coravu a citit numele premiilor ABIR şi criteriile de acordare a acestora stabilite în anul 2006. S-a decis ca începând cu anul acesta să se acorde câte un premiu pentru fiecare diviziune a ABR, criteriile şi regulamentul de acordare urmând a fi elaborate şi comunicate membrilor ABR în următoarele săptămâni.

A fost analizată cererea d-nei Crina Mihăilescu de sponsorizare pentru participarea la workshop-ul „Pathways to new roles: the education training and continuing development of the health library and information workforce”, desfăşurat la Cracovia (Polonia), şi s-a aprobat suma de 300 euro.
D-na Delia Pârşan a fost desemnată să reprezinte ABR la la conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor din Ungaria.
D-na Ivona Olariu (preşedintele filialei Iaşi) a fost desemnată să reprezinte ABR la conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova.

D-ra Lăcrămioara Blascioc a citit raportul cu privire la situaţia financiară a asociaţiei.

Alice Oprea
Secretar executiv al ABR

Rezultatele alegerilor din filiala IALOMIŢA

25 iunie 2007 la 11:16 am | Publicat în filiale | Lasă un comentariu

Preşedinte: Tanţa Popescu
Vicepreşedinte: Eugenia Vlădilă
Secretar: Mariana Silvestru

Rezultatele alegerilor din filiala GIURGIU

22 iunie 2007 la 12:24 pm | Publicat în filiale | Lasă un comentariu
Etichete:

Preşedinte: Mariana Mola, Casa Corpului Didactic, Giurgiu
Vicepreşedinte: Sorina Taru, Liceul „N. Cartojan”, Giurgiu
Secretar: Ionica Gogoaşă, Colegiul Naţional „I. Maiorescu”, Giurgiu

Rezultatele alegerilor din filiala SUCEAVA

22 iunie 2007 la 12:20 pm | Publicat în filiale | Lasă un comentariu
Etichete:

Preşedinte: Silvia Mironeasa, Biblioteca Universităţii “Ştefan cel Mare”
Vicepreşedinte: Alina Papuc, Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Ciprian Porumbescu”
Secretar: Daniela Argatu, Casa Corpului Didactic Suceava

Rezultatele alegerilor din filiala BACĂU

15 iunie 2007 la 11:08 am | Publicat în filiale | Lasă un comentariu

Preşedinte: Marcela Creţu, Biblioteca Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău, Str. Vasile Alecsandri nr. 37, tel. 0234/512607, 0744536402, fax 0234/510913, e-mail mariacretu2002@yahoo.com
Vicepreşedinte: Cecilia Anghel, Biblioteca Universităţii din Bacău, Str. Mărăşeşti, nr.157, cod 600115, tel. 0234/7542411, 0751124428, fax 0234/545753, e-mail cecilia.anghel@ub.ro
Secretar: Ligia Grosu, Biblioteca Şcolii „Miron Costin”, Bacău, Str. Miron Costin nr. 64, tel./fax 0234/510983, e-mail mironcostinbacau@yahoo.com

OUG 34/2006 şi achiziţia de publicaţii

15 iunie 2007 la 10:12 am | Publicat în legislaţie | Un comentariu

In urma numeroaselor demersuri ale Conducerii Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucuresti la Guvernul Romaniei, s-a reusit a se rezolva problema achizitiilor de publicatii pentru toate tipurile de biblioteci.

Gasiti aici raspunsul ANRMAP la adresaformulata in numele Comisiei Nationale a Bibliotecilor.

Concluzia este urmatoarea: in locul CPV se vor lua in considerare ISBN, ISSN , E-ISBN si E-ISSN, care dau unicitate produsului publicatie.

Pentru lamuriri suplimentare luati legatura cu d-na Vic Iepureanu, sef Serviciul Dezvoltarea Colectiilor din BCU „Carol I”-Bucuresti (vic@bcub.ro; tel.: 3121118; 0723.51.81.81)

Prof.univ.dr. Mircea Regneala

Rezultatele alegerilor din filiala BUZĂU

15 iunie 2007 la 8:45 am | Publicat în filiale | Lasă un comentariu

Preşedinte: Eugenia Stoica, Casa Corpului Didactic Buzău, tel.0238/718504
Vicepreşedinte: Maria Colătău, Liceul cu Program Sportiv Buzău, tel 0238/422824, 0749211349, e-mail maria_colatau@yahoo.com
Secretar: Marilena Badea, Şcoala generală nr. 12, Buzău

Rezultatele alegerilor din filiala CARAŞ-SEVERIN

15 iunie 2007 la 8:37 am | Publicat în filiale | Lasă un comentariu

Preşedinte: Nicolae Sârbu, Biblioteca Judeţeană Caraş-Severin, Reşiţa, e-mail bjpi_resita@yahoo.com
Vicepreşedinte: Mihaela Iorga, Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Reşiţa
Secretar: Gabriela Şerban, Biblioteca Orăşenească „Tata Oancea”, Bocşa, e-mail biblioteca_bocsa@yahoo.com

Reflectare în media:
http://www.caon.ro/stiri/caras/articol/un-statut-intarit/cn/tion-news-editor9-20070614-053722
http://www.24h-online.ro/articol/Votul_bibliotecarilor__ca_la_carte_13587.htm

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 1/2007

10 iunie 2007 la 9:36 pm | Publicat în Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu

A apărut primul număr al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. Din cuprins, semnalăm articolele:

  • Bibliotecarul, anonim organizator al universului cunoaşterii (Victoria Frâncu)
  • Cataloagele de publicaţii seriale: tehnologie şi cultură (Viorica Sâncrăian)
  • Studiul utilizatorilor şi al nevoilor lor de informare la BCU “Mihai Eminescu” din Iaşi (Ivona Olariu)
  • Starea de conservare a publicaţiilor din colecţiile bibliotecilor de învăţământ în contextul normelor europene în domeniu (Aurelian Popescu)
  • Competenţa informaţională, condiţie şi premisă a integrării în Uniunea Europeană (Gina Enescu)
Pagina următoare »

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.