Legislaţie de bibliotecă (colecţie de legi şi regulamente)

29 iunie 2009 la 3:44 pm | Publicat în legislaţie, secţiunea legislaţie şi perfecţionare | Lasă un comentariu

Începând cu sfârşitul acestei luni, pe site-ul ABR este disponibilă o colecţie de legi şi regulamente alcătuită în cadrul Secţiunii Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională.
Echipa care a contribuit la realizarea acestui proiect este formată din Luminiţa Miron (BCU „Carol I”, preşedintele secţiunii), Ionica Şerban (Biblioteca UNAP din Bucureşti, secretar), Elena Toma (BCU „Carol I”, membru al comitetului permanent) şi Elena Chiaburu (FEAA Iaşi, vicepreşedinte).
Precizare: link-urile din prima pagină pot fi vizualizate numai cu Internet Explorer.

„Ghidul centrelor de documentare şi informare, al bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor publice pentru copii”

16 iunie 2009 la 12:55 pm | Publicat în biblioteci pentru copii, biblioteci şcolare, CDI, publicaţii de biblioteconomie | Lasă un comentariu
Etichete: , ,

ANTONESCU, S.M.; FORTIN, Simona. Ghidul centrelor de documentare şi informare, al bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor publice pentru copii. Bucureşti: Semn de Carte, 2009-. ISBN 978-606-92102-1-5
Vol. 1. Lectura copiilor şi adolescenţilor. 2009. 187 p. ISBN 978-606-92102-2-2

Semnalăm apariţia, la editura „Semn de Carte” din Bucureşti, a primului volum al lucrării Ghidul centrelor de documentare şi informare, al bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor publice pentru copii. Autoarele, dr. Simona Antonescu şi drd. Simona Fortin, cadre didactice ale Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti – Catedra de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, îşi propun prin această lucrare „să ofere celui interesat prin profesie de lectura copiilor şi adolescenţilor şi de organizarea şi funcţionarea structurilor documentare care se ocupă cu acest utilizator un răspuns la întrebările pe care şi le-ar putea pune legate de acest domeniu” (Cuvânt înainte, p. 5).

Ghidul… îşi propune o abordare sistematică a problematicii menţionate, fapt demonstrat de tematica celor opt volume proiectate ale lucrării:

  Vol. 1: Lectura copiilor şi adolescenţilor
  Vol. 2: Documentele scrise şi literatura pentru copii şi adolescenţi
  Vol. 3: Documentele moderne şi noile tehnologii în structurile documentare pentru copii şi adolescenţi
  Vol. 4: Organizarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi
  Vol. 5: Funcţionarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi. Proiecte socio-culturale
  Vol. 6: Didactica ştiinţelor informării
  Vol. 7: Evaluarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi
  Vol. 8: Structurile documentare pentru copii şi adolescenţi. Bibliografii, Anexe, Materiale auxiliare

Volumul 1 – Lectura copiilor şi adolescenţilor – este structurat în următoarele capitole:

 • Preachiziţia lecturii
 • Achiziţia lecturii
 • Lectura şi şcoala
 • Dezvoltarea copilului şi lectura
 • Stadiile de dezvoltare şi lectura

Considerăm că lucrarea doamnelor S. Antonescu şi S. Fortin răspunde unei necesităţi stringente de informaţie pertinentă şi de actualitate cu privire la specificul interacţiunii dintre structurile infodocumentare şi utilizatorii din categoria copiilor şi adolescenţilor, şi o recomandăm cu căldură celor interesaţi de acest subiect. Pentru cei interesaţi s-o achiziţioneze, menţionăm datele de contact ale editurii, aşa cum apar ele pe versoul paginii de titlu: Editura Semn de Carte, Str. Gh. Petraşcu nr. 10, sector 3, Bucureşti; comenzi: editura.semndecarte@gmail.com.

Detalii privind întâlnirile profesionale organizate de ABR în perioada 17-18 iulie, la Iaşi

13 iunie 2009 la 9:16 am | Publicat în biblioteci universitare, diviziuni, secţiunea achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor, secţiunea catalogare-indexare, secţiunea comunicarea documentelor, secţiunea informatizare, secţiunea legislaţie şi perfecţionare, secţiunea periodice | Lasă un comentariu

*** Informaţii preluate de pe site-ul BCU Iaşi – http://www.bcu-iasi.ro/alte_noutati ***

Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi şi Asociaţia Bibliotecarilor din România – filiala Iaşi organizează, în perioada 17-18 iunie 2009, întâlnirile profesionale reunite sub tema „Specialistul în Ştiinţa informării – parte integrantă a unei noi Europe a documentării şi comunicării”.

Programul manifestărilor include:

* lucrările Diviziunii Biblioteci Universitare – „Probleme juridice actuale în regulamentele pentru utilizatori”
* lucrările secţiunilor:
Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor
Catalogare – „Noi tendinţe în catalogare pentru integrarea în sistemele moderne de furnizare a informaţiei”
Clasificare si indexare – „Lives.ro – proiect national in derulare”
Periodice – „Biblioteca – servicii moderne de prelucrare şi informare în perioadă de criză”
Statistică si evaluare – „Statistică si evaluare in biblioteca digitala”
Informatizare – „Gestionarea resurselor electronice in biblioteca”
Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională – „Actualităţi în legislaţia de bibliotecă”
Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar – „De la cum la pentru cine. Ne cunoaştem utilizatorii?”

Program

17 iunie
9.00 – 9.30 Primirea şi înregistrarea participanţilor (Aula)
9.30 – 9.45 Deschiderea comună a lucrărilor secţiunilor (în plen, Aula BCU Iaşi)
9.45 – 10.15 Pauză de cafea
10.15 – 13.00 Lucrări pe secţiuni
* Achiziţii (Sala „Nicolae Iorga”, et. II)
* Catalogare (Sala “Hortensia Papadat Bengescu”, et. II)
* Indexare (Sala “Titu Maiorescu”, et. II)
* Informatizare (Sala “Bogdan Petriceicu Haşdeu”, et. I)
* Periodice (Sala “Garabet Ibrăileanu”, et. I)
* Statistică şi evaluare (Sala multimedia “Grigore Moisil”, et. I)

13.00 – 14.00 Pauză de prânz

14.00 – 17.00 Lucrări pe secţiuni
* continuare Achiziţii (Sala „Nicolae Iorga”, et. II)
* continuare Catalogare (Sala „Hortensia Papadat Bengescu”, et. II)
* continuare Indexare (Sala „Titu Maiorescu”, et. II)
* continuare Informatizare (Sala „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, et. I)
* continuare Periodice (Sala „Garabet Ibrăileanu”, et. I)
* Legislaţie (Biblioteca FEAA, et. 1, corpul B al UAIC)

18 iunie

8.45 – 9.00 Primirea şi înregistrarea participanţilor (Aulă)
9.00 – 11.00 Diviziunea biblioteci universitare (lucrări în plen, Aula BCU Iaşi)
11.00 – 11.30 Prezentarea unor noi surse de informare şi documentare – E-nformation, Victor Voican (lucrări în plen, Aula BCU Iaşi)
11.30 – 12.00 Pauză de cafea
12.00 – 15.30 Lucrări pe secţiuni
* Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar (Sala multimedia „Grigore Moisil”, et. I)
* Timp la dispoziţia celorlalte secţiuni pentru discuţii şi concluzii

Informaţii referitoare la transport, cazare şi organizare

* Cazarea tuturor participanţilor (cu excepţia celor care şi-au rezervat individual) se face în Caminul de protocol al Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, Str. Sărărie nr. 189 (vis a vis de Poliţia Judeţeană) Hartă
* Transportul de la gară la cămin se poate face cu
o taxi (orice maşină inscripţionată cu numele firmei), care se ia din parcarea situată în spatele gării, pretul aproximativ al unei călătorii – 10 RON
o tramvaiul 3 sau 6, de la gară până în Piaţa Unirii, apoi tramvaiul 1 sau 13 către Copou (3 staţii, coborâre la Spitalul Parhon – Grădina Copou), preţul unui bilet cu 2 călătorii – 2,5 RON
o De la cămin la BCU se ajunge cu orice tramvai care coboară Copoul (urcare la Grădina Copou, coborâre la Fundaţie, 2 staţii) sau pe jos (15-20 minute)
o Înainte de începerea lucrărilor (17, 18 iunie), va rugăm să vă înregistraţi la colegii delegaţi pentru aceasta şi care vă aşteaptă în faţa Aulei
o Delegaţiile vor fi strânse şi vizate în timpul primei pauze (9.45-10.15) şi vă vor fi inapoiate înainte/în timpul pauzei de prînz (13.00-14.00).

EBLIDA: Declaraţia de la Viena

12 iunie 2009 la 11:57 am | Publicat în asociaţii internaţionale | Lasă un comentariu
Etichete:

Aşa cum am anunţat, începând cu luna februarie 2009, asociaţia noastră este membru al EBLIDA.

La conferinţa EBLIDA din acest an, desfăşurată la Viena, în perioada 7-9 mai, ABR a fost reprezentată de doamna Ivona Olariu, membru al Consiliului de conducere (raportul redactat de doamna Olariu este disponibil, de asemenea, pe acest blog). Conferinţa s-a finalizat cu un document intitulat „Declaraţia de la Viena”, al cărui text, tradus în limba română, vă invităm să-l citiţi şi să-l faceţi cunoscut.

DECLARAŢIA DE LA VIENA

În cadrul conferinţei comune a EBLIDA şi NAPLE Forum, desfăşurată la Viena în luna mai 2009, s-a convenit asupra consolidării rolului şi potenţialului serviciilor de bibliotecă din Europa pentru a susţine Societatea Europeană a Cunoaşterii. EBLIDA şi NAPLE Forum au hotărât de comun să solicite Comisiei Europene să facă progrese în acest domeniu, prin următoarele patru recomandări:

 1. Cartea Albă „Biblioteci Publice în Societatea Cunoaşterii”:
  EBLIDA şi NAPLE Forum solicită Comisiei Europene să adopte o Carte Albă care să descrie noul rol al bibliotecilor publice în Societatea Europeană a Cunoaşterii, precum şi să recomande şi să încurajeze statele membre să acţioneze în interesul bibliotecilor lor. Cartea Albă ar trebui să fie elaborată de un grup de biblioteci prestigioase, constituit de Comisie.
 2. Centre de Cunoaştere:
  Solicităm Comisiei Europene să înfiinţeze un Centru European de Cunoaştere pentru bibliotecile publice, care va oferi informaţii coordonate, de actualitate şi de încredere asupra serviciilor furnizate de bibliotecile publice din toate statele membre ale Uniunii Europene şi ale Zonei Economice Europene (EEA) şi care va avea sediul la EBLIDA.
 3. Proiecte finanţate de Uniunea Europeană:
  Să încurajeze proiectele finanţate de Uniunea Europeană care promovează dezvoltarea bibliotecilor într-un mod semnificativ şi sustenabil. Proiectele ar trebui să urmărească dezvoltarea unei infrastructuri europene de biblioteci, care s-ar adăuga proiectelor cu mare vizibilitate politică existente deja. Complementar acestor proiecte foarte vizibile de dezvoltare a bibliotecii digitale, trebuie dezvoltată şi o infrastructură comună pentru bibliotecile publice, pentru a accelera asimilarea noilor servicii online create şi a promova activ cetăţenia europeană, precum şi pentru a furniza oportunităţi de învăţare cuprinzătoare.
 4. Copyright:
  Să elimine barierele din Uniunea Europeană care vin în contradicţie cu ideea dezvoltării unei Societăţii a Cunoaşterii. Este necesară o politică de copyright corectă, care să ia în calcul drepturile semnificative ale deţinătorilor de copyright, dar care, în acelaşi timp, să stabilească excepţii rezonabile pentru activitatea bibliotecilor.

EBLIDA, Biroul European al Asociaţiilor de Bibliotecari şi Specialişti în Informare şi Documentare (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), este o asociaţie-umbrelă independentă, alcătuită din biblioteci naţionale, asociaţii şi instituţii din domeniul informării, documentării şi arhivelor din Europa.

NAPLE, Autoritatea Naţională pentru Bibliotecile Publice din Europa (National Authorities for Public Libraries in Europe), este o asociaţie non-guvernamentală internaţională care are ca scop apărarea intereselor autorităţilor naţionale de bibliotecă din Europa. Scopul său principal este de a promova principii şi strategii pentru politicile bibliotecilor publice.

Traducere din limba engleză: Gabriela Raicu
Textul original este disponibil aici.

Întrunirea diviziunii Biblioteci specializate

10 iunie 2009 la 2:46 pm | Publicat în biblioteci specializate, diviziuni | Un comentariu

Miercuri, 10 iunie 2009, orele 10,00, a avut loc la Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” – Bucuresti, întâlnirea membrilor ABR din cadrul Diviziunii biblioteci specializate. Subiectul dezbaterii a facut referire la Tehnici si modalitati de digitizare a documentelor, precum si la accesarea bazelor de date online.

În cuvântul de deschidere, domnul prof. univ. dr. Mircea Regneala, presedinte ABR, a subliniat importanta asociatiilor profesionale ale bibliotecarilor pentru demersurile întreprinse de acestia în vederea dezvoltarii bibliotecilor, în conformitate cu standardele europene si internationale.

La dezbatere au participat, pe lânga bibliotecari, reprezentanti ai firmelor: Quantax SRL – furnizor de baze de date online si Z Spot Media – furnizor de echipamente electronice (scannere), utilizate pentru digitizarea documentelor.

Expunerile s-au derulat într-un mod interactiv, participantii fiind interesati de caracteristicile echipamentelor electronice, optiunile de distribuire, dar si de alte detalii ale produselor prezentate.

Mihaela Zecheru
Presedinte Diviziunea biblioteci specializate

O nouă filială ABR: Harghita

10 iunie 2009 la 12:43 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

În ziua de 18 mai 2009, la Miercurea Ciuc s-a desfăşurat şedinţa de constituire a filialei ABR Harghita. Doamna Margareta Pop, membru al Consiliului de conducere, a fost desemnată să reprezinte conducerea asociaţiei la această şedinţă.

În urma alegerilor, a rezultat următoarea structură a Consiliului de conducere al filialei Harghita:

Preşedinte: Ioan Roman, Grupul Scolar „Liviu Rebreanu”, Balan, Str. 1 Decembrie nr. 40A, tel 0266 330958, e-mail roman_ioan2005@yahoo.com
Vicepreşedinte: Daniela Egyed, Liceul de Arta „Nagy Istvan”, Miercurea Ciuc, Str.Libertatii, fara nr., tel./fax 0266 310080, e-mail egyeddaniela@yahoo.com
Secretar: Edith Kovacs, Grup Scolar Economic „Joannes Kajoni”, Miercurea Ciuc, str. Toplita, Nr 22, tel./fax 0266 313873, e-mail edakovacs@yahoo.com

Proces verbal al întâlnirii de lucru a Diviziunii biblioteci şcolare şi ale C.C.D desfăşurată în cadrul Conferinţei Naţionale a Bibliotecarilor C.C.D. „Biblioteci şi bibliotecari în secolul XXI”, Focşani, 28-30 mai 2009

10 iunie 2009 la 8:16 am | Publicat în biblioteci şcolare, diviziuni | Un comentariu
Etichete:

Imagini din timpul desfăşurării întrunirii

Lucrările conferinţei au început la Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” din Focşani. Participanţilor le-a fost prezentată clădirea C.C.D, clădire de sine stătătoare, mare, bine dotată atât din punct de vedere al spaţiului cât şi din punct de vedere al dotării cu aparatură şi mobilier.
În cadrul C.C.D. Vrancea biblioteca ocupă un loc important, având peste 42.000 de volume, un spaţiu generos, 3 calculatoare, soft de bibliotecă, sală de lectură cu 30 de locuri şi mobilier corespunzător.

Au fost prezentate personalităţile invitate şi programul de desfăşurare al conferinţei. Din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a fost prezentă d-na consilier Carmen Bitir-Istrate, din partea Bibliotecii Pedagogice Naţionale a fost prezentă d-na Mihaela Chiribucă, de la Universitatea din Bucureşti au participat lector dr. Cristina Popescu şi prof. univ. dr. Ionel Enache, din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din România a fost prezentă d-na Valentina Lupu, preşedinta Diviziunii Biblioteci şcolare şi ale C.C.D..

După prezentările de rigoare ne-am deplasat la Teatrul Municipal Focşani „Maior Gheorghe Paştina”, unde după prezentarea unor alocuţiuni ale invitaţilor din partea oficialităţilor locale (I.S.J., Primărie), a urmat un scurt program artistic prezentat de elevii Liceului de Muzică şi Arte Plastice „Gh. Tătărescu” din Focşani.
În continuare a avut loc prima parte a sesiunii de comunicări. Datorită faptului că o parte din lucrări existau în mapă, pentru a nu depăşi cu mult timpul alocat, s-a hotărât ca să nu fie citite decât lucrările la care autorii au dorit să le citească deoarece au considerat că ridică anumite probleme care pot constitui subiect de dezbatere.

Foarte interesante au fost lucrările prezentate de specialiştii de la Facultatea de Biblioteconomie:
– „Bblioteca Digitală Europeană”, lucrare prezentată de prof. Univ. Dr. Ionel Enache în care au clarificate conceptele de bibliotecă electronică, bibliotecă digitală şi bibliotecă virtuală şi s-au prezentat pe scurt realizările europene în domeniu.
– „O alternativă viabilă pentru hârtia tradiţională”, lucrare prezentată de lector dr. Cristina Popescu ăn care a fost prezentată o alternativă pentru cartea tradiţională, hârtia electronică, istoricul acestei descoperiri, avantaje şi dezavantaje.

Tot acum a fost prezentată şi oferta de colaborare în domeniul unor proiecte educative în biblioteci de către d-na Mihaela Chiribucă de la Biblioteca Naţională Pedagogică „I.C. Petrescu” Bucureşti şi de către reprezentanta Editurii Humanitas, d-na Diana Georgescu. Pentru a exemplifica mai bine oferta, d-na Diana Georgescu a prezentat un proiect realizat deja, în care editura a fost implicată.

A doua parte a sesiunii de comunicări a avut loc după pauza de masă, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Focşani. Au urmat discuţii privitoare la materialele prezentate.

În acelaşi context, a avut loc şi întâlnirea de lucru din cadrul Diviziunii Biblioteci Şcolare şi ale C.C.D. prezidată de d-na Valentina Lupu, preşedinta acestei diviziuni.

D-na Viorica Onişoru a prezentat rapoarte privind două din acţiunile diviziunii în care biblioteca C.C.D. Alba a fost implicată: Concursul de proiecte educative „Alba Iulia – Oraşul Unirii” şi Concursul „Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!” din cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” şi a înmânat bibliotecarelor din judeţele participante la concursul de proiecte „Alba Iulia – Oraşul Unirii ”, diplomele de participare ale celor care au trimis materiale. D-na Onişoru a informat de asemenea că pentru elaborarea unei culegerii de proiecte educative, nu există încă suficiente materiale.

Au fost purtate mai multe discuţii referitoare la transformarea bibliotecilor şcolare în C.D.I., fără a se ajunge la o anumită concluzie. Ce s-a făcut până acum a fost uneori bine, alteori nu. Ideea în sine nu a fost respinsă ci doar problemele administrative şi de legislaţie legate de această transformare au fost puse în discuţie.

D-na bibliotecară Stela Sebe, gazda noastră, a prezentat cu această ocazie C.D.-urile cu imagini din biblioteci focşănene şi adjudene.

A doua zi a fost dedicată unei excursii documentare, excursie în care principalele obiective au fost Centrele de Informare şi Documentare din judeţul Vrancea.

Au fost vizitate C.D.I.-urile de la Liceul Teoretic „Ioan Slavici” din Panciu şi de la Grupul Şcolar Vidra.
În ambele cazuri au fost prezentate atât instituţiile de învăţământ respective cât şi C.D.I-ul, inclusiv un scurt istoric.

Pentru exemplificarea activităţilor depuse în C.D.I. la ambele licee au fost prezentate câteva exemplificări practice ale activităţilor care s-au derulat în C.D.I. pe parcursul acestui an şcolar.
Elevii de la Liceul Teoretic „Ioan Slavici” au demonstrat că îşi merită C.D.I.-ul şi că atât ei cât şi dascăli lor au ştiut să se folosească cu folos de dotările acestuia şi mai ales să profite de dăruirea şi profesionalismul doamnei profesor-documentarist care păstoreşte C.D.I-ul.

Deşi din mediul rural şi cu dotare ceva mai puţină, nici elevii de la Grupul Şcolar Vidra nu au fost mai prejos, arătând că nici la ei C.D.I.-ul nu este doar un nume, o etichetă, ci chiar funcţionează.

Pe tot parcursul excursiei d-l director prof. Costică Neagu ne-a dat informaţii extrem de interesante despre zonă şi locuitorii ei.

Valentina Lupu
Preşedinte Diviziunea Biblioteci şcolare şi ale CCD

BIBLIO 2009 – câteva impresii

9 iunie 2009 la 4:05 pm | Publicat în conferinţe | Lasă un comentariu
Etichete: , ,

După întreruperea din 2008, Conferinţa internaţională de biblioteconomie BIBLIO Braşov, organizată în acest an, în perioada 4-6 iunie, de către Biblioteca Universităţii „Transilvania” cu sprijinul Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi al Academiei Române, a revenit în calendarul manifestărilor ştiinţifice de specialitate. Ajunsă la a şaptea ediţie, BIBLIO Braşov, care şi-a propus acum ca temă generică Bibliotecile într-o lume în schimbare, a avut, în mare, aceleaşi plusuri şi aceleaşi minusuri ca în anii anteriori – asta însemnând că şi-a păstrat nivelul ridicat, că e una dintre cele mai bine organizate conferinţe de la noi, dar că rămâne în continuare loc de mai bine.

Caracterul internaţional al conferinţei a fost dat de prezenţa celor trei invitaţi din străinătate: Theodora Balmon, directorul Bibliotecii Universităţii de Tehnologie Belfort Montbéliard (Franţa), Zinaida Stratan, Biblioteca Universităţii Tehnice din Chişinău (Republica Moldova) şi Bela Mader, directorul Bibliotecii Universităţii din Szeged (Ungaria). Remarc, de asemenea, prezenţa la conferinţă a preşedintelui ABR, prof. dr. Mircea Regneală, care a transmis un cuvânt de salut din partea asociaţiei, a directorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, lector dr. Gheorghe Buluţă, a colegilor de la Biblioteca Judeţeană „G. Bariţiu” din Braşov, în frunte cu directorul instituţiei, dr. Daniel Nazare, a unei delegaţii numeroase de la Biblioteca Academiei, a unor colegi de la biblioteci universitare şi universităţi din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Piteşti, Reşiţa, dar şi, nu în ultimul rând, a bibliotecarilor şi cadrelor didactice din instituţia-gazdă. (Programul detaliat al conferinţei se găsește la adresa http://but.unitbv.ro/biblio2009/prog_det.pdf).

Deschiderea lucrărilor conferinţei a fost găzduită de Casa Baiulescu, unul dintre sediile Bibliotecii Judeţene. Programul a continuat cu vizitarea sediului central şi a secţiei pentru copii ale aceleiaşi instituţii. Lucrările pe secţiuni s-au desfăşurat în sediul Bibliotecii Universităţii „Transilvania”. Aici, din cauza numărului mare al comunicărilor incluse în program, unele dintre lucrările celor cinci secţiuni tematice ale conferinţei – Biblioteci digitale, Metode avansate în prelucrarea colecţiilor, Management şi marketing, Educaţie şi cercetare, Istoria bibliotecilor – s-au desfăşurat în paralel. În mod fericit, momentul de final al conferinţei a însemnat mai mult decât înmânarea diplomelor de participare, directorul bibliotecii-gazdă, doamna prof.univ.dr. Elena Helerea, solicitându-le celor prezenţi să formuleze propuneri de îmbunătăţire a modului de desfăşurare a ediţiilor viitoare.

Privitor la comunicările prezentate, sunt de semnalat câteva lucruri. Sistemul de recenzare este în continuare mai mult formal, urmărindu-se în principal „corectarea” anumitor neconcordanţe cu modalitatea de prezentare a lucrărilor în vederea tipăririi în volum. Cred că la următoarea conferinţă este de dorit ca criteriile de conţinut să primeze în faţa celor formale. În acest fel, vor fi selectate mai puţine comunicări, dar mai valoroase, rămânând astfel suficient timp pentru prezentarea şi dezbaterea lor, nu în secţiuni paralele, ci în faţa tuturor participanţilor. O selecţie mai riguroasă va duce la eliminarea acelor lucrări tip referat, care abordează ABC-ul profesiei şi care nu aduc nimic nou în atenţia auditoriului.

De altminteri, directorul Bibliotecii Universităţii Transilvania a anunţat la finalul lucrărilor că optimizarea sistemului de recenzare a lucrărilor este unul dintre obiectivele pe care şi le-au propus organizatorii pentru anul viitor, acest lucru urmând a fi facilitat inclusiv prin regândirea calendarului conferinţei, astfel încât să rămână suficient timp atât pentru recenzare, cât şi pentru publicarea în bune condiţii a volumului de comunicări (volum care, în buna tradiţie a anilor precedenţi, a fost publicat înainte de debutul conferinţei). De asemenea, organizatorii îşi propun în viitor includerea în program a unei secţiuni pentru comunicări susţinute în limbi străine şi cooptarea, în calitate de coorganizator al BIBLIO Braşov, a bibliotecii judeţene.

Nu pot să închei fără a reaminti că iniţiativa lansării conferinţei BIBLIO Braşov şi continuitatea ei neîntreruptă, în perioada 2002-2007, se datorează doamnei prof.univ.dr. Angela Repanovici, fostul director al bibliotecii universităţii braşovene.

Robert Coravu

Imagini din timpul Conferinţei: http://picasaweb.google.ro/infoabr/BIBLIOBrasov2009#

Conferinţă EBLIDA – “O politică de bibliotecă pentru Europa”

2 iunie 2009 la 8:30 am | Publicat în asociaţii internaţionale, conferinţe | 4 comentarii
Etichete:

În perioada 7-9 mai s-a desfăşurat la Viena, în organizarea EBLIDA (Biroul european pentru asociaţii de biblioteci şi asociaţii de documentare şi informare), NAPLE (Autorităţile Naţionale pentru Bibliotecile Publice din Europa), BVO (Asociaţia Bibliotecilor din Austria) şi VOEB (Asociaţia bibliotecarilor din Austria), conferinţa internaţională “O politică de bibliotecă pentru Europa”.

Continuând experienţa de succes din 2008, când întâlnirea anuală a Consiliului EBLIDA a fost organizată în colaborare cu Asociaţia Olandeză a Bibliotecilor, la Amsterdam, conducerea EBLIDA a decis continuarea implicării asociaţiilor profesionale naţionale, ceea ce presupune nu numai conlucrare pentru reuşita organizării acestei reuniuni profesionale, ci şi o implicare a partenerilor în realizarea obiectivelor EBLIDA, prin accelerarea dialogului.

Tema aleasă pentru conferinţa din 2009 („O politică de bibliotecă pentru Europa”) reflectă importanţa începerii unei discuţii despre ceea ce se poate face împreună, la nivel european, despre ceea ce poate fi realizat la acest nivel pentru a sprijini munca asociaţiilor naţionale de biblioteci şi bibliotecari. Scopul final al acestei colaborări este creşterea influenţei şi implicării bibliotecilor şi a celorlalţi furnizori de informaţie într-o Europă unită, prin asigurarea unui înalt nivel de servicii de informare şi documentare, care vor contribui la o continua dezvoltare în spaţiul comunitar.

Încă de la înfiinţarea sa, în 1992, EBLIDA, care reuneşte asociaţii naţionale de biblioteci şi instituţii de documentare şi informare de pe întregul continent, a militat pentru recunoaşterea rolului bibliotecilor şi al altor instituţii culturale la nivel european, străduindu-se să creeze cel mai bun cadru legislativ şi politic pentru membrii săi.

Conferinţa s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, 7 mai fiind dedicata întâlnirii Consiliului EBLIDA (în care ABR este membru cu drepturi depline din luna februarie a acestui an). Evenimentul a fost găzduit de Academia de Ştiinţe a Austriei (OAW).

La aceasta a 17-a reuniune anuala a Consiliului, cu acordul tuturor membrilor, Gerald Leitner a fost desemnat în continuare (2009-2011) preşedinte al EBLIDA. În discursul de acceptare, domnul Leitner a subliniat determinarea sa în a milita pentru atingerea scopurilor propuse în programul de lucru al organizaţiei pe care o conduce şi şi-a afirmat încrederea în colaboratorii săi din Comitetul Executiv. O parte dintre aceştia au fost realeşi, alţii sunt noi, alegerea lor fiind făcută în urma nominalizărilor venite din partea ţărilor membre (pana pe 17 aprilie 2009). Astfel, alegerile desfăşurate pe parcursul şedinţei de Consiliu s-au finalizat cu următoarele modificări în structura CE:

 • Jill Martin, CILIP Marea Britanie: realeasa; numita şi în funcţia de vicepreşedinte EBLIDA
 • Klaus-Peter Böttger, BID Germania: nou ales; numita şi în funcţia de trezorier
 • Lene Byrialsen, Asociaţia Bibliotecilor din Danemarca: nou aleasă
 • Berndt Fredriksson, Asociatia Arhiviştilor din Suedia: nou ales
 • Saara Ihamäki, Asociatia Bibliotecilor din Finlanda: realeasă
 • Gloria Perez Salmerón, FESABID Spania: realeasă
 • António de Pina Falcão, BAD Portugalia: reales
 • Aldo Pirola, AIB Italia: reales
 • Erna Winters, VOB Olanda: nou aleasă.

Alegerea noilor membri în CE s-a făcut în urma eliberării acestor poziţii prin încheierea mandatului următorilor: Barbara Lison, vicepreşedinte; Bas Savenije, trezorier; Karin Åstrom Iko; Toby Bainton; Pernille Drost.

În discuţia pe care am avut-o cu Joanne Yeomans, director EBLIDA începând cu 2009, ea ne-a urat “bun venit” în organizaţie şi a subliniat necesitatea ca toată comunitatea de specialişti în informare şi documentare din România să cunoască problemele de pe agenda EBLIDA, modul lor de soluţionare, demersurile întreprinse către organismele europene, pentru un dialog constructiv, cu beneficii comune, în spaţiul UE.

Cea de a doua zi a conferinţei i-a reunit pe toţi cei 178 de participanţi din 30 de tari europene, membri EBLIDA şi NAPLE, iar lucrările prezentate au vizat probleme comune bibliotecilor şi altor structuri de informare, cu evidenţierea particularităţilor, acolo unde este cazul:
I. “O politica de biblioteca pentru Europa” – Gerald Leitner, preşedinte EBLIDA
II. Politică şi legislaţie de bibliotecă
1. “Bibliotecile pe ordinea de zi” – Claudia Lux, presedinte IFLA
2. “Legislaţia de biblioteca în Europa” – Barbara Schleihagen, Director, Asociatia germana a bibliotecilor
3. “Vizibilitatea obiectivelor bibliotecii publice în legislaţiile şi politicile naţionale” – Barbro Wigell-Rynänen, Ministerul Educaţiei, Finlanda şi Jens Thorhauge, Director, Agenţia daneza pentru biblioteci şi media
III. Rolul bibliotecilor în perspectiva europeană
1. “Bibliotecile în societatea modernă” – Paul Sturges, IFLA/FAIFE
2. “Iniţiativa 2010 şi după” – Yvo Volman, Comisia Europeana, DG INFSO
3. “Programul pentru cultura (2007-2013)”– Edith Genser, coordonator programe (P5), Comisia Europeana
4. “Dinamizarea bibliotecilor Europei: o analiza a programelor europene”– Brenda Karun, coordonator Biblioteca Naţională a Sloveniei
IV. Bibliotecile viitorului: crearea accesului pentru Europa
1. “Europeana – acces la cultură pentru toţi?” – Jill Cousins, Director executiv EDL Foundation
2. „Open Access – furnizarea unei agende europene pentru învăţare şi cercetare” – Paul Ayris, Director Servicii de biblioteca – University College London
3. „Modificarea copyright-ului” – expert EBLIDA în probleme de legislaţie în informare, British Library

În urma Conferinţei de la Viena, EBLIDA şi forumul NAPLE au decis creşterea rolului şi potenţialului serviciilor de biblioteca în întreaga Europa pentru susţinerea European Knowledge Society. Au fost formulate patru recomandări exprimând viziunea asupra acestei probleme a celor doua organizaţii semnatare, ce urmează a fi înaintate Comisiei Europene:

1. Elaborarea unui ghid – “Bibliotecile publice în societatea cunoaşterii”
2. Înfiinţarea unui European Knowledge Centre pentru bibliotecile publice
3. Finanţarea de proiecte cu fonduri europene pentru biblioteci
4. Stabilirea unei politici corecte de copyright, dar şi includerea unor excepţii referitoare la acesta pentru ca activitatea bibliotecilor să se desfăşoare în condiţii bune şi ele să-şi poată îndeplini rolul specific.

Vizita desfăşurată în cea de a treia zi la Biblioteca Naţională a Austriei, provenită din vechea Bibliotecă Imperială, ne-a dat posibilitatea de a admira Sala barocă (inclusa în circuitul turistic vienez), care acum găzduia o expoziţie de carte veche pe teme geografice, inclusiv cartografie. O experienţă interesantă fost şi turul Bibliotecii Metropolitane din Viena, o construcţie noua, moderna, încadrată în peisajul unui oraş în care nu se mai poate construi decât pe verticala. Astfel, Biblioteca Metropolitană a fost înălţată deasupra metroului, intre doua bulevarde foarte circulate. Cu toate acestea, s-a reuşit o minimizare a inconvenientelor legate de amplasare: pentru evitarea zgomotului, ferestrele laterale sunt asemănătoare hublourilor, lumina naturala intra, în mare măsură, prin partea superioara a clădirii, iar etajele nu sunt complet separate, comunicând prin scări interioare. As mai adăuga ca toate colecţiile sunt în acces liber la raft, iar securizarea se face prin sistem RFID. Cu toată această amplasare neobişnuită, s-a găsit loc şi pentru amenajarea unor spatii de relaxare, atât pentru adulţi cat şi pentru copii. De la Melk as menţiona biblioteca ce adăposteşte carte veche şi privilegiul de a fi avut ca ghid părintele bibliotecar, avantaj datorat apartenenţei profesionale a grupului.

Încheierea aş dedica-o câtorva consideraţii bazate pe observarea cu interes a detaliilor de organizare şi nu numai:

 • Întâlnirea pentru vizita la Biblioteca Naţională a fost stabilita pentru ora 9.30. La 9.35 tot grupul se afla în holul bibliotecii, fiind deja preluat de ghid – o colegă de la aceasta instituţie. Există şi în România biblioteci – şi nu doar una sau doua – ale căror colecţii reprezentative sunt păstrate în clădiri la fel de reprezentative (din punct de vedere arhitectonic), care ar putea rivaliza cu cele din Occident; depinde doar de noi sa le facem cunoscute prin organizarea unor evenimente similare.
 • Părintele bibliotecar de la Melk, într-o engleză perfect inteligibilă, ne-a povestit nu numai despre colecţiile vechi ale bibliotecii, ci şi despre expoziţia de carte veche de astronomie organizată cu ocazia anului internaţional al astronomiei, cu referiri ştiinţifice precise la teoriile lui Copernic sau Kepler, ceea ce îl îndepărta de statutul de administrator al cărţilor şi îl apropia de o zona a erudiţiei în care mult mai adesea se aflau bibliotecarii din alte vremi. Pentru “a exista” în comunitatea profesionala europeană a bibliotecilor, participarea la astfel de reuniuni şi stabilirea unor contacte de colaborare permanentă, ca şi apartenenţa la organizaţii precum EBLIDA sau IFLA, sunt condiţii obligatorii.
 • O privire peste structura de conducere a EBLIDA te face imediat să observi că niciun reprezentant al bibliotecilor din estul Europei nu se regăseşte acolo; poate că acum statutul nostru de „junior” în organizaţie ne oferă privilegiul unei perioade de acomodare, dar îmi exprim speranţa că această perioadă nu va dura mult.
 • Discuţiile desfăşurate în timpul lucrărilor conferinţei şi – mai ales – cele informale au reliefat probleme comune, dificultăţi comune (evident, păstrând proporţiile) şi, de aici, necesitatea colaborării în scopul găsirii unor soluţii comune. Deşi ar putea părea o afirmaţie curajoasa, ţinând cont de contextul socio-economic nefavorabil prin care trecem, cred că a trecut ziua când breasla noastră putea spune “Europa, aşteaptă-ne, am pornit în drum către tine”; astăzi, cu mult mai potrivit ar fi să spunem “suntem aici şi avem multe de oferit”.

Dr. Ivona Olariu
BCU „Mihai Eminescu” Iaşi
Membru al Consiliului de conducere al ABR

Date privind a XX-a Conferinţă Naţională a ABR (Constanţa, 10-12 septembrie 2009)

1 iunie 2009 la 3:30 pm | Publicat în Conferinţa Naţională | Lasă un comentariu
Etichete:

Cea de-a XX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema Continuitate şi schimbare în bibliotecă, va avea loc în zilele de 10-12 septembrie 2009, la Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman” din Constanţa.

Termene importante

Opţiunea pentru cazare trebuie anunţată până cel târziu la data de 1 august. După această dată, rezervarea unui loc de cazare cade în sarcina participanţilor .
Înscrierea la Conferinţă se poate face până cel târziu la data de 1 septembrie. După această dată nu mai sunt acceptate înscrieri.
Dosarele pentru premiile ABR trebuie să fie depuse/trimise prin poştă la Secretariatul asociaţiei până cel târziu la data de 1 septembrie.

Taxa de participare este de 70 lei/persoană.

Cazarea:
– gratuit, în campusul Universităţii, în limita a 80 de locuri, în camere cu 4 locuri (locurile gratuite vor fi repartizate în ordinea înscrierilor)
– contra cost, la următoarele hoteluri:
Hotel Turist (2 stele), Bd. Mamaia nr. 288 (zona Delfinariu): cameră single – 130 lei; cameră dublă – 160 lei. Mic dejun inclus. Pagină WWW: http://www.turistct.com
Hotel Class (3 stele), Str. Răscoala din 1907 nr. 1 (în centrul oraşului, la 10 minute de mers pe jos de sediul Bibliotecii Judeţene): cameră single – 160 lei; cameră dublă – 185 lei. Mic dejun inclus. Pagină WWW: http://www.hotelclass.ro

Masa – la cantina Universităţii
– prânz (10-11 septembrie): 15 lei /masă; cină (10 septembrie): 8 lei/masă
– masa festivă (11 septembrie): 15 lei /persoană

Vizită documentară (12 septembrie)
Varianta I: Balcic – vizitarea Palatului Regal şi a Grădinii Botanice, turul staţiunilor de pe litoralul bulgăresc – 90 lei + 10 leva (aprox. 2 lei)/persoană
Varianta II: cetatea şi muzeul de la Adamclisi – 30 lei/persoană
Deplasarea se face cu autocarul.

Comitet de organizare (persoane de contact)
– Pentru înscrieri:
Corina Apostoleanu, tel. 0241616244/0241616245/0241664260 int. 126, mobil 0745057043, e-mail c.apostoleanu@biblioteca.ct.ro
Gelu Culicea, tel. 0241616244/0241616245/0241664260 int. 122, mobil 0724/436044, e-mail g.culicea@biblioteca.ct.ro
Maria Drăghici, mobil 0745620763, e-mail mrdrghc@yahoo.com
– Pentru probleme legate de cazare, mese, excursie:
Viorica Pop, tel. 0241616244/0241616245/0241664260 int. 109, mobil 0722599952, e-mail v.pop@biblioteca.ct.ro

Premii:
– Premiul „Ioan Bianu” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci naţionale
– Premiul „V.A. Urechia” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci publice
– Premiul „Ioachim Crăciun” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci universitare
– Premiul „Spiru Haret” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci şcolare
– Premiul „Constantin Hamangiu” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci specializate
Valoarea premiului este de 250 lei. Regulamentul de acordare a premiului este disponibil pe site-ul asociaţiei (http://www.abr.org.ro/regulament_premiu.doc).

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.