Simpozionul zonal „Carte-Lectură-Cultură”

30 martie 2009 la 4:44 pm | Publicat în biblioteci şcolare, evenimente profesionale, filiale, Ziua Bibliotecarului | Lasă un comentariu
Etichete:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău împreună cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Buzău şi Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău, cu sprijinul Primăriei Municipiului Buzău şi al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat organizează joi, 23 aprilie 2009, în Aula Colegiului Naţional B.P. Hasdeu, cu ocazia „Zilei Bibliotecarului”, simpozionul zonal „Carte – Lectură – Cultură”.

Simpozionul are ca obiective încurajarea şi stimularea interesului pentru lectură, atragerea elevilor spre bibliotecă, spre carte, încurajarea schimbului de idei între bibliotecarii din instituţii diferite, dintre profesori şi elevi.

Totodată, 23 aprilie este Ziua Mondială a Bibliotecarului, eveniment menit a promova cartea şi lectura.

În cadrul acestei întâlniri se va lansa Ghidul bibliotecilor şcolare din judeţul Buzău, o carte utilă profesorilor, elevilor, dar şi altor utilizatori beneficiari ai serviciilor oferite de bibliotecile şcolare şi CDI-urile din învăţământul buzoian.

Reclame

Filiala Galaţi are o nouă conducere

30 martie 2009 la 4:14 pm | Publicat în filiale | Lasă un comentariu
Etichete:

Pentru ca membrii ABR din bibliotecile publice gălăţene să fie reprezentaţi în conducerea filialei locale, filiala ABR Galaţi a decis convocarea Adunării Generale în vederea alegerii unei noi conduceri. Menţionăm că un număr important de bibliotecari din bibliotecile publice s-au înscris în asociaţie ulterior alegerilor desfăşurate în luna mai 2007.
La Adunarea Generală a filialei Galaţi, care a avut loc în ziua de 27 martie 2009, la sediul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, au participat 65 de membri ABR. În urma alegerilor, a rezultat următoarea componenţă a Consiliului de conducere al filialei:

Preşedinte: Florina Diaconeasa-Biblioteca Judeteana “V.A. Urechia”
Vicepreşedinte: Mihaela Barbulescu-Biblioteca Universitatii “Dunarea de Jos”
Secretar: Anca Grigorov-Biblioteca Universitatii “Dunarea de Jos”

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR – 17.03.2009

30 martie 2009 la 3:59 pm | Publicat în Conferinţa Naţională, consiliul de conducere, premii şi diplome, secţiunea colecţii speciale, secţiuni | Lasă un comentariu

Marţi, 17 februarie 2009, a avut loc şedinţa Consiliului de conducere al ABR.
La şedinţă au participat toţi membrii Consiliului, cu excepţia d-nei Delia Pârşan (absentă motivat). A fost prezent, de asemenea, ca invitat, dl. Gabriel Leahu, Directorul Direcţiei Generale de Informatizare şi Resurse din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

1. Doamnele Liliana Lazia şi Corina Apostoleanu au prezentat o informare cu privire la organizarea celei de-a XX-a Conferinţe Naţionale a ABR, care se va desfăşura la Constanţa. Consiliul a aprobat tema Conferinţei Naţionale – Continuitate şi schimbare în bibliotecă, perioada de desfăşurare a acesteia – 10-12 septembrie 2009 şi valoarea taxei de participare – 70 lei. Invitaţiile de participare vor fi transmise în cursul lunii aprilie.

2. La propunerea d-nei Adriana Szekely, Consiliul a decis ca premiile acordate în fiecare an de ABR unui bibliotecar din fiecare diviziune să poarte denumiri distincte. Astfel, au fost formulate următoarele propuneri:
– pentru Diviziunea Biblioteci universitare: Premiul „Ioachim Crăciun”
– pentru Diviziunea Biblioteci publice: Premiul „V.A. Urechia”
– pentru Diviziunea Biblioteci naţionale: Premiul „Ioan Bianu”
– pentru Diviziunea Biblioteci specializate: Premiul „Constantin Hamangiu”
– pentru Diviziunea Biblioteci şcolare: Premiul „Spiru Haret”
O decizie cu privire la denumirile premiilor va fi luată la următoarea şedinţă de Consiliu, iar propunerile din partea membrilor ABR sunt binevenite.

3. În urma demisiei d-nei Lăcrămioara Chihaia din funcţia de preşedinte al Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare, Consiliul a decis numirea ca preşedinte interimar, până la proxima întrunire a secţiunii, când se vor organiza alegeri, a d-lui Aurelian Popescu (BCU „Carol I” Bucureşti), care până în prezent a ocupat funcţia de secretar.

4. Dl. Robert Coravu a anunţat că ABR a devenit membru EBLIDA şi că sunt în curs de finalizare formalităţile de reînscriere în IFLA.
D-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia achitării cotizaţiilor şi a bugetului ABR.

Finalizarea proiectului MEBDIGIT

9 martie 2009 la 11:59 am | Publicat în biblioteci universitare, proiecte | Un comentariu
Etichete: , , ,

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi anunţă finalizarea proiectului MEBDIGIT, prin care s-a urmarit scanarea fişelor tradiţionale de catalog şi importul lor în sistemul informatic al bibliotecii.
În urma acestui proiect, întregul fond de carte din unitatea centrală şi din cele 12 filiale ale BCU Iaşi – aproximativ 2,5 milioane de unităţi bibliografice – este reflectat în catalogul online al bibliotecii.

COMUNICAT

3 martie 2009 la 10:23 am | Publicat în biblioteci naţionale, comunicate | Un comentariu
Etichete:

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la situaţia actuală a Bibliotecii Naţionale a României.

Biblioteca Naţională este o instituţie fundamentală, care asigură păstrarea memoriei documentare a unei naţiuni. Importanţa şi funcţiile unei biblioteci naţionale sunt recunoscute şi asumate de către toate statele civilizate. Pentru fiecare ţară, Biblioteca Naţională reprezintă unul dintre reperele culturale fundamentale.

Într-un moment în care Biblioteca Naţională a României a ajuns chiriaşă în sediul pe care îl ocupă, în urma retrocedării clădirii către Camera de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti, considerăm că finalizarea lucrărilor la noul sediu al bibliotecii şi reunirea colecţiilor acesteia, în prezent dispersate în mai multe locaţii, nu mai suferă amânare.

Reamintim opiniei publice că noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României este o construcţie începută la jumătatea anilor 80, pe care niciunul dintre guvernele care s-au perindat în perioada postdecembristă nu a fost în stare s-o finalizeze. Mai grav, din timp în timp, guvernanţii au încercat deturnarea destinaţiei acestei clădiri. În anul 2002, premierul Adrian Năstase a intenţionat s-o folosească drept sediu al Guvernului, dar a renunţat la idee, în urma protestului societăţii civile. Recent, deputatul Silviu Prigoană a propus mutarea aici a… Parlamentului! Oare România nu are dreptul la o Bibliotecă Naţională pe măsura rolului ei de membru al Uniunii Europene, ţinând cont că în acest moment suntem singura ţară europeană care nu dispune de o clădire reprezentativă pentru această instituţie?

Credem că măcar acum, în ceasul al doisprezecelea, rezolvarea problemei clădirii Bibliotecii Naţionale a României trebuie să fie considerată o prioritate naţională!

Consiliul de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

Prezentul comunicat a fost postat pe site-ul comunicatedepresa.ro şi a fost transmis mai multor ziare şi televiziuni centrale

UPDATE Ministrul Culturii anunţă că lucrările la noul sediu al Bibliotecii Naţionale vor fi gata în 2011

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.