„Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est”

29 decembrie 2011 la 12:02 am | Publicat în conferinţe, workshop-uri | 2 comentarii
Etichete: , , , ,

În perioada 28-30 noiembrie a.c. am particicipat la  activităţile din cadrul workshop-ului READING PRACTICIES, READING RESEARCH AND READING PROMOTION IN SOUTHEAST EUROPE (Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est), organizat de Institutul Goethe din Sofia, Bulgaria în colaborare cu Universitatea din Sofia. Prof. univ. Dr. Alexander Kioseev, din cadrul  Centrului cultural al Universităţii şi  reprezentat al Ligii Sud-Est Europene a iniţiat acest proiect, ca răspuns la “provocările” lansate de Raportul Pisa 2009 asupra cunoaşterii şi utilizării limbii materne. După cum este bine cunoscut, conform acestui document oficial, România, cât şi celelalte ţări din sud-estul Europei se află pe poziiţii sub medie în domeniile  de înţelegere  a limbii, investigate prin textele şi chestionarele respective.

Obiectivele concrete ale proiectului  la care am participat au fost :

 1. Schimbul reciproc de informaţii privind  experienţa personală şi starea cercetărilor privind lectura în ţările sud-est europene (fiecare dintre participanţi a venit cu o prezentare a activităţii sale şi a domeniului)
 2.  Discuţii asupra rezultatelor actuale ale raportului Pisa 2009
 3. Observarea apropierilor şi diferenţelor dintre practicile de lectură din ţările noastre; de ce se poate vorbi de un analfabetism funcţional;
 4. Discuţii asupra  ideii proiectului  “Reading to Live With”
 5. Discutarea  viitoarelor schimburi de informaţii şi a metodologiei de lucru ale unei posibil proiect unic de studiere a  lecturii  în ţările sud-est europene
 6. Discutarea posibilităţilor de finanţare a proiectului.

Proiectul şi-a dorit să aducă  împreună specialişti din diferite domenii de activitate care au legătură cu lectura, respectiv cadre didactice de la specializarea biblioteconomie şi ştiinţa informării, sociologi, antropologi, bibliotecari din  Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Grecia, Turcia, Bulgaria şi România.

Discuţiile au fost extrem de animate şi au vizat aspecte legate de lectură, educaţie, nivel de cunoaştere, practici culturale în perioada post-comunistă, în acest sens, desigur, ţările care aparţin spaţiului ex-iugoslav, cât şi Bulgaria şi România au de împărtăşit experienţe comune.

S-a conturat  planului viitoarei cercetări, precum şi metodologia de lucru.

Accentul cade pe studierea practicilor de lectură ale  diferitelor categorii de vârstă, precum şi pe circumstanţele în care se desfăşoară  în prezent  studiul şi lectura, din motive profesionale , de petrecere a timpului liber sau de păstare a unui anume standard intelectual.

Proiectul va dura cel puţin trei ani, fireşte şi în funcţie de posibilităţile de finanţare.

Finanţarea primei întâlniri de lucru, precum şi următoarea sunt asigurate de Institutul Goethe din Sofia.

O menţiune specială se cuvine d-rei Bianka Reckenbeil, directoarea Bibliotecii Institutului Goethe din Sofia, care s-a dovedit a fi o gazdă extrem de amabilă şi agreabilă, alături de colegele sale, condiţiile de  cazare şi de lucru fiind foarte bune.

 

Corina Apostoleanu

Vicepreşedinte ABR

Reclame

RAPORT asupra desfăşurării Cursului de Formare a Formatorilor în Cultura Informaţiei pentru bibliotecari şcolari

7 decembrie 2011 la 12:01 pm | Publicat în biblioteci şcolare, cultura informaţiei, cursuri profesionale, perfecţionare profesională | 2 comentarii

În perioada 26-28 noiembrie 2011, la Poiana Braşov, s-a desfăşurat a doua ediţie a Cursului de Formare a Formatorilor în Cultura Informaţiei. Dacă anul trecut cursul s-a adresat bibliotecarilor universitari, în acest an au beneficiat de el 15 bibliotecari şcolari. Candidaţii au fost evaluaţi şi selectaţi pe baza unei motivaţii de participare şi a unui CV. Ca şi anul trecut, cursul a fost organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din România, cu sprijinul Ambasadei SUA. Cheltuielile de cazare, masă şi transport au fost suportate de organizatori.

Cei 15 bibliotecari selectaţi au trebuit să realizeze o cercetare pe tematica domeniului în care activează, constând în identificarea surselor de informare, analiza critică a informaţiei, elaborarea bibliografiei prin folosirea instrumentelor electronice, precum şi prezentarea rezultatelor cercetării în format Power Point, acestea urmând a fi postate pe site-ul ABR în regim open access.

Structura cursului a fost următoarea:

Concepte de bază în cultura informaţiei

 • Curs 1
  • Cultura informaţiei
  • Cultura calculatorului
  • Cultura digitală
  • Tehnologiile informaţiei şi comunicării
 • Curs 2
  • Standarde internaţionale privind cultura informaţiei
  • Sursele de informare tradiţionale şi electronice
  • Surse de informare în acces deschis
  • Aplicaţii practice: bune practici în identificarea, localizarea şi căutarea surselor cheie şi descoperirea instrumentelor de cercetare în domeniul ales

Tehnologii utilizate în educarea cititorilor

 • Curs 3
  • Stabilirea nevoii de informaţii, redefinirea şi dezvoltarea unui subiect de cercetare
  • Strategii de căutare a informaţiei
  • Analiza critică a informaţiei
  • Aplicaţii practice: tutoriale video, strategii de căutare pe Internet

Managementul informaţiei

 • Curs 4
  • Evaluarea surselor de cercetare. Gândirea critică, analiza informaţiei, analiza citărilor
  • Managementul informaţiei. Citarea surselor informaţionale. Standarde de citare a referinţelor
  • Prezentarea standardelor: MLA, APA, ISI 690, GOST, TURABIAN
  • Cum se scrie bibliografia
  • Aplicaţii practice: Refferences din Microsoft Office 2007, WikipediaGoogle Scholar

Comunicarea informaţiei

 • Curs 5
  • Etica utilizării informaţiei. Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor. Legislaţie
  • Citările. Plagiatul. Cum se scrie şi cum se prezintă o lucrare
  • Aplicaţii practice: Software Plagiarism detector, prezentări în Power Point

Calendarul desfăşurării activităţilor a fost următorul:

– înscrieri: 19-25 septembrie

– selectarea aplicaţiilor primite: 16 octombrie

– desfăşurarea cursului: 26-28 noiembrie

– primirea proiectelor de finalizare a cursului: 8 decembrie

– publicarea proiectelor pe platforma ABR: 15 decembrie

Cursanţii au primit materiale de curs, precum şi câte un DVD conţinând prezentările celor trei lectori, în format .pdf, după cum urmează:

Prof. univ. dr. Mircea Regneală:

– Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor. Etica profesională

– Societatea cunoaşterii. TIC. Educaţia în informare

Prof. univ. dr. Angela Repanovici

– Evaluarea surselor informaţionale

– Managementul informaţiei

– Programe informatice de detectare a plagiatului

– Programe informatice pentru elaborarea bibliografiilor

– Software antiplagiat – exemplu practic VIPER

– Standarde internaţionale de cultura informaţiei

drd. Robert Coravu

– Definirea şi exprimarea nevoii de informaţii

– Strategii de căutare a informaţiilor

Totodată, pe DVD au fost incluse standarde referitoare la:

– prezentare redacţională

– referinţe bibliografice

– statistică

Cei trei lectori au fost apreciaţi de către cursanţi, aceştia afirmând, printre altele:

„Nota 10 atât pentru calitatea materialelor prezentate, cât şi desfăşurarea efectivă a activităţilor, aplicaţiile practice, observaţiile făcute.”

„A fost un curs practic, cu lucru în echipe. Apreciez profesionalismul celor trei profesori, care ne-au ghidat aceste trei zile. Ai ce învăţa de la dumnealor. Am renunţat la a-mi lua notiţe, pentru că am savurat fiecare cuvânt spus (textul îl citim acasă). Vă mulţumesc că sunteţi, că ne-aţi invitat şi acceptat pentru acest curs. Sunteţi de nota 10!!!”

„Cursul a fost foarte bine organizat şi structurat, realizat de PROFESIONIŞTI ADEVĂRAŢI.”

„Competenţa, experienţa, căldura lectorilor, dar, în acelaşi timp, seriozitatea şi exigenţa lor au făcut din acest curs o experienţă deosebit de utilă şi plăcută pentru noi toţi.”

„O echipă de nota 10.”

Majoritatea cursanţilor au apreciat că toate subiectele prezentate au fost importante şi de un real interes, ajutându-i în munca lor.

Aprecieri generale asupra cursului:

„Temele abordate în curs s-au pliat pe nevoile noastre şi ne vor fi utile în munca din bibliotecă.”

„Constructiv, cu multe noţiuni noi şi activităţi practice.”

„Cursul a fost extrem de bogat în informaţii de ultimă oră, temele tratate fiind importante în munca noastră.”

„Este binevenit, util şi extrem de necesar pentru bibliotecarii şcolari.”

„Cursul mi s-a părut interesant de la un capăt la celălalt, sincer am simţit nevoia unei perfecţionări de acest gen. Aş dori ca astfel de cursuri să se desfăşoare mai des şi, dacă se poate, să fie implicaţi cât mai mulţi bibliotecari şcolari.”

„Apreciez în mod deosebit atenţia pe care doamna Patricia Guy o dă pregătirii profesionale a bibliotecarilor şcolari, pe care îi consideră responsabili pentru progresul societăţii, ei fiind gestionarii celor mai mari valori ale lumii, INFORMAŢIA. E o mare responsabilitate pe care ne-o acordă şi care trebuie pusă în practică prin deschiderea bibliotecii către elevi şi întreaga comunitate, pornind de la a disemina informaţiile primite în cadrul cursului parcurs de Cultura Informaţiei, prin module de prezentare a acestei noi şi moderne ştiinţe aflate în continuă metamorfozare şi progres.”

A consemnat,

Project Assistant,

drd. Doru Stan

Scrisoare de mulțumire adresată doamnei Patricia Guy

7 decembrie 2011 la 11:37 am | Publicat în biblioteci şcolare, cultura informaţiei, cursuri profesionale, perfecţionare profesională | Lasă un comentariu
Etichete: ,

Președintele ABR, prof. Mircea Regneală, a adresat o scrisoare de mulțumire doamnei Patricia H.H. Guy, Counsellor for Public Affairs, pentru sprijinul material și moral acordat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în vederea organizării cursului de formare a formatorilor în cultura informației dedicat bibliotecarilor școlari, desfășurat în luna noiembrie, sub egida ABR.

Dear Ms. Patricia Guy,
I would like to thank you on behalf of the Romanian school librarians attending the course on Information Literacy, and also on behalf of the Romanian Library Association (ABR), for the special support you offered us with such generosity.  The training course was officially opened with the screening of your video address to participants.  Your message was highly appreciated by librarians, since it has made them feel respected for their work.  Your remarks regarding the role of libraries and Information Literacy programs raised participants’ awareness of working in key institutions with long term impact in the development of a modern Romanian democratic society.
We organized an intensive three-day course, with 8 -10 hours per day of theory and hands-on sessions. The participants, chosen among the best school librarians around the country, became at their turns trainers on Information Literacy.  They will share their newly-acquired knowledge with their colleagues, so that Information Literacy programs become a reality in the Romanian school libraries.
Unfortunately, from the approximately 100 applications for this course, we had to select only 15 candidates. The remaining school librarians will be enrolled in other training sessions on Information Literacy (IL).  Taking into account the large number of applications, we would very much appreciate if, according to the available funds, you could consider another grant application for an additional course to Train-the-Trainers on IL for School Librarians.  This way, ABR will have a strong corpus of trainers who will teach their colleagues in school libraries.
To assist the trainers on IL, as well as other Romanian librarians, I would like to let you know that ABR has almost completed a Guide on Information Literacy, using another U.S. Embassy grant approved this summer.  We would be honored if you could attend the launch of this guide and officially open the event, and meet our colleagues in the Romanian Library Association.  We will also welcome Mrs. Dragan, our dear colleague, who has always been close to our library community.
Sincerely yours,
Prof. Mircea Regneala
President of the Romanian Library Association

„Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

5 decembrie 2011 la 12:54 pm | Publicat în biblioteci şcolare, CDI, conferinţe, evenimente profesionale, secţiunea tehnici pedagogice | Lasă un comentariu
Etichete:

“Semeni un gând, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin” (Stephen R. Covey)

De-a lungul timpului, bibliotecarul şcolar a simţit mereu o nevoie acută de a se regăsi în raport cu societatea în care trăieşte, de a se autodefini într-o permanentă pendulare între raţiune şi simţire, între idee şi faptă, deoarece face parte dintr-o dinamică firească a devenirii, a transformării şi regăsirii acestei profesii nobile.

Aşa am simţit pulsul în frumoasa zi de toamnă a lui noiembrie 2011, când ne-am regăsit noi, bibliotecarii şcolari şi CCD (din judeţele Timiş, Arad, Harghita, Covasna, Alba, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Caraş-Severin, Argeş, Buzău, Iaşi, Suceava, Vaslui, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Bacău şi municipiul Bucureşti), din mediul universitar dar şi din biblioteca publică, profesori documentarişti, cadre didactice şi elevi implicaţi în spaţiul cald şi primitor al Centrului de Informare şi Documentare al Liceului Teoretic Buziaş, întâmpinaţi fiind de către doamna profesor documentarist Veronica Bratu şi de directorul instituţiei, prof. Ioan Drăgan, cu ocazia derulării celei de-a II-a ediţii a Conferinţei naţionale: “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”.

După cum s-a regăsit şi în programul conferinţei, comitetul ştiinţific a fost unul de elită: prof. univ. dr. Mircea Regneală, conf. univ. dr. Elena Tîrziman (Universitatea Bucureşti), conf. univ. dr. Gheorghe Clitan,  lect. univ. dr. Tamara Petrova, lect. univ. dr. Maria Micle (Universitatea de Vest din Timişoara). Comitetul de organizare a fost reprezentat de prof. Ioan Drăgan, directorul Liceului Teoretic Buziaş, prof. documentarist Veronica Bratu, lect. univ. dr. Maria Micle, prof. Valentina Lupu – preşedinte – Diviziunea Biblioteci şcolare al ABR, Daniela Mihăilă – Casa Corpului Didactic Timiş, Daniel Luca – ABR – filiala Timiş, drd. Simona Bursaşiu – ABR – Filiala Timiş.

Conferinţa a debutat la ora 10.00 în sala arhiplină a CDI (aproximativ o sută de participanţi) cu alocuţiunile de primire ale prof. Ioan Drăgan, directorul Liceului Teoretic Buziaş, a domnului inspector de specialitate ISJ Timiş, prof. Gheorghe Bloancă (care a mulţumit autorităţilor locale pentru sprijinul acordat şi şi-a exprimat  dorinţa de implicare reală în evoluţia structurilor info-documentare preuniversitare împreună cu instituţiile abilitate, conform legislaţiei în vigoare, a Foii de parcurs şi înregistrarea unui feed-back excelent al acestei manifestări), a doamnei prof. Valentina Lupu (care a transmis mesajul şi susţinerea ABR pentru formarea continuă a bibliotecarilor şcolari pentru a face faţă noilor schimbări, precum şi omagiul pentru domnul prof. Vasile Ţîră), a doamnei Cristina Ciulă – şef Servicii Filiala externă din cadrul BCU Timişoara, a doamnei  lect. univ. dr. Maria Micle (care a transmis mesajul d-lui conf. univ. dr. Gheorghe Clitan, decanul FSPFC Universitatea de Vest Timişoara), a doamnei prof. Daniela Argatu – bibliotecar CCD George Tofan Suceava (care şi-a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse de gazde şi şi-a oferit sprijinul ca reprezentant al unei structuri metodologice), a doamnei prof. Letiţia Morariu – director CCD Timiş (care a felicitat organizatorii şi a dat asigurări de implicare a instituţiei pe care o reprezintă în formarea continuă a bibliotecarilor şcolari/profesorilor documentarişti).

Imediat au început lucrările conferinţei structurate pe următoarele secţiuni:

 • Tehnici pedagogice de instruire a publicului prin intermediul bibliotecii/CDI
 • Activităţi de marketing şi animaţie culturală în biblioteca şcolară
 • Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor
 • Schimb de bune practici în colaborarea bibliotecă/şcoală.

Moderator a fost  doamna lect. univ. dr. Maria Micle şi doamna bibliotecar Daniela Mihăilă – CCD Timiş.

Toate lucrările au fost de un interes deosebit, suscitând interesul audienţei. În mod deosebit s-au remarcat:

 • Voichiţa Borcea, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara cu un amplu material al proiectului De vorbă cu scriitorii contemporani (diverse proiecte educaţíonale dedicate stimulării interesului pentru lectură la elevi, exemple de bune practici, interviuri);
 • Veronica Bratu, Liceul Teoretic Buziaş – Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări prin Centrele de Documentare şi Informare, distribuind şi acorduri de parteneriate celor doritori;
 • Daniela Mihăilă, CCD Timiş – Educaţia permanentă – educaţia adulţilor şi autoeducaţia;
 • lect. univ. dr. Maria Micle a continuat cu un material interesant rezultat dintr-un mini studiu asupra implicării bibliotecii şcolare în comunicarea interculturală, Bibliotecile şcolare – punct de sprijin pentru educarea elevilor spre comunicare interculturală;
 • drd. Simona Marilena Bursaşiu a prezentat materialul Voluntariat şi implicare internaţională: secţiunea biblioteci şcolare şi centre de resurse a IFLA (implicarea personală în activităţi de voluntariat cu proiecte de traducere în publicaţii de specialitate şi chiar on-line);
 • prof. Daniela Argatu, CCD George Tofan Suceava – Dezvoltarea competenţei de lectură, un studiu bazat pe strategiile educaţiei emoţionale, dezvoltat în bibliotecile şcolare sucevene conform Foii de parcurs şi în concordanţă cu oferta de programe de formare continuă a CCD George Tofan Suceava pentru anul şcolar 2011-2012;

A încheiat doamna prof. Veronica Bratu cu propunerea de colaborare a doamnelor Ligia-Dana Grosu şi Georgia-Maria Grosu  de la Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Bacă şi  Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”  Arad.

Doamna Micle a precizat că toate materiale prezentate precum şi cele înscrise la această conferinţă urmează să fie publicate într-un volum pe suport electronic, cu ISNB la o editură acreditată.

După un moment folcloric deosebit susţinut de frumoşii membri ai ansamblului Izvoraşul al Casei de cultură Buziaş, coordonaţi de prof. Ramona Gombaş, de directorul Clubului Copiilor Buziaş – domnul Nicolae Crestescu şi doamna bibliotecar Lăcrămioara Perjoiu (Biblioteca publică), s-a desfăşurat Sesiunea de dezbateri cu întrebări şi răspunsuri pe marginea lucrărilor şi a noilor metodologii ale MECTS, moderată de prof. Valentina Lupu şi prof. Daniela Argatu.

Prof. Daniela Argatu a prezentat Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (actualizat pana la data de 12 septembrie 2006*) cu trimitere expresă pe anexa 2 (proceduri operaţionale), Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, Ordin nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic, Anexa OMECTS nr. 5556/7.10.2011 – Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, Regulamentul cadrul al organizării şi funcţionării consiliului consultativ.

Dezbaterea pe aceste acte legislative a fost intensă, în special problemele legate de studiile de specialitate necesare fixării pe post ca profesor documentarist în cazul bibliotecarilor cu studii superioare care au inclusiv modulul pedagogic, sau nerecunoaşterea studiilor de specialitate în unele cazuri, neclarităţi vis-a-vis de gradaţia de merit pentru bibliotecari, supraîncărcarea fişei postului cu ” alte  atribuţíi”. Toate aceste probleme urmează să fie incluse într-un memoriu care cu sprijinul ABR să fie înaintat către instituţiile abilitate.

Închiderea lucrărilor conferinţei a fost realizat de către doamnele  Daniela Mihăilă şi Veronica Bratu prin înmânarea diplomelor de participare.

Prof. Valentina Lupu – Preşedinta diviziunii Biblioteci şcolare din cadrul ABR şi prof. Daniela Argatu – secretar Secţiunea Tehnici pedagogice din cadrul ABR  mulţumesc organizatorilor şi conducerii ABR pentru implicarea şi excepţionala organizare a acestei Conferinţe.

În loc de concluzie: când bibliotecarul lasă fiinţa sa interioară să vorbească despre carte, el îşi dă seama că acest minunat instrument se dăruieşte şi atunci el caută să dea formă lucrurilor desăvârşite pe care le vede în el. Atunci se aprinde un gând, o idee şi descoperă că îi stau la dispoziţie mijloace diferite de a atinge acest ţel. Pe acestea le exprimă el în cuvinte şi fapte.

Aşa au demonstrat colegii noştri de la Buziaş/ Timişoara, relaţia dintre idee, faptă şi carte, ca o necesitate căreia dacă i se aduce orice modificare va produce o transformare, iar ignorarea uneia ar duce la declinul societăţii pe termen lung. Ideea şi fapta se concretizează în legităţi obiective datorită faptului că bibliotecarul şcolar/profesorul documentarist simt în permanenţă nevoia de a avea ceva palpabil la care să se raporteze din punct de vedere al stabilirii corectitudinii şi “dacă nu îţi cunoşti limitele, defineşte-le! dacă le cunoşti, depăşeşte-le! – Adrian Moisei

Prof. Daniela Argatu, secretar Secţiunea – Tehnici Pedagogice ABR,

Prof. Valentina Lupu, preşedinte Diviziunea Biblioteci şcolare

Participanții la conferință

Anunţ important privind cursul de formare a bibliotecarilor cu studii medii

2 decembrie 2011 la 1:23 pm | Publicat în cursuri profesionale | 2 comentarii

Stimaţi colegi,

După cum am anunţat, Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), cu sprjinul catedrei  de specialitate din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, organizează Curs de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii, conform autorizaţiei nr. 0003585 din 21.07.2010, eliberată de CNFPA.

Certificatele de absolvire sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Mai multe detalii privind cursul se găsesc la adresa http://wp.me/p3hOH-qm.

Pentru a oferi posibilitatea cât mai multor persoane să participe la acest curs, perioada de înscrieri s-a prelungit până la sfârşitul lunii decembrie 2011.

Primul modul al cursului se va desfăşura în luna ianuarie, începând la o dată pe care o vom anunţa ulterior.

 

Director curs,

Prof.univ.dr. Mircea Regneală

Președinte ABR

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.