Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării numerele 3 și 4 pe anul 2011

13 februarie 2012 la 11:31 pm | Publicat în Revista Română de Biblioteconomie | Un comentariu

Au apărut numerele 3 și 4 pe anul 2011 ale  Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.

Nr.3 are ca tema “Direcții de cercetare în biblioteconomia românească contemporană (I)/Trends in Romanian contemporary library science research (I)”.

Din cuprins:

 • O nouă generație de cercetători români în domeniul biblioteconomiei…? (Robert Coravu)
 • Evoluția bibliotecii de la tradițional la electronic (Doru Stan)
 • Studiu asupra implementării Library 2.0 în bibliotecile din România (Mihai Constantinescu)
 • Publicarea și distribuirea cărților în sistem electronic (Tiberius Ignat)
 • RFID: Apocalipsa sau începutul unei noi ere a cunoașterii? (Simona Gheorghe)
 • Conferința LIBER 2011 (Nicoleta-Roxana Dinu)

Nr. 4/2011 are cu tema “Direcții de cercetare în biblioteconomia românească contemporană (II)/Trends in Romanian contemporary library science research (II)”.

Din cuprins:

 • Factorul de impact ISI Thomson în evaluarea publicațiilor seriale științifice (Gabriela Jurubiță)
 • Evoluția colecțiilor bibliotecilor universitare din România în perioada 1989-2009: o analiză secundară a datelor din Anuarul Statistic al României (Robert Coravu)
 • Utilizatorii și patrimoniul cultural în contextul Bibliotecii 2.0 (Nicoleta-Roxana Dinu)
 • Proiectul “Educație pentru informație”  (CDI) – implementare în București (Gabriela Băran)
 • A 43-a Conferință Anuală a Asociației Bibliotecarilor Maghiari (Emilian Corneanu)
 • Dezvoltarea limbajului și a lecturii în rețeaua de biblioteci (Carmen Pesantez)
Reclame

Abonamente la Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării – 2012

8 noiembrie 2011 la 8:59 pm | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, publicație științifică trimestrială, cu caracter tematic, editată de Asociația Bibliotecarilor din România, își continuă apariția și în anul 2012.

Pentru a respecta și pe mai departe standardele de calitate în privința conținutului revistei pe care asociația și le-a impus, în colegiul de redacție au fost cooptați noi specialiști recunoscuți din domeniul biblioteconomiei: Prof. univ. dr. Iuliana BOTEZAN (Universitatea Complutense, Madrid), Dr. Liviu-Iulian DEDIU (vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România), dr. Silvia GHINCULOV (director, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Chişinău), Carmen Leocadia PESANTEZ (director general, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”).

Prezență distinctă în peisajul publicațiilor biblioteconomice românești, Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării este un titlu de referință care nu poate lipsi din colecția dumneavoastră de specialitate.

Pentru anul 2012, prețul unui abonament este de 90 lei. Solicitările de abonare se pot transmite prin e-mail pe adresa asociației – infoabr@gmail.com – împreună cu datele de identificare a instituției, necesare pentru emiterea facturii.

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 2/2011

21 septembrie 2011 la 3:40 pm | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie, servicii de bibliotecă | Lasă un comentariu
Etichete: , , ,

Sub coordonarea prof. univ. dr. Angela Repanovici, a apărut nr. 2/2011 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema „Evaluarea serviciilor de bibliotecă / Assessment of library services”.
În cuprins:

 • Evaluarea utilizării webOPAC (Doina Ostafe)
 • Serviciile de biblioteca în Finlanda: investitia în biblioteci, o investitie în democratie si egalitate (Cristina Raluca Man)
 • Ghidul elevului cu privire la dreptul de autor (Mariana Crăciun)
 • Biblioteca – mediu educogen (Gabriela Băran)
 • Conferința anuală a bibliotecarilor din Bulgaria (Carmen Pesantez)

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 1/2011

11 iulie 2011 la 12:56 pm | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie | Un comentariu
Etichete: ,

Sub coordonarea prof. univ. dr. Mircea Regneală și drd. Elena Rotaru, a apărut nr. 1/2011 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema „Accesul la informație și dreptul de autor”.

În cuprins:

 • Societatea contemporană şi dreptul de autor – Mircea Regneală
 • Evoluţia dreptului de autor după apariţia acordurilor internaţionale – Elena Rotaru
 • Drepturile de proprietate intelectuală în cazul colecţiilor şi bibliotecilor digitale – Elena Tîrziman
 • Accesul la informaţii şi dreptul de autor: excepţiile în favoarea bibliotecilor – Elena Rotaru
 • Dreptul de împrumut public în Comunitatea Europeană: politici culturale sau instrument politic? – Nicoleta Rahme
 • Copyright. Bibliografie selectivă – Elena Rotaru
 • Recenzie – ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA. Accesul la informaţie şi dreptul de autor – Elena Rotaru

Tematica Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării – 2011

7 martie 2011 la 5:25 pm | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie, Uncategorized | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , ,

Nr. 1Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor, coordonatori: prof. univ. dr. Mircea Regneală, drd.Elena Rotaru
Nr. 2Evaluarea serviciilor de bibliotecă, coordonator prof. univ. dr.  Angela Repanovici
Nr. 3Actualitate şi viitor al cărţii vechi în România, coordonator lector univ. dr. Laurenţiu Avram
Nr. 4Direcții de cercetare în biblioteconomia contemporană, coordonator drd. Robert Coravu

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 1/2010

18 mai 2010 la 8:29 am | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu

Sub coordonarea conf. univ. dr. Agnes Erich, a apărut nr. 1/2010 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema „Bibliotecile pe web / Libraries on the web”.
În cuprins:

 • Bibliotecile în context World Wide Web/Libraries in the World Wide Web connection (Elena Tîrziman)
 • Bibliotecile universitare din România pe web/Romanian university libraries on the web (Doina Ostafe)
 • Conservarea pe termen lung şi arhivarea web – activităţi ale Bibliotecii Naţionale a Austriei/Long-term preservation and web archiving – activities of the Austrian National Library (Bettina Kann)
 • Stocarea documentelor digitale/Digital document storage (Rodica Volovici)
 • Sistem demonstrativ de informare-documentare în ştiinţă şi tehnologie/A demonstrative system for scientific and technological information and documentation (Doina Banciu, Dora Coardoş)
 • Recenzie – Y.-L. Theng, S. Foo, D. Goh, J.-C. Na (eds.). Handbook of Research on Digital Libraries: Design, Development and Impact (Florin Filip)

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării – 2010

1 februarie 2010 la 3:27 pm | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu

Colegiul de redacţie al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, publicaţie editată de Asociaţia Bibliotecarilor din România, s-a întrunit în data de 22 ianuarie 2010. Noua componenţă a colegiului este următoarea: Director – Prof.univ.dr. Mircea Regneală, director general, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti; Redactor-şef – Drd. Robert Coravu, director general adjunct, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti; Redactor-şef adjunct – Prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici – Universitatea „Transilvania” din Braşov; Secretar de redacţie – Gina Enescu, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti; Membri – Acad. Florin Filip, vicepreşedintele Academiei Române, director general, Biblioteca Academiei Române; Prof. univ. dr. Ion Stoica, Universitatea din Bucureşti; Conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director general, Biblioteca Naţională a României; Conf. univ.dr. Agnes Erich, director, Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgovişte; Prof. univ. dr. Albert Boekhorst, Universitatea din Amsterdam, Olanda; Prof. univ. dr. Lorenzo Baldacchini, Universitatea din Bologna, Italia; Prof. univ. dr. Gunnstein Akselberg, Universitatea din Bergen, Norvegia.

S-au luat în discuţie modalităţile posibile de ridicare a nivelului calitativ al revistei şi de îmbunătăţire a circulației acesteia. În acest context, s-a decis ca începând cu acest an revista să fie editată bilingv – în română şi engleză, pentru a putea fi implicată în relaţii de schimb internaţional şi pentru a stimula realizarea de abonamente. Articolele autorilor români vor fi trimise în limba română, urmând ca traducerea lor în limba engleză să fie asigurată de un traducător specializat, angajat de asociaţie.

De asemenea, s-au stabilit tematicile şi responsabilităţile de coordonare pentru cele patru numere care vor apărea în anul 2010:
– Nr. 1: Bibliotecile pe web – coordonator: Conf. univ.dr. Agnes Erich – director, Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgovişte, e-mail: eagnes@valahia.ro
– Nr. 2: Depozite instituţionale digitale – coordonator – Prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici – Universitatea „Transilvania” din Braşov, e-mail: repanovici7@gmail.com
– Nr. 3: Patrimoniul cultural scris – repere biblioteconomice – coordonator – conf.univ.dr. Elena Tîrziman – director, Biblioteca Naţională a României, e-mail: elena.tirziman@bibnat.ro
– Nr. 4: Utilizatorii bibliotecilor din România – coordonator – Drd. Robert Coravu – director general adjunct, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, e-mail: coravu@bcub.ro

Doritorii de a contribui cu articole la unul dintre aceste numere sunt rugaţi să ia legătura cu coordonatorii sus-menţionaţi.

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 3-4/2008

9 ianuarie 2009 la 11:39 am | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu

A apărut numărul 3-4/2008 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema BIBLIOTECILE DIGITALE DE CERCETARE ŞI ACCESUL LA INFORMAŢIE (coordonator: drd. Tiberius Ignat). Rezumatele articolelor sunt disponibile pe site-ul ABR, la adresa http://www.abr.org.ro/rrbsi/rrbsi34_2008_ro_rez.pdf. În cuprins:

 • Europeana – perspectiva LIBER: cum putem contribui? (Paul Ayris)
 • Evoluţii (europene) actuale în comunicarea ştiinţifică (David C. Prosser)
 • În ce scopuri majore dorim să măsurăm utilizarea resurselor electronice? (Jean Bernon)
 • Cerere şi ofertă: colecţii speciale şi digitizare (Ricky Erway)
 • Accesul liber la rezultatele cercetării şi arhivele deschise (Adriana Dumitrescu)
 • Bibliotecile universitare şi accesul deschis la informaţia ştiinţifică (Robert Coravu)
 • Contribuţia lui Donald J. Urquhart la descoperirea şi dezvoltarea bibliometriei (Tiberius Ignat)
 • Marketingul de bibliotecă publică. Evoluţia şi implementarea marketingului în bibliotecile româneşti (Iuliana Ceară)
 • Bibliotecarul virtual preia ştafeta (Marcela Groza)
 • Recenzii semnate de Mircea Regneală (Bibliologie românească: idei, portrete, controverse/Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu. Târgovişte: Bibliotheca, 2008) şi Robert Coravu (Documente audiovizuale şi multimedia în biblioteci: ghid IFLA/trad. şi adnotare de Mircea Regneală. Bucureşti: ABR, 2008 )

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 2/2008

27 octombrie 2008 la 11:53 am | Publicat în publicaţii de biblioteconomie, Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , , ,

A apărut numărul 2 din acest an al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema IMPLICAREA BIBLIOTECILOR ROMÂNEŞTI ÎN PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
(coordonator: conf. univ. dr. Elena Tîrziman). Rezumatele articolelor sunt disponibile pe site-ul ABR, la adresa http://www.abr.org.ro/rrbsi/rrbsi2_2008_ro_rez.pdf. În cuprins:

 • Conceptul de bibliotecă naţională: idei în circulaţie (Alexe Rău)
 • Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în Biblioteca Naţională a Republicii Cehe (Adolf Knoll)
 • Biblioteca Naţională a României – implicare în proiectul Manuscriptorium (Mariana Radu)
 • Lectura contemporană – obiect de studiu sociologic (Octavian Mihail Sachelarie)
 • Programul Global Libraries România (Paul Andre Baran, Anca Cristina Râpeanu)
 • Proiecte de cercetare pentru dezvoltarea bibliotecilor digitale în România (Doina Banciu)
 • Evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor on-line (Agnes Erich, Niculina Vârgolici)
 • Sistem suport pentru decizii în cultura cunoaşterii (Cornel Lepădatu)
 • Biblioteca Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci – o bibliotecă specializată (Bogdan Boreschievici, Ştefana Teodorov)
 • De la documentare la cercetare sau o jumătate de secol de evoluţie a unei biblioteci româneşti (Simona Bara)
 • Digitizarea colecţiilor – o prioritate pentru bibliotecile româneşti (Aurelia Perşinaru)
 • Biblioteca Digitală Europeană – Biblioteca Digitală a României (Elena Tîrziman)

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 1/2008

29 mai 2008 la 1:22 pm | Publicat în biblioteci publice, Revista Română de Biblioteconomie | Lasă un comentariu

A apărut primul număr din acest an al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema PROBLEME ACTUALE ALE BIBLIOTECILOR PUBLICE (coordonator: drd. Corina Apostoleanu). Rezumatele articolelor sunt disponibile pe site-ul ABR, la adresa http://www.abr.org.ro/rrbsi/rrbsi1_2008_ro_rez.pdf. În cuprins:

 • Dinamica structurilor infodocumentare de tip bibliotecă în societatea contemporană. Reţele publice (Corina Apostoleanu)
 • Biblioteca „V.A Urechia” – tradiţie şi modernitate în slujba comunităţii (Letiţia Buruiană)
 • Schimbarea predicatului în dezvoltarea colecţiilor (Ionel Alexe)
 • Lupta cu utopia în biblioteca publică. În miezul unui mai larg proiect cultural (Nicolae Sârbu)
 • Proiect managerial al Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” Constanţa în perioada 2006-2010 (Liliana Lazia)
 • Usability – abilitatea creării paginilor Web eficiente (Mihaela Voinicu)
 • Nemulţumirea în bibliotecă (Ionel Alexe)
Pagina următoare »

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.