„Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

5 Decembrie 2011 la 12:54 pm | Publicat în biblioteci şcolare, CDI, conferinţe, evenimente profesionale, secţiunea tehnici pedagogice | Lasă un comentariu
Etichete:

“Semeni un gând, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin” (Stephen R. Covey)

De-a lungul timpului, bibliotecarul şcolar a simţit mereu o nevoie acută de a se regăsi în raport cu societatea în care trăieşte, de a se autodefini într-o permanentă pendulare între raţiune şi simţire, între idee şi faptă, deoarece face parte dintr-o dinamică firească a devenirii, a transformării şi regăsirii acestei profesii nobile.

Aşa am simţit pulsul în frumoasa zi de toamnă a lui noiembrie 2011, când ne-am regăsit noi, bibliotecarii şcolari şi CCD (din judeţele Timiş, Arad, Harghita, Covasna, Alba, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Caraş-Severin, Argeş, Buzău, Iaşi, Suceava, Vaslui, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Bacău şi municipiul Bucureşti), din mediul universitar dar şi din biblioteca publică, profesori documentarişti, cadre didactice şi elevi implicaţi în spaţiul cald şi primitor al Centrului de Informare şi Documentare al Liceului Teoretic Buziaş, întâmpinaţi fiind de către doamna profesor documentarist Veronica Bratu şi de directorul instituţiei, prof. Ioan Drăgan, cu ocazia derulării celei de-a II-a ediţii a Conferinţei naţionale: “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”.

După cum s-a regăsit şi în programul conferinţei, comitetul ştiinţific a fost unul de elită: prof. univ. dr. Mircea Regneală, conf. univ. dr. Elena Tîrziman (Universitatea Bucureşti), conf. univ. dr. Gheorghe Clitan,  lect. univ. dr. Tamara Petrova, lect. univ. dr. Maria Micle (Universitatea de Vest din Timişoara). Comitetul de organizare a fost reprezentat de prof. Ioan Drăgan, directorul Liceului Teoretic Buziaş, prof. documentarist Veronica Bratu, lect. univ. dr. Maria Micle, prof. Valentina Lupu – preşedinte – Diviziunea Biblioteci şcolare al ABR, Daniela Mihăilă – Casa Corpului Didactic Timiş, Daniel Luca – ABR – filiala Timiş, drd. Simona Bursaşiu – ABR – Filiala Timiş.

Conferinţa a debutat la ora 10.00 în sala arhiplină a CDI (aproximativ o sută de participanţi) cu alocuţiunile de primire ale prof. Ioan Drăgan, directorul Liceului Teoretic Buziaş, a domnului inspector de specialitate ISJ Timiş, prof. Gheorghe Bloancă (care a mulţumit autorităţilor locale pentru sprijinul acordat şi şi-a exprimat  dorinţa de implicare reală în evoluţia structurilor info-documentare preuniversitare împreună cu instituţiile abilitate, conform legislaţiei în vigoare, a Foii de parcurs şi înregistrarea unui feed-back excelent al acestei manifestări), a doamnei prof. Valentina Lupu (care a transmis mesajul şi susţinerea ABR pentru formarea continuă a bibliotecarilor şcolari pentru a face faţă noilor schimbări, precum şi omagiul pentru domnul prof. Vasile Ţîră), a doamnei Cristina Ciulă – şef Servicii Filiala externă din cadrul BCU Timişoara, a doamnei  lect. univ. dr. Maria Micle (care a transmis mesajul d-lui conf. univ. dr. Gheorghe Clitan, decanul FSPFC Universitatea de Vest Timişoara), a doamnei prof. Daniela Argatu – bibliotecar CCD George Tofan Suceava (care şi-a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse de gazde şi şi-a oferit sprijinul ca reprezentant al unei structuri metodologice), a doamnei prof. Letiţia Morariu – director CCD Timiş (care a felicitat organizatorii şi a dat asigurări de implicare a instituţiei pe care o reprezintă în formarea continuă a bibliotecarilor şcolari/profesorilor documentarişti).

Imediat au început lucrările conferinţei structurate pe următoarele secţiuni:

  • Tehnici pedagogice de instruire a publicului prin intermediul bibliotecii/CDI
  • Activităţi de marketing şi animaţie culturală în biblioteca şcolară
  • Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor
  • Schimb de bune practici în colaborarea bibliotecă/şcoală.

Moderator a fost  doamna lect. univ. dr. Maria Micle şi doamna bibliotecar Daniela Mihăilă – CCD Timiş.

Toate lucrările au fost de un interes deosebit, suscitând interesul audienţei. În mod deosebit s-au remarcat:

  • Voichiţa Borcea, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara cu un amplu material al proiectului De vorbă cu scriitorii contemporani (diverse proiecte educaţíonale dedicate stimulării interesului pentru lectură la elevi, exemple de bune practici, interviuri);
  • Veronica Bratu, Liceul Teoretic Buziaş – Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări prin Centrele de Documentare şi Informare, distribuind şi acorduri de parteneriate celor doritori;
  • Daniela Mihăilă, CCD Timiş – Educaţia permanentă – educaţia adulţilor şi autoeducaţia;
  • lect. univ. dr. Maria Micle a continuat cu un material interesant rezultat dintr-un mini studiu asupra implicării bibliotecii şcolare în comunicarea interculturală, Bibliotecile şcolare – punct de sprijin pentru educarea elevilor spre comunicare interculturală;
  • drd. Simona Marilena Bursaşiu a prezentat materialul Voluntariat şi implicare internaţională: secţiunea biblioteci şcolare şi centre de resurse a IFLA (implicarea personală în activităţi de voluntariat cu proiecte de traducere în publicaţii de specialitate şi chiar on-line);
  • prof. Daniela Argatu, CCD George Tofan Suceava – Dezvoltarea competenţei de lectură, un studiu bazat pe strategiile educaţiei emoţionale, dezvoltat în bibliotecile şcolare sucevene conform Foii de parcurs şi în concordanţă cu oferta de programe de formare continuă a CCD George Tofan Suceava pentru anul şcolar 2011-2012;

A încheiat doamna prof. Veronica Bratu cu propunerea de colaborare a doamnelor Ligia-Dana Grosu şi Georgia-Maria Grosu  de la Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Bacă şi  Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”  Arad.

Doamna Micle a precizat că toate materiale prezentate precum şi cele înscrise la această conferinţă urmează să fie publicate într-un volum pe suport electronic, cu ISNB la o editură acreditată.

După un moment folcloric deosebit susţinut de frumoşii membri ai ansamblului Izvoraşul al Casei de cultură Buziaş, coordonaţi de prof. Ramona Gombaş, de directorul Clubului Copiilor Buziaş – domnul Nicolae Crestescu şi doamna bibliotecar Lăcrămioara Perjoiu (Biblioteca publică), s-a desfăşurat Sesiunea de dezbateri cu întrebări şi răspunsuri pe marginea lucrărilor şi a noilor metodologii ale MECTS, moderată de prof. Valentina Lupu şi prof. Daniela Argatu.

Prof. Daniela Argatu a prezentat Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (actualizat pana la data de 12 septembrie 2006*) cu trimitere expresă pe anexa 2 (proceduri operaţionale), Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, Ordin nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic, Anexa OMECTS nr. 5556/7.10.2011 – Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, Regulamentul cadrul al organizării şi funcţionării consiliului consultativ.

Dezbaterea pe aceste acte legislative a fost intensă, în special problemele legate de studiile de specialitate necesare fixării pe post ca profesor documentarist în cazul bibliotecarilor cu studii superioare care au inclusiv modulul pedagogic, sau nerecunoaşterea studiilor de specialitate în unele cazuri, neclarităţi vis-a-vis de gradaţia de merit pentru bibliotecari, supraîncărcarea fişei postului cu ” alte  atribuţíi”. Toate aceste probleme urmează să fie incluse într-un memoriu care cu sprijinul ABR să fie înaintat către instituţiile abilitate.

Închiderea lucrărilor conferinţei a fost realizat de către doamnele  Daniela Mihăilă şi Veronica Bratu prin înmânarea diplomelor de participare.

Prof. Valentina Lupu – Preşedinta diviziunii Biblioteci şcolare din cadrul ABR şi prof. Daniela Argatu – secretar Secţiunea Tehnici pedagogice din cadrul ABR  mulţumesc organizatorilor şi conducerii ABR pentru implicarea şi excepţionala organizare a acestei Conferinţe.

În loc de concluzie: când bibliotecarul lasă fiinţa sa interioară să vorbească despre carte, el îşi dă seama că acest minunat instrument se dăruieşte şi atunci el caută să dea formă lucrurilor desăvârşite pe care le vede în el. Atunci se aprinde un gând, o idee şi descoperă că îi stau la dispoziţie mijloace diferite de a atinge acest ţel. Pe acestea le exprimă el în cuvinte şi fapte.

Aşa au demonstrat colegii noştri de la Buziaş/ Timişoara, relaţia dintre idee, faptă şi carte, ca o necesitate căreia dacă i se aduce orice modificare va produce o transformare, iar ignorarea uneia ar duce la declinul societăţii pe termen lung. Ideea şi fapta se concretizează în legităţi obiective datorită faptului că bibliotecarul şcolar/profesorul documentarist simt în permanenţă nevoia de a avea ceva palpabil la care să se raporteze din punct de vedere al stabilirii corectitudinii şi “dacă nu îţi cunoşti limitele, defineşte-le! dacă le cunoşti, depăşeşte-le! – Adrian Moisei

Prof. Daniela Argatu, secretar Secţiunea – Tehnici Pedagogice ABR,

Prof. Valentina Lupu, preşedinte Diviziunea Biblioteci şcolare

Participanții la conferință

Anunțuri

Lasă un comentariu »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.

%d blogeri au apreciat asta: